Slim

(Egy dzsessz-zongorista halálára)

Fekszik egy hulla az erdőn.
Dühödt álla majd szétreped.
Füstölög, mint revolvercső
a vérbe fagyott perc felett.

Messziről: kidöntött korom.
A szél beleveri a gazt.
De koromzakó se rejti
most már a lélekig csupaszt.

Megnézte sorban halottkém,
rendőr, az Átlósutcai.
Nem volt mit megbocsátani.
És nem volt kit megváltani.

Kordéra kapják kocsisok.
A hídon át nyikorognak,
de dülledt kerekük sorba
az árokba kifordulna.

Úszik alul egy zongora.
Egész a halottasházig.
Halott miatt? Zenétől-e?
A menet berúg, elázik.

Borotválják állát kékre.
De ő már csak viaszodik.
Hamuingéről egy rózsa
vérhullatva iramodik.

Eliot perce

A függöny beúszott az asztal fölé.
Lobbot vetett. Szélben nőtestet láttam.
Jött a piszkos alsóneműs kisasszony.
Orrom előtt sétált pisis nadrágban.

Zsombok Tímár pilótafőhadnagy meglátogatja Kárpátiékat

Felébredt Gí. Szemünk előtt
fekete-kék-zöld ejtőernyő
gombája billegett a víz fölé.
Előbb azt hittem az Átlósutcai
festette az égre képeslapnak,
de aranyszegélyű trikóban
felismerni véltük Tímárt:
ragyogva nőtt az űrből,
mint néma zenekar fölé
a szóló trombita.

Amint intett, mászni kezdtük az eget.
Nem vittünk magunkkal nagy, csatos övet,
bukósapkát, se érszorítót,
szégyelltük volna azt képzelni,
hogy itt valahol a kéklő égoldalban
nem kapaszkodhatunk ernyőddel együtt
a szélben lassan süllyedő Napig.
De alig tettünk szárnyunkkal két arasznyit,
a dőlt sugáron hajóként ingó
régi veranda küszöbénél
ernyőd a szél alól kifordult,
s mint korommal teli nagy csepp,
lepergett az égből a vízen,
mint szétpattanás előtt a kifutó tej,
aztán a kacarászó apró vízhullámzás
ragadta magával, partig.

Hogyan is hihettem, hogy
aranyszegélyű fehér trikóban,
mint egy Rátkay-festmény,
fekete-kék-zöld ejtőernyőn
itt terem Tímár!?
Ó, Nap, ki hónaljáig érő
vörös kesztyűbe bújtatod
Gí karját,
áttetsző-omlatag toll-sugarakba,
mikor végiggurulsz a parton,
a káprázatnak is vége.

(1975)

Ballada a megérkezésről

Az Átlósutcai néha feláll,
s a fekete antilopcipőorr puhán behatol
a lakkfényű Ikonoszauruszba.
Ám Artemisz az IL 18
szarvassá vált szélörvényét megülve terem itt,
s a hosszú-vékony-barna-rózsaszín-erős-hűvös kéz
ezüstfestékben hempergett csókaként esik a szakállnak.
Ezüstös őszület – terjed a pofonok csókja.
Az erdőárnnyal teli szemrés előtt
forgószél-búgócsigán emeli
hajsátra fölé
kupoláját szombat,
lábainál mennybemenetelt rendez
egy pincéből szökő léggömb,
s az Átlós utca négyszöge fölött
tengerkék inge a téli fű hátán seper még,
mikor az éjféli órák üvegütése
átszegzi
a madárbegymeleg alvilágból felbukkanót.
Egy percig az időtlenség arany teknője csobban,
krúgatnak s totyogják körül az ég kalózai,
vakkantva enni kérnek sasok és repülőgépek,
tengerszoroson a Hold átpörgeti karikáját,
és minden égtáj felől az egymáshoz futó lábak,
a levegőszínű szárnyak egymáson dörzsölődnek,
sötét hegy mögül kibukkan a fehér viharfelhő,
gyöngyöket görget le torkán a cserjés szél csörögve,
a Hold arcnélküli fehér maszkját az égről lefújja,
míg holdcsatakos, kamillaszagú combja
az Ikonoszaurusz feneketlen rekeszein átég.
Az Átlósutcai
a vékony csíkú torreádorszabású nadrágban
nekivág a kagylót öklelő haboknak,
vitorlások rohannak egymásnak a láthatáron,
a káprázat fehér mészkőszikláin lángokban állnak a létrák,
a tornyok beleverik az égbe trombitáik,
s Mindnyájunk Anyja,
vakon és félig bokáig a tengerben áll,
s a kicsiny ördöggolyó-koponyából,
mint mentőautón jajgató lámpás,
négykézláb bukdácsol a Lélek a Fiú után.

Ballada az anyatest jászolát keresőről

Ha
(mintha gyermekanyakéz ütne
a csibész fenekére újból)
kinyúl egy gyönge kéz a szélből,
kinek nem csordul a nyála,
aki az anyatest jászolában
valaha álomra hajthatta kölyökfejét?

Összezárt öklét feje fölé emelve, ha fázik,
imbolyog a hegykoszorúkon,
imbolyog fenyők szárnyai alatt,
az anyahónalj aranyvályút keresi Cs. T.

Egy fiú meg egy lány két végén megkapja,
lesz kezükben háló,
pávafarkú lepke,
leterítik fűre,
sárga selyemhúrok siklanak a fűben,
lesz belőle hárfa,
homlokát rászorítja Föld, Ég,
fölkapják a fűből,
ott a sárga húrok
vérpiros kendővé szövődnek a szélben,
dögszívű kalóznők föltűzik hajókra,
belebugyolálnak vágóhíd-keblet,
tenger malachadától megszopott sziklák
Cs. T.-ből lila karikát csinálnak,
s ha tengerparti eső
függönyszoknyában táncol a kő közt,
megmossa a vékony, farkas fogú fickó
elvadult parkban
málló villa
arcát.

Ünnepély a nagy üvegverandán

Negyven vagyok. Péternek kéne írni verseket.
Pataki Gabikának levelet.
Anyámnak zöldpaprikát küldeni, paradicsomot,
a tüdőszanatóriumba csomagot.
Az Átlósutcaihoz „Bajnokkal” beállítani,
az ágy lábánál őt csak felállítani,
s mint aki a semmiből szerkezetét kitapogatta,
fejük fölé az órát kitenni a Napba.
A külső szobán asztalt megteríteni,
az üvegveranda végén ülhetne Emmi,
amikor a hold alacsonyan fabimbót legel,
a konyha gőzéből bukdácsolni öléig el.
Közben minden fedő alá bepillantani,
porlepte, zúzott lábukat meggyógyítani,
térdelni előttük,
mint lábmosó tállal húsvét napján a király,
amíg csak szívükből az ezüst nyílvessző kiáll.
Szelíd vonakodással végül, mikor asztalra vetik,
s a halottak is, ügyetlenül, magukat elnevetik,
hogy menekül mellük földrengéséből a temetőbogár,
akkor megszólal a zene, kezdődhet a bál.
Hajnalra lukas lehetne minden papucs és saru.
Verandám lépcsőin aludhat a meleg-hajlatú,
tűzvész-szőkesége végighullámozhat a füvön.
Slim fekete zakóban a küszöbről köszön.
A nagy üvegveranda erre szétreped.
A műterem a Marx Károly utcába lebeg.
Dakáék konyhája a Csorba utca felé száll.
A rómahegyi fatornác a helyére sétál.

Kibontom arcom e gyűrött papírból.
Túl a negyvenen.
Nagy üvegverandámból, istenem,
ez maradt nekem.

Egy petróleumlámpa arcképe

Nolipa István Pálnak

A petróleumlámpa
magát nagy útra szánta.

Mit ér az üvegkémény
az asztal terítékén?

Mit ér az üvegkazán
egy csendélet abroszán?

Eleped a réztányér
egy vidám kondulásér’.

A lángja vörös gömbjét,
mint dinnyét osztja önként,

s szökő madárként, sárga
fejékben száll a lámpa.

Annyi minden hívja ki.
A Kosuti tükrei.

A néma templomóra.
Hogy csille néz a tóba.

Magasabb, mint a tűzfal
a szoba-ablak sóhaj.

Amiért érdemes lesz
(mégis, hogy ne feledhess!),

ha nézed: a tóra száll.
Partján biciklista vár.

Dermedten, mint a táj s a
parton alvó kötélpálya,

fakerék, meg csillesor,
mit a sötét éj beszór

fémes, hűs holdsugárral,
szemközt a téglagyárral.

A biciklista áll csak.
Mit mondhat egy lámpásnak?

Nem kérdi, mit keres itt,
felkapja ecseteit,

fehér mappáját fogja,
a lámpa lángba fonja,

s ő is repül, oda száll,
hol a hajnal rátalál.

Leányország

Magyarország, Magyarország
hallottál-e kosfejű Gaálról?

Most már a temetőben vár
Lacházán. Odaint magához.

Fehér erdőn sas ugat csak.
Ballag Átlósutcai András
szemközt véres napnyugatnak.
Fekete lépte mind hegyomlás.

Mártély jegén, Tiszaháton
Aranycipőjű Juhász Sanyi.
Kondája üveges hóban
letelepszik fiadzani.

Ildikónak keble közé
bevetek, Gaál, temetőföldet.
Vetés alján fekszik a lány.
Két cicijén két harmat-könnycsepp.

Gélamot, Olgát, Katalint
lehajtom egy-egy könyöklőre:
csapjon meg a hóesésben
András, faruk szamovár-hője.

Cecíliának pelyhe sincs.
Ló hátán szeret hanyatlani.
Fut a ló, fut a farkas-éj.
Csinálj babát nyergében Sanyi!

Szent Ildikó-Olga-Cecil,
nem süppedsz hóba, Magyarország.
Félig élt, félholt hátakon
lógázza lábát a mennyország.

Önarckép

Remegnek a füvek, cikáznak a hangyák.
A Mas d’Asil-i nyerítésben
tornyozzák a Willendorfi Vénusz kontyát.
Egyszer ő lesz a feleségem.
Hol Pattadakal Erzsébettel határos,
élek e vasalatlan ingben,
huszadik századi dolgom semmi sincsen,
hasonlítok egy napszítta, rózsaszín kopáshoz.

A végtelenség fű, hangya szövetében
súrlódott egy Nap-hatalmú kéz,
s e fakó horzsolás úgy ül az Egészben,
mintha éppen itt nem lenne kész.
Rajzik a változatlan díszítőelem.
Nyoma sincs itt más izgalomnak:
e rózsaszín üresség, honnan kikoptak,
legyen fű és hangya, s a kép zavartalan legyen.

Finom selymes állú orgyilkosok útban
fától fáig lopózva jönnek,
a gondolatok mélyek, mint kő a kútban,
gyászbojtjuk van, pedig megölnek.
A Mas d’Asil-i lófej nyerít utánam
és Willendorf mutatja kontyát,
és Huszadik Század, megmásznak a hangyák,
mint napszítta kopást a fű barbár folyamában.

Búcsú és jelenés

(Czibor János halálára)

Újság nem jár. A rádió néma. Élek a hegyen.
Barátot nem hoz szombat délben a hajó; ha lesem,
a vad sziget mögül mint libeg elő emeletes
fehér palota a habon; hátha ott engem keres
a korlátra hajolva valaki – kémlelő szemek
hajtják fenyők bozontját félre, vagy látcső mered
arcomba. Leengedem kavicsot hajító karom,
míg hajó elől futó hullám loccsan a kavicsokon,
és minden kődarab megpendül sorban, egymásután,
aztán a zengő, szürke víztömegben felfut puhán,
közel a parthoz a tarajokra valami titok:
fehér husú faág, vagy elsodort állat, vagy kidob
a borzongó ágak alá a Duna most valakit?
…Egy groteszk sportzakós halott a zöld társalgóba nyit,
s a háttal állók kacaja, mint egy habzó viráglugas
ring és összenő a vállán, s csak áll, hogy helyet mutass,
s nem lehet kikerülni! fuss – ő a toronyig követ!
mint aki tud rólad valamit. – Vagy álom is lehet?
Vagy lomha füstkabát? – nyaralásod szelíd hetén vacog?
Ha fölhasítod, kibuggyannak a tündöklő napok:
a nyugágy hosszanti lángcsíkjai; a méz rothatag
szénából illatozik, lappang az asszonyi hajtő alatt,
An’ szikrázó haja beleázik, szivárog nyakán,
s csecsemő szagú bőre párás, mint ölelés után;
szeme, mint egy tűzbe hullott akvárium, lángba kap,
rőt, függélyes orsókként táncolnak benne a halak,
mikor az árnyék is kékszegélyű rózsaszín pokol,
s a kigyúlt gazból egyre a szerelem vad tücske szól.
Vagy mégsem álom? Mégsem füstkabát? Jéggé hűlt folyam
vetette ki magából? … Feláll. Indul tajtékosan.
Szikkadó habu víz csorog a föveny köveire.
Vajon a zöld társalgó kacajait széttöri-e?
Meghajol. De, hogy boldog vagyok, megkérdi-e vajon?
Lépked, s a hold rézsű sugarain ott marad a nyom.
…Asszonyom faggat, hogy hol jártam, és honnan e hideg?
– Barátaimat vártam, hogy úgy töltsük be a hetet,
kép és dal között, míg aranyszínű szombatunk kihuny,
mint odahaza. S lapos kavicsot szöktettem bizony,
mint egy gyerek, de sehogysem siklott vizen a kavics!
Kőre hajigáltam, de tíz közül, ha egy célba vitt.
A napsugár fénylő kártyalapjait is elnéztem,
hogy lökte fel a szél a pillangóvárat egészen
egy pillanat alatt! S hogy újra felépült, s ugyanott!
Felhőben zizzent kalászként – egy szálat nyakamba dob! –
vártam behunyt szemmel sárga szalmaszálát a fénynek.
S nem jött a hajó. Tudtam, ma már ide sem érnek.

Újság nem jár. A rádió néma. Rám híre talált:
groteszk sportzakójában, barátok helyett a halál.
Hogy reményem benne süllyedjen el, mint levert harang.
(Tudnád, a halálnak hány atmoszféra nyomása van?)
S zsákmánya, a rábízott teremtés, mint ördöggolyó,
(faraghattam, s hiába, hogy elefántcsontból való!)
verődhet a semmire szálló lélek oldalának.
Meghalt. Meghalt, mielőtt szavai kimondanának.

A semmi ritkás facsoportján bolyong keresztül ő.
Mint a New-Yorkban, kóbor lelkek közt múlat az idő;
éteri habú sörrel nem bírván szomját oltani,
felidéz, míg csillagpor-plasztronú lakáj dobja ki,
s a semmi süppedő sarán botolva színjózanul,
felsuhan, mint homályos lift, mi űri aknába hull,
rosszcsont óriás játékaként, szeme előtt a Föld,
a pesti agglegény-ágy, ahová utoljára dőlt,
s ravaszul, tömlöcfalakon át a lelkiismeret
(hisz csak akard! Földig vissza telefonzsinór vezet!)
hát mondja, mondja, s dallam és kép rekedt jelzéssel fut!
Még soha ilyen cet-nagy szavakat! ily tengertarajút!

A semmi ritkás facsoportján mégsem tör át soha.
Salétrommezőkön eső lesz, s lesz belőle moha,
a bolyongó bokáján vénecske szakállat terít,

míg kerülgeti az Isten pórusait, a semmi krátereit.

A Benső Hang

Bensőm azt mondja: Írd, írd meg a (tá-ti-ti tam-tam…)
De hiszen, mondom én, tulajdonképpen már megírtam.
Tulajdonképpen, mondja ő, utánozhatatlan szóvéggel.
Ez a hangsúly úgy szól, mintha bírák a pálcát törik.
Az ajtónálló hangja ez, akit felhatalmaztak,
maga döntsön, kit enged a trónus elé.
Azt akarod?… – Ó, mi mást is akarnék tőled?
S a kérdőjel sokáig lebegve áll a szájon,
mint betegápolóén, kit a túladagolt türelem
a reményvesztettség árkába taszít.
– Tiéd ez a délután. Az opálos nap. (S most
rám zúdítja az apró megfigyelések egész sorát.)
Vágj keresztül az erdőn, ahol a nap süti;
egyáltalán, mindig a nap alá heverj, a tisztásokon,
ahol kék-fehér-zöld hópelyhekből állnak össze a virágernyők.
Menj végig a fasoron. S ha a nád közé érsz,
ne próbálj félrelépni – arany özönben ott sem érhet baj!
A rókalyuk, persze már lakatlan, de a lapos sziklapad
szinte puhává mállik a fénytől. A kőfejtő kútjára
kimásznak az alvilágból, és sütkéreznek a lekaszált foglyok,
bátran szólítsd meg napból visszaverődő árnyékukat.
S madárszemek követnek a fák koronáiból,
ha tovább kószálsz.
Mert az egyformára szabott börtönablakok előtted
pupilla nélküli vak szemek a napsugárban.
Tudvalevő, hogy szigorúan tilos kinézni rajtuk.
Az őrök őrtornyaikban háttal állnak, mit nekik
az aranylavórját szikráztató nagylány, a hegyi tó!
Pedig ropogós, fehér mandzsettával nyúl,
mint a pedikűrös kisasszony,
az erdő föld-alsószoknyája alól szégyenlősen kibújó
ezer lábujj után,
s illatos habszivacsával, körömollóját villogtatva,
lábsói gyémántkásáját pakolva széjjel,
vidám munkába mélyed.
És mit nekik te, felkerekedett apró madárijesztő!
Hiszen arcodat még bentről ismerik;
felőlük bármikor visszatérhetsz:
háromlábú széked és északi ablakod alatt a vonító eb
testvérként fogad,
s a szumán öltöny*, vérfoltjait rejtegetve, a folyosó
kőboltjaiba verdesi
lompos ujját, ahogy magától jön eléd. (Hát nem kedves tőle?)

De egyszerűbb, ha jobbra fordulsz. Ott, az árokszélen ül
a Törtkarú Kislány; a puha föld
betüremkedik lábujjai közé.
Ha megszólítod, átvisz a házon. Kézen fogva imbolyogtok.
Levéllegyező suhogás: zsenge kukoricabajusz csiklandozását
érzed ágyékodon. Mint forró homokviharban
a földhöz tapadó sejt kétfelől két csupasz, égő sivatagi dűnét,
érzed kétfelől az ágaskodó combot,
izma feszülését, lábujja görcsös földbe-markolását,
azt is, ahogy virágvér tapad talpa redőihez.
Rövidebb úton vezet a ház elé vissza, anyja kosarait
megszedi barackkal
(tört kézzel, gondold el), és messzire elkísér ép karját
derekadra fűzve, gubancos,
virágomladék-szemetes fejét szívedre tapasztva.
Ő veszi észre, ha kiemelkednek mocsaraikból
a lóállkapcájú szúnyogok
s megrohamozzák a nyitva felejtett ablakot.
Ő nyom kezedbe fegyvert, füstölgő nádbuzogányt,
és úgy válik el tőled a hídon, állva középen,
mintha fehér, szent szobrocska volna.
(Régi kis szent jótevő szobra, lám, a karja is törött már.)

Most aztán vesd el magad, s szüntelen hadakozva
a vérszívó haddal,
bukj be védett szobádba, elő a papírt, a tollat!
Lement a nap kint – most jön föl benned:
világít, hogy fényén törleszd tartozásod.

* szumán öltöny (jegyzet)

Fölfelé futó folyam

Láttam fölfelé futó folyamot,
deltáját fönt, fönt, lehelet-ködön át:
lábad utánozta a liliom
sápadt aranyszár vonalát.

Holnap folyód kétfelé válik.
Nehéz vörös falomb az ágya.
A kert fellobbantja kinyílt dáliáit.
Hajam rádbomló sziget virágzó nádja.
Cirógató ujjaidra,
golyó elől menekülő vadlúd,
hullok ujjaidon át
folyód deltájára.

Konyhasarok

A villanytűzhely fekete-fehéren.
Fönn a lámpa, mint egy főkötő, amely
alól asztráltan old kereket a fej,
fénylik itt kopáran, telten s egészen.

Lavór, viaszosvászon, kandi rézcsap.
Piros fazékban a krumplimaradék.
Merev egyéniség: sápadoz a szék.
S lábam előtt te: illetlen és szép vad.

Csak mi vagyunk és egy magnó

Ez is strand – magnómuzsikából, hosszan
az ég partján. Ahogy a csónak csusszan,

eloldódik már a fák kék korongja,
s mintha evező szíved ott bolyongna,

a tested fénytelenséggel megtelik.
Ez is strand! Csöndszínű hold száll reggelig,

mint part közelében elhúzó hajó,
és megfejthetetlen jeleket adó

sugárzása gyümölcsöt érlel: békét.
Nézd az utolsó lámpa fényszegélyét:

ez is strand… Vagy két ember nem közösség?
Mint karóra rózsát, hozzám kötözték

lelked. Nézlek. S ez jut eszembe rólad:
a sötét táj olyan, mint az alvó vad.

Gyümölcsoltó Mária

Te angyalerejű! szerelmed letepert.
Görbehátu hegedűkön ijedező zene lejt.

Vak ujjhegy-tapogatásával szeretlek.
Mint aki szakállát lehasítja s táncol szeleknek,

de lába repedezik: kő-láb! csak ropog.
Feléd ha visz: selyemremegésű titkokat fogott.

Ült eddig rózsaszín kőlapú hegyekben.
Isten hideg sugarával ült ő átszegezetten.

Fehér hátán gyapjút nevelt az égi hó,
és a jelen csend, s a Szarvas Múlt: forráson ivó.

És a jelen csend, és varázstörés ha tört,
belépő ablak négyszögében ömlő almafa-zöld:

zuhog a gyümölcs! dobol! kemény husa: vas!
Sistergő alma-bolygói közt páncélt hord a Tavasz.

Zuhog a gyümölcs – vashéju aranytojás,
repedezése madarak kelése, tűzpattogás!

És a lángok, a lángok, a griffmadarak,
a lángtollú madárhad kel, szaporul, énrám szakad!

Zuhog tojásdad, óriás szemü szőlő, reped!
Madarak, madarak számból kikapják énekemet!

Vak tapogatásával nyúlok közéjük,
madárkacagás, hallod, madárkacagás zenéjük.

Puha tolldzsungel – valamit hozzám rántok –
gyöngy cseng. Oboahahota. Csengő csodálkozások.

Szemhéjam tolluktól hirtelen kigyullad,
karjaim ideges sápadt kölyökké soványulnak,

ujjaim kopókká, finom szimatú agarakká,
szám ittas ó-ja piros léggömbbé – bontsd hajadat rá!

Arany liánjaiddal kötözd meg röptét!
(Hát téged nem vernek át ezek a tűzvető körték!?)

Szemhéjam kigyulladt. A tűzön át hegyek
olvatag nehéz harangokként felém billentenek.

Mint kisfiúhang halott katonák fölött,
hívó, könnyű ezüstre vetköződnek le a rögök,

és mint kisgyerekhang a temető fölött
(és mint lakatlan bolygón fénynyalábú üstökösök)

átiramodva letepert éveimen,
szemedből új Föld, az elvesztett éden fénye üzen.

Elszánt szerelem hitvallással

Tegnap Gilgames angyalt ölelt – kihasadt a párna:
kavargott, zúdult nyakamba a hó.
Az 51-es
még Kőbányán beleütődött a meredt sorompókba.
Csak álltam és áztam, és befelé néztem,
mert te ültél belül,
s a zsebemben úgy szorítottam tenyeremhez ujjaid nyomát,
mint kisfiú a nagyon megkívánt madárfiókát
– érintésed árama hátha elrepül a hóviharban!
Befelé csókolt a szám, hisz’ belül
lábujjhegyre ágaskodva, édes húsával tapadt rá a csókod.
Mert te voltál belül.
Rajtad az a különösen felhasított ing
(törékeny ködből és nevető habból szövött,
tudod, ahogy a kirakatban láttuk)
s az imádott lábon papírvékony, hófehér saru.
Kagyló alakú díványon ültünk,

s később, mikor egymás szemében a jövendő filmje pergett,
egyszercsak megszülető kisfiunk arcával fordultál felém,
én lehevertem eléd, mint a medve,
ki megtanulta a táncot,
s te földhöz kötöttél első gömbölyded szavaiddal.
Leigáztál és megigéztél.

Szeretlek. Nélküled nincsen levegő.
Nélküled az erek folyóin baljós jéghegyek.
S a szív dobverőit a Semmi térdén veri szét.
Hogy mint lukas hatos a rángó zsinegen,
peregni kell, peregni folyton a rémes űr miatt,
s az Ördög búgó húrja döf,
hogy üvöltő vízikerékként,
húsomba ragadt sebes hiányoddal,
az ő malmára hajtsam a vizet.
Nélküled felhasított, megrablott mellkas vagyok.
Az egymáshoz elfehérült kínnal igyekvő bordák.
Mint a fejjel lefelé álmodó denevér,
védtelenül csüng róluk a helyed,
csüng, fénylik a sajgó üresség.
Üveggé-dermedt szegélyű zászló,
kígyóhullámzás lepi a pőre csontokat,
s mint halott kislány szétmosott haja átvilágló víz alatt,
meg s meglobog.

Szeretlek, értsed, mint jácintcserjéjét a mell – a tüdőt!
Szeretlek, mint a mindenünnen összerohanó
millió ér az egy szívet.

Szerelmem nélkül én nem vagyok már.
Az ember szívével muzsikál.
A szónak te vagy az ajka.

Magányos esti bolyongás

Kutya szájú, ijesztő est – aranygalléros délutánod hová tűnik?
A Nap aranyzöld nehezéke parázzsal telt labda, lecsüng.
A hűvösség kékselymű léggömbjén még ideintnek a tört nyakú gitárok
s száll, száll, ó, száll az egünk.
Már puha, didergő koromsötétség körém kavardul.
Nehézvérű repedésként csak egy-egy ablak mélye lángol.
Vacsoracsillag libeg púpos háztetőre
s lábam alatt üveg fagott jajdul
egy széthasadt virágból.
Nélküled az est erdő farkasokkal.
Mély erdő és halál.
Veled az esti park: füvek búcsúja, göröngylakodalom –
viráglacikonyhán pecsenyévé pirult kicsi bika
arany illata száll – s fénylő szilvák meredő kacson.
A lámpák! a lámpák! feketén csavarult rudakon holdak – neked
ágaskodnak a bokrok indái közt e kopasz furulyások,
neked hullnak, mint tündér káposztafejek.
Nélküled az est tó alá bukó utcái úgy bugyognak!
A temetőkapuk úttestre kilódulnak, mint a kezek –
sózúzmarától rideg karmok álomüvegek mögül úgy
csikorognak, hogy a sírás körvonalukká mered.

Meztelen aggastyánként a vénhedt Homály
málló bütykökkel áll szótlanul.
Az Idő vakolata egyre szitál, esik.
Ha itt lennél, varázsszerünkkel kenegetnénk avas térdét,
horgas állát,
s kéjes tüskékkel
csiklandanánk válla pereceit.
Ha itt volnál – figyelj csak! – a marka is szelíden kinyílna.
Ujjai ágyára vadgalambpár fészkelne – s ott megülne.
Mint kislányra ujjongón megnyitott kályha,
gyermeknyi fény sötétből kinyílna,
játszó meleg meglepne, szívünkre repülne.

Didergünk

Fehér a föld reggel, ijedtében sápadt.
Ágak zúzmarásan kihűlt tündérlábak.
Szép csípőjük, keblük még kereket oldott,
varjú cipel csendet, nyílnak a fagyboltok.

Csigolyánk közé csen hószínű nyilallást,
cserepe szánkon át negyven fokos parázst,
fázik a rossz idő – ó, mi is didergünk,
hólyagos lázú tél kiverte a lelkünk.

Első karácsonyunk

Ébred kedvesem s piros selyemsüvegben
a hólyagos ablakot ahogy megnyitná,
szép, vakító sárkányok pukkadnak széjjel,
s kezem tűlevelű nevetést hajít rá.

A téli éj zöldell, mint fiatal falomb.
Jégcsap pengéjén sikos muzsika zöldül.
S mint fiú ezüst furulyáján egy galamb,
faun-nyulánk, víg fenyőszál mielénk ül.

Inog a ház. Mint a levél, nő a cserép.
Ó, már egy-egy tobozos ág is látható!
Mint sülő kukorica, úgy pattog, nyílik,
s csillagaival a fenyőre száll a hó.

Születésnapi vers a halálról

Még néhány nap a huszonkilencből s a harmincadik
év hull elém, mint májusra a hó. – Félsz? Nézd, hogy vakít!

A kürtszó hegyeken át, házatok kék csúcsa mögül
– tüskés ág közt fennakadt gyenge bárány – nem könyörül.

Hajukkal fákhoz kötött tündérek nyitott szemével
nézek én szembe minden éjszaka: fogoly reménnyel.

Madárijesztő, mit szélvihar karóig fosztogat,
aranytopázú Élet, ne hagyjam el a húsodat,

mikor testem teelőtted, majd omló fehér torony,
tárt kapuval földre omlik, s jön át rajta az Iszony

áttetsző vállú táncosnője, és cimbalomverő
szolgái piros frakkban: „tálalva van a temető…”

Rosszat hozva sírva-ríva kuporognak előtted,
koporsómban nő a hajam – nem vágatom le többet! –

nő, folyik, könnyként gurul, ahogy a kisgyerek zokog,
a rögök benne törülköznek, s te hiába fogod,

siklik, ömlik, zöld színű mint a fű, sárga mint a Nap,
egy rózsa gyökere közt lobogva fel, göröngyre kap,

(a szellő éppen ott guggol) s diadallal széttekint,
mint tavasz, friss ibolyaszemünkkel, föld fölött megint.

Mert nem hiszek halálban én már, ki haltam annyiszor,
vak szemű élet számkivetése hiába tipor.

Mint édes vízzel a kút, add, belőled telitődjek,
bennem sok a halott bárány, de szemem be ne födjed:

szívem tele megkötözött tündérekkel, kik nyitott
szemmel nézik, hogy ég a lábuk! – ej, hiszen te tudod,

tudod: minden évünk öldöklő út új kínpadig.
Remény zsákjába varrva mégis, itt a harmincadik!

Katarzis

Éj van. Mint nehéz üvegfüggöny, a hideg
hosszan csörömpöl szét, ha vállam löki meg

és cérnára fűzött gyöngyként a hátamon
pereg, patakzik – jaj, nézd! – jeges ága fon.

Ó a házak!… rajtuk át a kapuárnyak
didergésükben ringatózássá válnak,

míg láthatatlan lábakon, de fehéren
nagy, szelíd ködállatok viszik serényen

az egész utcát. Csak egy-egy feslő ablak
fénye teszi, hogy szép szó, még kimondhatlak.

A férfi szerelmeséhez megy. Éj fogad.
Mint a kőlap, konok négyszög a gondolat.

Mondják, volt férfi, ki kardot vitt magával.
Tűztulipánt. Telt csacsit angyal-iával.

Ki tengert. Gyöngyház-korlátú hajót… s kerek
tálakon cipelte a rettentő szivet,

földjét, amelyben szunnyadt féreg és a mag.
Mint a kőlap, konok négyszög a gondolat.

De akinek hólyagos tenyere csalán,
és keserűség füstöl nyelve parazsán,

kinek lábnyoma kővé vált korom – s hideg
sújtással a harmincadik év üti meg,

mint lándzsahegy, amit egy kéz még visszatart,
de azért jelzi már, hogy fog lecsapni majd,

se kardot, se tűztulipánt, se víg iát,
csak bűnöket visz: medvebánattal imád.

Mert akit anya szült, születésre vár még.
Megnő, mint a medve, bús lesz, mint az árnyék.

Vermet ás, kést hegyez – öklét csüggve ejti
(néha a magasból muzsika belengi),

téli vad. De hómezőn, mikor a jég zeng,
rátűzöl mint csillag, te, derengő szép szem.

Nem időben, téren át, sugaras éj, nap
hullámzásában álló emlékezés vagy,

öröktől fogva, hol egy az ég s a lélek,
iszonyú teleimen át hordott méhed.

Bordó vérhálós sejtpalotádban ringtam.
Én ezért mosolyogtam az ordas kínban.

Tudtam kések metsző fokain töretve,
tejes csontjaim alakulnak öledben.

Rózsaszín bolyhos tengeri csillag! Napágy!
Mint aranylombtenger közepén friss faág,

én tebenned álmodtam meg életemet.
S mint kövér aranycsigát kisfiu vet,

álomi jeleket remegő ecsettel,
így szórtam tele én életem neveddel.

Rejtettelek néha magam elől – tudd hát.
S elborítottál, mint láng a csipke bokrát.

Kioltottam néha szemeimet – s köréd
vakító fénnyel simult, szétszállt a sötét.

Ábécé előtti szerelmem lesüllyedt
képe, te: te kötözted eggyé szivünket,

mert jobban, mint ember szivével a mennybolt,
lényeddel összenőtt lelkem mindig egy volt.

…A férfi szerelmeséhez megy. Szárnya fagy?
Sohasem voltam még kimondhatatlanabb.

Mindenen átsugárzol

…Hajnali négy. Fekete a kert. Szótlan a madárhad.
Mélyhangú dobszó szakad. Esik. Álmaim áznak.

Látod, mérges-zöld, vastag levéltenyerek mögé rejtik
arcukat a virágok. Reggel lesz. – Majd úgy felejtik.

Pacsirtadalból font reggel. Alma illatú világos.
E folyékony üveg-tengert veszi az ég magához.

Az ágyáson, hol éjjel a könnyű kutya futott át,
mintha gyémánttal sózták volna, esőcsepp-kocsonyák

fénylenek, s hogy zsugorodnak! Egyre több lesz itt merész:
a Nap megindult hullámvasútján szökik az egész!

Szikrázzatok le rám a magasból, a ház fölött, tovább!
Gesztenyefánkon felépültek a virágpagodák.

Tizenkét emelet zenéből, még feljebb, a fészekig!
A rigó megszólal. Csipegeti az ég széleit.

Felépült bennem is a mai nap: huszonnégy emelet.
Ágaskodó lábujjad a padló – kezed mennyezet.

Életnyi talapzat, tetőzet: mindenen átsugárzol.
Mint levéltenyérből a kehely, mindenből kilátszol.

A friss útból, ha a végén kátrányos vasszekér pöfög.
Bordó stráf ég a kövezők trikóján, tűzből kötött.

Téged foglalnak ott a földbe, s a kőből kibontanak.
Holnapra már a régi út porából mi sem marad!

Semmi! Semmi! Fut a hajnal, fut a friss szájú gyerek-Nap,
fitos farocskával billeg, ilyen feleletet ad.

Te tanultad tőle a hitedet mondd, vagy ő utánoz?
– Semmi! Semmi! – Sziromhajtó májusi szél kiáltoz.

A szélből is te kiáltasz – te jössz a gőzből, mely szakadozva
ereszkedik a kövezőkre, az új kőlapokra,

az ujjongó lángból s a kátrány kesernyés illatából,
a kislányból, ki félve az új úton keresztüllábol

kannával, kék szíjú szandálban, mintha a mienk volna!
– Hány részlet szövi rám lényed egésszé ágazódva,

hogy este, ha alszik a kövezők kocsi-kalyibája,
s didereg az út: hátha nem épül tovább ruhája

a kék-közepű tócsán, hol kocsik gázoltak keresztül –
hol kinyilazott, vak lámpák a Hold alatt restül

szoronganak, és megkérdezik, hogy kigyúlhatnak-e még?
Sár lett az orgona, veszem észre, míg megyek feléd.

Fáradt vagyok s meglátom, lám, a vaskapu szárnya törött,
hogy a szőlőlugas roskad! S mint kibe penge döfött,

tudatomig tör mai hibám, millió mulasztásom –
de te várj, hajolj rám, mint kövezőkre hajlik álom.

Te várj, csak te várj! Rám hajnali ég erejével borulj!
Elaltattad a sötétet, fölkelő Napom, bíborulj.

Csendélet

Hűvös rőtszegélyű foltokkal a nap
kirakta díványom körül a falat.
Kicsit fakó – egy kicsit tréfa csak:
ringok halványrőt gyümölcsei alatt.

Nem először ringok! Mind édesebbek,
mint a kéklő hús-vér szilvák lehetnek!
Buborékfújó gyereknek felejtett
gondolataimra fénylőn lebegnek.

Amíg az ajtó megint nyílik, s Ő lép
helyetekbe szép, napból való körték,
hogy vágyódó arcom ráncát-redőjét
gerezdnyi ujjai újból befödjék.