Bordács bácsi temetése

Mentünk utána csikorgó hóban.
Pihent vakablakú koporsóban,
és nem törődött velünk.

Csönd volt, beleborzadt a délután,
tántorogtunk gőzszárnyú ló után,
és csak a pap motyogott.

A sír szája messziről sötétlett,
s közeledve már fönt is sötét lett,
mikorra odaértünk.

Titok

A sárga halott is az.
Óriási nagy titok.
Kezében számtábla.
Rávésve számotok.

Fehér számjegyekkel
áll fekete oldalon
a féreg-dicsőség,
a féreg-alkalom.

Sárga halott leszek,
majd mindent kitanulok.
Kezemben számtábla.
Titkot írni tudok.

Rum

„Vigyázz, a pohár összetört, összetört!
A rum kifolyt, a drága rum!”
A csönd leszáll és nagyanyám
nézi mint folyik, folyik a drága rum.

Két napja csak, hogy anyu hozta, karcsú
üvegje félig volt tele.
A kredencen állt s a hátsó
mozsáron szikrázott a tekintete.

„Valaki meghal. Talán majd én leszek.
A rum kifolyt, a drága rum!” –
mondja nagyanyám. Azt hiszi
pohár jelzi, szép pohár, ha meghalunk.

Rokkant hős

Mankókkal jár a rokkant trafikos.
Koppan, kitüntetése cseng bele,
régi napsugár fakó rezével,
mint avarral ősz, a melle úgy tele.

Foltos katonazubbonya alól,
látom, harctér mászik ki a napra.
Nem írták fölé, hogy sír, csak trafik.
Kopog a hős. Két mankója tartja.

Gyere! – Ne gyere!

Várok rád ablakomban.
Fönn üresen gomolygó felhővárak.
Békaként terül el az udvar,
tompa sötétben a kábult szörnyek: házak.
Szétlapított békára
ahogy nem lépne rá a legszelesebb lány se,
kormos ablakom mögött, érzem,
nem bukkanhatsz föl most Mátyás oldalán te.
Még egy szörnytől szétfeszül
a szűk udvar! Ennyi is több a soknál!
Mindjárt zuhogni kezd! Nem simulhatsz
nagyvállú fiúdhoz, hallod, mint folyondár!
Több szörnynek nincs hely itt!
Kagyló zugában megbúvó gyöngynek se!
Te se törheted össze ezt a
ronda tükröt! Hordom a nappalt görnyedve.
Mint aki kőtetőt tart,
szobor, kínom néma, fájásom dühít:
nem araszol el innen e béka
udvar! Én és a ház lerombolódunk rá, tövig.

Favágótemetés

(Bartalis János emlékének)*

A hó csonttá fagyva
fehéren villogott az alkonyatra.
Favágót temettek.
Fenyők között, hegyek alatt,
istenem, de jók is voltatok,
hogy vérvörös fáklyát hordtatok,
ti reszkető embermadarak!

       Fenséges és égbe néző
       szeme volt.
       A fáklyafényben
       megeredt forrása
       messze folyt.

Az emberek körbefogták.
A fenyők és az emberek.
A szél jajgatva fújta
a négy koporsószegletet.
S mert lábainál ő ad
majd fekhelyet,
a szálfenyő sírt és
reszketett.

       A halott a ravatalon
       fáklyák tüzében
       zúzmarakéken
       aludt a hegyisten ölében.
       A völgyben árnyak
       egyre szertemálltak,
       szőtték a mentét
       a vonulásnak.

Fejük fölött cinke helyett szakadozó
zászlóként az árva furulyaszó
meg-meglobbant a fenyők között.
Fájdalomba törülközött.

* Bartalis János emlékének (jegyzet)

Házi feladat

Tízéves koromban Alival, aki akkor barátom volt, egy
       júliusi este teknőbe szálltunk, amikor eső esett
       és sütött a Hold, és megáradt a Kakastó.
A teknőt szürkület után a kamrából loptuk, és azt hittem,
       Velencében utazom, míg buzgott a víz, himbált
       minket, befolyt az állott réseken, és imbolyogva
       törtünk előre a tanyák felé.
A sínek alatt alagút volt. Sötét szájában megfújta Ali
       az ócska trombitát – attól még jobban zuhogott
       a tejszínű eső: arcunkhoz verte a partszegély
       bársony bambuszait.
A Lelovits-ház besüppedt farral térdepelt, tetején a
       holdszínű folyadék százfelé fröccsent. Mi az öreg
       fák lehajtott koronáit figyeltük megilletődve,
       amint leveleiken végigsiklik az éjszaka fénye,
       s indáik közt apró majmok guggolnak. Körülöttünk
       hízó rétek túrták oldalukat a Kakastóba, krokodil-
       fehér hasaalja volt a kukoricaföldnek.
Fáztam Ali mellett, aki rémülten szorongatta fakó réz-
       trombitáját, és nem nézett a szemembe, mert félt.
       Lúdbőrös lett a combom, és csípett a leömlő víz,
       amit tejjé sűrít s alul ezüst, hideg ezüst masszává
       gyúr a holdfény.
Csodaszép éjszakai kirándulás, hogy megváltozol! Majmos
       fák és krokodilmeredés a földön. Mintha foguk
       fennék ijedelmünkre. A teknő, amikor partra vontuk,
       undok béka lett – és annyi kísértet jár-kel
       körülöttünk, mint Huckleberryék Jimje körül.

Ki járt itt?

Tankjukból áradt fullasztó meleg.
Mi lettél? Vérző, satnya bogár.
Utcánkban csönd figyel. Levél remeg.
Mintha a lápon katona kúszna tovább.
Belebotoltál… Felmetszett gyerek.
Körme közt árván teng a szirom.
Szétrobbant szíved ver hegynek eget.
Vaduló vad, bőgő és gyenge. Kínom iszom.

Ezerkilencszáz­negyvennégy, nyár

Az egész milícia a dombok közt lapult
lapos fejüknél kinőtt a kék karalábé
a pincék mélyéből vad penészszag áradt szét
vizes hajukra és szőrös mellükre zubogott
s a lankadt fán megfulladt a rejtőző őrszem
hónapokon át loholt a rekkenő halál
a hegycsúcsokon néha a tejfehér pamacs
a lompos eget sűrűn pepitázta
de a pompás kilátást nem látta senki
nem nyelte senki a fölforralt buja zamatokat
pedig éjjelente megszelídült a szorongás
a gyík szemén egy gyémánt
tört darabokra
és gyöngyözött a fű élén
       sós
       harmattal a holdfény

Battonya

(1944. szeptember 23-án)

Tábornok erre nem járt.
Piros lampasz
öt nappal később húzott át
a torkolattűzzel szegett éjben,
autón, félig alva.
Akkorra rezes fejük a dáliák
felemelték, csak úgy, mint egész nyáron át,
hajnaltól estig a napba.
A telitalálat kelyhe tárt
vasvirágszirmot nyitott
a tank toronyfalán.
A dögtemető fölött négy is állt megtorpanva,
de este ökörnyál vont köréjük uszályt,
mintha legombolyítva épp elúszna ott
a szilva hamva.
Mint két tüzet fogott part közt pókfonál
s egy csepp harmat rajta,
magába gömbölyödve pihent
Kelet s Nyugat között
Battonya falva.
Lőrinc nem tette tönkre idén a dinnyét.
Körül, a kukoricás partizán-rendje épen áll.
Hát elaludt a hűvösülő őszben,
a szabadság csücskével betakarva.

Megnyúlt orrú hajnal

Guggolnak a réti kazlak,
szúrós szaguk torkodra száll.
Köhögtetne, de a réten
fogvacogtató éj kaszál.

Vágja a fullasztó rendet.
Villájuk döfik csillagok.
Madárijesztő zörgeti
a legutolsó ablakot.

Félve érkezik a hajnal.
Átmászik sötétség-falat.
De a bölény fellegektől
orra megnyúlik, s úgy marad.

Tüdővész

Vernek száradt levelek
Sercegnek a cserepek
(Levelek cserepek)

Kristálytiszta rémület
Nyújtózna kémény-füled
Mögé egy árny üget

Lent mint puha zongorát
Lány az öle domborát –
Lesd billentyűsorát

Szikrázik a képzelet
Pányváján a lelkedet
Kútjába ejtheted

Ha földszintre ér erős
Hullámzó lányt félve költsz
Lemerülsz belenőlsz

Mélybe siklás erre kell
Fészek-ujja leemel
A rózsa hűse nyel

Tested renyhén ott marad
Ágyra vetették – kacat
Mint padra sár tapad

Szemed tükrös űre kő
Szád kinyílik véred bő
Pirosra dermedő

Fagyott bozót mellkason
Piros szakáll a havon
Barnul mered nagyon

Eb vonít – Zongoráján
Betelt ujj alszik hátán
Szobor áll a lábán

Bérházon át csend ugat
Kéj-halál tárd kapudat
Lebegtet a huzat

Hiúság

Egy részeg asszony beszélget
a szomszéd ablak ajka tárt
zöld békák úsznak a beszédből
s ablakából az ezüst
pókokkal telefőtt vad üst
kicsillog az asszonyon át
       Göndörítem hajamat
       a vörösset az aranyat
Mintha szívében égne az üst
száján kígyót vet ki a füst
       Az utcában lakik hetvenkilenc szomszéd
       ötvenezer asszonyból ötven
       reggel hogy az erdőből jöttem
       mind megnézte hajamat
       a vörösset az aranyat
A részeg asszony beszélget
       Hol ötszáz asszony ült meg tegnap
       s a piacon hol ötezer
       mind elpirult mint a szeder
       és tapogatta kontyomat
       mind az ötszáz s ötezer
És lila fülekkel ül az üst
pók fő benne színezüst
kicsillog az asszonyon át

Az utcában van harminc ház
és április vad csörgőt ráz
s már látom én hogy minden ablak
mögött vastag üstök vannak
füst füst füst színezüst
s az ablakokban asszonyok
ajánlkoznak áprilisnak
ötven ötszáz ötezer

Ballada

Rozika szívét reggel
nem találta édesanyja.
Kirohant az útra rögtön.
Csak nem ott küllőzik-kerekezik
saját tulajdon húsából
az az egy darabka?!

Kirohant az útra eztán.
Kofák előtt habos szájjal megállott.
Fektetett nyolcast vet rá egyik.
Anyóka-hajába a másik
beletűz apró krumplivirágot.

Anna kisujjára

A nyolcnapos szakáll vöröses lázban ég.
Beesett szememben de szép vagy Anna!
Örök szimbólumként virággal a nyomort
fölfűzöm én kerek, puha derekadra.

Úgy tűz majd rólad, mint bélyeg; ha kidöföd
hó-melled közül, mint tenger gyöngye lángol!
Bántanak? Hozzájuk, tudod te, mi közöd!
Kisujjad is isten szopogatja mától.

Derekadra a zöld Hold már fényét köti.
Mint aki a tükör titkos túloldalán
ágyát négylevelű lóherével tömi,
belőlünk az Élet így néz végig magán.

Tetűvers

Kalapot hord ma Anna, illetlen csákót, eperszínt.
Akkor zsákcsuklyában lopakodtunk a dermedt éj után,
és szétlocsoltuk a tetveken s a nyűevett ruhán
az alvást utánzó hullák alól kilopott benzint.
Földöntött boltokon az ajtók, mint az elmenekült
angyalok szárnya. A lógás angyalságukba került.
Nyikorgó roncsszárnyat a szél nyávogva csapkod ki-be,
és nem volt amibe lemossa a vérét, semmije.
S nem volt szoknyája, amibe meztelenségét hordja,
keskenyülő arca elfogyott, mintha késsel szabnák,
elfogyott, mint éjfélre a születésnapi torta.
Tetűvirágos konttyal feküdne sírba, ha hagynák.
És nekem sem volt annyi eszem, hogy megfojtanám,
még mindig legelnivalót talált rétjén a szám.
Akkor nem voltak költők, csak mi lopództunk a szélben,
karunkon lopott kannában cipeltük a csórt löttyöt,
belocsoltuk vele az éjt, a hajnalt, néhány döglött
aknát is föltornyoztunk, hogy a tűzben észre térjen,
mert nekünk akkor (negyvennégyben) csak egy éj volt hátra.
Mondom, szétlocsoltuk a benzint a szétlőtt tanyára,
aztán hozta a gyújtóst kicsiny kezében az Anna,
félhalott örömmel lehelte nyár-szagát a szalma,
de nem lehetett ezt a nagy halált csak úgy élni át,
hogy a robbanás tűzpipacsában rongyunk csontig ég,
s boldog vigyorunk felöltve süttetjük húsunkat szét –
kihajtottuk hát az ólból legszebb ünőnk s bikánk.
Csókunk goromba kedve csapdosott, s vívtunk önfeledten
a benzinnel levizelt tanyán mi ketten.
Ó!… Mire a mámor megalvadt két nagy karikában
Anna szeme körül, a tenger sötét hullámaként
ismét nem láttam mást, csak a kagylóból kikelő lényt,
azt a jószagú lányt követte egyre sánta lábam.
Nekünk meg nem volt több bátorságunk a szálló éjen
az életből magunk kitakarítani serényen.
Lopott kéjünkkel rohantunk át a ház-temetőkön,
űzve a halált. – És ha célbavesz egy repülő fönn?
S szitává luggat félúton, befejezetlen csókkal?! –
Futunk s Anna arról beszél, hogy levágatja haját,
s arany búrában tartja hajastól tetvei raját.
– Csak egy okos tetűetető eljárást találj ki!
Szép békekorban mutogatjuk, mint mirtuszát a Tánti.

Temetőárokban

1.

Most két égitest: fél arcú éj, fél arcú nappal ragyog.
Ilyenkor dévaj lányokká válnak a banyák.
A zöld tó megkövült tajtékját hordják kemény mellükön
s mohó, termékeny holdfény öntözi a tanyát.

2.

Ilyenkor a szolga idő az árokban zokog.
Égszínkék szárnyával betakar az örökkévalóság.
Te nem egy szegény, sápadt lány vagy – és nem az enyém!
A temetőárokból kihullámzanak a rózsák.

Gyűrű (1)

„Ha csókollak, olyan vagy, mint a gyűrű.”
– Mint a gyűrű? Talán annyira fényes?
„Úgy hasonlítasz a végtelenséghez.”
– A végtelenséghez? Tán mint egy gyűrű?!

„Mint a gyűrű, mely önmagába hajlik,
s töprenghetsz rajta, hol indul? hova tart?”
– Hiszen kutathatnám végtelenségig!
„Addig majd karmos, víg szájam fogva tart.”