Kín

Hét ablak. S betekint tizenöt torony s öt kupolája.
Körhintán ülök? Így lehet. Írok a nappaliban, de
Vers, te pucér, a Miracoli1 kőtetejére ugorva
intesz iát, s pihe-lábad az Angyal alól belemártod
rőtarany est-sugarakba. Lelépsz, hogy a perc kinevessen.
Csörren, a Formósára2 harangjáték letelepszik;
giccse előttem emelkedik (ó, irigy, érzem!) az égbe
jó, szívós szita-szárnyon. Ilyenkor még sebe vérzik,
sértve a szív. – Írószoba, légy menedékem! – s erősen
tárom az ajtót, hátha, bitang, idejössz a tetőkön
s szólsz: „Hát jó, tapogasd, mire gondolok; írd ide – s költesz!”
Szúvas az asztal, az ümget ilyesmit. Férge beszélget.
S Márk tornyától végig az égen a sok mutatóujj!…
Mind a tetők taraján, aki nyújtózik kiabálva:
„Lássuk a medvét!” – úgy figyelik, ha az ihlet elugrott,
s én, esze-ment suta borbély, nyúzom a Semmi-borostot.
Átal a szűk folyosón, be a háló-árnyba ha érek,
jönnek a „nézők”, jön merev ámulatával a többi:
Zanipolo,3 Gesuíti!4 A konyha edénykupacán ke-
resztek, orom-csigadíszben a tornyok mind idelátnak.
Nézik a bolygadozásom. A kínt, szoba sorba kioltva,
elfed. S hét fátylad – le-lehullva –, ha söpri lapátra
árokbűzben a menhelyi népség: hűl helyed, ének.

* Miracoli, Formosa, Zanipolo, Gesuíti (jegyzetek)

Időtlenedés

Nappalimat mutatom legelőször. Időtlenedése
vénkori álca alól lesi jöttöd. Eléd megy a tücsköm.
Keskeny résben a látnivaló sokasága. Kadáver
mozdul alul. – De bevarrtad-e múlt kapujába jövődet?
Úgy ne feledd: csupa bál ez a padlás. Árva lelenclak.
Zsuppkocsi-hordta ajándék. Jóravaló kötözőszer
leprás álla alá. S hegedű, klarinét nyitogatja
lábad elé csigalépcsőd. Föl? Le? Ki kérdezi tőled?
Tág szoba. Bár alacsony, lecsapott tetejű s köve barna,
három az ajtaja. Nem veszed észre, de furcsa: fehéren
kettő falba simult. (Film – bergmani, rejtve, ha érted.)
Kétrétig lebukó csoszogó levegőfi, odúszag
guggol a túlfali térbe szorulva: Ijedten eliszkolsz
Bosch-beli orgia-zajra?! – kutatná, s csalna magához,
bús berezelt!
De Gi alszik, s álma betölti egészen.
Ott káposztáskertbe benéz a fehér ruha fodra;
pillangó-repülés a leány derekán, ahogyan fogy;
ámulatára szivárványt gombolyit égre belőle
Gí keze fürgén – csöpp bugyiját kutyaszáj megugatja.
Alszik babszem lány. Szipog: édes arája hová re-
pült? Cicijét mi takarja a Campón, tánc-hevülésben?
Semmi, de semmi? A párnacsücsök sem? Ilyen lakodalmat!…
Ám a terecske kitárul, elúszik a Suppie1 házba,
s nesztelenül lezizeg, le, sirályi ruhája fehéren,
épp, mint nagy sírás havazik remegő aluvásba.
Mordul a túlnani ajtó! Fú a savószemü szellem:
nyávog a hízlalt kandúr!
– Ó, ha lehetne, elébed
vonnám, hadd simogassad! Vinne tetőre galambnak.
S ír majd orra hegyén legyező-sugarára Velence!
Vagy dőlj hátra e székre az ablak előtt: öle bársony,
fogd sárgás aranyát: üde, mint gidaláb; szöszi lány, ha
hűs moziban teszi rád tenyerét s delejével eléget.
Néked ugyan lirizálni nem ugrik; fülbe sem olvas
magvas nagy szavakat: tizenegy század dicsekedni
itt föl-alá tojik ám! – Ez a Suppie brancs palotája!
Kártyából emelet rozogán tapadoz magasodva.
Zrínyi is állt a tövébe, merengve bejárati címer
kardján, lándzsanyelén nevető alakon. S haza gondolt.
Ló nem tapos teret itt. Aki barbár, látcsöve villog.
Tarkán jár hidon át, ül a gondola-mélybe családdal.
Szór pénzt. Gyomra sajogva korog. Bámul föl a Márkra.2
Nézheted innen. E mostani számkivetésem egyébként
tág egü. Ablakaimba beréved az élet: kivágva
zászlószívéből a hazám. A világ lyuka rongyon.

* Suppie’ ház, Márkra (jegyzetek)

Kékület-élen

Esteledik. Cserepek tüze lejt a kitárt szobaablak
háztetejére. Kihajlik eléjük e föntlaki úr, hol
táblaüvegben a percre berémlik a kékület-élen:
7, október, nyolcszáznyolcvan… – hogy hat-e? nyolc-e,
bús faborítás elfödi végképp; tokban a titka.
Ámde nevével jobban fért el Suppie Carli,
metszi a régi üvegbe középre, hogy Élt! S jelen itten!
Carlo szelleme tölti be esti tetőszoba-csendem.
Mész pora hull a fejemre s a szú-lyuk mákszeme szinte
széteszi ádáz kézfejem ökle alatt lerogyó, ho-
mály-teli asztalomat. – Na?! Szamárfüle hallana, súgna
égi Leóm levetett motyogásaiból valamit? Mit?!
Lapját Suppie leckeirása lenyúzta. Nem érte
fáját villamosáram a meztelen Ilda alól sem,
hogy párnás öle nyílik az úrfira ujja közül, s be
angyali kéz teszi ingani kiskatonád a helyére.
Carlo, ős szoba-köd, savanyúbb ez az óra, hol állasz.
Úgy jössz, úgy jelenít meg az est, elegáns hivatalnok,
kis palotát csirizelve a lábad alá, s mialánk, vagy
négy emeletnyit e Campón, házadat, ősei templom-
közteseként,1 hol az éjszaka macskapuhán ül az égen,
s lándzsahegyével a fény beleborzol a víz köpenyébe,
míg levegő s a homály lepedői közül kiderengesz.

Őszül a haj töve, mák szeme hamvad a bőrön, akárcsak
nyakravalója s cipője, a szürkebetétü, s kezén a
kesztyű. Annyi a mák! Csoda-mák pasas ez! Maga mákol!
Ópium üstböli álma: zabája, ha médiumának
fölcsap a vers – ám épp ez a kérdés! Barbaricumja:
hátán; rogyva a lépcsőn nyúz epe (s Gít is a görcse);
mint a borotva harapna husodba az otthoni tegnap –
s akkor fogj neki kísértő puha szellem-ebédhez?!
Nappaliból ha a Zanipolo meg a Márk kupolája
karnyújtásnyira állva Miracoli gömbölyülő te-
tőlemezétől vibrál; s Formosa tornya középen
ráhullámzik a pléhre, közel: ha akarna, vizitre
csengetné meg a csengőnk. Izzón kis kofalánynak
köldöke gödre felúszna alóla hasát cirogatni,
khmer Bellmerbaba-testtel2 hólepedőre sodorva
karja, a lábfeje egy fonadék: közepére a szád ül – – –
Görbedsz? Horgadsz? Éveid?… Íróasztalod alja
vinnyog? Szél? – vagy e rossz kutyalábú szék s kanapé vet,
s Suppie Carlo (ködkönyökű, heverő szoba-szellem)
nagy szemet át a valón? – :
„Jövevény! Ha te sem tudod: élve
múlttá sodrott, ég a jövőd! beleég! – neked annyi!
Lettél és voltál, s már nem leszel otthoni lélek,
kit hazahív, aki mind láng lett, amikor te elégtél.”
Jössz? – S üresek hidaid, hol farmeros-édesen érte
jöttödet egykor a Szárnyas Lány! Jeladó cigaretta-
szentjánosbogarával a víztükör ékköve hunyt ki.
Gí kikötő-szeme mit várt? Hold legyezője zizegve
zöldfüvü fényével be-be hinti az űr-üres ívet.

Majd hazavet jeges éj – de a tűz kialudt. Sivatag les.
Romkert. Kígyónyomta por, oldalazó, puha sávos:
lépsz rá – s tart lefelé, le az út: katakomba az alja.
Ott a falára leírva halálod. A Sors csigolyádat
röggé tördeli; trágya leszel. S nem hallani: Ámen.

* templomközteseként, khmer bellmerbaba-testtel (jegyzetek)

Az Időhöz

Szúrja fejem búbját a Nap. Íróasztalom éget.
Dől bele náthám orrfacsaró-bőven, pedig onnan,
barna fiók-mélyből növekedjék hordani engem
fény, a te bokrod, dúlt haza-képpel eléd ide rogytam,
háttal, Idő, szűz kurva, kitárult ég-kanapédnak.
Minden elúszott, most igazán könnyű temetődbe
vinni virágot! Szirma Michélét mind beborítja.
Sőt! Kitüremkedsz sírközön át, kőpárna-törésen,
fal magasán; csobbansz alacsony vízből, sebes óra.
Zárhatom ablakpántom, a táblán párzik a perced.
Nyúlt mutatód: pókláb-rezegését hozza az éjjel.
Kívüled alszik minden erőtlen kréta-jeleddel;
megreked egy-szárnyán kikötött vak képzeletünk is,
csak te fened ránk, képmutató, kétélü borotvád!
Honnan e hajtás benned, igyekvő számtaniságod?
Elkülönít mindtől, ami él, hal, vagy legalább van.
Nincs nyoma őrült visszakozásnak rossz hegyi úton,
s nem tesz a tűnődés se lazábbá – lépsz ugyanúgy csak.
Hátrafelé tán még sose léptél; oldalazón se;
még fiam óráján se csiszolnád jártodat állni –
ő pedig ért hozzá!, de beléd tölcsér-csöve törne.
Nem habozol, jó-é, ami jön – tart egyre kimérten
menny-tagadó játszmád. Tekebábot, forgat, elüthet,
rossz rög alá tetvet, takarít, céllá nemesítve
hulltot a Földön, mintha ezért várná a fizetség.
Édes az órám? Perc. S rohadó perc? Tartana évig.
Szűz te, mitőlünk, ez koronád, rossz kurva: tökélyed.

A semmi homálya

Elnöki válaszod – ej, hova? – messzire elkanyarulva
tán tüzijátékká lobogott el az ünnepen. Ért, s le-
hullt boritékod a víz arany, olvadozó tükörére;
lángszive, szürke betűsora percre parázs, s hamu hamva
lett az egész.
A Redentórét1 (köszönöm szerető sza-
vú érdeklődésed: jó melegét – belül – érzem)
ünneppé olaszék se teszik másképp – mi is így csak
Szentistvánt. Lebegett dobogó hadihíd a Canale
gyöngyszövevénye fölött – üresen, mielőtt lilazoknis
monsignórénk s fess tábornok a hölgykoszorúval
szárazon átkopogott katonák sora közt; s mi nevetjük:
bíboros úrból hogy lesz parányi bogár odaát, Giu-
decca
alázatos ajtainál. (Na de csíp ez a gúny is…)
Zúdul a várakozók sokasága. – Mi pattan?! – A sodrony!…
Pánik azért nincs. – Ott az utász! S ki-be billen e híd! Ve-
lence is nőnemü! Húsz évszázada táncol a mély fö-
lött – ki törődik gyertyalidérccel, akit szeme bűvöl?!
Számüzetésemet úgy hagyom, iskola (víg) kerülője:
„Ingyen futsz, Gí! Ócska hajóra tizenhatezert ki-
dobni!, az kéne csak!” Így robogunk mi is át, noha minket
Palladió szűk temploma, hidd, sose csalna: kinőttük!2
(Dante a Pokla legalján bugyros Usába kirúgta
volna – de hátán: monstruma dögtetemével! – a gyászost!)

Ám a Giudecca!… A dantei szó heve fúlna! Zsidók-e,
gyilkosok éltek e régi Gulág tutaján – evezői?
Szurkon eveznek, az messzire szétvetül. Azt hiszem, út visz
egy napon át, ki, Velencéből haza: Cséritelepre,
Kőbányára, Gubacsra, Csepelre s tovább, salak-égig.
S ott, aki él? Be, Velencét falná, röpke egy éjre.
Majd mehet át a világos egű üde hajnal alá az
űzött, visszaeső Ady-rög; pora ott vegyül össze
rom-szigetén a fenés Sorssal. Megül. S át, ide bámul.

Ó, ide, hol rovom irkalapomra e sort, tele fényben,
fönt, magoson. S cserepes tetején a Világ Szeretője3
arca körül haja gyöngy-lobogását hűs tenyerébe
fogva mögé néz (vagy lát?) udvari hódolatunknak:
Nézi a bárka-özönt két (?), hét (?) emelet csupa tenger
oszlopkőbe meredve… Virágszirom-ék, aluvó, kis
egyszervolt bogaracska… Borostyán-börtöne zárja,
s őrzi olajsima pillantása a Mély tetejét, e
holdragyogást – s szentségtartó kelyhében a szívem.

Kapkodok? Ezt-azt összekotorna a képzelet? – élnék!
Töltse ki búzaszem áttüzesült menedék-kalodámat!
(Képzavar? Így ne Te ints. Tudom én, habogó agyalággyal
szomszéd! Vén Tiziano egykori háza bolondok
bús ugató palotája e nyáron; ebéd zaja öntöz,
s éjszaka macskajaját pazarul szaporázza az ének.)
Ünnepelünk? A Giudeccán járva gyalog, hazatértem,
s lassan ocsúdok, e helyre talált, idefönt, Gire dőlve.
Tudhatod: olykor a zárka magánya de jó pihenő a
rabnak! Alád tereget zeneszőnyeget s alszik a kínod.
Mintha e Frari-lakó4 zeneművész fölrepülése
volna a rácsra. Szabadság.
Hát ilyen éj fogadott ma
Suppie ház tetején: tüzijáték! Elszakadóban,
gyermeki mennybe belépve, talán le se nézve: Michele
ágyai mért mocorognak (?), e jóra nevelt puritán fe-
dőkövek (!); észre se vettük először a fölkönyökölt Stra-
vinszkijt5; csúf mosolyát; s bizonyára nem, azt se soká, hogy
közben a Bellini-kisded zenéje kibomlik ölében:
fölserdült (!), tíz évszaku lett (legalább) tavasz-ajka.
Láttuk a dalt mi. A pávafarok behajolt, szeme éppen
Gí tenyerébe simult. (Szive ver bele tollba s zenébe
éjszaka leple alatt?)
De a Menny elinal, ha muszáj, ha
látom esőzni alá hamuként leveled, le a vízbe.
Csíkja sötét; feketén hasit szét diadémot az éjen.

Éjen? A szívem az. Nem tüzijáték pálmafa-éden
fényjelenése zuhant a kiült tömeg ámulatára!
Ünnep után bizonyára a tűz-vezető hivatalnok
kapta először a Pompa Keresztjét, mert sikerült e
nagy tüzi (s még: vizi) -játék! Páholya Márk közepén az
Ujj6 tetején maga Menny: uraké. A harang – pihenőben –
megkoronázta a nyájt, s egyesült erejük cipel egyre
érctiarát.
Na de én?! Cipelem biz a csönded. A szódra
vártam idáig. Hívtalak Attila, Béri telében7:
„Itt az idő!” (Ha ugyan nem az volt behavazva egészen
négy rongy évtizedet, s hat, utóbb, lám: új, szabad évet!)
Meddig a hó már szánkba tömülve, lefagyva bokánkig?!
Lépni se, szólni se tudna, ki ír, s aki olvas – az ember?
S ember-e még, ki sem érteni, s írni se tud belenézve
éje: halála szemébe, s a hályog elé odatárja
fáklyatüzét: mire ment maga itt, mikor Istene, félig
háttal a Földnek, aludva a szíjat elejteni látszik.
Tán Te is (azt igyekezve, mit én) lopakodsz be az Égi
ernyedező keze, hol csügg, s visszaszorítsz levegőt is,
óvatosan, mikor átkötözöd kiesett fonalunkkal
nagy tenyerét. Ne veszítse el, álma ha szebb tüzijátszma.
Hogyhogy a hívás mégse talált? Hiszen Attila várta
s Ötvenhat szelid ősz fejed! Annyi a néma!, hiányuk
már ki se tűnik (?) – iker-szivü szólni-tudó, aranyajkkal
eltemetett élőnk a halottugatás zsivajában
szólni se merhet (?!): a Vers meg a tiszta hit emberi korban?
Kuss legyen – ünnepükön, közös ünnepi estjükön, ősszel?
(Lesz vajon?)
Elnököm, érmedet osztva a lábad e hídra
nem teszed. S árva „Giudeccán” hull a remény; temetődik.
Otthon e híd se hiányzik, az egynapos ingadozású;
s szép mise kültelek árkain (ó, lila látszat a röpte!…),
még az se lobban a szembe. Elég csak a semmi homálya.

* Redentore, kinőttük, Világ Szeretője, Frari-lakó, Stravinszkij, Ujj, Attila Béri telében (jegyzetek)

A Köztes

Két havad elsuhan? Itt az egészre legyintesz. Öregszel
s két hava bántana? Kit magasan sziven üt, hogy – elégtem! –,
nincs hova visszanevessen. Ütést se akar sehová sem
mérni. Mi változik égen, e földön, alátaszitottban?
Vég, ami teljesedett, soha több alakot nem ad árnynak.
Semmibe indul. Egyéb mi jöhetne? – Kivéve a Köztest.

Rossz cserepén (mögülem) ha talicska gerinc tetején fut.
Csúf zene. S nincs neki szárnya. De négy emelet van alatta.
Sittel erőlködik. Embere, mint az ekébe ragadva.
Szánt a tetőn! – Ne csodálna ily égi szinészt meg a szíved?
Lép mereven; lefelé vetemedsz kotorék kövü ház, s le,
túlfele húz, von a mély; taligája nyög, ördöge rajta.
Lépve hibásan a szín kiürül – nem ijeszt, ami érik?
Köztesed átfedi, mint köd a tornyot. Alak – de valódi?
Nézve: való vagy? E két lehető közül edd, ami tetszik.
Lám, ez a Köztes. Alighanem így lebegő ama limbusz:
innen is, onnan is át a valón. Üveg. Át lehet adni
– vak felezővonalán a van s nincs ahol összesimulnak
szüntelen élni!, e zárt „neve nincs” üvegét kinyitottan
(sapka alá lefedetten akár beletúrva az ujjal),
orra elé tologatni közönybe meredt Atya-társnak.
Ám ez a naptalan éjsebü mezsgyerög két fele! Más nem!

Két piacos, feketén szemetes maradékkal a vállon:
kéz kezet ér, de az „áru” gané, egyikük se akarja.

Nincs csere s üzlet az Isten s a „mása” között. Soha nem volt.
S jaj neked, aj!, ha a kívüli semmibe kétfele ázva
láthatod: egy! – Nyomorult kirekedt, melyikük leszel egyszer?

Capriccio – Gínek

1

Gí szomorú. Átszállt a halál, hócsőr, s lebegően
vár a sarokban? Hív, s köpenyén csordul le az éjjel?
Lent a terecskén láttad, a boltajtó, hova nyílik:
maskara-gallér s kalpag, a háromszögletü, vígan
s szénfeketén tessékeli épp tréfás-elegánsan
boltba a vén márkit vesepárnás, masnis ebével.
Orsolya-nővérkék raja leng, repdes hidadon. Mi-
racoli
márványán a nap int, s rőten besötétül.
Még lekapod tűz s fény vegyülését, híd-mögi lánggal
hogy kihajolnak nézni a víztükröt primuláid,
s holt, szutyogó, sármélyi rión vibrál tüneményes
alkonyi háló színarany ívvé gyújtva a roncsot.
Balkonon, ott: hortenzia hálóing-szitaselyme.
Testtelen. Objektív Yashicád Bálám-szamarával
ámul a szem, szív, száj:
Ahogy én, látod mosolyogni?
S vén Yashicánk gépszíve sajog:
Mért lencse vagyok csak…

2

Moccan a csákós csőr, ha a kölykök lökdösik este:
hátha lehullik rémsima ormány, s fölveszi Szemfül,
föl, föl a földről, boltos elől!
Hátszélre gyanakszik
Has Maki boltos. Vissza, bezúdít lom-maradékot!
Zörren a zár! S csörtet haza zöld lazannye-falásra.
Szemfül eközben csőrrel az orrán peckesen indul
Suppie Campón át buba-Babszem, gömb-pici lányig.
Téren a táncát nézi a környék (macska s kanári),
s lám, a Halál is (Szemfül, a csőrt csórt) látni akarja!
Csorba szemét rászegzi pihécskénk: Ez ki s miféle?!
Furcsa madár! Szárnyát hova tüntették a manók el?
Csőre a szárny?
Szemfül, hasiját míg képzeli enni,
s köldöke tó-titkát lenyakalná tó-apadásig,
föl se ocsúdhat, s nincs sasi csőr-orr! – Tűnt a haláli!
S táncol a Babszem lányka. Halál csontcsőre a vízben.
Víz feketéjéből (ha a Hold süt) látni: vacogna.

A sirály

Minden napra sirály kitalál tréfát: baba játszik
kint, a tetőn. Nyitok ablakot: ömlik a hang nevetően.
Pólya gurulna göcögve – sirály! Liba-nagy. Kacag s illan.

Néha ijeszt, ha lecsap – havazó villám –, le a mélybe.
Ház-közi szűk nyaku calle surran alatta sötéten –
mit kap a csőre közé? Ha a kórház rengetegén üt,
hátha a holtat emelgeti át selyem égbe, jegéről?…
Akkora állat! Egész rakomány lelket fuvarozhat
(pára a lélek súlya) Michélénk szép szigetére.

Az Éj jön

Dorsoduróban1 hül a Margheritán2 puha csöndje.
Carmine3 szobrai, lám, most megmenekülve vidáman
tárják csöpp cicijük konya agg fele – fába faragva.
Jöttek a „versszavalók” napokig! Ki-be jártak a téren.4
S „költők”!… Kanna kezükbe-repül (hisz a vers ma ez éppen!)
Paprika Janka e hun hajadon, regelány ad elő – mit?
Csobban a rossz rongy. Ágnes is így mosogatta a szennyest
jó Arany úrnál. Mink – szövegét kipipálva ha hagyjuk –
s íme, adúnk: dobogón vizelünk, kimosunk lepedőket,
és rotyogunk ki-be, mint puhuló bab a kukta-fazékban,
már mindent kitakartunk rejtjelezett csuda-mélyünk
színaranyából? Így lehet. Ám Arany úr hova tűnt el?
S főleg a vers hova? Tudja-e fába faragva a két kis
szép didijű, ha kinéz oszlopmagas ég-tetejéről?

Túlnani part zene- s képtöredéke, te! Borszinü égben
kezdenek udvaros-ágas csillagok ejteni fátylat
mind a sebekre, a házrohadásra, galamb tetemére,
bundás vénre az árkád kő-hidegében. Az Éj jön.
Szemközt, sarki szobában a nő Veronése-ezüstben
készül aludni. S az őrültek kilopódznak a kúthoz.
Épp ideér, s a bokára kötött csengő belecsöng a
vízcsobogásba, ha meztélláb zizeg el; hegedűje
verdesi hátba, ahogy fut a vének elől; nevet s izgat.
Átmenet éppen a teste: ezüst jelenés; sehováse
nyíló vers; leiratlan előjáték – szabadítsd ki!
Perc fala omlik csípőjére! – Te, vers, örökítsd meg.

* Dorsoduro, Margherita, Carmine, ki-be jártak a téren (jegyzetek)

Porno

Szex? – szoció ez a film? Leütött. Üresen zizegően
fut Hitachink. Hangyái a csendbe özönlenek egyre.
Friss mészfal veri vissza ijesztő gondola-testük.
S gondolaorrból, mint szakadó zivatar közepén, ki-
lép dideregve a filmbeli csúf, becsapott suta bakfis.
Suppie ház hova süllyedt? Potroha, mennyezetén Mu-
rano kék üveg-éke, a csillár pókja lecsörren
három százada májkövü lépcsőn! Nappalim árva-
házszagot áraszt! – s: délen!…
Ahol legye köpdösi pöttyét
lámpaburádra, s a sárga lavór fenekén csupa rozsda.
(Négy emelet magasan se szökell ki a fülke a falból:
Suppie-kád közelében az ősi ülőke a lyukkal,
régi dicsőség, sok leülés jeleként beragyogva
négy évszázad előtti időt mai csempe-palásttal.)
Itt a lebujba beszagzik ebédhez a latrinaillat.
Szúr? S a tulaj lepedője (a firhang) rejtene titkot?
Szőrteli ujja miközben mer hab alól hajat, „egy szösz!…”
súgja füledbe, mi vár: „pipihús!… aha!…” – készül a filmje.1

Vágás, hirtelen. És viharos nap utáni Velence
ünnepi filmje pereg.2 Potyanézők, állva nevetjük,
híd magasáról látva a deszka fölé növö vásznat:
Hőskor. Száz év!… Hegy kanyarában a filmes utazgat.
Ámul a nép. Masinája elé lesütött szemek állnak.
Pilla alatt csuda vágy! Részegre telítve feszengnek:
Sztárkeresőben a filmes! Az Angyal idáig elűzte!
Sztár terem itt! Ki, ha ő nem?! S a néma beszél! Bice perdül!
Lám, cici rózsasziromja kibandzsít: pendelye hullik.
Őszibarack hamv! Még gyönyörűbb!
– Száz év, hova tűnt el?

Két felem ázik a technika kísértet-sugarában.
Ízenként veszi át az uralmat bennem az undor.
Őszi vetítést még alig old ki belőlem a mocskos
otthoni tél, tavasz – itt vagyok újra megúszva halálom!
Itt? – Jaj, másutt! Délen, hol gyülekeznek a „sztárok”.
Retkesek? Elfedi rúzs. Kicsi lány? Mije van? Szem a lélek?
Akkor e lélek: egértetem; állkapcád viszi bálba,
Zampano!3 Masinád duruzsol, forog: árny veti göncét.
Tűhegyü térden a légy megül. Oly suta így, zavarában.
Tétova kéz bugyit ér – de hová lehet itt elomolni?
Döfköd a pult s a pad. Alja kemény! Nem elég ez a jóhoz!

Még savanyúbb, ahogy érzi: a perc papucsát kicserélte,
s báli cipője legott töri. Tízcentis sarok ámít:
járni tanul betegágyból lépve belé – s boka nyaklik.
Gép mellől figyel, ég a szivar s borizűn utasítja –
„rendez a filmes”. Előbb keze nyúljon az ölbe, de zárul
csöpp párnácska a lencse előtt. Bámész szeme sérti.
Szemhéj… Mit takar? Álmodozást puha zugban a szénán?
Ablak alatt kuporog? Szeme ott süt, bent a szobában,
s másol az ujja magán idekint a sötétbe lihegve
tiszta imát, remegést, gyönyörűt: mennyet jutalomnak?
Ömlik a társnő dús haja bőrén? S asszonyi nyelve
őstudomány? Pici hinta repít, s te lelátsz a világra?…
Film, te sivár, hatodik műnem, fúlt! Kriptasötéten
Fellini4 holt, de üvölt, keserű epe-gúnyja okád le:
Döglesz, század, a lécbe ütött luku színvonaladdal!
Párizsi műbaba-gép vizel – ám a Leány öle jég lett!
Szárad a kút!
„Mire vársz, liba!” – szó vág. Hallani intést,
s réveteg ujj kap a szájba: segítsen a nyála, de téved.
Maszk: kövi lányarc. Csúf s megalázott. Függ a kereszten.

Ám a Ripőknek még nem elég: jön a Fallosz – egérre!
Mászik a légy, nem is egy. Közel. Átrepül résbe, a lábra.
Istállóban a méla tehén is rúg, s üt a böglyön –
csak neki műanyagú dugacs, ágy behemótja a „párja”!
Tompa fejével e műtag hátrál – szűk neki nyílva!
Füstöl a filmes kan: „Na! Na még!”
Ujj, nyál kerekíti
végedet, íme, te századok alja a déli lebújban,
szép korom! Őrzi a film: jelkép ez a zárt ölü bakfis!
Magritte nője: fa lett.5 Gyerek-ifjan ürült ki belőle
Éva gyümölcsöse. Sír köve. Kész mű: téli vizelde.

Lépegető templom;6 szenegál zene forr a derékon –
így szólt versed a Lányról, negyvenegy éve hogy írtad.
S hogy lehajol szive, hol katonák agyag-erdei, várjuk,
ördögi szobrok, fényt sose érzők, jöttödet, Élet.
Szálanként kiszakítva a szárnya. Megölte e század.
S gondolaorrból mélybe bukik, megalázva a vers is.

* készül a filmje, ünnepi filmje pereg, Zampano, Fellini, Magritte nője fa lett, Lépegető templom (jegyzetek)

Nincs hova

Búg telefon: Kata. Régi barátnőnk hív a hegyekbe.
Sepri eső jégvesszeje ablak előtt a tetőket:
bárka Velence egén (le-lebukdosik orra a rojtos
hullamosó viharokba) e ház. Ebe vinnyog a mélyben,
orma alól a sirály kacagása betörne velődön.
– S nincs hova, hátra! Se föl, havasokba. Tenyérnyi mezőkön
nincs odaliszk (rég, kiskori titkai hogy hitegettek),
nincs Szulamit.
Se, ki – szélkakas – ugrik a füttyre, ha jobbra,
balra, mikor, mi a haszna. De köpsz rá. Nincs kofavirtus.
Hol kölyökajk dühe, szitka, ha földübörögtek a tankok,
s gróf Telekit feketén temetőbe kisérte a gyászdob?
Jött a Madisz-kapualj? Dodi rőt feje? S verve a komcsik?!
Ujjonghattál? Meddig? – Várt teli Rákosi-börtön.
Náci se? Komcsi se? Bank fia sem? Nemes úr se? – Ne ints le:
tejfog az ínyt be se vérezi. Most java jön! Koszorúba.
Stádium. Elnöki szó s keze. – Tisztikeresztem elévül?
Nyakba suhint a bakó. De milyen fura fütyköse, hallod!…
Test, aszalódj! Ne simítson a kurtavas: ágyban aludj el.
Írni? Megártna. Ne írj!
Sose hittem el: ez lesz a vége.

Cirkuszi kört becsahol, húst ugrana tépni a falka.
Rémlene: ismerem őket. A múltbéli napfogyatékon
volt puha szajhám; cimbora; rabtárs; fegyveres őröm.
Kaptafa. Nagyfülü rőt lesipuskás. Írnok a sámlin.
Végül is: ember. Bár legelőször eszedbe ne jusson
Mária-kép, ha e nő közelít! (S fiam mily füge lombja takarja?)
Körben a hatvanhét kese év: csupa rongy, harapásnyom.
Emberi sors ez is? Állni középen a kőzuhogásban?

Gyilkos ereszt derekára szakállt, szeme lágy nagyapás lesz.
Kong a harang s bujik őszen elő:
dedikálni a semmit.
Ó, lesi már, s kivonul jupiterlámpája s riporter:
mázas bókja az éteren át hogy eléri az odvat,
kocsmahomályt, el az agymosodát Buda úri legében!
S kültelek ótvaros ágyain ingbe vizel, de megérti
menhelyi nénike: Boldog a nép fia, fényli be nagyja!

Ázva Velence: kihalt. Madarak körözése esőben.
Megül a gerle a kőlapon. Éhes a Napra – de búgni?
Búg telefon. Haza hangja-e? Ó, nem! A horda csahol csak.

Két amerikai Velencében

Háló-ablak alá vén szembeni ház teraszára,
július ingatag angyala testvérpárt telepít le.
Majdnem igaz: ha köcsögbe kitett tej szenderedése
alvadozásuk először. Amúgy szelíd arcukon árnyat
nem látok, Gi se rögtön. Idő kell, míg kiderül, hogy
szép fiatalság, alma-derűdön a bentlakozó ki-
fúrja magát, s tekeregni csupasz-arcátlanul indul.
Nap tüze kelyhe? Jövendő?!… Hát e fivérek bagó se!
Két tizenévü, világ, uraid közül. Ól a szobájuk;
koszba lecsúszva a paplan, túrva sarokba gatyástul.
Áll csak a lusta, s a zoknit a lábujj tolja a kőre.
Kéz nem is éri. Papír kint s bent: napilap s teli-taknyu
zsebkendő hajigálva, bokán túl ér ropogósan.
Olvas a két heverő kimerítőn, látnivaló ez!
Báty példája hat öcsre erősen. Elütni időtlen
nyárnapot így lehet: otthoni lapba merülve legottan
tépdesi csíkká, s hinti koszát laza kézfeje rögtön.
Hétre hetek taposódnak: július égve s elázva.
Náluk a szenny kupacát érlelte Nap, asztalon nőtt a
csikktemető. De a két fi Velence riói alá me-
rülve iszappakolást vesz két-emelet magasában.
Tőlük dőlhet a Frári, s Salúte csigái1 pezsegve
marhakolompos ijesztő fölvonuláson akarnak
(mint a parasztok a Tért2 teleköpve) szerelmi jutalmat –
ők biza lomposan ejtik az újság csíkjait egyre.
Vajh, a Fehér Ház kőszál? S nem repedezne (?) a pince
s padlás, ásitozásuk ily önfeledő csobogásu
morzejelére?! Jövendőnk bájosan ördögi – nemde?

* Salute csigái, a Tért (jegyzetek)

A Lélekoltó

Régi szokás: görögök San Giorgio temploma* esti
nap sugarába ha fürdik, s a biblia-képsoron lángja
megpihen, átlépjük küszöbét. Egyedül mi vagyunk csak.
János, a vízmeritő vize s Jézus alakja se mozdul,
mintha megállna a pillanat. S itt van a lélek, idézve.
Én anya-, Gí apa-szóba merül. Fogadó szobaablak-
lángra kihajlana szellemük, s átkarol, át, pici lángjuk.
(Rossz vasu, ingatag ócska edényke; kavics beletömve;
szúrd oda gyertyád, gyújtsd meg a többi között – s jön a holtad.)
Így ez az est is előbb: a találka. Mi átemelődve
ott lakozunk libegő gyertyán velük. – És soha többet?!
Mert kapuszárny kicsapódna darabokra, szilánkra.
Zúg suhogás. Közepén vak a tébolyodott szakadék-szem.
Lófejjé nyúlott áll tombol a szesz viharában.
Szinte surolva, agyag-tehetetlen a test. De a részeg
lángra vadászik, a lélek igézi! Piciny kivilágo-
sított fülke, a gyertyakanóc telefonja! Ahol meg-
csöndül a Túlra fülét hegyezőnek az őr-szivü ének.
Dúl-fúl, s fúj a világra sötétet: öl. Serceg a nyála,
oltja a fényt! Kialudva, elenged anyám, menekülne!
S félbehagyott mosolyával utána iramlana Pista,
Gít karoló, iszonyodva: minek sara mára az ember!

Béna! Csupán a köd árad. S a test veri (mint üregébe
zárt éjét a szobor) tudatodra: te, meglakatolt. Hisz
tenni se tudsz. Csak bámulod, s ő kisuhant, aki nincs is.
Vászon az est, ikonárny-közön ím, kivetülve a holnap.
Jelt ad a fantom. Az arc tied. S útja is templomon, ördög.

* San Giorgio temploma (jegyzet)

Himnusz

1

Sokáig tűrtem a börtön odvait, puhány,
homorú hasu vén közt
gyerek, ki épp kitalál a zöld homály elé,
hol a játszva kivágott
piciny szivet Szerelem nevű folyóba öntsd
s belemerj: kihalászva é-
dened lesz újra, s telíbb madárcsivitje, mint
mielőtt kaszabolt a Vágy;
hol halni jó, s lehetetlen; földig ér az ég,
ki-be repdes a szárnya, s még
az sem világos: a szárnyad. Árnya hűvösen
fed el, azt hiszed: óv majd.

2

Ha már kivágva a kőre, lépcsején gurulsz,
helye mar; csupa vér borít,
a csonk sebén rögösül, s te érzed végre: volt,
s mire volt, lehetett volna ott
repülve orgonazúgató egekbe föl
– Tefeléd az a toll szállt! –,
akár a síplyukon illegő zenére mind,
tolakodva a cickány
előszökell üregéből, úgy özönli be
zugomat tömegével
a Város, őszbe-csavart fejemre vak rögöm,
s belereng: csupa szárny borít!

3

Mi reng belé? Se a tengerár, se part. Hiá-
ba a kert füve-selymén,
ha végiggördül a napsugár s kitáncolnak
levegőbe a rózsák.
Öreg, ki már beleszórta vízbe mind a bű-
völetét, s lehajolva vár,
hagyom, vigyék, ami nincs; a csonk se mar-sajog,
simogatja a kéz, ha ér.
Kifosztva, mind milyen egyformák leszünk! A szárny
helye bennem, a csonkolt,
s a képzelődve kitárt a hátatok hegyén.
Elemelve varázsunk.

Nyílsuhanás időnk

Ház tetején itt, esteledőben
nappali ablak hány egü ajtó?
Megjön a csillag; tudja: mi várjuk;
lép, ahogy otthon fákra lehajló
szép jelenése jött.

Suppie Carlo (úr s szoba-szellem)
macskabarát árny, jómodorú holt,
hátra becsosszan, s majd’ töri lábát.
Víg idejében nem homorú volt,
s szétrepedő e kő!

Éjszaka tócsát ringat a holdfény
tört közepén: ott isznak a férgek
hold-levet! Angyal szút itat-ápol:
körme alól húz görbe fakérget.
Pincebogár sor áll.

S szomjasan indul majd lefelé mind.
Vissza, ahonnét vándorol egyre;
fába szorul bús járatot ásni,
szétszedi napját száz izületre –
s éj-idejére vár.

Csúszna a lépcsőn négy emeletnyit,
újra ihasson: várja sorát csak.
Szembe az ablak négyszöge nől még –
épp idefér mind! Angyala szárnyal.
– Hátha a perc kibont?!

S Suppie Carlo? Mért csoszog erre?
Háta mögött már rég ez a Föld, nem?
Mit keres itt még? Téved-e? Kortyra
les – ki a fényt csak dönti az égben?!
Részegen így bolyong?

És mi? Mi aztán rejtelem! Árva
két kirekesztett – két boldog gödény!
Isszuk a spongyán, fent, ecetünk – s be-
lőle lecsurran ránk, szomjba a fény,
nyílsuhanás időnk.

Zeng a szobánk! Négy szárnya van! Éjre
tárva az ablak hogy tele éggel!
Hold leve fodroz, kőlapon ömlik,
s mind idezúdul, mind beletérdel
égbeli s föld-szivünk.

A „Kertes Asszony” feddése

Signorám! Szivacsos lény, Európa há-
tán hal-forma s ravasz! Torlaszoló hiú
kasszirnő, te, sötét! Jöjj ki a hídra! Hold
süteményt ha a vízbe szór,

csupa tátogató gyöngy, buborék: eléd
úszik másolatát szépen idézve. Néz,
s tőgyedig lehajol csillagos éganyánk,
nevelőd. Jegyet itt ki kér?

Pénzmocskú kezed oszt titkosan égető
bélyeget kitakart popsi-cipóra? Hát
szót se szólj! Kimonó szárnya japáni lány
apró hó-derekán kinyílt?

Arcából veti rád pilla alól szivét?
S gyöngykagyló nevetés szélbe lopódzva súg?
Honnan hallani? Fogd – s érzed-e: távolabb
kuncog Isten szakáll-ködén.

Számolod vagyonát s őrzöd a mézfolyót.
Városod: maga fény, megvakitó Szeráf.
Ezer éve a lángcsóva: lobogva nyí-
lik hajók arany ablakán.

Ő a mű! – Na de mű, ókori szem szerint,
fala közt van-e még? Durva beszéd ez itt?
Tenger árja fenyít kétezer éve már:
jól vesszőz, de te nem tanulsz!

Életed ragyogás – elfolyik, és mi vár?
Pillanat-tömegét ontja beléd a Föld,
s csak a pénz csörög? Épp érme-rakása lesz
belépőjegy a Fénybe, föl?

Periklész kora hány év? Ki se mondd! S közén,
az idő-lakozás tornyaiból lenéz
miránk. Szobrai csönd-ülte fehér zenét
játszanak; szelekét. Az űr

csavargó szava szól. Isteneké? Anyám
teszi párna alá ujjait, s így becéz?
Pszükhé vár, furulyáz, s én pici hangszerén
ugyanazt neki játszanám.

– Süllyedő! Iszapár karmaiból kihúz
a világ! Lehet-é űr, ahol égretárt
drágakő-dobozod ring meleg éjszakán?
Látogat – s szive bőkezű:

Emlék… Márk tere… tánc… gondola trónja víg!
Gyönyörű, ha az est tűzsugarába vont
összedőlt Fenicét1 őrzi a filmtekercs,
s duruzslása elálmosít.

Így: vagy. S még leszel így! Műrohadást a pénz
teremt új palotán, helybe. S harangot önt
ezredév küszöbén klérusod, úgy kiált:
Hallelúja! E föld tiéd!

S Carminében az ős-oszlop alá begyúrt
vursli-Mária-trónt – vedd, mi vagyunk! E giccs
kaucsug-Szüze és tüllbe csavart Fiú-
kisdedünk kacarász terád!

Ej, Dámám, retinád áporodott egén
mély sötét – s te: Nap, azt képzeled! Átkozott
Giardinid2 sivatag-láp: homok, ám lehúz-
ta magába a tank vasát

Tobruknál, s csatatér holtja ma: nincs! A sír
helye sincs! Szaharát túrhat a gyermek, ás:
csak omló homok ing (tengeri habtaréj?) –
Mars apád sose lép elő.

Ahogy láp-bugyorod túrva a múlt után
sosem bukkan elő nő-szemü Ősidő;
harangarc, egeké; ősmosoly – átködült;
guruló aranyalma-csönd.

Európa szeméthegy-büdösét, Madame,
ócskavastelepét, én csak az űr porát,
galambszar kenetét láttam a verniszá-
zson havazni, mi szarkofág

formájú ugyan – ó, csak ne akard!, ne nyisd!
Párnáján zizegő semmi pereg miránk.
S mint por-lápban a holt, úgy veszik el szivünk.
Elnyelő homokár a Kert.

Erre szól a jegyed. S bár aranyékszerű
szép ujjad levegőég szine-múlta már,
és nincs Mű, ami majd holnap előszökell,
hogy erős apa-szellemét

kivetítse a rémtettei erdején
eltévedt eszement század elé, s fiát
üstökén ragadó marka kihúzza, még-
egyszer
téve szivét alá –

Európa szivén, legközepébe szült,
nem kalmár ugyan, ám recski, ha mond e név
bármit még Nyugaton, megtanulom, meg én:
nem csupán haza-sír, mi vár.

* Fenicét, Giardinid (jegyzet)

Az örökség

Gérecz Attilának

Lent, aulában kertbe vivő mély
ó-kapulábon penge sötétlik.
Régi, bebarnult, rozsda-harapta
markolatán hord címeres arcmást –
Téged idéz e kard.

Nosztra faláról rám esik árnyék.
Látok a mélyén két heves ifjút.
Téged, a vívót; tánclebegésü
kéz; levegő-kard; szúrva halálos
mégis a pengeél!

S látom az ámult, tágszemű gyarlót,
bal, suta társad, térdemen arccal.
Néha kinézel vad viadalból:
műszavat ontasz, „lám, ez a…” S hulló
csillag a szód! Kihúny

dézsa-fejemben. Most te csodálnál
ekkora zöldfült. Vállt vonogatsz rám;
s hűlve a láz, hogy vívni tanítgass;
ugrani lóval, s döfni a szívig –
„Írni te tudsz! Te jössz!” –

sóhajod itt húz; mély denevér-perc.
Nosztrai est hull, korma a lépcsőn.
Számkivetésben furcsa a hangod:
negyven egész év függönye leplez.
Vastag ezüstje rejt.

Tudd: Eumolpus (rég – se? – élt költő)
– nagykegyü rang s pénz (fő hatalom!) járt
írni-tudónak (hány ezer éve?
kérdj okosabbat!) – holta utánra,
Fellini-filmben, így

dönt: Aki pénzt vár tőle, a húsán
osztozik ádáz más örökössel!
Rágja a máját, lábon az ínt szét!
Óvatos-értő fásli-lebontást
végez el rajta, jó

hentesi munkát, s gyomra ha áll is
ily lakomát, hát birtoka légyen
s pénze övé, mind! Vén Eumolpus
ördögi bíró? – isteni bölcs volt?
Tudta: milyen fajunk!

Téged a sortűz ősze tejesbá-
rány fiatalság zöld tavaszán ért.
Mellkason ón vert; vérre eső; no-
vemberi orkán tett csatakossá
szép tetemű halott.

Végakarat? Pénz? Költeni tudtál
bocskorosan „csak”, Tankleterítő!
Kétszeres átkú lett a halálod
szolgaszemekben: vers lobogódon,
s zsarnokölésedért!

Ezt örököltük; két csuda-mércéd.
Lélek a tett! – szól –, s kínai-szanszkrit
nyelve az öszvér-fülbe nem érhet!
Hisz parizernek lelke kimérve,
s tettelen ingadoz,

két tilos álom, földbe lesüllyedt,
két el se képzelt rothadozó közt.
– Üld ki a párnát rongyra a székben,
élve az ólban, fald szeszed: égjünk
bús röfögésbe mind! –

több szava sincs már ordasuló, vén
századutónak. Most Eumolpus
fáslija tűnnék szélsebesen rá-
gós teteméről! Bűz se taszít: légy
falnivaló, harács!

Hóba takar, míg süllyed a nemzet,
mély gödörűbb, mint csöpp Klauzál tér
sarka Tiéddel. Mért teszi? Fél! Fél!
Fél a szemedtől! Nem hiszi Húsvét
Betlehemét, te, Vers!

Örökségherdálás

1

Esőd, Uram, takarodni látszik, áthajolt
keleten, nyugaton, nyakán
maradt vizét belecsapta nyúlt pofánkba mind.
Kitöröltük a fröccsét.
Szemünkbe véresen ékelődik: ég a ház!
A miénk! A Tiéd! A Menny!
Velence – lám, melyikünk akarta? – úgy lobog,
ahogy átitatott rongy!
A múlt? Velence tetűi csípnek? Ó, Uram,
dehogyis! Vörösen riszál
meszelt falon telefonzsinór – holott a szél
se akaszkodik ajtón,
viharkabátja se csügg a víz felett; se-hí-
re Miracolin át inal! –
kezem vadult! Lecsapott a készülékre, mint-
ha a szájra! Azért ráng!
Az otthon újra elért! Tokajt1 pirult az arc,
a fiús, csupa jóra kész:
nevembe kérte „barát” szavát a két fi, s lett
lapuló kibuvás, s „Nem!”
„Nem illenék ide Attilánk.” E rókanyelv
sima fondora árulás!
Hisz arra ád szavat ő nekem barátin: úgy
teszi, „mert kötelesség!”
S kiássa földbe dugott Szivét, a tiszta dalt;
s ravatalra a Szárnyát
a tetszhalottra ragasztja: majd kiszáll e té-
velyedett, csupaseb s köd-ült,
ki negyven éve se érti: jobbik énje vár
beledöntve a sírba ott!
Kiszáll, s teremt közös ég alá közös hazát
Európa bozótján.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

De várj, Uram! Ki is értené e rángató
dühöt itt, remegő imám?!
Ha kezdeném elején, világosabb lehet
keserű verem-éjfél.
Miféle düh nyom? Uram! Hisz Attilát megint
temetik! S vele mindent.
Lenyúzva, Forradalom nyakon rohad. Kivág-
ta szivét e vakond-Idő,
s a seb, jövőnk lyuka tárva ingovány-ölét
a hazára: beszippant.

2

Ölelt előbb a „barát”? – Ha annyi éven át
kitörölt a korodból,
gyanús lehetne a pezsdülő barátkozás! –
Te se küldted ily Angyalod,
a fejmosót le! Miért ne hittem volna mind
melegét s javuló eszét,
ha esküdött, s közös ügybe szőttük Attilát?!
Noha már tavaly érett:
világa más; simulékony, ám szivét ne nyisd:
mutatós feketét visel,
de ünnepibb a vizelde nála, s emberibb
a golyó, az a hét, mind
november ég-kapujában Attilába lőtt!2
Nem a lélek – a test zuhant.
De itt az ősz – s Tokajon vesződik holnapunk?
Jön a Lelke – s kié még?
Feláll Szentmártoni János. Kérdi: Géreczünk?
Az ki?! Válaszol így a köz.
Feláll a társ, Oravecz Péter: Miért e csönd?
Mire vélje egy ifjú?
Ragyogna két arany-élü név: a Kántoré
(telefonba betűzte mind
a két bus Attila-díjas) és Lászlóffyé
„Uram! Áldd meg e Kettőt!
(Kabát alá becsavarva légy a zászlajuk
gyerek-Attila, légy a Szárny!)
…, akik kinyúlva a két lekókadó fejét
apa-lágyan emelték
az égbe tábori dermedésen, s Attilát
hazavinni akarja mind. –
Miközben úgy telehallgatott betelt nyarat
a „barát”, s kitenyésző
heréi, udvari söpredéke Róla, hogy
Uram, égbe-kiáltozott
meráni kuss ez a csönd! Dög-illatát, lehét
viharod veri tán rám?
Holott előle futottam épp idáig én:
vigye lelkem e Bárka-ház
erőt meríteni csillagóceánod’ úsz-
va Velence egén túl;
Csodák Terén3 könyörögve-átkozódva szám-
kivetetten ezért bolyong
az árnyam: otthoni Sorsra készül itt kötél,
suhogó hurok – s válasz!

3

Viszem, viszem haza itten ért élményemet!
Jelenése örökre szól.
A férfit (templomi szolga ő Crisostomód4
koraesti homályán),
ki fölcsavarta a villany rengetegét ránk,
s aranyég-misefénybe várt
a kép, az orgona szárnya, s rajta Piombo
„magyarokra”, le, ámult.
Miért? Nagy Imre, Maléter arca benne él
kicsi srác-kora óta – szólt.
„Ha fényre vágyik a bú, előkerül fakult
papiron fakuló kép.”
S elénk is ott, Uram! Ázva, rongyolódva s ég-
ve időtlenül! Égve még!
„Azóta mind arany
(állva néztük, sírva könny-
telen) forradalom s magyar!”
„Arany” szavát Tokaj értené-e úgy, ahogy
vizi templomi csöndbe szólt?
S „barátja, Attila tisztelője”, hal-szavú
csukaszáj, irodalmár,
a század égve ha végzi, árulója csak?!
De ki súg neki? Jobb-e, bal-
-e röffen rá vakaródzva iddogálgató
borulat-szakadékból?
Mily egy, ha kétszavu látszat is! Behúz a cső-
be, te, ágra se ért fiú!
Fiú-magyar, jövevény-korú, következő
az Idő folyamában. Ó,
miféle kincs nehezít iszákot? Életed?
Hagyogatsz feledő rossz
hazát; a föld rögös ágya sincs! S elveszt a szó.
– Uram, égbe megyünk mi már.

* Tokajt, Attilába lőtt, Csodák Terén, Crisostomód (jegyzetek)

A Dühödt

Magas ég! Ülök itten vakaródzva, bár
szélcibált cserepét még nem emeltem el
Suppiék tetejéről – noha úgy a kár
bennem és a tetőn nagyobb!

Illőbb volna az óbiblia képeként
lenni Jób; türelem szobra e ház fölött?
Sírhely? Fájdalomé? Kínra mosolyt remélt
sebesült; könyökére dőlt,

ki magába merült s onnan az égbe lát?
Tudja: várja a trónszék aranyába már
sok tűrés befelé nyelve?! – Gebébb e hát,
ami rég kijelölte őt!

Meg a kéz! A fekély-mart csupaseb! Leránt
egy tetődarabot – még oda sem figyel –,
olyan mély vakaródzás dühe ád, Uram,
enyhe éjet, ahogy kikel

a tenger fenekéről, ahol úgy aludt,
mint gyerekkori kertünkbe ha Éva vitt
át bokrunk akadályán, s kutyaól elé
terítette a combjait.

Mély, mély, mély dühe kell! Ház tetejébe túrt
markolás, rohanó mozdulat, új cserép!
S újra új, fakadó nyílt sebein kifent
holdkaréj-sikolyú, a húst

pengeéles erős innyel evő! – De: szép!
Különben belereszket sütemény-hason
a holdfény, s kirepül máris a balga lány:
gomolygó sebes űrbe lép.

Így mit ér, Uram, orvul ha lehetne Jób
belőlem? Szava-nincs tört tetem, ágyra-varrt?
Hát én nem köszönöm meg rühöm, ótvarom!
Vakaródzva a kárt, a bajt

hogy állnám? – „türelemmel”, mit okoztam itt,
e serény nobilék gyöngyberakott helyén!
Nekem illene háztól toronyig s tovább
tetőt rakni – arany-lakit?

Hisz kéményei vérrőt cserepét is én
faltam volt föl, Uram, szórakozott öreg,
míg vakarva beteg lelkemet, én, szegény,
valék fényre szemelt üreg

a horgászbotodon, árba merült. S a víz
titok-ír-öle mélyén tele telt edény.
Vakaródzva, ha marnék Uram, ám enyém
türelmetlenül is a Fény.

Élsz és írsz

(Csendes Béla halálhírére)

Hallom halálod, Béla! Kiütve kéz
kosarából fióka-tavasz, a vers?
Peregve omlik hegyre az ég.
Legázol jó csapást, veteményt,

ujjad fonását, dőlt keritésedét;
belecsúszott nyomodba gyom és tetű.
Ki ád a Kóbornak lakomát (?),
ha villog tűje s varrna terád

országnyi díszmentét, madarast, urast;
s csalogány-éjszakába merülve hív:
legyél megint ifjú, legyen új
tető, míg ágyra vonja fejed.

Számít ez? Asztalt képzelek én eléd.
Csupa Kóbort, ki itt feleség se volt;
s nyomát se látom bűnbeesés
mocsokfoltjának ágyatokon.

Szép bűnben élsz, írsz – ördögöt árny se tár:
ilyen ott nincs! Lenézve miránk – ha látsz.
Az is talán ember, bekötött
szemű, hát rossz. De jó lesz odább.

Könyvbolt az Orgyilkosok utcájában

Antikvárium, ó-bolt, tele zsebrevág-
nivalóval az Orgyilkosok utcamé-
lye végén. Zivatar zúg. A kutyák is úsz-
nak, csüng nyakra való színarany érme (még
cseng-peng). Macska nyakán fénylene gyöngyszem, ám
nem bolond egy is; ül párnahegyén; az ú-
szás szamártudomány; tátod a szájad és
ázott hártyauszállyal belepottyan é-
des combocska-tövével pihe-lepkelány;
családostul esik rózsaszirom szinű
macskanyelvre. Alig győzi a kapkodást
kellő keccsel a párnán. De e percben úgy,
mintha gyilkosok orv lelke zuhogna rá-
juk, Csontváry-taréjú jeges ár bedönt
Nippon lányaiból gondola-aljt telí-
tő nagy társulatot, színdarabot ki épp
előadna az antik, levegőtlen á-
ruda-mélyben. Először lekerült a ló-
tusz-vállról üveges selyme. Utóbb eseng-
ve a csend, a homály bolyhosa szoknyarést,
tengeralji derengést kitakarva lát-
tat. Mély balthusi fülkék1 „török” ágya ter-
ped. Padlón lopakodhat lesekedve é-
deni lány, Lilith-arcú, selyem ágyra. Fer-
devágásu szeméből csalogány tetők
rengeteg-közepén énekel. Ujja pár-
nacsücskét beszorította ölébe; orr-
cimpáján veriték gyöngysora gőzölög.
L’Oiseau bleu2 lefüggönyzi az ágy sötét
pázsitján heverő Éjt. Fele hattyuszárny
alatt álmodik, ám szája a vérpad est-
jével hallgat a titkos szerelembe zár-
va. Rouault bezománcozta a Kékmadár
szájszögébe a poklok nefelejcsszinű
változásait – s Istent, mosolyogva rá.
Tombol künn zivatar, szél veri szét nyarunk.
Bent Crepax3 pedofil csábulatát lapoz-
va Mauro4 modelljébe helyettesült
be Szeléne – elejtvén a gyufát –, a Hold.
Pentecoste5 – betűzném csakugyan? Vagy őt
így énekli elém foszladozó haván
kis Csigécu-Ni6, hűs lampionarcu é-
des színész, aki Sábát imitál tavaly-
ról. (Vasari leejtett kicsi könyve ned-
ves lábán pihen.) Ő s én hajolunk együtt.
És érintve együtt, ujjai közt legott
rézhenger muzsikál, agg zenegép, fehér
szakáll tán, ha nem épp gépi a lelke. Így
csak vérfoltosan ázott tükörébe néz-
ve látom, csigalépcsője hová visz. Oly
ifjú Hold!… Leszakíthatsz!, nevet. Angyalarc.
Gyerek – térdig a rét lágy füve harmatoz.
Antikvárium, ó-bolt, tele zsebrevág-
nivalóval az Orgyilkosok utca-mé-
lye végén. Szakadó ég. Kialudt a vil-
lany. Egymást letörölték, sarok-éjben áll-
nak, könyvvel takaróznak. Tenyerük vasa-
lójával simogatják remegő kolomp-
mellük. Színdarabukból ki se hagytak ők.

* balthusi fülkék, L’Oiseau bleu, Crepax, Mauro, Pentecoste, Csigécu-ni (jegyzetek)

Egy szép halála

Mi virágzik? Előhuzogatni ha jő szobaszellem
s nyitogat rebegő hasitékot a fal közepén,
valamim kiszakad – heverő szivem elleng –
fele itt maga, másika átlebeg én-tetemén;

a szobán, a rión, puha víz-ruha illatu kerten
kiszitál; a halál – elegáns Huri – várja. Serény
kezü kínai lány kimerülve, tükröt csigaselymen
feled, s ér bele párna-puhája halál peremén.

Aluvásba a lány – suhan égbe. Időm hava ellen
keze lágy tapadással a hajnal alá feketén
ha simít pici sást, bababőre kisértete bennem
emelődik a végzet elé. Kicsi kínai lány, tünemény:

ha Michéle beúszik, s a kórterem ordasa szemben
csupa hó – takarót igazít, mosoly őrzi, szemén
befelé simuló: betakar lepedő-fala nyelven
sosem-ért imaszót, gyönyörét… S elalél tükörén.

A barát miatyánkja verébcsirip, elhal a mennyben.
Mosogatva a holtat – – – a tükre! – – – Ez ám esemény!
Körülállja az égbe-röpültet… s ölén a szem: enyven.
Sose enged el, kínai lány!, ölel ámulat és a remény.

A hullamosó

Csónakig indít, holt, kocsiján nyúlt,
hagyva a földút vak töretését,
füttyszavu lomb nyers sárgarigóját;
kedveli ő, víz, énekes égmás
kórház kapuján ha csengsz.

Vidd csak a terhét! S lám, kocsin illeg:
– Méghogy a Menny bús bodra alá tolt
mást? Igazán nem! Visz lepedőt, kór-
ház szemetével négy kerekén ziz-
zen (így göcög itt tovább),

ám lila lábfejt sárga körömmel!
Gézbe lapult test?!… Fölszeletelt hús-
-csont?!… Tasak alján hűlt?!… El se bírna
gyönge kerék ily súlyt! S ki nem áll bűzt.
Még szép temetést se néz.

Mért? Babonás bíz. Képzeletében
kőfalon átlát. Ott meredélyt szánt
sírba kapart telt képpel a kalmár.
Lopta suhancként – rossz inas –, az meg
jön, s tízszeres árat mér.

Víjjog a fán, s ő tartja a hátát.
Zsáktetemével nyakba vetül s gyúl.
Kong az Elégett Utca alól vé-
gig, s hol a bűzben Sporca homálylik,
szól: „Jössz te, adós, s fizetsz!”

…Reggel az asszonyt frász töri, oly zöld.
Fürdeti: s zöldebb! Ám olaszéknál
arcra az álarc fölkerül egyből.
Fénylik a csengőgomb, üvegajtó.
S jó hullatoló kilép.

Csónakig indít, holt, az csupán perc!
Víz, csacsogó, már vár kapulábnál.
Bőg a motor. Vízcsepp koszorún ég.
Szép igazán ott. Háta ha nem lát.
Nem hullatoló, igaz?

Csodátlan

Közelről, Uram, épp itt, a tetőre mért
villámlásodon át hallak. Ijedt a sirály.
Szédülök. Korom, égett szag szivárog. Ó,
félni kéne, de nincs bennem lehelleted.

Időben kirepült? S most valahol Mila-
no vak szobrai közt foszlana Dóm-tetőn?
Megmásztuk mi magos lépcseit egyszer, s én
fölírnám oda: Húsvét. Az is volt, ijedt

napsütés, korakék ég, de a tél se múlt,
fényből fent vakitó szíj hasogatta, szél
a hátunk. Nevető Gíre kibontva, rá-
képzeltem köpenyem; zúgva a szélverőt,

amint fölkap az ég tél-tavasz óriás
búrájába – s elillant az a két kizárt…
Uram, épp csak a ballonköpeny ott se volt!
S képzelgés fogasán függve a Dóm fakó

gerincére ragadtunk. Pedig onnan az
ég csak egy sima ugrás repülő madár-
kabátban! – ha igaz volna. De itt az ott.
S láthatod: ki-be járt, ám csoda nem akadt.

Húsvét! Szédülök, annyit mutogattad őt
útvesztőd zugain. Míg Fenicéd kiég,
s talpig-égve a fal kőfoka: bordaváz.
Estély lámpasorával szegi. Ott teríts

lakomára nekem! Szívközepem, hol áll,
Velencében a lyuk. Tükre, ahogy hazám
börtön lámpasorával szegi éveim.
Fogj, s mint én: öregedj! Míg tova múl a perc.

Mire kellenél

Szerető Atyaként, lám, csomagot csinált.
Jóerős doboz átkötve aranyzsinór-
ral, mélyén veled, áll ládahomályban. Úgy
hitted egykoron, ünnepnap elővesz Ő.

Ajándék leszel, azt hitted előbb. Kevés
kétellyel sokat álmodtad a perc havát:
fenyveszöld lesz az est, üstökös átröpül,
szán húz majd, s gyerek-ének fut a szán elé.

Nincs ünnep? S ki ajándékcsomagot kibont?
Koraest dere szikrát ha vet ágy mögé,
lábujjon lopakodnak – becsapott a vágy –
csomót bontani, hámozni nagy, óceán-

kék szemmel. Valakit majd kitalál az Úr,
ha már átkötözött s ládahomályba tett –
képzelődve betöltött, mire kellenél.
S kitalált valakit jó Urad: összevarrt

vele. Ládahomály ágya azóta úsz-
tat (Miracoli alján iszapos rión).
De ős-rajz vonalából tudod: Angyalát
régen Ő nem a kősír üregébe zár-

ta: péntek tetemét vonja ölébe! – Várt!
Vasárnap kövön ült, honnan a Fény kitört,
s: szárnyas énekes, ujjongva a hírt, a Mennyt
korbácsként Jeruzsálemre suhintva szállt.

Rég történt. Nagyapád könyvlapozó kezét,
kisfiú, ne feledd mégse. Nem Úr ez így!
Szerető Atyaként, lám, csomagot csinált?
S őrangyalt kötözött rád – ugyanő? Gyanús!

Kicipelt ide, s zsákját bevetette hí-
nár s hal nélküli holt víz közepébe? – Ő?!
Jó Atyád?!… De ha fordítva esett ez itt?
Majomház a világ. Únta. S bedöntve sár-

víz iszapja alá, Márk toronyoszlopát
undorodva belédöfte a féregu-
szadék-bolyba! – Eközben veletek betelt
az Idő. Töredékfény mutogat, s kivánsz

Sábát? Szűz tavaly-éjt? Filmet a fénytörés
csillagról levetít: Margheritán haránt-
sugárzás kicsi zsonglőr öle mágnesét
villogtatja; sebes gondola zsámolyán

Szávitrit szemed ámítva követ? – Nem é-
rinthetők! Olyan épp mind, aminő a kép
szavaddá kötözött háza; vakablakárny:
Jóerős doboz átkötve aranyzsinór-

ral, mélyén veled, s ünnepnap elővesz Ő.
Őrszeráf ül a ládán, keze csenget. – Ó,
ajándék leszel, azt hitted előbb. Kevés
kétellyel sokat álmodtad. S a többit is.

Hívás

Szív, dobozolsz? Tán sziszegő, vén
négy kerekét vágyod, a csöndet
rajta, föléd géz-puha sátort,
alja sötét víz, s belecsönget
néha az Isten. Int

távoli ház sarka mögűl. Ott
– játszva hunyót – orrtöve gyöngyös
izzado volt. Szétmaszatolt nedv,
érzed-e most? Nem? Te, közömbös,
hisz te lehetsz megint.

Készülünk

Miracolink elején szelíd istenszobor
menteget, ókori ház
(Lombardo Pietrót,
kőfaragó tudományt,
naggyá álmodott csöpp
ékszeres égi dobozt;
kétszeres égbe-lesést):
„Nem rejti semmi, mi szent!”
Hisz ókor és reneszánsz együtt alkotva itt
kőbe csodát, kitalált
– hajtani rád fejemet.

Ha napsugár-zuhogás után kőíved ég,
s megtelik elszabadult
erkélyek virágpor-
görgetegével, az ég
tükrét, fönt, repedt rés
vágja koromra, kihúnyt
fényre – kever takaró-
színt: hűs ezüstje betölt.
Kitárva nappali-ablak: innen készülünk.
S vár, ami múltba merült;
ködlene rám: „Nosza, lépsz?!”

*

…Kredenc a konyhasarokba vont ámult szemet:
rézmozsarunk a világ;
torz – s mélyebb, igézőbb.
Fordul a képeivel;
jön, jön szorgosan mind.
Félem-e? Álom ömölt.
Lobban a kép – de hová?
S míly új jelet hoz elém?
A semmi törli le. Voltja: nincs. Gördül így…
s várom, anyám jön-e már?
Veszni ne hagyja fiát!

E láda elnehezült kicsiny testem guban-
cával egész puha ágy!
Szennyesláda. Deszkán
gőzölög ing; üregét
színig tölti két hét
fájdalom-alj. Savanyú
szárnyait átveti rám.
Nőtt álma, foltjaiból.
S poloska szívta ki bőrömre hólyagát, míg
mélyen aludt elalélt
gyermeki társam, a Hold.

Ha fölriadva anyám se jött még, mélyülő
táncba merült a magány.
Százlábú irammal
vágva homályba elém:
bűzlő rongya fojtott.
S míg ki-be ugrana kút-
mély aluvás peremén,
megnyúz, mi vár. S betetőz.
A lámpa szelleme gúnyosan tár szét lakást:
nem jön a várt! A hiány
pikkelyeződik; a Nincs.

*

Ha mostan átszökik, át a lelkem, Láda, rád,
s domborodásodon int,
onnan int: „Ugortok?!”
Ketten vagyunk, íme, tudd:
négy kéz, láb, e hús-vér
két fej, a földbe bevert.
Így vagyok: mink. Telehold-
társam belém felesült.
Ölelve ládatetőd, ahogy rég, telj be, Sors.
Majd tetem ékszere, Föld,
két szivem. Néz. S beborít.

A hajó

Talán az éj felén ha állt a Hold, mi-
kor át a tábla-résen izgató
delejjel óriás sugárnyaláb e-
sik ágy elé: bebámul egy hajó.

Ezer szemével mind a húsz piani.
S olyan zúgással, mintha egy bukott
hajós fülébe búgatnák harangjuk
a Szkülla-Karübdisz-közbe jutók.

A Suppiék falában (ugrom-én!) zi-
zeg, s omlanék négy évszázad idő.
Nem értitek, hisz én se értem itt, e
hajó ahogy búg, és fölém kinő.

A tér a mélyben óceán! S a bűz a
rión, a hugyszagú hidak tövén?
A víz alól gyöngyöt bugyogva hány, a-
lul, oszlopos león aranysörény.

Na várj! Az este ágyad itt, Miraco-
li angyalára még lenézve állt.
Magasban, fenn, tetők felett. Utóbb el-
repít innét (mondtad) majd egy sirály!

S zavart, ha rojtja csüng a szádig, úgy szi-
pogott a szél-ugatta nagykabát-
felhő (a nyár helyett). – Mégsem hiába
nézted fentről a templom angyalát?!

Hajó, a húsz szintű úszik, s benéz a
szobánkba ágyig; lélekig vakít!
Ha vég jön, Illést tűzszekér helyett a-
vitt kordé tán? – ragadsz mennyig, Ladik!

Te elnyelő! Falat ropogtató! A
Hajó! Velence óceánba fúlt
fehér halott alul – de bárka úszik,
s a benn ülő sarkán porlik a múlt.

Ugorjunk át az ablakán, ha vár!, mon-
danám, de alszik Gí. S ki keltené?
Betöltve ketten azt a nagy hajót, ka-
romba viszem fel őt az Úr elé.