Londoni születésnapra

Határ Győzőnek

Az MZ-ben, az elsőn, a „könyökön” túl,
még ki se hűlt H. Gy. – mondták – s I. P. helye.
Tavaly együtt szívtuk – mondtam – F. Gy. és én
a recski levegőt. Látszik pofámon, pajtás?! –

s hogy egyik vasárnap kimosdottam, mint ő,
s egy nagyétkű srácnak küldve fél kenyerem,
jó tett helyébe várva jóra, dörzsöltem
csizmám F. barakkja előtt a sárkaparón.

Találkozásunk mégis elmaradt, mivel
ő egyfolytában szólt, de senkit nem figyelt.
Láttam, ifjakból volt már udvara, s noha
mindannyian mínium-csíkos zubbonyt hordtunk,

láttam, ki képzelt frakkban röppen, ki csillár
alatt állt – s F. Gy-t, tengeren túli háza
balkonán, három fényesre fésült ebbel.
Helyén hát mind! A képből csak én maradtam ki.

Érdes e hang, nagy Londoni? – Huszonéves.
„Mint keménymosolyú kard megtöretvén a
porban” – ily képtől zúgott. Figyelemre várt.
Tudta: máglyán verse „aklában mellkasának”

s: „márványba zárt szobrok döngetik öklükkel
a csillámló hideg poklot” így! – Kinek? Tán
a börtön borbélyának? Ember, hát tudtad,
a vakondok járatai tele énekkel?! – – –

Kibontakoztattál-e hóhérkötélből
ötvenes években kivégzett gyermeket?
Gyereklányt? S rám gondolsz? Hogyan? A padlórés
villanyfénnyel űzött férgei ágyunk alatt?! – – –

A soklábú puhatestek a lepedőmön?! – – –
Surranók dzsiggelése, hol félig lelóg
az alvilágba a takaró?! (Mint rólunk
lenyúzott Tavasz üres bőre.) – – – Mondd, Gí hajnal-

arca körül láttál temetőbogarat?! – – –
De: „ilyenkor az odú utcává nyílik,
jövevény érinti falhoz szárnya szálát,
mint fodrász ezüstre a frizurákat, befúj.

S tart a világ, amíg a Föld, vén angyal ki-
fordul, s forog, amíg csak Zrínyi utca lesz”,
mondtam én ott negyvenkét éves koromban.
A londoni kerekasztal ebből mit hallott?

Ötvenhatodik évemben P-ben, testvér,
tán nem is neked, csak világvégi kőre
hadd faraghassam tisztelettel, mint ifjabb:
térdelj le a kerekasztal alá: gyerekkor!

Hát nem gyerekkorunkban volt menedékünk?!
Éva selyemnadrágocskája lehúzva.
Hiszen mondtad te is, mint én: „jobbik énem
szállt hulláma közé gyönyörrel, kínnal” – s kérted,

hisz „egyetlen vészkijáratot” ismersz tán
te is, mint én: „hazátlan az óhazában
hagyott kincsekig, hozzá találjak, s holdas
térdeit romolhatatlan nyissa rám széjjel.”

Bújjunk a süket asztallap alá! Onnan
Dalmady Benőhöz egyforma messze van
London és P! Veled se hazudhat nyitást!
(Mert báránycsengettyű-hiszékeny az utókor.)

Ha szereted James Lloydot, ott majd mutatok.
Nézzük együtt, amíg képei nem leszünk.
Asztal alatt ott ám a gyerek-éles szem:
s a költők nem hitchcocki csoportos madarak!

Babitsiak! Még akkor is, ha megesett,
ami rólam a fentiekből kiderül.
Jövevények, szárnyunk behúzva, középen,
te Londonból, én egy ország padlója alól,

rakjunk ki, kölykök, lopott kanalat, madár-
tojást, halottainkat, éneklő anyánk.
Fölöttünk kerekasztal. Abrakadabra.
Alul rés: férgek s fiókaszívű föld. Lüktet.

Költők 1973 erkélyén

Galambosi Lászlónak

1

Ülünk. A sétányról nézve: két úr napoz a teraszán.
Két naplopó úr (még mindig a járda széléről nézve)
emel sötét, pezsgő italt a hársfaágak magasán,
felékszerezett nőik nélkül merengve messzeségbe.
Félmeztelenségük zsakettszabású, sőt, már frakkszerű,
mint virágvasárnap a püspök, ötszázforintos-lilák,
vesd versed bombáját rájuk! lök fölfelé egy ifjú Illyést az unt revü,
a nép fiát, az ápolt kert alá a leintett világ.
Mint vágóhídon a villanytagló, ront rám e látomás:
ülünk a Kacsalábonforgó Várban Galambosival,
lábunknál kétnapos éhsége zászlóvillanás
Illyés markában, és átszegez zászlója villámaival.
Ó, a harmincas évek gyaloglói, e Bombavetők!
Puskaporuk Kanári-szigetté szóródott a mában.
A világmegváltásból kikerekült pár villatető,
s én, később kelő? – villaerkélyen nyújtózik nyugágyam.
Bókol a hársfagally sárga csokrával szívem fölött:
a sétányról nézve (s belülről is) e kép arcukba vág,
akik elől odább röpül a Huszadik Század, örök
epiktétoszi égből mintázva csak káprázat-hazát.

2

Ülünk. Hogyan hevert bárói ágyban József, tünődöm,
ha kastély húsz kéményéből fonódott rá a füst, a tél,
s a forradalom kölcsönvett színéből zeke a nőkön,
s vadászó urak frakkja a parkban, mint véres kaszaél…
S az ijedelem, hol átsuhant a fenyőfákon, esett
fellegformájú csomókban szűzi hóra még szűzibb hó,
s finom virág-lábnyomuk vágták bele izgatott ebek –
ott milyen vendég lehet az ezüst világukra tipró?
Mikor a vascímeres kapu zárja mögötte kattant
s a kabátzsebben cincogni kezdett némi útravaló,
a párnapuhány vendégséget megváltoztathatatlan
tehervonat-közeledéssel metszette át a való.

3

Ülünk. Belülről nézve: két nincstelen a vendégségben.
Vendég a Balaton-szag s a verőfény barna lazúrja
mellkasunkon – s az émelyítő tudatnál egyebünk sincsen,
hogy miért hasonlítunk mi annyira éppen két úrra?!
Miért nem két bronzvörös szoborra? Szfinxoltár-kövekre?
Nem! Az ifjú Illyés nótája kipusztíthatatlan itt
(itt belül!), kapaszkodik föl a rododendron-övezte
kacsalábra, s kapaszkodik tovább úri álarcomig.
Hát ne mondja ki, amit mi frissebb élményből tudhatunk!
Botunk, kalapunk nincs: annál gyorsabban menjünk, barátom!
„A tündöklés másnak virít! Nekünk sár alatt van Napunk.”
Ütközz át rajtunk szegénység, vértünk, ez álarcosbálon!

Ötven évünkre

Fodor Andrásnak

Ott, Katmandúban ami megesett,
a költővel mindennap megesik.

Vállból, combtőből metszett végtagú
torzó a Margit-szigeti kosárban.

Nyelvét kényura nyomban kitépte,
mihelyt első gyanútlan verse kelt.

Irkalap-fehérként szamárfülét
kiszúrt szemébe begyűrte az űr.

Már nem nézhet vissza eltökélten
képmásunk taszigálva Istenig,
ki jászolágy szénáján könyökölt,
s oly képpé vált kinek-kinek: vágyunk
tengerár erejű betelte lett.

Értelmünk majomház-rácsa olvadt,
és jászolágy szénáján sötétlő
testnyomunk gödrével összeérve
a szárnyas nyom, sarkunkig borító
szárnytollaink árnyék-corpusa:
ránk bizonyította, hogy megölelt.

De Katmandúban ami megesett,
a költővel mindennap megesik.

Öngyilkosok akváriumában
kék-vörös csövek kígyói szegzik
pokláig fülelő műszerekhez.

Fekete frakkjuk alá rejtik esti
bőregér-szárnyuk a porkolábok.

Lesik papucsban csoszogva körül
– ők már a medve bőrére ittak! –,
vajon a keselyűknek vetett máj,
a szelindek-pofaszőrt befestő
véres szív helyett még meddig lüktet
csillagok hajszálerein függve?

És az üresen sugárzó kasból
a vers kiszól. Zizeg, mint jászolágy.

Bőregér-hártya vinnyogva olvad.
Szeneszsák-fekete frakkjuk reped.

Sírásó lapátja röpít rögöt.
S látszik két testnyom! S mindegyik szárnyas!

Onts rájuk kloákát! Rakj tömegsírt!
A Föld felét zárd rájuk szögesdróttal:

fejtől bokáig szárnnyal betakart
testnyomuk gödre rögön átmélyül.

A festők folyosója

Ahol a folyosó megtörik,
meghitten, mintha kályhacsövünk
könyökbordái között lógna,
csupasz lámpa ég éjfél után,
egyhelyben, mint horgász a parton.
Hálóját az árny kikerüli,
gyötrelmes ölelés-szomja az
ajtók szűk bemélyedéseit
rántja csak magára, ott liheg.
Egyszer a mélység pezsegni kezd,
mintha sórög kerülne vízbe,
a kopár űr sűrűvé válik:
éjszaka-igézetében jön
a festő s a reménytelenség,
mint szétázott szárny súrol padlót:
nyögdécselő beteg falépcsőn
lopakodik állványa elé,
hol a Henry Moore-másolatok
únják idézőjelnélküliségük.
Nem értem, miért nem lesed meg
asszonyodat, ki fölkelő hold
vállaira semmit se vetve,
egészen kinyílt mellrózsával
rozscipó-meleg keble csúcsán
mezítláb oson a szőnyegen.
És tanulhatnál nagylányodtól:
szívét markolja inge alatt,
verdesi szagos szénaszállal
köldökétől lábujjtövéig
a lámpa ezüst vízesése.
Mosdani indult. Ráismerhetsz
kádjában a Giorgione-képre;
a magas fürdőablakon át
az éj trapézáról benyúlik
szájoncsókolni az Alkalom.
Te kétségbeesetten festesz.
Fölfelé jövet lámpát oltasz.
Épp elmulasztod, mikor lányod
lélegzése nyárfalombjában
kész az Új Kép. Csak festenéd meg!

A nerc utcája

Molnár Gézának

A gazdagok utcájába olykor
a káromkodással teli bálna,
a hercegi rangot kapott sofőr
fenyegetőző ácsorgásaival
(és műszempillájú egyenruhás
indiai szépséggel a trónon),
farán 23-as bálna-számmal
elvezethet a mi utcánkból is.

A nyolcvanezerforintos bunda
minden szőrszála villanó ékszer,
mint kristály a villanyégőt, ára
belső tökélyét megsokszorozza.
Az ékszerésznél százezret fizet
a gyűrűért, mely kisujjára jó,
a hétméteres autójú Dáma,
és nemzeti büszkeségünk, Clara,
költőink között a leggazdagabb,
áttetsző versformát szab a nőkre.

Óriáskerék tetején a bál
kacskaringó színarany szalagját
bámuljuk a kipárnázott utcán.
A földigérő kirakattükrök
lángot hányó ékszertartók közé
betördelik ázó alakunkat
és kiütközik sötétből a hold,
keskeny pengéje az utcába lóg,
mint az elfelejtett rendőrkardlap.

A képrabló

Az ágy sötét dereglyéjén ébren heverve
(álmom takaróját lerántotta a macskajaj),
sok kivilágított vonatablak elröpül,
kopasz villanykörte alatt én és barátaim,
én és szerelmeim, foglárok, nők, kisfiam.
Föl kell most állnom! Ajtóm elé ki kéne lépni!
Az áttetsző sötétben Ellenségem liheg.
Harmonikázó durva zsákja megnyitva, ő meg
verejtékben úszva kapkod a múltam után.
Kinevetném őt: alatta késhegyek tarlója,
elhízott, szakállas teste ettől csiklandós.
Mikor a gubancos szárnyú, leitatott fácán
– csőrében ólomnehezékkel szökne a múlt –
nekiütődik nagy melle szőrrengetegének,
ujja markolja begyén át s dobja a zsákba;
az egész zsák részeg, merő madárkotyogás már.
Ó, annyiszor akartam túljárni eszén én!
Este a késtarló minden pengéjét megfentem,
vékony, szívós szálból horgoltam én is zsákot,
hogy – egér a csapdába – majd gyanútlan besétál.
Mikor a kivilágított vonatablakok
(én s barátaim, én s szerelmeim) megindultak,
pányván, irgalom nélkül kiemeltem mindet,
széklábhoz kötöttem, vasrácsaimhoz, az ágyhoz,
te fogsz részeg fácánként zsákomban kotyogni,
hittem erősen, s azzal fölszakítottam ajtóm:
csontomba ólom csordult, s ólomketrecéből
dobbant a szív: Nincs! És visszamenőleg hiányzik!
Mint boszorkányos ügyességgel lerántott
terítő fölött a semmiben még ép kártyavár,
pillanatig minden kipányvázott képem élt:
lóúsztató királyfi korunk, négyes lóherénk.
De hova tűntek, mondd, Ellenségemmel együtt?

Megnyújtott középkor

Allende
Chiléjének
emléke-
zete

Ó
habzó
szirteken
tört reggelem!
Az éj lugasát
tartó oszlophegyek
mélyük alján förtelmet
láttak, s ledőltek. A repedt
keretben a tenger tükre fenn,
fenn, mint a lángok tűzpiros lepelben,
mint a repülő lángok a kivégzés
gyermeksikolyokkal teli hajnalain!…
Szempillájukon vagy borostás álluk hegyén,
mikor megrándul a rőtarany reggel… Karmazsin
poroszlók vad-ezüst tornyok árnyékából kilépnek – Hé!
Minden szem odafordul a viharzó lovasok felé,
nagy hirtelen ott úsznak már a város és a hegyek fellegein.
Az egész ország lázat álmodott s az égő lelkiismeret
már úgy húzza vissza az embert az éjbe, mint szurok a kőlapot
odaköti az út fekete alapjába… Tudsz vadabb reggeleket
mondani tán? A lovasokon olyan fénnyel csorog az üvegkupola-
égbolt hó-csillagaival, mint a kivégzett asszonyok mosolya.
Hajladozó kislányhangok – gyöngyöző ének –
áttetszőn, mint kék hegyek esőn keresztül,
ömlenek, ömlenek, harangvirág-koszorúba. Rémek
lobogtatják ablakuk szárnyát, de énekük zendül,
koszorúba simul homlokukon, s a kötélen,
mint az elkékült ajkak, rázkódnak a szirmok,
amikor a test már elveszti a Szépet,
(a lovak lépte az udvaron ingott)
az apokalipszis jövevényei
mögött pár őz szeme kezd fényleni;
a ludak is nyakuk bemártják a
sárba, ami, mint a vér – – –
A megfojtott szemébe
még ez is belefér.
Tükrözi onnan.
Hideg anyag.
Azt hinnéd,
te vagy,
magad.

Az Idő balladája

Feslett kelméid közé már nem kívánkozom.
Mint a leértékelt áru, hidegen hagy.
Ez voltál? Miért? Minek? Mi közöm volt ahhoz, aki
karom vaskarikákhoz kötötte szolid szorgalommal,
s gondos szakértelemmel hátamra térdelt, amíg
társa éppily egyszerű mozdulattal vasbavert.

Düledező házak tetejéből egy cserép kipendül,
a padlásablak tégla-elválasztója pezsegni kezd,
s ott vagy Vak Lány, Idő, a mennyezet alatt laksz,
vacsorát főzöl nagyapónak – s ugyan mi köze ahhoz,
hogy karomat vaskarikákhoz kötötte szolid szorgalommal
s gondos szakértelemmel hátamra térdelt egykor, amíg
társa éppily egyszerű mozdulattal vasbavert.

Düledező házak megrohadt zsindelye szabadul akasztószegétől,
hétrét görnyed forgószélben, de aranya egyszerre kiolvad,
hullik alá, mint fénycsóvás tallér
az ő temetőjén, az én temetőmre,
ahol Vak Lány, Idő, teszed a dolgod, söpröd a kertet,
s madárka-válladhoz ütődve, sorba,
utolsó fényünk is kialszik.

A kövek

Nézzük a hegyet órák hosszat.
Alul a hal-lila víz hullámocskái
menyegzőn felcsengőzött sörényű csikók,
hancúroznak a sziklák között,
az ajándék díszpárnákat szétcincálják,
rojtjuk, bojtjuk ide-oda esengve dűl,
puha pamutjuk rongyosodik,
lyukad a párnabársony – hát kopasz kő mind.
Kőcipó vagy koponyakő; arcra esett
gályarabok szöktek a hegy irányából,
durva, mohazöld hajkoronásak, dohány-
levél szakállba temetkezők,
vitorlacsikorgás-korbács csapta válluk,
s amerre a hegyárny éket ver a tóba,
a Tebenned bíztunk eleitől fogva
zsoltárütemére úsztak Somogy felé.
Ó, de megvirradt idő előtt!
S a hajnal oly gyorsan távozott, hogy harmat
se hullt a földre, s a reggel, mint elkésett
takarítónő, csak alágyújtott s futott –
ezer szempár gyémántélébe
csapódtak így aztán part helyett.
Majdnem meztelen és szép ember-erdő – tán
nőink nem tudták megint, hogy mi a dolguk?
Fiaink riasztó szépsége volt az ok?
A borotvapenge szem s békasó szívünk?
Határoztak, s mint akikbe villám sújtott,
arcra estek a lábunk előtt.
S nézzük a hegyet órák hosszat.

Tántorgó kikelet

Úgy jön ez az idei Kikelet, tántorogva.
Hármas sújtásra se hullott feje le a porba.

Ház mögötti lihegéséből úgy hallom, félig
még alszik – álmodd csak a bakó sújtását végig.

Azt álmodja, hogy föl-le pattog feje a lejtőn.
Vérvirág a völgyi toronyhoz dűlő Teremtőn.

Vérpettyet ejt hófehér szmokingja hajtókáján
– súrolná, mosná! –, de nem ér ő oda a lábán,

nincs karja, hogy a hófehér Urat átkarolja;
hófelhő szívvel áll Az, egéhez támaszkodva.

A csillár se leng ki, a hívők is énekelnek.
„Észre se vették – álmodja ő –, hogy lefejeztek.”

Pedig már itt van! Árnyéka kúszik küszöbfára,
mint délnek lejtő gyümölcsös virághavát rázza.

Ahogy megújult fűz hordja sarjú-füzéreit,
hajából arcunkba fű, ibolya keveredik.

Dülöngve húz maga után karján tekeredve
menyasszonyfa-uszályt – a Tejutat, földre ejtve.

Forrás, illatos ér szökdös falon át lázongva – – –
Bele ne ütközzél a vérszöges husángokba!

Lánykéz oldja le rémálmod kendőjét szemedről!
Ne: „Lázár!” – mondja: „Sámson!”, ha karodba veszed föl.

Kivetettem…

Kivetettem magamból a tengert.
Most aztán kivetett magából a tenger.

Vasmarka hurokja majd’ megfujtott.
Most aztán megfojt, hogy nincs nyakamon hurkod.

Vastüdő, kínzó – s egyedül óvó!
Most aztán halnék, hogy nem vagy vaskoporsó.

Börtön és korlát – s csak így volt élet.
Hova lett markában elhitt repülésed,

Szabadság, szép fantom, rőt koporsón?!
Tenger! Ha vas-árad mosná simára torzóm…

Emberarcú század, huszadik

Azt álmodtam, hogy értem jöttek.
Kerékbe törtek, felkötöttek,
felhúztak a karóba,
lett belőlem napóra.
Vad időhusáng: a Nap zavar,
és beletanultam jóhamar!
Vonultam, mint a fertő,
torokgyík, lepraerdő.
Kisdedek tejfoga kolompként
felsírt, mikor árnyékdorongként
szájukon áttiportam.
Nők – méhük kifordultan
adószedőnek nyújtott erszény.
És rézgaras se koccan csendjén.
Árnyékom: varjúcsapat.
Emberszem: varjúfalat.
Nézd hernyótalpú árnyékomat,
lábad elé mély árkot vonat.

Átlépni nem tudod te,
csak oltott meszed kavarod te.
Benzined tartogatod.
Most, ami voltál, fölgyújthatod!

Fehér

Fehérek vagyunk, mint a csontok.
Fehérek lettünk, mint a sebhely.
Jaj, puha rácsok,
lágy priccs, ritka pokróc!
Meleg magány, hizlaló éhség!
Meszes kitaszítottság,
fenevadság,
falak, falak, falak,
hogy összetépték…
Kőkockáid hogy összetépték!
Nem ülhetek a heggyel szemközt.
Nem várhatok. Reggel van.
Kihűlt csúfság. Jégsövények.
Volt barátok sárkányárnya.
Egy alázatos törött székláb
emlékszik, hogy zászlólyukba
Attila lép a Klauzál téren,*
fehér lepedőben. Golyókkal.
Megszabadultan.
Reggel van.
Jaj, puha rácsok,
lágy priccs, szita pokróc!
Vakok végtelenje.
Hűl a szabadság.
Reggel van.

* Attila lép a Klauzál téren (jegyzet)

1956 halottja

(Gérecz Attilát második sírjába temettük)

Lábam alatt a rög. A rögben
szétfoszló férfiöltönyödben
kékszínű pelyhekkel álladon
rád lelhetőn, s jaj de változottan

a fénytelen, sűrű zsírú éj
húsában, mint kinyúlt holdkaréj,
tisztán, mint fém ér a kőlapon,
bezúzott rög, tested hever ottan.

Mily könnyű voltál! Karcsún szökkenő,
finom művű-formájú erő!
Hogyan, hogy mélyen mögém s elém,
alattam mázsás súllyal e kemény,

halálban megnőtt gyerek férfi
mindent takaró titkát méri?!
Jaj hogyan, hogy az ég peremén
ő nyúl napunk után fémfeketén?!

Csontkézzel, fémfeketén, s ujja
lesz most már ötágú bitófa,
nehéz, csontgallyas néma erdő,
ijedelmes sűrűjén eltévedek,

tüskéi tépkednek sírig rongyot,
ős állat-csupasszá lebomlok,
foszlom egyre, mint ritka felhő
– s élek! Nem rejthetem szégyenemet.

Ki: áll sivatag sópartjában,
állok börtönnél zártabb házban,
kialudt fény, mi egyre ritkább
sugarával sebeim öntözi.

Cserélnék én már hullazsákkal,
földbe fekvéssel, nyúlt bokákkal?!
Köldökre csüggő fejem mit lát?
Sem-ég, se-föld himbál, füst-közi.

Sem a Földre, se máshová nem!
Hádeszibben szólhat-e ámen?
Hogy kijelölt e lebegésben,
nem érkezem meg, sosem távozom.

– Mért szégyenítsz meg, én sem élek!
Két végével az űr hogy éget,
nem visz csapás az Úrhoz mégsem,
hogy érted emeljem rá botom.

A Kerepesi úti temetőben

Tavasszal meghal a tél.
A rétek barna gyásza
s e kert friss indák alól
felemel téged, tavasz,
mint sötét, csorba váza.

Tejes-zöld arany ágra
kitűzném most szívemet,
ölelje sarjú rüggyel,
rejtse lepke-zöldbe, ki
egész földet rejteget!

Egész világ tetemét
csibészes, könnyű lázzal.
Aszparáguszlevelek
tört edényük takaró
zöld lángú rohamával

ezegyszer rejtse el még!
A felugató árkok
mélye fölé én is szállnék,
ötvenhattal ahogyan ti
jeltelenül szálltok.

Nád szemfödél

Alszanak a férgek, elbújtak.
A nádból kis piros preparátumok hullnak.
Nyakamba hullsz csöpp, száradt állatvilág,
katicabogarak, muslicák.

Nem siratom, ringatom őket, csak tudom még,
hogy tavaly elmúltam huszonhét,
s már nem siratom, nem ringatom az üveghegy
időn, kik halálba űzetnek.

Tartja kezem gyámja fejem még.
Rádiumsugaras rög lennék, ha elesnék.
Gyúl, aki néz, és belesápad –
fertőz a hullám: elkapod tőle a lázat!

Holt száj lidércébe is terem,
aki élt! Vad, mocsári szirom-lebeny,
kínzó, kéjt adó, méz-epe-csók –
földöntúlit hoz, s nagyon is a Földre valót.

Az ujjam csízpehely-vánkosán mi van?
Vissza törékeny játékhidam!
Holdas csípőjéhez odaköt,
és ég, ki hajdan, simogatásai között.

Estemből hajnal, még nem fakulsz a fű hegyin!
Oroszlánbőr pajzsra emelitek bűneim.
Ennyi fantom, gólem kit lakott,
hol állcsúcsom hordott itt Napot?

Nem siratom, nem – halálom úgyis megterem,
mint nádfalban katicatetem.
Bújdosón nád szemfödél, s a rászegzett idő
hull, hull a vérsötét semmiből.

Mire megvirrad

Kimerült igásló hordótestéből a gőz
a farkaspiros téli éj páholya alatt
viola-testükből kihántott páranyalábba
vonja be előttem a falat.

Kimondhatatlan hosszú a fal,
halálraítéltek liszteszsák-hegysége.
Katonaváll. Favágócsukló. Parasztasszonnyi száj:
kicsorbult kútkáva.
Bakómosoly a virradó szürkület.

Sirató

(R. L. és a többi erzsébeti srác emlékére)

Piros temető alatt pihen
Attilán, Imrén, Éván a szivem.
De szűk ez a gyermeksír zárka,
kifosztott monstranciával Márta.
Szűk az elnémult gyermek mellkas,
hogy behorpadt dombjából doboghass,
oszló csapda, harapófogó.
Örök vád, hogy ki volt a fogó.
Ha fekete véred csak a sár,
ha nem is volt szárnyad, csak aludnál,
ha nem is volt néped, hited, csak
(ízetlen almát pondró) önmagad
falod te föl, kihányva sarát –
hogy került ez a sok gyermek alád?!
Úgy rohadnak, mint a virágok.
Nyomorulttá tették a világot.
Ami a halotton látható:
a karom, az agyar mind rávaló,
markába korbács, ölni még –
csak a lélek, a lélek semmiképp!
De szörnyethaló Testtelenség,
itt a Halhatatlant eltemették!
Szarvastekintetű szemük húnytan:
lelkünk a feneketlen kútban.
Csillagok, soha elkopottak!
Nem is emberek – nem is halottak!
Elherdált földi Magyarország,
mi volna csak hasonló tehozzád!
Szívem temetőketrecekben
apányi bűnünkkel rejthetetlen,
mellkasotokba befalazva,
s nem meghalva, jaj, nem meghalva!

Falba vésett nevek

Hogy hajnalodik, Ő követ nyomon.
Fa-fogantyús kés peng ablakomon.
Nyög a redőny, ahogy benne megáll.
Fény dől a benső éjszakába már.
Egérlábakon szétfut a homály,
harapó-bilincs-kerek a pohár.
Csupaszon áll az ágy, gyalulatlan.
Szálkáit kitenyésztem magamban.
Virradatból ez a kés kihasít
homorúvá ült széken valakit,
festetlen lapu asztalt, mocsok
lépébe ragadt öt kézujj kopog
s a vakolatig vésett nevek
felpörögnek, mint a propellerek.
Késsel vájtam – hátha fölemelik,
föl az asztal mocsok-leveleit,
termő fává kilombosodva,
begyűlnek a barátok sorba,
kerek az asztal, az abrosz kék,
a vasalt él rajta törik még,
ropogós, friss – ha ráborulnak,
tiszta tóba fürödni buknak.

Alvilág

Itt jártam mindennél korábban
a város alatti szobákban.

A múltak alatti múltban itt
a kesztyűtlenített csend lakik.

A ruhátlanított félelem.
Itt járt a defloreált jelen,

s ölbe kivánkozó ládikád,
jövő, itt őrzi az alvilág.

Itt folyt leruhátlanításom.
Nézem, ami maradt, mint rácsom.

Hiába nézek ketrecembe,
az űr néz csak az űrrel szembe.

Gyerekfejjel tértem be ide?
Mikor a börtön pincéibe?

Vagy, hogy szamaragolni hagytam
szép Jézuska-fiam a dalban.

Este a Várban

A szemétdomb csillog, mint egy kastély.
Szőke trágyán nehéz kimonóját
ledobja, nézd, a naplementi gőz.
Macskatetem nyúl a parti fűn át.

Bársonyos, mint hugodon a kosztüm.
Kecses lábán karma kieresztett.
A várfalak rőt rezgésben állnak,
a meleg megszorul s fénye reszket.

Kapukövek ázsiai isten
oltáraként tartják a vert vasat,
szenvedélyes vasszirmú költemény
áll őrt a ledöntött kapuk alatt.

Érzem is már sárkány-lehét egy-egy
kovács vasba vert indulatának,
amint ballagok köztük, s a szelek
piros köntösükkel rám találnak.

Mérhetetlen súlyú aranysisak
a gót toronyra csapó alkonyat,
s a fény az ujjongva bomló hullán,
nézd, restaurálja a cirmokat.

Fény és magány

Az őrülés ezer arca közt a legcsúfabb,
ha a szeretetnélküliségbe őrülsz.
Hangszered sírás. S fekete hangú angyal,
az elhagyatottság sápadt mészkövén ülsz.

Ide a hajnal pajzsot tart maga elé,
felhő mögül, ingatag bokával kerül,
este a gesztenyék csúcsán csillagfény van,
tán tehozzád indult, s lám, hogy elnehezült.

Vizet hoztam a kútról. A nap pirosló
bazsarózsája a fák között sütött még.
Az ágak félig aranyban, lángban álltak,
elvadult kertben tündököltek a körték.

Nyújtóznod kell! bizsergett bent valami,
tartsd kezedet fel! lesz majd csuklóig derű!
Felcsaptam a karomat hát – s rögtön láttam:
nem kezem az. Virág lett, fénylő levelű.

Muzsika lett. Hempergés kéjes aranyban.
De – fára a kígyó – már kúszott a harag,
rám csavarult, és lerántott pehely éden,
fényittas kézfej. Csüggj csak a csípő alatt!

Markold a kannádat meg! Jéghideg a víz.
Jobb lenne virágnak, mint a feketeségben?
Az őrülés ezer arca közt a legcsúfabb
magányos holdtájjá dermedt szomjan és étlen.

Álom

Fölriadtam.
Könnyű kis mancsok verik a tetőt.
A kajütfal rezeg.
De kész vagyok.
Sisakom szíja, csatja rendben.
Foltozott hátizsákom,
kenyér és só:
szigorú fegyelem ragyog.
Mint két macska
hempergőzik valami fönn.
A szám keserű.
Gyűlölöm a Túlvilágot.
Hirtelen látom:
hideg a Duna,
alszik a part,
mélyére visznek a tetőn karikázók.
És minden ablak fekete üreg.
És minden kapu szélben csikordul.
És minden bádog
elektromos jazzdob
monoton püföl,
mikor a menet a vashídra fordul.
Sisakom szíja, csatja rendben,
mikor a híd síkja
alólam kilép.

Valami a folyóba csapódik.
Innen, az Országház kőcsigáiról
nem látom jól: mi az?
Madárszárnyam szárítgatom,
s nem látom jól,
semmiképp.

Visszér-Nílus partjainál

És Annának három gyereke van.
Ha vastag csípőjű,
büdös ruhájú asszony
sziszegve lépked július kavicsain,
semmi kétség: ő az.
És ne mondjátok nekem, hogy a Föld
nem igazi varázsló.
Szeméből hol a rejtőző völgy,
az elefántcsont temető?
Hajlékony fekete ágak mögött
hol a dorombolva surranó tigris?
És frissen fürdetett fehér juhocska fogai
törtek és csempék.
Olyan volt, mint a lejtőn kerengő
fürdetett gidák!
Kolompolt a szó, amit mondott.
Lábfeje éppen belefért a tenyerembe – sarustól.
És szabálytalan, döfő süvegcukor-melle?
Dörzsölő kezem közt Aladdin-lámpa!
Kakastó füvével kitömött párnám,
kifordult, bandzsa párnacsücsök bimbók!
Franciabarack didije kié most?

Megy szegény,
visszér-Nílus
deltában csurog a lábán.
Mintha tehenünk téli lehelete
úszna az égben,
áttetsző felhő fölötte.
A hársfa virágcsuprai serényen öntözik.
De nem gondol ő a régi mozira,
ahol pumpával az öreg jegyszedő
hársillatot permetezett lázfoltos arcunkba.
Kint pedig tél volt.
A zsidótemető falánál
szekérkeréknyi vöröslő hold volt.

A Tizenkettek balladája

Itt tizenkét gyereklány nőtt gótikává.
Mert táncoltak ők, mert kezük kulcsolódott
sötétülő kapuboltban.
Lábujjuk könnyedén ágaskodott
a napfény édesült, széles fűszálai közül,
térdük, ölük, arcuk rózsáiban
billió kilowatt erejével remegett a nyílás.
(E képbe mindig beleharsan a nyitnikék.)
Azóta körbejárja őket a tér;
a makadám lábujjhegyen minden éjjel fordul egyet;
köréjük fordulnak a házak,
miközben csatornájuk elsápad,
tetőjük kizöldül,
s a vörös kapupánt vashangú liliomán,
mókásan megakad a menyasszony kísértetkönnyű fátyla,
a szemfedő lila bársony,
s pendül a gyászhintó főlován ezüstpénz.
Azóta a százszemű fehér nyír elsőként fut,
(saját koronáját, mint levágott fiút, nyújtja az ágkar)
a galagonya tüskéivel világít, hogy jobban lásson;
siklanak a szerelem árkai; elbódult testnyom;
pipacsvér; puha csiga törve.
(A beomlott géppuskafészek ringatózva jön, mint a bölcső.)
Amint kinyit a Nap fukar palotája
néhány ablakot felénk, a tavaszi gőzbe taposva
barátaim kiviszik gyerekeiket alájuk,
ujjacskáik ágaskodna, kezük kulcsolódna,
azt éneklik, hogy „hegy … völgy”
és szívükben a kimondatlan dobszó,
hogy tizenkét gyermeklány nőtt itt gótikává.
Kezük kulcsolódik e kapuboltban.