Csorba utca

Ki tudná egy régi késről, hol lett csorba?
Keresztleveledet kár volt írnod porba.

Tíz-tíz ház az oldaladon s egy vályogvár,
emeletes fején körben csatornasál,

begombolt öregúr-hasán ócskán lelóg,
kifut belőle egy napozni fürge pók.

A többi háznál vaskosabb és testesebb,
öreg zsandár-arca van, csúf és csupa-seb.

Nem láttad se te, se én, hogy ki lakik ott.
Bagolyvárnak nevezetük, s hogy miért? Titok.

Nyári fagy

Faházban, tó fölött, hegyen,
pokrócba csavarva, mint a
régi rab, várom a napot,
s augusztus napraforgó-
sárga deléről álmodom.
Javíthatatlan az élő.
A fekete ablakon át
szemközt velem a világ,
a rám mindig vak szemű, és
fülkagylójában a dugó
(mint aki fél, hogy fölébred),
és pimasz közöny a száján.
A Nő szerint: szeretni kell.
Bűnhődik, aki nem szeret.
Visszakapja kamatostul.
Én tanítottam erre is.
Szeretni kell! Szeretni kell!,
kiáltoztam, mint az őrült.
S ki hallotta? Csak a kutyák,
hóban szaglászva nyomomat.
Mikor velem szemben fölállt
a Jutadombon a világ,
tizenhárom éves voltam.
Felhőkörvonalai, haja
szivárványa lánycombjáig,
templomhajó-szembogara,
mit sem változtat az első
felismerés jéghidegén:
megmászhatatlan kőorom,
csapóajtó alatti út,
járhatatlan lépcső, döggel
eltorlaszolt sárga ajtó,
és huzatos szoba-sorok,
koporsót ló vontat bennük,
kétoldalt tó, ahogy írtam,
s végezetül a cementkád
kopár szobában egymaga,
a lúgkőoldat és a gép
gyantás fából, a fakerék,
amibe önként beletörsz.
Erzsébet, piszkos jégkocka,
olvadozott a domb tövén,
a belőle induló út
a Magashoz érve kornyadt,
s a világ így mozdulatlan
kitárta magát, mint a nő:
jól nézzem meg, ami másé.

Lóállkapcájú szúnyogok
a Fertő felől rajzanak,
s a negyvenéves arc mögött,
a hegyi konyha-ablakon
a rám mindig vak szemű
(s fülkagylójában a dugó),
bár szivárványhajú most is,
s úgy tud hívni, mint a nászágy –
a világ csak ugyanaz.
A pokróc vörös mintája
beborítja didergésem,
augusztus napraforgó-
sárga napja felhők fölött,
gőgös hajó, már messze jár.
Egyetlen aranyszigonya
felöklelné bennem az űrt,
zászlóit tűzné a tűz rám!
Ó, láz! Láz! Hagyj most magamra.
A világ nem vegyül velem.
Egyre kirekeszt magából.
Költészet! feküdj hamuba,
formák!… – E képben sorsomat
a gyermek is felismeri:
Vérzek, mint a fölszabdalt őz.
Szép arcok közelebb lépnek.
Szép arcok fölöttem állnak.
Szép arccal átlépnek rajtam.
Szemük mindent átvilágít,
keresik a fölszabdalt őzt.
Megmosnák és bekötöznék,
távozóban ezt éneklik.

Mióta szeretem a lektorokat?

Nem tudom miért, ha lektort látok,
szemem szelíden hunyorít rá,
mióta körbefogtak pénteken
(lehettek hárman is ők)
e derék, klottkönyöklős irodalmi dolgozók,
s mint betanított bolhák,
pattogó érvük úgy csipdesett,
hogy sörényes-bundásan keltem én fel,
bozótszőrzetből döfő metszőfog-mosollyal,
és: hamm!, bekaptam őket!
Szegények. Azóta hunyorítok,
s ha gazdag lennék, mazsolával
ragadósra pettyezném lelkük ingét,
rontsák el hasukat valami jóval is már,
kiknek a lusta és koszos Szépség kis nadrágja jut csak néha,
s adogatják kézről kézre, míg bozontos farkas-testem
szerelmének gyűrűjéből kiszökik meg visszahull.

Műtét előtt

Jéghegy, zömök-tömött halál, hajófaló,
úszik és körémfagy a téli való.

Húz fehér, áttetsző kesztyűt ágra a fagy,
legyen higénikus a műtét alatt.

Fa, vaskút-fogantyú, fönt a vérrőt cserép
hidegség gyöngyeivel mossa kezét.

Most válik a lehető és a sosem-lesz.
Élet, könnyelmű anyám, most elengedsz.

Mint régi, homályos tükör fiatalít,
hiányod megvillant bennem valamit.

Talán csak varázslókéz összevarrta rügy.
Nem, nem is rügy. Ágról már gyümölcse függ.

Már a magház kastélyágyaiban a mag.
Mag? Csak egy gyereknek-maradt pillanat.

Varratát bontva, ki varázsát megtöri,
bent: télire eltett szemed bűvöli.

Cseresznyepálinka-csönddel most elkábít.
Szívemig érintett, metszi halálig.

In memoriam Cholnoky

(Utolsó kedvesének)

1

Mint pincében tartott fillér,
fénytelen volt a szerelem már.
Böjt az odaadónak. Rács
és árnya a csatornalétrán.
Mintha a halál lengetne
felétek fekete lobogót,
az egyre sűrűbb árnyék
csorogni kezdett, mint az eső.

2

Combjának belseje olyan volt,
mint a görbe északi tűzfal
hideg esők koromsötét
kiütéseivel a téglán.

Már szétrohadt a Margit-híd
esőtől hólyagos íve alatt.

3

Erre fa való, föld, növényzet,
megnyugtató hangyajárás,
bábon mosdó nedves pille,
melletted aki kitart, míg
évek múltán egyre ritkább
látogatásod ér a sírnál.

4

S már csurran-cseppen az emlék méze.
Arany kötőanyagában
borzongató kéjjel pillantsz
combjainak belsejére.

A hús rojtjai alól a csontok
időtlenségbe mosdatottan
visszaverik pillantásod.
Magával megtelt. Körré vált.
Egyedülvaló és megértett,
s te, asszony, játékká váltott fillér,
fal felé fordíthatod párnád:

Végérvényesen tied immár
a görbe északi tűzfal-comb,
a másénál romlandóbb testrész –

mert a költő, látod, nemcsak böjt.
Fején addig másznak elő férgek,
míg tiszta kövű szobád falán
képe körül szétrepülve
fehér szalag mind, aranybetűkkel.

Részeg asszony

Kitámolyog a folyó fölé.
Milyen iszonyú a mozgás, motyogja a részeg.
Utcácska kerítésén, mint a sörhab,
fehéren izzik a komló.
Sok kicsi néger egy-fürtbe ragadva repül,
üde és haragos hullámvasútjuk:
magasra futtatott fekete szőlő.
Íme, a szelíd kis utca. Mikor rálép,
meredek púpot tornyoz
felemelt lába alá a járda.
Kiegyenesedik hát, kidöfi melle sírdombját,
sáros bokáját a púp felé löki –
de a púp nem púp: szédítő akna,
jéghideg szakadék!
Egy pillanat! Nyaktörő nagyot lép,
gyűrött kicsi teste könnyű papírként lebeg,
s hanyatt esik a sercenő salakon.
Szájára csapzott gyásszal bomol a haj szét,
mint magában égő szamócaszemre, zörgő bokrán,
a téli erdő fekete-fehér
vezeklő tórája csapódik.

Az utca elején volt egy bombatölcsér.
Volt a Jutadomb.
Voltam húszéves.
Ő kávébarna cigány kicsi kút.
A bombatölcsér alja meleg
rózsaszín-barna kapunyílás.
A kavics kékesen ezüst.
S a mohazöld árnyék átható csörgedezését
hallani kellett fejünk mellett,
mint a patakot.

Korlát a mély fölött

1

Itt fogtok állni valahányszor, ha
e bokrokkal ölelt tisztásra lépek,
némán, soványan és többen görbén,
törpe sorfal, kérdőjel-csigákkal?
Közétek csavarodik este, mint
összekuszált kék s rózsaszínű háló
a heverő testből kitört ideg,
s a képzelet harangsora hangzik
eltévedt állatok sírásaként
lándzsatestetek hidegéből. Rátok
az se hat már, ha az ég vitorla-
siklással merül hegyek közé,
a csúcson nőtt fa nem varázsol,
a vén trombitalomb, az éjszakállú,
míg rászakad erőtlen mellkasomra,
hogy felröpítse, mint halászhálót,
szétterjessze, földre, égre csapja,
hogy megmerítse és körbezárja
a bukó, kopoltyús hal-napot.

2

Lábujjhegyen lepi meg a hajnal.
Áll csak – a kertnek vagy az égnek háttal?
Széttört fokain üldözött állat
vagy öngyilkos teste hagyta görbületét?

Mélység és magasság

Az elsüllyedt hajókból város támadt.
Tréfából hordták egy helyre a szörnyek
mind a lusta roncsot, vasmacskát s följebb,
lenge korláton akadt koponyámat?!…

Most utcái vannak, s éjszaka sápadt
villódzás jelzi: száll, s villamos csönget.
A víz üvegkockái meg sem törnek,
bongnak, amíg a furcsa utazás tart.

De éjfél után lassúdan meglazul
s a süllyedt város hangjaira hull
pár tégla a tenger kék tömegéből.

Már látni az eget! – S egy alvó állat,
bár kristállyá álmodta magát, szárnyat
talál testén, és ő is fölfelé tör.

A pirosharisnyás lábú óra

Azt gondoltam, hogy Mirjam: óra.
Ő ráadásul érkezett. Be
volt csomagolva harangszóba,
és bedobva a sárga kertbe.

Bámulhattam volna, mint Rembrandt
orvostanoncai a leckét,
amit professzori rekedt hang
majd anatómiává szed szét.

Magyarázat – titkaid helyett?
Az éjt rád szabó ruhádból
két foszforos mutatóhegyed,
cipőtlen lábfejed kitáncol.

Piros lábszárral harcban a tél.
Izzó kályhacső-hajlatait
két piros, almaillatú térd
nyitja tűzpiros kagyló-lakig.

Künn a hidegek szele kürtöl.
Éj, diófákba akadt uszály,
didergést borít ránk az űrből.
Óránk mutatója körbejár.

Pirosharisnyás lába egyre
mutatóként űz maga előtt:
mint szobraink köré a kertben,
deszkázzuk körénk a jóidőt!

Lesben, utoljára

„A Délszaki Fényhez címzett sárga napozót
homlokom eldeszkásítva megközelítettem.
S csakugyan délszaki fény vetkőztetett nőket,
kavics-baziliszkuszok derengtek talpuk alól.
De eltestetlenedtek, mint lámpázott tojás.
Ópiumfehér csontjukról oldódni kezdtek.
Már betonná bunkósodott a lábam értük.
Már kerítésoszloppá bénult mind a két kezem.
De ketten visszamaradtak, hogy deszkacsomó-
szememet befedjék. Aztán mind elpárologtak.”

Fűszál a mezőből

Ki adott neked nőket?
Hát nőket is kaptál?
Kézfejük zászlóként nyúlik
a Túl felől.
Olyanok, mint az enciánok:
kékek.
Mi történt velük,
hogy üvegből valók?
Hisz az őröltpaprika-fakó Időpor
kis piramisából
valami alvilági
belőlük vert szemed közé:
épp a karcolás,
szemérempárnájuk, ahogy
rózsaszín-barna
futóhomok-hajlatokban
ugrásra kész.
Mint vadmacskaszív
a karmos prém alatt.

Mikor madárcsont-vállukról
a teremtés
legutolsó
porszeme is lepergett,
annyiféle öv tövében
hát nem ugyanaz a
repkedő moszat száradt?
Ugyanaz a sóstengeri zsálya
kapaszkodott ikrás bőrén
a só mézével feléd.

Talán ezüstveretű övből
kiugató pisztoly
golyója vágta el csókod?
A Féltékenyé?
Vagy lósörény sárga
szomorúfűz-sátora
borul rád
s szétvert-csövü fegyvered fölé –
a Párbaj után?
És őrjöng
véres bőringed fölött
a szoknyáját
kidőlt szívedbe tömködő
Szerelem?!

Szó sem igaz az egészből!
Nap, napra hullt,
mint fölfűrészelt hulla a zsákban.
Pincebogarak
fölzabálták a tűzfalat
s holdfénybe gabalyodva
nyögve aludtak,
de papucstalan lábuk
fölöttük csupaszon surrant
lámpásodig.
És májusi nimfa-arcuk,
és tengeri csillagok szemük helyén,
szakadék szájuk, és
sárkánytaréjú lángkastélyuk
sárga ágyán a sírás,
meztelen gyermek ibolyája
körülvett,
mint tetemet a vadvirágok,
mint holdfényes margaréták
gyermekkorodat.

Olyanok voltak,
mint egy felhő,
mely tengerből támadt,
s megzöldült gályákat emel
fejed fölé.
Kivált a lelkük:

csaholó cápák közé
fürdeni merült a hold;
előbb
fehér orrhegyükön volt
billegő labda,
majd hajók közé szorult,
de átfonta mindet
lompos sugarával,
pamut-puha fénye
kormánykerékre simult,
és fölrepült ismét
az éjszakai ég
hideg magasába,
gyémánt tál arcában
ügyetlen bukdosó
fekete hajókkal,
szívszakadt sellőkkel,
fenségesen.

Ki veszi észre titkukat azonnal?
Hancúrozásuk szökőkút-kürtjei
sűrűn lövelltek szemed közé,
„körhinta nálad a szerelem”,
szóltak hátracsavarult fejjel
szőlőfürt-édes
lábujjon ingva,
de Legbensejük
világtalan szemmel aludt,
mint fény-nem-érte bábu,
s olyan volt így,
mint vízszintesre rémült
gyertyaláng a barlang előtt.

Ha valaki
a világvégi szélvész
síplyukait kezével befogná!
Ha valaki
láncra verné a hajnalt,
amint az utcán
ittasan nyújtózkodik
s beletörli száját
egy maneken-blúzba!
Ha valaki
viadukt közepén cikázó
expresszre markolná a Földet!
S a Virág Benedek utcán
a Seholsincs Temetőt
kezébe venné,
mint egy szál vadkaport,
a szívdobbanás nélküli csend
sírdombja alatt
odaérkezne Hozzá.

Minden ölelés
annyit ér,
amennyit
törleszt a halálból.
Enciánok, nők!
Üljetek sorba
az Átlós utcai zsámolyokra,
a hajóhinta ülőkékre,
szüzek,
rakjátok vékony lábatokat
fehér ágyatok rézgombja köré!
Terpeszben állva
a zuhanyzó rózsája alatt,
a biciklinyeregben,
nevessetek
esőcsepp-szakállú
dáliafejek alól,
mert nékem a nevetés a gyengém!
Mondjátok:
„Hótéglájú eszkimó-palotasor
összevissza dülöng szádban,
vérben, tűzvészben jéghegyek
eszterláncot járnak,
guggoló jéglámpák
övezik a bíborhátú bálnát,
koszorúzzák
meztelen testű nyelved.”

De vajon ki hív
e tankönyvbe illő percben
Legbensejének
múmiapólyái közé?
Nélküle a kis nő olyan,
mint magmáját vesztő Földgolyó:
vonzódik csak összevissza.
Miféle játékszer
egy üres csillag?
Bezúzzák, mint kirakatot
zsákmányért a rabló,
de a holdsütötte
puha porban
csak az ékszer
hideg helye sötétlik.

Hogy jár,
kit megdelejez futballista?
Spiccel, sarkal,
fejel vele.
Neki labda az élet,
labda a nő.

S szemét se rebbentve
a Tüzértiszt
rovancsoláskor az Arzenálba
ágyúgolyónak besorolja,
ha épp hiánya van.

A lemezjátszóra
feltesznek
egy olajba sütött rózsát
muzsikának.
A Matróz
s a jogtanácsos,
a Rövidlátó
s az Adolf-bajszú
alsónadrágban virít,
és évák-évája,
kármin redőnyt eresztve szemére
az ingből kilép.
Fehér lepedőn
összesűrűsödik
az elefántcsont csípő
rejtett világítása,
a sörszőke domb,
a Nyelvszánkó,
Csók-ól,
mindössze
falatnyi máglyarakás.
Miért rontják el vele
mégis a gyomruk?
Egyszerre
Adolfnak sem jó,
ami csak neki jó.
Eltörik a lemezeket,
összeroppantják a gyűrűt,
a poharat,
az ágy lejteni kezd,
a Matróz-Zsák
káromkodva hempereg odább:
tüskés galagonyához ért.

A magány tekergő macskái közt
(bronzszőrük felborzolt vércsepp),
a kislánykori ágy szagából,
vécéablak opáljából,
a kertvégi gödör
szivárgó homokjából
rászabott pizsamába
állig gombolkozik ő,
korunk megrendítő
üres csodája,
éva, a Nő.
Hacsak
nem lett belőle szülőgép.
S az elnököknek
még nem ajándékozott ikreket.
Tíz gyermek után
a becsületrend
lovagi szalagja
zöldell mellén.
Háborúban
lohol fia után,
s leukoplaszttal
visszaragasztja
nyakára fejét.

Mi hát a végeredmény?
A kövér, köpködő Usellini
festett egy púpos szabót,
amint a befüggönyözött műhely alján
a próbababának gitározik.
Te is ezt választod?
Soha?
Ami a púpot illeti,
amúgy is már a válladra szállt.
A gitárszó édes volna ide.
Molnár-arcodban
nem lejt vízikerék.
Szétmállt, puha kőzet,
nem mosolyog.
Gödreiben
csak a vízmosás csillog:
a szemed.

Azt mondják,
gyermekkorodban
arcodon egy fiatal lány
néha átsuhant.
S ugyanő volt,
kinek kezét,
mint kecses kesztyűt,
felhúztad olykor.
Azt hiszem,
megoldhatom a rejtélyt.
Egy elhagyott mosolyt
láttak az árgusok,
az Emmiét.
Verandájuk színes ablaka alatt
találtad nyolcéves korodban,
mikor este
veranda-ajtón át
a kék szobáig lopakodtál,
sértődötten,
zivatart hordó
faun-szemekkel.
Bent
vaníliás kiflit rágcsált Emmi,
tükre előtt haját leengedte,
apja s egy férfi
térde között táncolt,
fésűjével egyszer hajadba túrt,
és egy hosszú csomaggal kezében
örökre elment.

Tele voltál
nadrágocskája emlékével,
málna- s tejszín-illatával,
ágyán
a falhoz támasztott lábfej
ágaskodásával,
liszt-tapintású
combjaival.
A színes verandaablakban,
mint a méhek
még epres fények dongtak,
s alig hallhatón
téglalépcsőben
a mély kopás
tele volt Emmi lépteivel.
Álltál ott,
négyfelé nyitottan,
mint szénával behordott fészer.
Fény-nem-látta arcú bábu:
mosolya ekkor
szívedbe feküdt.
Hisz Föld is,
Ég is a kisfiú,
lány is, fiú is.
Azóta,
mint vízjáró suhanc
vontat maga után
napernyős papírcsónakot
(benne ködfülke
függőágyán fekszik),
hordoztad őt,
és együtt éltetek.

Ez az emlék
egyetlen fűszál a mezőből,
hol az ég tűzvésze kéklett,
s gyermekkorod
félredőlt pagodái,
virágok,
arcodba öntözték a tavaszt.
Most hogy a nők
a Túl felől
kézfejükkel búcsút intnek,
mint csillagövet,
mint új Androméda-palástot,
e fűszálat visszainted
boldogságunk arcmásával.

Négy évtized

Mint hajósinas
az árboc tövén,
toporzékoltam
szégyenemben én,
hogy dobál a víz,
a hajó borul –
és nem értettem,
ha máshoz simul,
és víz és hajó
engedelmesen
más kézre játszott,
haragban velem.
A duzzadó szél,
tajtékzó vihar
befogva dőlt, mint
járomba bivaly,
s széles szügyére
lenézőn köpött,
ki – hajszálon múlt
és hajótörött.

Ma, mint a hajós,
úgy, koravénen,
az árbocokat
szinte csak nézem,
a szelet szemmel
kötélbe fogom,
a tárgyak kedvét
mindegyre tudom.
Olajat tűznek.
Posztót bikának.
Ennyi haszna volt
az inas korának.

Minél vadabbul
törsz Rinocérosz,
bennem a mindegy
nyugalma céloz.

Találkozás 1949-ben

Hallgat a kínod, hallgat a fátyol
alatt a keskeny, keserű száj.
Villámok villognak, zengnek távol.
Rajtam gőgös, lázas keselyű-báj.

„Díszítem magam akácfalombbal.
Olajvirág porán visz utam.
Hadd fogjalak, anyám, karommal,
mikor fiad kigyúl és elsuhan!”

Így akartam szólni… S hogy jó vagyok!
S hogy: „Anyám, nevetve szeressél!”
De szemed csak konokul hallgatott,
s úgy hulltál karomba, hogy elestél.

Átkos kamaszság

Elátkozlak kamaszos nagyhajúság!
Modern és pipogya tetszetősség!
Bíbor papucs és selyem álarc. Húsát
lobogtatja a tűz most. Már a tűz ég!

Belepöccintett láng, te, olajfolyón.
Most tanuljak látni, ha pernye ver?
Ha vörös gyűrűin forr a szemgolyóm
s fekete árkokból tör az este fel?!

Fenevad-lombok közt az égő tájon,
madárijesztő a „kölyök” helyett,
elátkozom most merész kamaszságom,
hajamban a babérleveleket.

Átkozlak átkos Anna-szájú szellő!
Szalmagyűrűs pünkösdi menyasszony!
Csak teérted nyúlt a merészségem,
ahelyett, hogy csillagot szakasszon.

Éretlen szerelmem, hó Észak-sarka!
Mire hajszoltam idáig a szánt?!
Fölfedeztem – hosszú hajam barma! –
a közömbös végtelent, itt, haránt.

Anyám három arca

Egy asszony néz. Még olyan fiatal.
Szemével muzsikál.
Sötétlő haja elhever rajtam,
de fénye átszitál.

Mint aki magában Napot hordott,
és átizzott husán,
egy másik asszony szeméből így néz
az ő szeme puhán.

A harmadik tekintete halott
fia homlokán áll.
Tart majd, mint Mária Jézust. Dúdol:
Fiam, mosolyodjál.

Mint egy ember

Csak az álom szeret engem.
Kelyhes hasa csupa pára.
Forró gőz és éhes illat.
Puha állat tenyeremen.

Ölében én is jó vagyok.
Akit öröm vár, férfikor.
Harminc év aranygyapja és
verbéna ízű asszonyok.

Mint aki el se hajózott
kígyós, hüllős förtelemmel,
ölében én is szép vagyok,
szépszellemű, mint egy ember.

Hagymaevő három strófája

Enyhe hagymaszár, sima, gyenge, s csípős!
Nyílna hűs husán szaladó idő még?
Zöld szakálla vad szaga száll – s esengőn
bomlik az emlék.

Hol korog hasad? Neked is telik most?
Úgy harapta szád (nevető szemed könny),
mintha villogó szinezüst tálcán
volna az őzhús.

Csókolózva kétszereződne, s csípné
vissza szám s a szád nefelejcs időnkké
tegnapunk, ha egybeborulva most itt
érne a sortűz.

Hajnali eső

Megszédült táncos fátyla volt.
A Mátrában gyakran járnak
– már fent a Nap s még fenn a Hold –
ilyen tündér, táncos lábak.

Most minden ivott. Részegek.
Ivott a föld, az ér, a szikla.
Csákányok, lepkék, kék szemem.
Szememből ivott minden szikra.

A Mátrában nem gyakori
az ilyen tűzből-kelt lélek.
Nem ismert, hogy rámhajolni
volt merész, és összeégett!