Az ünnep napja

Firenze város (Cellini mondaná
ily nagyzolóan) meglepetése várt
miránk: huszonhat éve házast,
Vecchio zászlaival köszöntött.1

Mink mit se tudva – ébredezők az ágy
kéklő virágu, gyűrt lepedő-haván –
élveztük álmunk mezsgye-csíkját,
vízcsobogással a Fény-aranylást.

Bevallom, egész reggeli közben én
még azt se tudtam: kedd-e, csütörtök ég
erkélykönyöklőn, s hányadik hét
ugrik a semmi vizébe halként.

Berdát idéző asztala délidőn:
tál, költeményként Gí hala, vadja várt;
szeptemberében sült Firenzénk –
annyi, amennyi mi; rá borod töltsd!

De hátra mit nézz? Évre az év lehullt;
s vitte a macska bajsza egérkeként,
hogy Bandi2 sántikált, s Tibornak3
szőre borotva nyomát se látván

görbült, fakult csak; ujja a kiskabát
alól kinőve, úgy araszolt időt
nem ismerő cenzori szemmel,
mintha a házasulót akarná

olvasni végig. Ám neve mégis épp
más név alá folyt. Állt anyakönyvezőnk,
sápadt, köhécselt. Mérgedő pír
akkor ömölt tokapárnahurkán,

amint leintve nászmuzsikát, fotóst,
tettünk a kegytelt ünnepiségre, és
vágtunk az utcán négyfelé. Gí
szalmakalapja Szibilla-ég lett.

(Tán akkor éjjel kék kalapot viselt.
Szellős-lyukas volt: szalmafonás; egész
ég bújt alá, szénásszekérnyi
réti virág s Balaton-vizi gyűrűk.)

Most, délutánra: séta a „hegyre” (bár
kalaptalan bíz, átitatódva ég
helyett ecettel), még kaland várt;
tág panoráma. Firenze párállt,

és jött az első nipponi lány, kiről
tudtuk mi ketten: míg lesütött szemét
hogy ránk emelte, azt mutatta:
kelve a Hold, vele úszna hozzánk.

Gí lencsevégre kapta: a napkorong
egész közelben ajtaja-tárt buszunk;
s szamár, mi nem képlett csak elém:
Gí meg a szép tipegő beszálltunk.

Már lent a bástya cakk-koronája közt
vettük csak észre: Vecchio hídja, nézd,
retkes nyakára kipakolta
áruda-bensei gyöngyfüzérét.

Csak úgy ragyogna rajta a sok nyakék!
Templomsötétben így tesz az utcalány
szemközt a gyertyarebbenéssel;
aznapi gyöngysora tánca mellén.

(Arno sötétjét s látva az ablakárnyt,
vén szállodasort kushadozó csukott
redőnnyel, így jutott eszembe,
s ó, akaratlanul, ennyi csípés.)

A liftbe dobszó pergedezett. Suhant
velünk, s legott mi sajt-vacsoránk után
rubintvörös borral kezünkben
föntlebegő magoson kiültünk

erkélysötétbe. Gyík lopakodva bújt
elő tetőnkből, s vízbe-merült kövén
csapkodva farkát várt halunk is,
ikrarakó köde ringva oszlott.

Csakhát idillre: döngtek a dobverők!
Lengtek a zászlók! S harsonaszóra – zsuppsz! –
a Háziúr,4 a lomha-szelíd,
kínai bölcsre ütő is ugrott

fejest a vízbe. Orra csavarva gyöngy-
fényt, bundaszőrről sem levakarhatót,
úgy hordta glóriája terhét,
mint Cosimo5 jogarának ólmát,

s tűnt hídközelből – ekkora hév elől.
Mert hév, de volt ám! Díszvacsorát a híd
hosszában asztalsor cipelt ott,
s Cellini szobra körül vetekvő

zászlódobálók ősi ruhába bújt
buggyos hadát bősz, izzado húsfalók
uszítva hergelték: „mi jön még?!”
Hördül a harsona, s zutty, a zászló

pottyan a kézből, csuklik a hangszer… – És?
A híd zabál csak. Híz hidi ékszerész:
egész családja falja hátul,
jó atyakéz potya-tálra mit csórt.

Firenze csukva ablakait: kivár.
Árkád alatt nagy csönd. Hegedűje tán
Arnóba fúlt, s hal, tátogó lett;
rossz hegedűs, a csaló meg illant?

De víz alól most húrja-veszett hasán
csiklandozásként bújik elő, s felénk-
röptében elpihenve rajtunk,
pendül a kétlaki néma húrhang:

„Költő s a Múzsa? Jól kitalálta, lám,
Firenze, kapva lángarany est után,
huszonhat éve házasok, ti,
majd örökít, ha kizeng az éjfél!”

Az óra kongat. Mint lakomára pont.
Tátsd szád, igazság: Hét dobol, s öt legény
dagadt pofával harsonáz – s nézd:
félezer ingyenevő6 a Pontén!

Juss hát eszükbe! – Árnyba bevésve, fönn,
barlangi rajz, mi, rőt temetés után
farkasszemet nézők, időnk míg
– sajtot egér – kilopott korunkból.

* Vecchio zászlaival köszöntött • Bandi • Tibornak • Háziúr • Cosimo de Medici • ingyenevő (jegyzet)

Kis ének a kiürült házból

A házban fönt, lent, mindenütt nyaralnak.
Meztelen csúszkálhatsz a lépcsőkarfán.
Énekelhetsz a lefolyóba – hallgat
a hídi Madonna dedével a karján.

Bár nem a Gangesz, csak az Arno habzik,
ha fölhasítja ezüstjét a réce,
a hárfadal Nepálból (nyelve szankszrit)
csupasz talpon surran Felicébe.

Az angyalokkal megtelik a karzat.
(Egyensúlyodra ők vigyáznak aztán.)
Itt csak egy nincs (mint nyár delén a harmat):

Tiltott gyümölcsbe nincs vágy, hogy harapj itt.
Ég a hazája, összes holtam rétje.
Gaál Imre, Pontormo onnan aranylik.

*

A ház, hol születtem, csillagokon lakhat.
Jobbján szülőágy. Anyám sírja balján.

Ahogy – Gí, liftünk csöpp gombjához érve –
kiürült házban föl-le szállunk annyit,
úgy hullsz hazaföld. Hullasz, s milyen mélybe.

A világítóakna hangjai

Keskeny világítóüreg. Átdereng
kevés szivárgó fény a szobába. Látsz?
Hosszú, de résnyi ablak önti
ágyon a kék takaróra hangját.

Aranykalitka-hangot – ahogy lehunyt
szemünk előtt süllyed s fokozódva nyúl,
ereszkedik beljebb a múltam.
Mintha csigákon erős marok tart

lassú menetre tonna-nehéz vödört,
csúsztatja rőtre vált tenyerén tovább
a fönti kéz (ki tudna mást is
mondani róla, ha ő se szól rád),

s egyszercsak itt van: hangja megérkezett.
Hajolj ki érte, rakjad az ágyra szét,
mint tiszta ruhát polcra sorban;
friss vasalás-szaga járjon át most.

És minden oly mennyből alakul, tetőz,
betöltve szekrényt, szőnyeget, ablakunk,
betöltve szétszakadt szivünket,
szűk koponyánk oduját. Sugárként

a félhomályt öltözteti, szárnyhegyét
átfúrja rajtunk, s rászögez ölbevont
álmunkra – méze míg kövülten
rászedi árva mosolyra szájunk:

„Kezdjük előről (– mennyi időt is, mondd? –)
lopódzva árvaház kanyarú szobán
(– Szindbád a barlangszűkülésen?…
Atlasz a sarkon, a Földgolyóval?… –)

kezdjünk előről tartani késve jót:
tűnékeny angyalt, hűs jövevényt ha ring,
átjárva rajtunk csak ki és be.”
(– Percre?!… Dobozba bedugva árvább

játéka, mint a múlt; zeneszárnya már
konzervszeletté hűlt! –) S ha a hangja húz,
hogy: „Késve két (?), húsz (?) évet, állj e
távoli ház küszöbére: jön még!”

– hajolj ki akna-ablakon, és csodás
látványon ámulsz: fecske-palánta – s száz! –
csengő csivittel össze-vissza
röpdös az akna közén; tanulják,

mint óriás kalitka nyugalmas é-
terébe kört író anyaszárny nyomán
fészkük körül cikkanva, úszva
Afrika partja felé a szállást.

Néhány napig még ömlik a hangra hang,
majd nyílva, fönt szabadba kirajzva, ház-
tetőnk fölött az ég-ezüstbe
fürdeni indul a szárny! Nap és Hold.

S egyszercsak Arnónk selyme-homálya, lent
a lámpagyújtás bűvöletébe – nézd! –
suhogva szárnyaló csoportjuk
röpte alatt lebeg, ing a bölcső.

Felnő a célhoz víg kötelékük, óv
szeptember, áldott szárnyra talált idő.
Aranykalitka-hang, ha tárva
ajtaja. – Érj ki közéjük, indulj!

Magas est, jelenéssel

Ha szám pengéje kés volt – összetörve.
Kitart minket magasra fönt a szék,
hová hálóját vetve, gúzsba kötve
hajítsz Idő, mielőtt múlanék.

Betér az est. Mint test dől rőt gödörbe.
Ha mély, üres szobán a vállfa még
magában ring s huzat riszálja, nyögve
lehámlik elénk a múltból e kép:

Gyerek, kezében lámpa. Süt a főnkre.
Szemem kiszúrja fénye? – vagy mögéd
beszórja hosszan, lássam mindörökre:

az is az ég volt, csillagfürtü rét.
S szamárbőrként mig sűrüsödne csöppre,
az éj szitáján át mutat fügét.

Az üres lányszoba

Keskeny ajtajában álltam.
Szemem keskeny ágyára tapadt.
Félhomálya (benne ázzam
ruhástól zuhanyrózsa alatt)

ing alá befolyt. S kabátban,
mezítláb, ahogy részeg alak
kijózanodna: megtaláltam
lecsúszó szelíd testnyomodat.

Félig ágyon, félig kiszálltan.
– A mély szinte ölébe ragad! –
jajba fúlt a szám, s a vállam

takart ablakot. Fecskecsapat
vitt magával. Álom? Láttam
fejemre szúrt hüvelykujjadat.

A San Miniato al Monte Golgotája

Föl, Miniato kőküszöbéig a régi utacska
(Golgota lépcső) bűz s kosz szétrepedő hege
elvihet. Macskatalálkahely. Átnéz rajtad a nappal
is tág, sárga szem. Állsz s áll: lábad alól se fut.
Itt a leander bokra se pille-virágu leányfej,
szűz, üde integető. Rémtettre szirom lebeg:
mátkafejet bugyolálva gyökérbe a vért fölitatja.
Bűn szitahálóját tépné, ha a szél tapos
ág közt. Csak szél sincs. Meleg árnyék, porlani indul
áttüzesült cserepek földjén a virág, maga.
Templom, tág temető fönn. Itt pedig áll a bozóton
tűzforró levegő, és kúszva a rácsokon
át a halottak s a gyertyakanócfüst, kőbe akadva
indázódnak alád. Már Harlenoah1 mese-
múltba vesző idejében is itt barnult sima, kormos
porrá vér és könny. Vetkőzve regénylapon
szőke Szeléna, Firenze fölé ha a hajnali álom
mézaranyát sütemény-mellén kitakarta, s a
hídon az ékszeres elképedt: „milyen áru lehetne,
látod, e lépegető csöpp Afrodité, uram!…”,2
akkor is így kanyarult ez a vesztőhely szagu dűlö.
Most is egy indulatos lány hőköl előttem, s ez
emlékeztet régi Szeléna nem!-ekre, szemére.
Lénye kivillan rám, villáma sötét haja
selyme alól, durcás nemet intve a fölmenetelre;
szép alabástrom láb toppant kövön: „itt, soha!”
S túl a legerdősebb szakaszon futamodva bokája
tűnt is előlünk… Majd később a homály pora
már jócskán betakart lépcsőt; belehajlani szállt le
estje elől a Nap, s éppen mentünk lefelé mi is,
ekkor azonban egy apró gnómot az én ijedő Gim
meglát kúszni a vad lépcsőn; jön a Golgota
néma keresztjei közt – ebül! Orra szagot szimatolva
szüntelen árkokon s ágsűrűn seper; ördöge,
hátán térdepelő sózsák: le-lenyomja a kőhöz.
S négykézláb örjöng: tör-zúz üveget vakon!
Marka nyakukra feszül. – Hóhér-lelemény csigolyádon
így töri csontodat; így durransz te is szét – hova?!…
Ő meg előbukik, át az utolsó kőfokon ingva.
Dúvad, ferde gerinc, púp; rángva jön, úgy oson;
itt-suhanó autót, tömeget kerül.
Anyja, ha éjjel
hallja: a mennyezet-ég gyűrűibe lép, liheg,
s reccsen az ajtó (– képzelem –), át falon, úszik az ágyhoz.
Ő, aki szülte? Hihetné? Mily kicsi, tört üveg.

* Harlenoah • Látod, e lépegető csöpp Afrodité, uram (jegyzet)

Napfény tévedt üres ágyra

1

Zuhanyzó nyitott ajtaján át belátok, hová épp
– s rebbenései által szinte már élne! – derengő
sovány combja bujkálva tüllfátyolában, betévedt
és az ágyra lehajlott félve egy napsugárka-szál.

Vajon mit tehetnél, ha ez lenne párnád, s a vendég
megcirógat, ahogy lát tágranyílt szembogár alól
szivárgó, Tejút-szédülésű nagy éjjelt; sötétség
vonta szánt; s rohanás gőzét is: ajkadra ráfagyót?

Ijedtében elbújna megszégyenült szála fájón…
Ó, a többi sugártól szökve aknába mért merült?
Tavon-nyílt fehérrózsa bőröd minek csábitott úgy?
Mért talált kitakart szépségre szádon, ha elveszít?

Vajon mit tehetnél, ha itt várna ágy rád, s a nemrég
boldogan felidézett messze: tárulva már való,
ahonnét röpülnél tovább, mert Firenzét se adják
ingyen!… Képzeletedben mit nem adnál aranyba zárt

palazzo-soráért! Talán most is álmodva ezt-azt,
még e csöpp szoba ágyát… még e dobszót a híd felől,
az erkély könyöklő alakját a Holddal közössé
válva: – mind ölelő álmodba bűvölve tartanád,

ahogy szent királylány ölén rózsa lett hús, kenyér, méz,
csak vihesse tovább titkát a jóság: „szeretni kell!”
Ez itt már egész: ágyad épp rólad álmodja: rálelsz.
S távol azt hiszed, ágyon ringsz e sűrű homály fölött.

A két álom egyszerre vibrálva átjár. Szelíd ágy.
Aludnál, s a keskeny, nyulánk tomporú nyughely úgy hord,
mint kilencvenötben bronzfénybe burkolt fejed pihent
asztalunk üde lapján, zöld mező suttogó füvén.

2

Zuhanyzó nyitott ajtajából se néznél. Üresség.
Nincs az ágy puha-kék csíkján, csupán szálnyi napsugár.
Vigyázatlan, eltört bokájú csavargó. Kiszöknél?
Kézbe fogva az ablakhoz segítem: Repülj, ha tudsz!

Augusztus Holdja

Sábának

Esteli erkély. Épp a hiányod lop bele ritmust.
Hosszan elejtett sáv vagy az árnyék gombolyagából.
Lábad elé nőtt útra világítsz, s úgy lehajolsz rám,
rég ahogy otthon, lopva az utcán mily kicsi nőként,
nyurga teremtés, fejnyit is összébb-vont a te rejtett
tétova titkod: hold-tapadást tűrsz-vársz a ruhádban.
Mint köröméllel nyújtva a hajszál nyúlik előbb, majd
kunkorul, ingáz s mint a rugó, ráng, éjszaka-órán
orgonazúgás száll, tör öledből s szétfut az ágyon.
Így marad el két év csupa erdő. Gótika-árnyék
télikabát rejt összetapadt bőrt – szélfütyülésben
szállal a holdfény férceli összébb szám a nyakadhoz.
Most pedig itt vagy. Lábfejed, úszva esti ruhádból
pára-szivárvány. Imbolyog egy híd. Íve alád nyúl
– s festene Spencer. Fodrosan esnék rád puha visszfény
(s tudvalevő, hogy Spencer egész nap képes a sodrás
részegitő jel- s képfonadékát festeni, hát még
– megbabonázott angol! – a fénylés legközepén ha
téged is ott lát: ujjadat angyalszádra tapasztva.)
Társra Beato Angelicónál lelve hogy úszol,
könnyül a Föld, szív ólma, ha szőkén siklik az ének.
Dob duruzsol, s rá súlytalan arcod hűs hegedűjét
fekteted alvó nyakgödörébe hírül az égből.
Mint ha hegyekkel telne az erkély, lámpafüzérrel,
lám, teletöltsz, Hold, sárarany angyal, ringva az Arnón.

Három szív

(Dantéval a Santa Crocéban)

1

Ahol homály szitál kezed fejére
s a nagyhajót elönti pernye korma
(ha híd-szemét lehull rezegve mélybe),

s miként atomra bomlik el a Forma,
kiszáll s ködével elborít a Szellem.
A Croce szűkül – Sas Ő, s pocka volna,

egérutat nem ért!1 Lefogta menten
saját oromja, íve, kő, faragva,
s e kő alatt a csont – ha sírra mentem.

Fölötte fogható sugár a szablya.
Acélezüstje döfve metszi; tőre
letűzi földre – Ő meg járva rajta,

kerülgeti: jó középkori őr-e
a Szív,2 mi lüktetett Pokol porában
igazt, hamist találva; körbe-körbe

oly ifjan (s Ördög: átkozódva, zártan)
kimérve grammra jót, s a rosszt dekára –
vagy ugra-bugra Félrevert,3 mi nálam?

2

Ki: néz derűvel – gidája Urára;
kit föl nem ér, vagy Rá nem hajolhat? –
nem érti: mi fönt, s mi lent? S magába

becsípve mérne, mit? magát?! – Ha holnap
a tegnap, s átforog kivül belülre.
S te látod önmagad titok-Tejútnak.

A kert tücsökzenéje zsong s leülve,
magad vagy ott Tejút a szótlan égen:
pupilla-tótükörbe épp merülne.

Parányom – én? Vagy én s az éj: Egészem?
Tücsökzenébe fekszem? Oldalában?
(S ha kérdez:) Álom-alji hold a réten,

hol Isten ős-ölébe lóg a lábam,
tiportam Őt tudatlan?, s érlelődve?
Felé futottam én? S ha benne álltam?…

Ez ugra-bugra Félrevert, körödbe:
sötétbe tán sötétitő palásttal,
gyerek-sután bolyong, sorát betöltve.

3

Hiánya tán e foghatatlan állal
előmeredt hegyű homály a térben.
Esőzik egyre, kormos árnya szárnyal.

Beatricéje Mennyben? (Óvna, s kérdem:)
– Nem ő a Menny? Kilenc egén sudáran
lenéz e horgas úrra: Csúszna térden?

Köpenyt ledobva puhán a szobában:
lehullna róla penge-szája?, s főként
a pártra, rendre, na és a Tudás-tan

oly éles észre vert torony-tetőjén
legyint Homérra,4 s mind a többi társra –
befüggönyözve fénye drága Nőjén?

Tenyérnyi lángba’ ágy havába zárva
Noéja lenne surranó Időnek?
Kimentve Ég, a Föld – hisz Ő a Bárka! –

s nem érve véget a lélek, időzhet
szerelme száz megújuló románca
füvén örökbe röptetőn e Hölgyet.

4

De Sír helyén,5 amíg homálya rázza
a templom íves oszlopát miséken,
kiköphet érte Jó Uram, parázsba

kezem sem dugom én Szivem nevében.
„Így a müvészet Isten unokája”:6
ha kint s a bent fogalma: vám s a révem.

Az Óriást7 e csőcselék kidobta.
Ravenna boltja vet föléje árnyat.8
S nem itt – harangos éjt ragyog be szobra.9

Lekésve – végre – mit sem ér a bánat:
elől a cifra máz, s kövébe fogva
a kőbe zárt Firenze – önmagának.

Ha most ilyen vagy, épp az Ő korában
se vitted úgy a lécet át magaddal!
Sas Ő, s egér te – együtt vak homályban.

Se vége Néki, se néked. – Kalappal
kivánok én egérutat minékünk.
Agyagba döngölő, ha száll az Angyal.

* A Croce szűkül – Sas Ő, s pocka volna / egérutat nem ért! • Ő meg járva rajta, / kerülgeti: jó középkori őr-e / a Szív • vagy ugra-bugra Félrevert, mi nálam? • Homérra • De Sír helyén, amíg homálya rázza / a templom íves oszlopát miséken • Így a müvészet Isten unokája • Az Óriást e csőcselék kidobta • Ravenna boltja vet föléje árnyat • S nem itt – harangos éjt ragyog be szobra (jegyzetek)

Donatello a San Lorenzóban*

E szarkofág-szószék tövében ülve
homály s szitáló vénség leple hullik.
A gyászdob: elfúló futása fűbe.
Iramlik. Ág tör. Holt víz nől a múltig.

A szem bozótalj. Erdő sávja tükre.
Az Angyal itt levetkezett, de csontig.
Fonást fonásra halmoz tetves üdvre.
Mutatja: ér a csend. Fonákja bolondít.

Kiforditott kabát a templom űrje.
Zsebének alja: kis csomag. A zsűrik
se vennék észre. Csöpp s fakó. Legyűrte

halála vésés közben. Jól befűzik
azóta zsákba híg segédek. S üszke
nem néki – nékünk, míly sodródva tűnik.

* Donatello a San Lorenzoban (jegyzet)

Michelangelo 157. szonettjére

Hubay Miklósnak

Képzelem: görnyed éveiből, Mély,
rád, akár fönt a Sixtina boltján,
vagy Firenzében itt, az ezüstnél
titkosabb maszkba bújt buja Holdnál.

És a vénség kopár poru körtér.
Padlatán rózsa szirma ha volt tán,
húzza poklába mennye, e Tölcsér!
S döntené félre! S törve botorkál

körbe, csak körbe. – Rózsa? – kidőlt bél
férge nyüzsgése vagy, ami voltál,
s szív, leszel réme annak a bölcsnél

édesebb vágynak: ajkra hajoljál.
Isten űrmélye szív be. Ne költs, Éj.
Nincs egyéb emberid: csiganyomnál.

Hallgatag ülve

Csak szórd, és sokasodnak az órák.
Ülj csak magoson; le-le nézve
feketén lebegő hal alól rád
hálót vet a víz puha lépte.

Visz a kék hegyi táj, emelődő
kőmedre ragadja magával.
Ellent csak sose állj: belefürdő
felhő köti rád a madárdalt.

Te is túl hal-időn, madaras fán
csak ámulod átlebegően:
telt Hold fönn: egy atom, s Napod – az tán
egy sejt; halad éjszaka-űrben.

Ahogy áthalad benned atom, sejt,
te hallgatag ülsz. S a sötét zeng.

Búcsú Castorinától

Csomagok feketülnek a kőlapokon. Kiürült a lakás.
A tükör, ha mutatja szobád, foteled, de te mégse vagy ott,
aki nézed. Elillan a múlt, s ami vár: idehull, vetül. Űz
folyamalji homályban a buszra – mikor meg se jött rozogán;
de te már oda, vissza, hazád keserűbb közegébe vetődsz,
hogy: „eredj, idomulj idejében”; az otthoni téglafal áll.
Csak egy óra – s bezárva lakásod. A háta mögött kanapék,
finom ornitológusi rajz-csipogás, neszező sarokárny.
Levetett türelem: kihajítana! Megszeretett, s te: inalsz?!
Ha teraszra kilépsz, a folyó odalenn meg se lát. Vak a híd.
Az eső belelóg, öregasszony elősuhogó ruhaszár-
nya, Firenze tetőin omolva takar kupolát, ne keresd.
Sose volt, csak a dús fogadós, aki nem tanusít,
csak a buksza-rekeszre figyelmet, amíg te kikot-
rod a pénzt… Hogy az öblösödő teraszon mire vársz? Emelíts
kalapot. – Csak előbb kicsi Castorinánk keresem; hova tűnt?
„Háziúr!…” Hol a bajszod? előmeredő vizes orrod?! Együnk
– te, Gi s én – mi, együtt falatozva a Hold delejében, amint
üde bölcs, filozófus, a réceraj ámulatára s dühödt-
feketén lecsapó halak orra elől, nyugalom fia (lá-
nya?), te, telt-arany üstököd ostoba tátogatásukon át
diadallal emelted, s elénk települve a fényteli fű
közepére kenyérke-evésre, a lámpa sugárköre zárt
együvé veled; s éltem a szívbeli gazdagodás örömét.
„Te! Szeretne bucsúzni barátod, a hű!” De a víz csupa csönd.
Temetőd. Kiterítve (talán az eső szöge verte ki rá)
kese Castorinánk viszi… Lába a bunda-hason kimeredt,
ki az orr; puha: s tárgy, kidobott. – Szobamély fotelünk, kanapénk,
ha a lift lesuhan mivelünk, s maga: dolga-feledve kihűl. –
Szemetes folyamon lebeg. Krétafehéren előjön a Nap.
Betaszítva az ég kapuszárnya: fakó folyamán a halál.
– Kifakult jelenés, mi a sors, az elővetülő utazás?
Hazaérve Firenze folyó lesz, s e hód agyonütve, a társ:
kutatott nyugalom, befelé-nevetés szelid angyala volt.

Római kút

1

Azt vetik szememre, hogy én csak innét
rég kihalt idők hamuját emelném
zsákba (persze: bírnom is kéne! – így, ők –
izmosan, ifjún,

Szép, ha volna még maradék belőled).
Mostohább felén, a világ határán
leltelek. A porban aludva vártál
drága vitorlást,

ám a pápa körmenetére nem vitt
senki, múlt alól kiemelve Téged.
Nem ütött harangsuhogás lovaggá.
Egy hatalom sem

küldte ékköves kocsiját eléd, Szép!
Mit tehetne már Veled utca s kastély?
Üzlet ajtaján marakodva Hozzád
senki se tódult.

Óceánnyi csöndbe borulva köt szám.
Megtaláltalak s – törököm! – nem engedsz.
Én vagyok Te. Szétbogozatlanul ring
egyfele sorsunk.

2

S azt vetik szememre: ha hoztalak, Szép,
présbe törve bármihez értem én: fúlt,
mint gyerek kezében a holtra csókolt
gerle. Kitépett

ifjukor! Te börtön alól kilángolt!
Ékszer ékü! Hogy letagadta szárnyad
negyven év. S a mostani tíz se mást tett
cimbora-maszkban.

Vízköpő. Letört, meszesen fehér kő,
porladó fej alkonyi Róma kútján.
Ülsz eléje – s ömlik az élet, átjár,
gyöngyöz a számból.

Érti: mért, ha nincs hova visszamenjél.
Hol kapun sötét ködü béllet: árnnyá
fojtva – néz, de nem hiszi régi társad,
csak leszakad rád.

Föld alól te még kiemelve tört szárnyt,
holt elől ha esteli mennybe tágul,
nincs kinek kitárd az idő-aranylást.
Nincs, aki hinné.

3

Azt vetik szememre, hamut cipelnék,
bár erőm se tart ki hazáig, intnek.
Én meg itt ülök kutam szép fejénél
újra a „zsákkal”.

Ostobább e helyzet! S egész kerek már.
Engem ágyra – bárhova szöktem – otthon
zárka várt, s a csöndje körülkerít, mint
Márianosztrám,

vastüdőm. De senki se tudja, pincék
téglalépcsején hova penderült el.
Márpedig ha őt se, belészögezve
láthat-e bámész?

Ez csak így van! Így lehetett: a germán
vízmoraj s madárdal elfedte Merlint,
s jó kalapja ködbe takarta gázkam-
rák puha füstjét.

Lám, körül: kapál, vet a Gazda, s zöldell,
dús kalászt igér a ma. Tél jön? Jöjjön!
Telt a kamra s széfben a pénz! – S Te: füst, szép
római kútfőm.

Érkezés Rómába

Snàporaz1 voltam, s még húsz év rajta,
nem pedig Arthur,2 a szökevény,
lányajkak skarlát nyomától mintás
lihegő tapéta-tejbőrű suhanc!

Várt Borromini loggiája,3 s balra,
a zárt sarokban, hogy szinte olvadt,
forrón s vékonyan a csigalépcső:4
– Lebuksz-e róla, öreg, vagy fölrohansz?!…

Parázzsá vált falból kinevetett:
– Szétnyílt kabátja kitakar Rómát?!…
Gível a loggián átimbolyogtunk
párhuzamosan a zöld Teverével.

Megjött a szél. Bámultuk az eget.
S hogy a csillagokat eltakarták
a tetőmellvéd ikerfejei,5
s hogy fele hívás volt, s fele kétely,

mikor a ferde ablakon át csak
bámultak vissza, mint fej a testre,
s én beleragadtam az ágysötétbe,
mint Buonarroti a harisnyába,6

a Snàporáznál horgadóbb vállat
az ugráló álmok falni kezdték.
Süvöltésből, rácsos kocsilámpa,
a messze közepén hányódott Sába.

* Snàporaz • Arthur • várt Borromini loggiája • forrón s vékonyan a csigalépcső • a tetőmellvéd ikerfejei • mint Buonarroti a harisnyába (jegyzetek)

Levél az Accademia d’Ungheria tetőszobrai közül

1

Sába, ha látna e percben az otthoni falka: vakulna!
Itt, e szelídebb margón, Róma magánközegében,
hol kanyarul lent, mélyben a hugyszagu Giulia utca,
itt ülök, s ültöm e kőfejek arca előtt: hihetetlen
trükk, „becsapása” hazámnak! Azám! „Feje hullt kosarunkba –
mégse tekertük jól a fejét ki, ha itt bujik ágyba!” –
nézik e külhoni csöpp anyaföldet a jóakaróim.
Nézik, a Borrominik mind hogy körülállnak, s együtt az
esteledő Rómát kitaláljuk: a Bernini-angyalt,
combja közé becsapó lámpák aranyával elúszva,
s még – Caravaggio hiábavaló olajába ivódva1
századom arcát. (Ez sok a jóból Dalmadyéknak.)2

2

Ház csigalépcseje ha emel majd, puha lépteid egyre
fölverik álmukat; orrtalan arcuk leánymosolyát e-
lőcsalogatja nehéz kőszívükből örömöd, s te,
mint velem, úgy teszel: átsüt a bőrödön hajnali lényed,
s mint puha pólyakötés sebesültre, simulsz meleg öllel.
Sába, ha most itt látna a horda!
De ujjbegyed íze
sem lesz övék! E szoborsor társad az alkonyulásban:
éveim elröpülését kőszemük égmögi síkon
kísérték, s az időtlen ereszére ülve vigyáznak.

* Caravaggio hiábavaló olajába ivódva • Ez sok a jóból Dalmadyéknak (jegyzetek)

Másik levél

Képtelen ültöm a kőfejek arca előtt! Hi-
hetetlen!
Nem hihető számodra se! Képzeld hát ma-
gad el, hogy
itt vagy. Előttem fénylesz. S a ház tetejére
kilépve
nézi magát két Hold: hasikád és mása
az égen.
Egymás tüköréből kivilágít egyre
a másik.
Hát hihető ez a tréfa: alul, lent Róma
– s felül mi?!

Két pinty három lábbal

Először észre sem vettük, de Gí,
nyomorgatásunk közt oly rezzenő, ki lett,
zenétlen éles énekkel teli
kalitkarácson át iszonytatót kivett

a két kopottka pinty-sorsból: „ez itt,
ne hidd, de féllábú”! „Ugyan!” „De nézd!” „De nem!”
Miközben ők a szárnyuk verdesik,
kiforditom feléd, világ, behunyt szemem.

„Nahát! Hogy nem leszünk most sem magunk!
E szép szobákon át s behajló dús platán-
özönbe táncteremnyi balkonunk
kövén van egy nem itt eredt árnyék: hazám.”

„Ha árny – magunk folyatjuk. Képzelődsz.”
„Hogy én? A három láb, a két madár!, a vad
tetű-belepte, tépdesett, velőt
se rejtő tollcsomó!, a metszett torku hang,

a gombszemek kiszáradó meder-
bemélyedése! Három lábunk hogy kopog!
Ez most a lecke: rács mögött hever
kalitka-mélyi kép: egy, lásd, az itt s az ott.”

Ne tudta volna Gí? Befogva szám
kisomfordálok égve, hogy világ, kitárd
nyakék-eged folyónk túloldalán.
A két pinty pityeg, mint zsákaljba vert gitár.

De Gí is elfut. Ott… S hogy visszatér,
homok van nála, vár kefével, a napon
kimosva áll a ház. S szól Gí: „Azért
ez jobb lesz így!” Ragyognánk. (Tán, mint macskanyom?)

A két ijedt is: három láb ugor.
A friss homokra pottyan maghéj és egyéb.
„Ha hetven év tetőz (szól Gí), lator
korunk elővesz jó pofát, s nyújtja kezét.

Ha kettőnknek csak egy láb jutna már:
a cédrusnak is egy ám törzse!”, mondja Gí.
A négy pintyszárny (ott) mennyi, mennyi láb!
… Ne mondj le semmiről…* De jó Gít hallani.

* ne mondj le semmiről (jegyzet)

Sorsod macska alakban

Róma bedeszkázott. Születésnapját üli ezred-
év: takarítják késük az embercsontfaragók is.

Húsravalóját macska (e tigrisből hajazott dög)
orrot emelten, rózsaszin ínnyel csapja elébed.

Úgy teszi: tőled kellene újra visszaszerezni.
Fúva fölugrik, bajsza elálló sepreje szúrna.

Nyúlt egerét még hagyja, szabadság, csalfa kijárat,
bódulatában szemberohanjon mancsa kaszáló

karmaival. – Mért hogy magad esnél össze helyében,
olmosan altat vérszagod, s átnyújtod magad önként?

Szétfut a Hét Domb mindegyikén, lóbál suhogatva –
s itt marad! Átnyúl mindegyik ösvényt sarkkövön árnya.

Hűs reverendák hajladozását nézd a kötélen,
s hó-lepedőkét: lebben elő ott ferde pofája.

Egy holdból jött öreg szerelmesre

(Nagybátyámra, Csu bácsira emlékezve)*

1

Nem köhög – áll csak. Lába behajlik.
Botja se koppan.
Negyvenegy éve (látsz-e a sarkig?)
jár-kel a Holdban.

Ő magyarázta, hogy oda indul,
épp mikor ott élt;
inge kihajtva, rőten a kíntól
botladozott szép

Lujza elé; mint kisfiu: minden
nőben anyát várt.
Vitte magával, hogy legyen inge
majd, a szivárványt.

Vén baja volt, hogy Lujza se látta,
mit takar egyre.
Teste takarta?, évei száma?…
Repdes a lepke

sarki hidegből kályha-melegbe.
Forr a bor este,
szegfüszeg illat úszva belepte;
kérte: Szeress te.

2

Ő pedig ámult:
vajpuha karja, combja fehérje
zsámolya tárul:
hatvan is elmúlt – s nő van ölében…

Ó, csupa kín csak:
hol maradoztak sorra az évek,
micsoda tiktak-
szárnysuhogású óra az élet!

Bánd, ami nem volt,
búgta a Lujza, s csap bice lábra:
mint aki leng holt
teste fölött, úgy táncol a sánta.

Kétfele vált így.
Tán soha többé földre se lépne.
Térzene váltig
élete ekkor; leng föl az égbe.

Lujza lecsüngve
részegen alszik; kis strici: tárcán.
Ott marad inge
bársonya. Zálog. Meg a szivárvány.

3

Ablakon úszva s tornya kövén át
Vénusz alatt ért Róma fölé, e
tág terasz árnyba. – Jó magas! – néz rám.
Mintha fogódzna Lujza ölébe.

Jó meg a rossz közt botladoz árnya.
Parti platánok szélbe remegve
tetveik ontó nagy koronája
míg lopakodva bújt tenyerembe.

Mint a kutyám rég. Nyúl Teveréről
ég-beborító melle bozontját
rám leeresztő szörnyeteg éjből –
s mégis ölemben hűs kutyaorrát

nyújtja a régvolt kiskölyök emlék.
Ő is, a nemlét, annyira nemrég,
annyira élem, mintha te lennél,
Lujza, s a férfi: Ő az. A „vendég”.

És bebotolnék. Sütne a csillag
fénye pofámra bélyeges árkot.
S mind a szobor fönn: kétfejü s vallat:
Sánta a vén szív?, hurkol a hágcsód?

4

(Kölcsönvett Babits-szavakkal)

Múlva idő a „bókosak” egyre
jobban előreforditanának
(fülkesötétbe állt, ami rejtve)
Kész, mire vájt kő, tárod a hátad.

Bús-faragatlan, vésve se más csak;
félve mi „tátog”, más köszörűtől
csak feleződik, omlana, vásna,
porlad a szélben. Jött anyaölből?!

Vén csuparáncú, vaksi, beroggyant,
visszataszító, oly tehetetlen:
ördög öléből lökve kibukkan.
Csillagos ég fönt – s még temetetlen?

Hogy lehet ennél férgesedőbb kép?
Ég meg az arca: összenevethet?
Ifjan a vágy, mint fénybe-repültét
élvezi testét. Szépek a testek.

S félbehagyottan vésve, simítva
körbefaraghat Istene mindkét
fülke-magányból Készt alakítva.
– Vén, hazajáró múlt az öröklét.

* Nagybátyámra, Csu bácsira emlékezve (jegyzet)

Álom (vagy nem?) roston sült Lőrinccel

Kikötő ez a négyszögü tér:
teraszon karaván vonul át.
Keveréke a csillagok és a Sötét
folyosó-sara közt kerekült jelenés.
Szita-fény szamarán lopakod-
va (faárnyon) a templom elé,
be a mélybe, lenéz:
Via Giulia innen a lámpasorával akár
roston sült Lőrinc tes-
te alatt a parázs. A való
belemártva a rőt folyadékba legott
ezeregy sütemény-puha éjszaka rém-
eseménye. Szelíd fuvolán
sikosan tipeg ujj, de a szép mesemon-
dó lábát térdig fednék vér-
befagyott bajadér-koponyák;
az elődei, mind.

Ez a négyszög ül rost-parazsán.
Közelebb, selyem égben, a Hold figyel itt:
merülő fenekem parazsat nehogy érjen! Elég-
ne terasz-kikötőm, magos nyár:
szigetem! Különös: ne folyót
képzelj mellé, dzsungel-
szövevényt se! A Cet-gyomor ez, ha befalt.
Menedék – ha emészteni nem tud! Ülöd (nyeregét
a lovas) s betöröd!
Ha pedig közepén
pápáéknál bíborlóbb út csipkéjét szőtted késszé,
s az előkanyarog: bugyolált
pata lép ide Róma alól,
teraszon bukik át, feje kő,
s szita-fény szamarán lopakodva nyomá-
ban a templom előtt saruját leveti.*

* a templom előtt saruját leveti (jegyzet)

Lyukas zokniban

A bánat nagy öröm.
A vakság kertre néz.
Vágyódni utánad
kiszorítsz magamból.
Annyira belakod
az ágyat, a balkont
– hol vannak sebeim?
Szolgálatomra, nézd,
emelve előttem,
mint egy fehér kancsót,
tálcán tart zuávom1
(én lyukas zokniban,
szitává nyűtt ingben
hatvankilenc évem);
emeli a tested
(én már összeesnék),
emeli át Rómán,
nehogy lábujjadba
rozsdás szög hasítson,
mikor bedeszkázzák.
Fényes fejű szögre
cserélik a rozsdást
törött bokacsontban.
Lándzsájuk kitépik,
dörzsölik: ragyogjon
Isten oldalából.
Harmincnégy év híján
kétezer éves lesz
deszka közt a rémtett –
van mit ünnepelni
betlehemi pajtán.2
Ha most pogány volnék,
mondanám, háromszög
mosdik túl a deszkán:
görögösen kéklik
benne az a halszem.
Milyen kár, hogy senki
nem zúg orgonával.
Nekem kell majd azt is.
Ahogy benned alszom.

* zuáv • Harmincnégy év híján / kétezer éves lesz / deszka közt a rémtett – / van mit ünnepelni / betlehemi pajtán (jegyzetek)

Augusztus nappali Holdjához

1

Ázik, s a reggel hűvöse kéklik nappali Hold telt
arca mögül rám. Kék, te koporsószínü gyerekszem,
fúrod a hátam! Fordulok, s épp én hemperedek víg
inda-futókán át a kerítés lécei közt: rét
paplana úsztat. – Hé! Hova iszkolsz?! – rántana visszább
zord temető-kép, hol csak a sír reng, Halka Gyurin döng,1
s kőbe ütődőn sír a lapát, mint vert kutya kínja.
Így tünedeznél, hajnali Hold, fönt. Rág közepedből
kéken a fénylés. Már olyan tört vagy, mint poharamban
fogyva fehérlik kálcium ostyám. Ó, zsugorodsz csak,
s old, kiharapdál, semmibe szöktet nappali gond. Tán
Sába ölén lelt s ajka kinyíló csücske rügyén folyt
játszi szökőkút – rámzizegő must, éjszagos illat
foszlana éggé?!…

2

Fürdeni két kád – öble családi –
várja a jöttét.2 Láttuk az éjjel, fönt, a tetőnkről:
ült a sötét Farnese kövén túl, s tér delején át
csapva sirályok mély fenekükről angyali nyájként
húztak az égen.
Ő ha fehérlő csipkebugyistól
ázna ölükben, gyöngybuborékból pendelye tisztán
fénylene bőrén, mint csupa apró mécses a rétig.
Láttuk a loggián! S épp a te fényed, Hold, boritott rá
zsákot: alácsent hűs aranyoddal testnyomot, izzót,
majd ahol ő nyújt tíz susogó lábujjt – nyomatát, vágy,
hadd szimatolhasd –, míg maga nincs itt.
Inda-futókán
át a kerítés résein ismét szökni a paplan-
rét közepéig hátha lehet, mint rég, temetőből,
s talpa nyomában, Hold, kiharapdált arcod egész lesz.

* zord temető-kép, hol csak a sír reng, Halka Gyurin döng • Fürdeni két kád – öble családi – várja a jöttét (jegyzetek)

Helyem

Vén vagyok én, ha a tél csupa szemlesütött simulás is,
s itt maradó sugarát az öreg Nap ügyetlenül őrzi,
mint aki játszva bebújt repeső nevetéssel a láda-
mélybe s diófa szagú tetejét maga húzta magára,
ám elaludt, s mikor ébredt, hűlt helye nélküle nézte,
mekkora négyszöge ép nyugodalma. Hiánytalan összeg!
Romlana bár a szög s fában a férge ahogy lebomolt, a
kint meg a bent ugyanaz maradt: él, s csupa hely, megadóan.

Szamárbőrvitorlás

Megénekelnélek, te, szelíd hattyú,
amint átkopogsz az égaljon, hajnal,
kamaszlány aktú – s közben alig élek.
Találkozni jössz döglő szamaraddal?

Kiáltanék, ha nem kormozódna rám
e meddőhányó kopárságú álom.
Betömte a szám. Öreg vagyok, béna.
Megterítettek. Fal korgó halálom.

Hogyhogy nem látod? Párkám fara, képe,
e latrinalyuk-vinnyogás megigéz?
Lépsz gödörébe – s angyalfiúd áll ott
kadáver helyén, Sábám! (Vagy Szent Teréz)?

Rózsállsz a gödrön, ha Léthe utolsó
csöppjét is a Föld belőle fölitta.
Színültig e korsó szája: nyílsz, s ömlőn
óceánnyi mennyt töltsz holtába vissza.

Fiatal tojáshéjrepedezésű
alattunk a Föld – csak nevetsz rám, Sába.
Aventinus rézsűn naplement ás éjt.
S dög szamaram lesz részeg vitorlása.

Sába találkozik Arthur Rimbaud-val

(Sába éneke:)

„Lebújtam itt – magam –, ahol te zsongsz fülemben.
A rím kigyúl a léc fokán, s palánkra csap
rugalmas édes-ostorú verőfény-szavad:
virágfehér menyasszony-ágyán bonts ki engem.

Szövődj testembe árokalji föld-meleg!
S lezúduló sugár, azúr mögül titok-hang,
a kórterem fölé, te Amputált, kiloppanj:
felébred itt halálba űzött istened.

Göröngy-fejét taposta lábad?! – Ujjaim nézd:
a Száj remeg, Szemében: én s te! S gyújtja ingét
időtlen-édes égbe-földbe röptü nőn;

te: Ő, s szemöldökében én heverve hosszan
ölembe zárt fejével így ölelve voltam
lebújva itt – magamban –, s istened szülőn.

Salamon találkozik Sábával

Sába leszáll most. Séba buszán alvásba merülten
dől a szegénység; elhagyatott, mint dzsungele nélkül
mélyben az éjfél. Púpja közén szék: érzi kihűlten,
bús teve-hátán senki se ing már, éjbe, ki révül.

Málha se nyomná? Lett maga málhább: holt-merevülten
rossz csomag-illat; szégyen; a dűnén hullt, ürülékül.
Sába az ékszer. Áll öregember kardba bedűlten,
tűfokon árván kétfele hintáz, tört szeme kékül.

Ő elefántcsont? – vén elefántláb. Temploma űrben
Sába. – Királynő? Ő a király tán? S Róma, egük fenn?
Koldusok állnak, vén meg az ifjú, semmibe, végül.

Tűz fala ezt is, tűz fala azt is míg anyaszülten
űzte idáig, hétezer év múlt – hamva szivükben.
(Még Pierónál Sába az Isten ujjahegyén ült.)

Sába a Navona kőfigurái közt

Királyleány! A kíséret előkerült.*
Ne mondja senki: káprázat! Előbb a nap-
sugár a házfalon – szőnyege szőve hűlt
– ez már magában is, mintha e pillanat

csak ekkor, és megint már sose lesz. Leült
a kút kövére, fény lepte, s a víz fakadt;
de furcsamód: belülről kifelé, s bedűlt
ölébe – fény a kútból! – be, egy égdarab.

E percben ott vonult háta mögé. Repült?
Vagy összeállt a résből, ami úgy maradt
egy óra?, évezer? – mind csupa kőalak!

Oroszlánján a szomj is faragott! S a fürt,
fején a pátriárkának, ahogy haladt.
Királyleány e nő: Sába. S hazája vagy.

* Királyleány! A kíséret előkerült. (jegyzet)

A rózsa balladája

Merev üvegpapírban egy vérező, alélt,
ijedező virág (tovább tán nem élne már,
annyit remélt, s hiába) Rómát, a tért, az éjt,
úgy tíz után sötétszivű rózsa-illatár-

özönvizébe dönti; szomjúz, a Lányra vár.1
„Lekaszabolt fejét, te lány, szádra hajtva kérd:
– Nyílj széjjelebb!, kiszivva rózsább lehetne zárt
ajkam között a lényed: átszállna rám bibéd.”

– Ám mi legyen, te balga, véled, ha Sába félt
ugyan, nehogy te sejtsd, de sóváran arra várt,
mégis veszel ma néki rózsát? – Oly ócska éj!,

hisz a zsebed lapos, király; költenél, s de kár,
nem tudsz te, mit… De ekkor egy kút vizén2 (na mért?)
két rózsa végre Sába hűvös kezébe szállt.

* úgy tíz után sötétszivű rózsa-illatár-özönvizébe dönti; szomjúz, a Lányra vár. • De ekkor egy kút vizén (jegyzetek)

Jelenés a pápatemetőn

1

Péternél1 lefelé Sába, kezébe Gí
kezét fogva haladt. Mintha az Alvilág
babrálgatna nyakán, gombjait ujja mind
nyitná s bújna az ing mögé!

Repkedő szeme szólt szótlanul így felém.
(Vagy csak képzelem én?) Máskori lépcsején
botladozva alá, présbe csavart a múlt,
köd kúszik közelembe itt.

Őr, a hádeszi eb mordul, a Mélyben-Úr! 2
Tudlak, Rossz, keserűn. Jár temető közén,
s tompult agyvelején, Sába, hiába is,
nem találsz te se lepkeszárnyt.

„Isten hoz ide!”, lágy s jóravaló mosoly
szikrázhatna elénk! Tisztelet! Épp csak egy
kézfogás. (A misén már, odafönt, de megy!
Ajtón állva nem? – Értenéd?)

Parancsszók. Fa-ebek. S még ez a jobb. Kutyább,
ha döngőn közelít, s két szeme sárga láng.
Én folyvást e pokolt, ezt cipelem. Szorít,
hogy mindjárt beleláthatok.

Péternél lefelé, hátramaradva, lám.
– Hogy találj ma királyt lent? Salamont?… Ha sír
koporsófedelét!, s lopva, sietve csak!,
mert őr hajt, s tömeg összezúz.

2

Árral szembe ha áll ekkor eléd a jó
derűvel teli szív, még odalent kilátsz
sebünk réseiből: Gí mosolyába hullt,
s muslincája, a porkoláb

kulcsát csörgeti, jön, nyílik a rácskapu!
Őr? Egy holt, aki ép! Nézz a szemébe, Lány,
hófehérben amint párnapuhán a kéz
Gít tessékeli… János ő.3

Bár arrébb aluszik kőbe temetve, most
friss virágaiból Mária4 szarvasát
kínálná, mikor is Sába ocsúdva uj-
jong, mert ismeri: „János ő,

Huszonharmadik!” …Egy régies álom ez?
Meddig tart? Lemerül? Gí kitakarta, s most
úgy ring, mint tevehát Sába alatt, a perc.
Szentély… Kellene mirha is?

Zúgó orgonahang? Itt, lakatolt soron,
hol István5 csupa csönd s Kő Pali szarvasát
szitáló temető-éj lepi; Máriánk
s hüppögő dede, hol kihűlt;

szuroktömb-arany-öl!, s mily magyar ég!, magány
siratófala vagy hűs, szoba-csöpp kalit
Európa alatt… Gí mosolyán az őr
fennakadt – gyere Sába, nézd!

* Péternél • Őr, a hádeszi eb mordul, a Mélyben-Úr! • János ő • Mária... • István (jegyzetek)