Ars poetica

Engem az emberi dolgok eljegyeztek.
Ha két háromszög úgy hajlik, hogy csúcsuk összeérjen,
megértem azt, hogy szerelem ez, vonzás.
De az X nem érdekel,
csak ha megengeditek, hogy lássam:
keresztjét állította fal mellé valaki
és tréfásan megdőlt.
A csillag nem érdekel,
csak ha szabad fényes gömbjét
mozivászonnak látnom,
s ha itt, a fülem mögül mutatok iát,
róla kozmikus nagyságban árad felém vissza
(s ha szabad e vetítéshez az űr hárfásait,
selyemlábú angyalokat szerződtetni,
felhőfrakkban, égszínkék kottatartókkal).
Szeretem a szeretnivaló eszmét is, a holnapot,
de hadd valljam be: százszor inkább a Mát!
A bölcsességgel úgy vagyok, hogy nem törekszem rá.
Nem idegen tőlem az igazmondás,
de csak idegent merek dicsérni,
(talán ez is azt mutatja, hogy éltem) –
kikhez közöm volt a Föld lakóiból,
bocsássatok meg, megérteni szeretném.
Felmagasodni, fejem felemelni!
Igen, szép szárny, repíts!
De megrendülök, ha hóhérral találkozom:
nem hiszem el róla, hogy ember.
Vele nem akarok repülni sehova.
Sohasem szerettem a magányt; de társaim! emberek!
magamban sohasem voltam egyedül.
A lét alja, a halálos veszély,
az eleső körül a föld
s a földközel
mindig tele van segítő kezekkel!
Hogyan lehetnék háládatlan
hozzátok, rokonaim, szegények!
Nektek mindig köszönni fogok.
Egy madár mondanivalója szól az énekemben.

Szenegál táncosnő

Mint egy lépegető templom
csontpálcára tornyolt hajjal
jön a szenegáli asszony

Ősanya-ős ki rám talált
emlősora hintáz puhán
lánysereg mely koromba’ hált

Hallgatásod tigrislépte
ős-szobrocskák megnyílt ajkán
vonul át még feketébbe

Emlékezés előtti báb
együgyű hit – vakon nézett
a nemlétezőből valaki rád

Tűzalagút

Kőfekete hó nélkül a fagy.
Fából faragott madarakat.

Az álló kocsi is földbe nőtt,
vár a zsugorodó ház előtt.

Vonzza a mély most az ágat is,
madarakkal hajlik hátadig,

pedig a hát is hajlik, mered
küszöb kő magasára szemed

s érzed, még egyre zsugorodik
kő, fa – ne nézz a kocsiutig!

Ott az üvegtörés hangú csend
lámpafénybe süppedt falú, leng,

és nő, és nő, és függ növekvö ég
alattomos pengéssel föléd.

Késárus késeit kirakja,
s peng a penge – ilyen a hangja.

A végtelen lépcsőszinteken
mindenütt egy késárus terem,

néma buzgóság sürög, motoz,
a kirakat zeng, késes doboz

búg fel, az oldala szusszan – és
esni kezd, esik föléd a kés!

Látod, éppen itt, alatta vagy:
lecsörömpöl lépcsőin a fagy,

lapul a földhöz, ami csak tud,
van-e menekvés, tűzalagút?

Kívülről fordulj befelé? Ó,
belülről hová mehetnél, Jó?!

Kívül, belül, mindig összeér,
és örökös a kéz, mi késhez ér.

És csábít ez a nesz, és ijeszt,
rossz ujjongással zuhanni kezd,

pörög mint orsó, s ha fönnakad?
A hóhér pengétlen kést ragad,

csak élből áll, vékony íve tűz –
a sintér talán messzibbre űz:

vörösrézdrótra fűzött herék
csapódnak szemed közé – elég?!

Sintér vörösrézdróttal üget.
Kutyák rejtenék heréjüket.

A hóhér majd ingre vetkezik.
Késsel finom fajdkakast eszik.

Kőfekete hó nélkül a fagy.
S nem találod, nem leled magad.

Csak a kés, a kés, ez a kés-nesz!
Minden perc összevesz, szétvesz

két pengét s az cikkan és harap.
Elég! Bárki légy, fölrázzalak!

A Nyitott Átjáróház

Ki naponta hétszer költözik,
s nem magától – őrkezek lökik,
a váratlanságok derekuk
az előtt fellegekbe szövik.

Minden új a réginél régibb,
hátrálva lép a felejtésig,
az óra nyitott átjáróház,
és szembejössz magaddal végig.

Hogy félezer ágyban feküdtél,
Egyenlítőn körbekerültél,
csillagok kazettáiban is
folytatásos álmodban ültél.

S nem leltél semmi bizonyosra.
Egyenlő mind az álmok hossza.
Csőágy sarkán ül szíved, árván
az Egyenlőség Jelét osztja.

Ez a két kurta vízszintes szár
párhuzamos, és úszik, nem száll,
közömbös, bárhonnan vétetett,
behunyt szemrés és kihunyt szempár.

Minek is nézne felnyitottan?
Tigris, tetű egyenlő nyomban.
Tigristetvek félezer ágyon
vadászó, véres vigalomban.

A legirgalmatlanabb mégis:
kitörölhetetlen vagy véríz,
a sivatag szegélye ágysor,
a nőstény emlék megigéz is.

A nőstény űr akar, dorombol,
a semmi, vérből és koromból,
az óra nyitott átjáróház,
rész az arany pajtaoromból.

Fél arca mellől hajaszála
beletapad a gyantás fába,
s a vasakban illetlen ott van
a piszkos lány levágott szárnya.

Ő, aki sír, sír a kövekben,
minden percet kettévág menten,
az árnyékházak deszkarésén,
a tücskök földjén, hogy kövessem.

Sortűz költészetem 21 évjáratára

Fekszik a völgyben a havon
egy hadsereg, 15-től 36-ig,
a hóhoz fagyott hold közeli,
kiégett díszlete előtt
fekszik a völgyben a havon
21 évjárat, kart karba öltve.
Közöttük utcák, mint a sírkertekben,
s a keresztutca-torkolatban
itt egy ló, ott egy repülőroncs
nyerít, nyikorog. Zabla, légcsavar
zördül, kattog – panaszol valamit.
A kitörölt-tekintetűeknek?
Mint üveggolyóba fújt füst,
szemükben rebbenetlen áll
a pamuthomály.
Mit nekik már a ló,
ha verset ír!
Mit nekik már a légcsavar-ének!
Csuklón csüng a baba-koráll
meghosszított cérnaszálon.
S egy pléhbiléta
két szálkás K betűvel.
Itt fekszem,
százféle lenyomatban.
Soha semmi fegyverhez
nem értő kezem.
Átüvegesedett a hétköznapi,
a meghalt arcél.
De az Idő, üveg alá zárt óra,
mint bezárt gyermek ökle az ajtón,
feldörömböl
a mínusszá rándult szájon.

A kiengesztelhetetlen

Félem a holnap
vak viharait!
Férfikoromban
az inas lapít,
ki toporzékolt,
hogy szívén a menny,
de nem hajtott rá,
nem, a kutya sem.
Szép, szép zászlaját
elcsúszva vitte,
könyékig kopó
keze közt hitte,
de visszatér majd,
a renden áthág.
Fejemre dönti
a rothadt bárkát.

Truman Capote novella

A motor duzzadó erejü, vad
tornászcsapata felhörög.
Ők kihegyezték lángpikáikat.
Ők borotvával metszik üstökük.

Őket nem érheti meglepetés.
Tartalék tőreik vannak.
Gázt ont, reszket a motorszelep és
feszül a szél a bukósisaknak.

A pont-célt átütni lapockádon.
A kirakat üvegében,
a félmeztelen próbababákon.
Gázolás. Gázolás. Ez az éden.

Néha nyomukban, hallják, morajlik,
hallják, a sziréna hevül,
és páncélautósor patakzik,
tankok orrszarvú oszlopsora dől.

És fölrobban a látóhatáron
az utolsó állomás.
Pozdorjává tört keretben álom.
Sapkát le, ha itt a leszámolás.

Szakad a benzingőz géplovukból.
Oroszlánszívük remeg.
Hallják, metszett torkú flóta mordul.
Hajtja a láncrafűzött lelkeket.

Diotíma ablaka

Csavargom. Festők utcái. Zárt út.
Egy félig szétszabdalt repülőgép.
Negyvenöt lecsorgó tartály, balra.
RIV-fölirat héja-szárnya.
Megszédülő betoncsíkon
kék trikójú biciklista
tapossa a pedált alva,
azt álmodja, RIV-tartályok
kővel teli hengerei
kapaszkodnak kerekére,
röpül velük át a Dunán.
Röpül. A sín hurkokat vet,
mint pókháló szála szétfut.
Piros zebrák merev nyakkal –
egy-egy sínpárt közrefogtak
a szegett-fejű sorompók.

Kamaszcsípő átmérőjű
cső fölött a gazszedő lány,
rikolthat a jelzőharang,
alszik mint egy tollaspárnán.
Haboznak az őrbódéban.
Félúton a sorompópár
billegve nyit egérutat.
Ócskavashegy. Iparvágány
hullagépek alagútján.
Rozsda boldog bársonyában
kézfejtelen könyökcsövek.
Ide jött a vaskirályné,
mikor fodor haját nyírták,
ezüstszürke s vörös haja
sivatagán köszörűgép
szól középen, magányosan.
Tavak sora meredélyben.
Vegyszer bűze. Kénsárga hattyú
bújik elő kipányvázott
téglakémény kosarából.
Omlatag beggyel, siklás közben
szabja széjjel Szél szabómester.
Egy fekáliamező a napsütésben
gőzrózsa sövényeket növeszt;
fahántolók telepénél
kád köré szórt meleg rongyok
mindenfelé – a kibújt fa
extázisban napfürdőzik.
Kőszáli sírkereszterdő,
külvárosi gipsz galambpár,
turbékolás – sírkőnegyed.
Hivalkodva fénylik egy bádog
szemétvödör a köztisztaság
udvarában. Kutyák őrzik.
Szögletesre sűrült éjjel
pihen benne; érintetlen
forma vár a tartalomra.

Csavargok. Nem jegyzem, merre.
Óráim szerkezet nélkül
telítődnek, mint a limlomzsák.
A vers után megyek, ami
régóta nincs. Igazságként
azzal van, hogy nem kerül elő.
Szagát nem vette tigrisorr,
mégse más, űzött hiány csak.
Róla senki nem mond igazat:
vele szembe senki se került,
Diotíma ablakáról
soha nem mondták el nekünk:
összességünk visszfénye csak.
Mégis, vess minden jelképet el,
létrákat és lajtorjákat,
tyúkfeljárót, padláslépcsőt,
vaskorlátú csigalépcsőt,
tűzoltólétránk, palotánk liftjét
mindétiglen feltámasztjuk
Diotíma ablakához.
Mert egy kutya orrlikában
szem-nem-látta Ablak lehet.
S a költészet – egyetlen vers
agársebes üldözése –
kihasított zsák legyen bár
szerkezet és idő nélkül,
s réti fűben alvó tücsök
töltse meg a belsejét, és
vérző Canzonetta foszlány
fönnakadva a tüskében
arany bégetéssel sírjon,
mint minden ami elveszett,
Költészet, az egyetlen vers
üldözése folyik tovább.
Folynak tovább RIV-vagonok,
biciklista repül alva,
gőzrózsasövény a trágyán.
Nevetséges kék sapkában
tilosban mindig valaki!
Sárga tollú hattyút szab szét –
papucsának szíja csattog,
a Szél szabó is de serény!

Tengerszintmérés

Korán jött meg az öregség. Fiatalon.
Kitekintek, mint a száraz tengerszintmérő ácsozata
magamból, mert sohasem volt enyém a nyugvás,
s mint amaz bordázata közt a kékké vékonyult föld,
a tüze-hűlt szem kietlen mércéjével
parányak a dolgok.

A fertőző fagy bekeríti a dühödt öreget.
Július néha hágcsót vet le,
s elém lógatja világos lábszárait,
mint kényes ujj a szőlő fürtjét a mosóedénybe.

Az emberiség füle hallatára jajongni annyi,
mint Szalome előtt táncolni tudatlan.
Kagylóival a deres fül nem hall meg engem.
Régivágású gramofontölcsér,
bugyogva ömlik nyílásából a pincebolt-visszhang.

Hiába vannak fekete almamagvas szemeim.
Kitekintek magamból. Korán jött meg az öregség.

Jelkép

A hárfa, mint egy
bezárkózott asszony zokog.
Szétosztják hangját
a huzatos szoba-sorok

egy házban, ami
két tó között, fák alatt áll.
És hegyek mögött.
Az ember rá sosem talál.

S nem is keresi.
Mint sztrádán a piros gépek,
a legrövidebb
útra tör: kurták az évek.

Két lépés egy év,
mint az új lakás. Egy vagon.
Szédítő-gyorsan
robognak a fák utadon.

Oda se nézel.
Közben ráncok kaszabolnak.
Vadmacskakarma
vérez a mind kurtább csóknak.

És iramodva
amikor nincsen hova már,
a hárfa előtt
hosszú, huzatos szoba vár.

Apád temetik.
Álarcos pofájú lovat
fognak kocsiba.
Tajtékosak az orrlukak,

s a deszkapadló
foszladozik, ahol jár.
Énekelhettél
volna. De sohasem tudtál.

Fogni a gyeplőt
erősebb kéznek adatik.
De követheted
viharral szemben a kocsit.

S a hárfa, mint egy
bezárkózott asszony zokog.
Zokog? Nevet, ha
végre az ajtót rányitod.

Léghajó

Úszik a léggömb, úszik,
gyümölcsfák érnek kosaráig,
folyandár fut fel, nyújtja
az erdőmély vad szamócáit.
Egy toronyból megrakják
gyöngyház zeneszerszám-tokokkal.
Másik toronyból valaki
galamb-kalitkát ejt rá loppal.

A rózsafa

A hegy oldalán rózsafa nyílik.
Nem kéri senki. Nem nyílik senkinek.
A korai bimbó korán lehervad.
Feje korán hanyatlik. Ki érti meg?

Csak a hervadás napjai a hosszúk.
A tüskék húsosodnak a fej alatt.
És nehezen, és rozsdásodva fordul,
megvakult szemmel, hol lebukik a Nap.

Mézes-szakállú kertész nem nézi őt.
Nem ing, mint kerti szélben. Védekezik.
Gőgös, színarany csúcsú rózsa belül.
Ki tudja, míg karóvá feketedik?

Jön az éjszaka

Hallani, amint orsózva a kígyók
függélyesen fekete villódzással
súrolják a ház falát, ahol izzó
füst nő a kéményre lángkosarával,

érzik a vének az eleven vesszőt,
csapása elől meggörnyedve futnak,
hol hagymakupolái közt a füstnek
kígyók sodródnak, babák ámuldoznak.

Hídon

A város, a város tigrise híd.
Örökkévalóvá meredt ugrást alakít.
Az ömlesztett kéklő lányszemgolyó,
édes ürességgel csörömpölsz lent-fönt, folyó.
Fölötte, fölötte tömve vagy, híd.
Kék este jő. Zendítik tornyok hegedűik.
Ligetek csipogása kerekded
felhőként omlik karmazsin ablakkeretnek,
fán parázsló sebhelyet hagy a szú,
az ablak nem lát, mély, magányos Ú alakú.
Felgyújtják a szoba rőt gömbjeit,
mint ásító szájon, a lélek settenkedik
s mire a fény a víz-szemekbe hull,
kék reszketés fölül, zöld hóesés alul.
Viszik percük a piroslábuak.
Fekete tokban bársony szalagon magukat.
Sejtelmes tűzzé borzolt gyapjúing
mélyen becsavar mindent, jól zárnak melltűik.
Kék este jő, így számlapja nincs az órának.
Gyújtják a szájalakú lámpákat.
És imbolyognak, és tömve, és tömve a híd,
ha keresnél, se találnál valakit.

Málló fríz a középkorból

Inas faragta málló kőből.
Elfaragta.
Mikor látta, hogy a mintát
már nem képes utolérni,
szabadon: harag s röhej között
kénye-kedvére összecsapta.

De történt, hogy jöttek fővezetők
a gót templomot megszemlélni,
s az építész,
ki a munkával elmaradt,

hogy a hézagot kitöltse,
szobrai közé tette a disznóságot.
Tudván: ki sokat lát,
nem néz az egyre.

Ám a kardinális, a bolondos,
a faragott kőhöz mit sem értő,
a szépre vak, megállt előtte,
s kegyet akarván gyakorolni
– kimagasló! – szólt, s száz dukát
repült sávos bársonytokban az építészig.

Az inas kapott egy kupa piros bort.
Egy elbocsátó levelet.
Vendég már nem volt,
csak az est sötétje.
Póklábon állt a potroha a Dóm fölött.

Ment az inas,
(vállán iszák, bőrtömlő) hangszerével.
A félbemaradt köveken
sistergett a vizelet.

Hold – világ

Kőtömbtánc holdtarlón.
Hasig-repedt gránitvarangy
a szúrós andezit-vénkisasszonyt
ugrasztja szoknya-repesztve,
ám az oszlopos bazalt
kimagaslik, bárhová hajol.
Lelkemre mondom, a homokkő
patkányfejével veri a ritmust,
és a zenekar – – –
dagálytól rohasztott (s vájtfülű) sziklák
omlatag lukacsaikon,
megannyi szél-alagútban
kellő szőkévé fényezik
a hangok sztereokoloratúrját.
Hangszerük,
az olajsima kavicskása,
hasa alatt a tengervíz hűvösével
kifogyhatatlan áriázik.
A legszebb kő olyan, mint a sávos tök.
Öreg rabbi, nyakán a sávos imasállal.
Feketében és megsárgult fehérben
egymagában táncol
ó-lába abroncsán lötyögő nagykabátban,
míg sávjaiból külön-külön
a Teremtés csendje szól.
Megijedt gidák,
apró mészkövek nézik.
Megállt nyakukban a
kőkolomp.

Prospektus

Az adatok
pótolják az érzelmeket.
Technikusnak magas gallért,
csőkalapot.
A lüktető érre kesztyűt.
Világ, a Pévécé megment!
Az alagút
jól szigetelt, és a hossza!
Szoba-konyhád beszorítjuk,
befaragod.
De a villanylámpazsinór,
sőt, a hamuoxidáló
nem kell. Van ott.
Köldököd magasán a nő
vízszintesen tartja lábát,
ha akarod.
És ágas harisnyatartó
– önfénye elsötétített.
Filmszalagok
búgnak a combról – mint tornyot,
végigmetszi páternoszter.
A kalapod
összehajtott zokniddal ott
a küszöbön kint hagyhatod.
S csőalakod:
a konyhatűzhely fényében!
Ez, ez a fény méltó végül.

Mint fűmagot,
elhinted a jövőt, Hérosz.
Zöldek a szőrtelen macskák.
De a kapott
halhatatlan lelket aztán,
övezve családod által,
visszaadod.

Groteszk

A hajnali séta a temetőkön.
A felhőtehén-legelő a Nappal.
Első piros szóra bika
s tüzesen döf a Nap a tehéntőgyön.

Babrál magán hétalvó Rózsa, Ida,
káposztafejű Janijára gondol.
A villahányó nekifog,
fölkazlazza az utat a moziba.

Nagyapó ölébe hull a heti fog.
Sepri ráncai alját a tükörben.
A gallyseprű is elkopik.
Hizlalt pofácskával nézi a tulok.

Eltáncolnak kerekükön a kocsik.
A pap szoknyájába törli ujjait,
az öreg kézcsók-illatot.
Az alvó Miatyánk álmodik kicsit.

Megálmodja a Századik Századot
kamrájában a Neandervölgyi Gép.
Történelemelőtti szél
veri a kuvaszt, az ugató dobot.

Üres cseréparcú démon mendegél.
Csillagevő hajnal süt a tűzben,
és felreped a falu,
mint egy dugig töltött, dagadt marhabél.

Csendélet úrral

A hal a tálcán, mint egy megkövült
fénycikkanás, vagy habtaréjszelet.
(Az éhes úr kést és villát ragad.)
Mint tudja tenni, hogy ő csak nevet?

És nevet a félbevágott citrom.
A lapiszlazuli tojás külön.
A lassú tűzön pirított krumpli.
Egy terült asztal halott a füvön.

Az úr elmélyül, csordul a citrom.
Jönnek szerecsen legyező szelek.
Az éhes úr, ha egy kardhal szeli,
tenger tálcáján ugyanígy nevet?

A kopasz fodrászlány

Kis fodrászlány, Eija Stenudd, te szép! Te szép Eija Stenudd!
Őszibarackok hegyi kertben, holdfényben, hamvasodva.
Nem ismeritek? Mikor a piruláson lila fátyol.
S a gyümölcs babaarca rádnéz kiszúrt szemmel, mint angyal
a többszáz éve kiállított régi képen, s te hogynem,
e bogártalan ködközepű szemből, csonka mosolyából,
mint öszvér, mely réges-rég terhét hordta erre, látod
az Ösvényt, az árkot, oldalán szamártövissel, s végül,
amiért zsákod régtől hordod, a lányt, az Angyalszeműt.
Nem ismeritek Eiját? – sem az őszibarack tar fejét?
Kár. Ilmarinen aranyból kovácsolt asszonyt magának.
Fehér éjszakán, mikor az Északi Fény lobog, te szép
Eija Stenudd, gyerekes tarkód Ilmarinen aranya.
Kovácsod zavarhatta a megbizhatatlan ködomlás,
a széna-zenebona, az üstökösfarok-omladék,
s olyanná formálta a Leányfejet, mint a csillagok.
Kúposra nyújtott fél csillag a mell, s a tiszta arcot
nap és hold rokonába, sugárzó aranygömbbe véste.
És dicsérhetnélek még százféleképpen, te hajáig
vetkőző friss ruhátlanság, te újat mutató gyermek,
Gátugró és szép bohóc, magával ragadó csupaszság,
didergő új Zeneszerszám, megdelejesedett állatka.
Eija, kis Égi Eb, finom bokájú fájdalmas futó,
ki üldözöd a Gazdát az önnön fényét vérző földön,
s mindent odaadtál (hajadat is), hogy tenyerét megnyald.
Hogy kell-e Gazdádnak a te hajad, zöld ópiumerdőd,
fehér hasis-sátrad, arany sámsonketreced – ki tudja?
Aki megérzi egy próbababán az alárendelés
iszonyatát a tekintet nélküli mosolyban ülni,
míg fátylak, selymek repülnek rá, s ő szolgál mozdulatlan,
az megérzi, hogy anyák, nagyanyák, óanyák után
e fodrászlány Uccello szőnyeggel borított kancáján
lovagolhatna. A szépség kopasz parasztlány-szentje ő.
A hű, kutyaszemű lány. A szép. Az angyalszemű nő.

Mutatvány

Mint egy Brontë regényben, zúg az elvadult juharfa.
Medvefelhő mögötte. Fények szénaszála rajta.
Moccanatlan áll. Figyel. Mordulva lecsapni készül?
A négy harang a dombon rázza a csengőt vitézül.
A kiapadt vízen híd. A hídon reszketeg karfa.
Ránehezül a vihar, les, mint medve les a halra.
Siklik a pisztráng-délután, mancsa közt átbújik-e?
Vergődik a kicsi dombi világ, ver pisztráng-szive.
A kék meg piros főtér felől még rémlik muzsika.
Ijedt szemű tehén jön, nyomában kakas és bika.
Egy szépnyakú eb a hídon ideges lábbal kapál,
a gúnár tolla hullik, ahogy a túlsó partra száll.
Ekkor jönnek a lányok. Csapatban, mint a vadlovak.
Ezüst-trikójuk villog. Megrohamozzák a hidat.
Rövid hajú mind. Csapzott. Szűk nadrágban duzzad a láb.
A szájon friss a vérzés. A festék: most-tört szarkaláb.
A fiú ekkor áll föl a reszkető korlát fején.
Fekete trikóruhában csúnya és kecses legény.
Érzékeny ujjhegye érint levegőt – titkos kezet?
Vagy viszik őt, emelik e korai asszonyszemek?
Némán, igézve, utána, mellükön keskeny kezük,
nyomulnak át a nyomában, kürt se szól, óra se üt,
dob se pereg, csak szivében, de ott konokul, vadul.
S a híd végén férfifeje szolgáló ölükbe hull.

A táj szavai

A tizenharmadik délutánon
mindenen széthull kékezüst burok
s mint héjából hántott dinnyét, látom

valóság, megérett magsoraid,
e naptalan alkonyat világán,
hová a szerencse vak lova vitt,

s hogy hallom már újabb nyerítését,
a zablakondulást s horkanását,
látom a föld befelé dőlt képét,

az arcra-vetődött sírtáblákat.
Hány falusi fénykép ködébe szúrt
szembogár repül a délutánnak!

Csupa illem, halk falusi szó itt –
nem maradhattam meg nyaralónak,
rám küldte a temető lakóit,

s az ágak között, ők, az ültetők
– hajukban szelek anyja, régi szél –
beszélnek ifjabb csillagok előtt.

Gereblye zizzen. Fényujj szed almot.
Látom: holt emberek s állataik
léptetnek a szürkületben. Barmok

bőgnek. Aranylanak orrlikaik.

Az óra mindig összevissza jár

A ház fala szél,
teteje úszik fölötte,
két tenyér sötétség.
Az óra benne mindig összevissza jár,
és összevissza üt,
ablaksora örökös órabongás,
a negyedórák gyermekvesszőzések,
valaki követ visz a hegyre,
válláról leejti,
keskeny heverőd lábában megáll.
Fölülsz. Ablakodra bámulsz.
Redőnyével a tengerszint alatt van.
Fecskehajók úsznak odafönt.
Légtornászok salto mortaléja
arany bástyafok köré feszített azúrban.
Kanárilepte fák bóbitáin túl hullámvasút.
Meredek kanyarban lesben áll a rosszposztó tenger,
szíve szakadékát hullámtornyok gyémánt zsabójába rejti.
A gépkezelő tekintete
megrepedezik, mint a sült krumpli
a levegő alsószoknyáitól,
s a nevetés májusfái alatt észre sem veszi,
hogy a tengertaréj félretolta a sínpárt
s a gyermekekkel megrakott kocsik
a Nap kitátott szájába robognak.
A bíbor kárpit közén egy óra áll,
arany zsinórok végén rá bojt tekereg,
mint rácson át kilendített oroszlánfarok.

A rézharangra kiöntöttek három fölfújt angyalt,
rézmosolyuk majomfintora még látható.
Mikor a vékony rézharangnyelv
sebesen kongatni kezd, mint párzó disznó,
a számlapon a nagymutató ráborul egy szikár számra,
s mintha bomba robbantotta volna fel a percet,
az óra alatti tér üresen áll,
mint merőleges sugárzásban a sivatag.
Fölállsz. Az éjszakának ismét kutyafeje van.
Morgása kitölti az ablak négyszögét.

Délnyugati történet

Zsák méreg Nap. Nehéz bíbor
csíkok a napfogó ponyván.
Az árnyék, mint a sivatag
tüzén elterült oroszlán.

Vigyél a folyóhoz, mondod.
A víz szügyén piros halak
falkában úszva, húsukban
parázs-rögöket hordanak.

Hullám görbe kardja alól
a víz fölnégyelt teteme
túlsó partig omlik rád,
szétrobbant csillag a szeme.

Megadom magamat, mondod.
Kiégett fűben a hangya
verébcsont-székesegyházat
tisztogat fehér-aranyra.

A temető, mondod, a fák!
És siketnéma kapuőr
nyit rozsdát szitáló kaput,
míg bazsalikom szaga dől,

só-heges válladra, mint a
gyerekkor kék fátyla tapad.
Jókor jöttünk, félmeztelen
sírásó itat bent lovat.

Homályból ezüstszegélyű
fekete takaró repül.
Halottéknál készülődnek.
A bojt már a lófejen ül.

Az úton csukott hintó áll.
Ezüstje alvadt, tükre vak.
Koporsójába (hova mégy?)
belefekteted magadat.

A sírásó is iszik még,
aztán csákót vesz fejére,
kerék nyikordul. Hull a hó.
behavaz mindent fehérre.