A mustos temetés

Valami úszik reggel a levegőben,
zümmögés
kísér és párás a selymes törökszegfű.
A temetés
alatt
még hullt a harmat,
kéken és sárgán és zölden a fákon
kandit az érő, súlyos gyümölcs: alma,
a körte és a
barack.

Sétának szép volt a jó gyaloglás: porrá
tört álom.
Ragyogott a sok szegényházi anyó s a
kék lábnyom.
A lány
bús, meszelt ládán
aludt, fehér kórházi ingben: szőke
hajából zökkenők szórták ki a napot,
senki se hiányolt
papot.

A kofák külön kullogtak és külön a
diákok,
kik meghívtak engem is maguk közé.
Sátorok
gyöngyös
pofával, vörös
tollakkal hulltak elénk a lompos
dombok fái alól. Valami kósza
szent ős ünnepe
volt ma.

Menj szeretőnk, ki nem szültél nekünk szőke
gyereket!
Sírtunk és szomjaztunk hegyen a mustra a
sír felett.
A hold
bazsarózsa kelyhe szórt
mézet a nyakunkba, mikor este lett,
s kék és fekete mandula-szemünkben
a vágy és a bánat
egyszerre
reszketett.

Vers holdkeltekor

(Tuli nagybátyám halálára)

Hát mire jó ez a lomha csend itt, ha
tekinteted lapul mélyén, s arcom kutatja
az oszló hulla lenn?!
Mi hozott lábam elé, az örvény, az ár?
De hova tűnsz te szomorú ködkép?! Szavamra várj,
várj véres bogyók közt!

Igyekeztem mindig tiszta ésszel mérni, mit adtál,
a zajt, a csendet is. Bátyám, miért is zavarnál,
mint a babonást? Jó
vágyva lépkedni nők után szőlős dombokon,
s meglopnunk a fanyar venyigét, míg jó rokon,
nyugton aluszol már.

Már egymásra hajlik remegőn millió
fűszál, kúszik az árnyék, duzzad a víz is,
terjeng a halszag.
Bandzsít a nappal: a vad hegy szánalmas
bús fej sisakját ölti fel szemben. Varangyok
édene lesz a táj.

Még néhány perc, s tömör rézből kikel a hold.
Cikkan majd sűrűn az oktalan hal aranyhasa
s egy lány fehér húsa
meg-megdidereg a hűvös suhanástól,
összeborzad a forróságtól –
öleli valaki.

Gyerekkori augusztus 20

Amikor pirkadt, Ibolya néném már vezetett,
odaérve, sűrű hajnal úszta körül a Várhegyet,
szédítő mélyben láttam a Dunát s a híd felett
félúton éppen megállni akartam,
de Ibolya néném nem engedett.
Nem egyedül voltam: álomkarikás szemmel
jó néhány gyerek
rótta a kialvó lámpák alatt a hegyet,
vicinális hozta, vonat és hajó a virágos rengeteget,
kikeményített inget, vasalószagú szoknyát,
tisztára súrolt kezet.
A kapu, mint az angyalok átjáróháza fejük felett,
nyitott szárnya szőnyegként omlasztott
lábunk alá mesebeli ígéretet.
Mindenki megújuló szívvel lépegetett,
mintha forró bor gőze szállt volna,
s az orr remegve szívná a szegfűszeget.
Rendőrsisak se csikordult,
mikor virágok súrolták a lószügyeket;
mikor feszes táncba ingereltek csípő legyek,
szoborként tűrték, hogy farkuk bojtjával
játszik a gyerek.
Hajnal volt még, de az arany tornyokon reggeledett.
S hogy elérte a kaput a batyus, fejkendős menet,
valahol bent megadták a jelet,
és az alabárdok felfénylettek a tömeg felett.
Egymásba akadtak, mint szarvasok, ha verekszenek.
A kapuszárnyra mély dörejjel ráverték a reteszeket.
Lovasrendőrök terelték vissza a jöttmenteket.
Odabent elindult az álom-menet.
Amilyen Ibolya néném álma lehet.

Le, a mély Duna-parthoz érve elaludt minden gyerek.
Megtört kis testünk összegyűrte az ünnepet.
Bejutni nekünk azon a kapun nem lehet.
Vissza, Ibolya néném kézen vezetett.

Képek egy faragott csontkürtön

Elefántcsont ház és ajtó.
Elefántcsont alom s padló.
Elefántcsont lovászrajkó
kiált rád, hétalvó vad ló!

Sörényed lángot vetve ég.
Nyalod elefántcsont kezét.
Diónyi szikra pattog szét,
ha csontpadlóhoz patkód ért.

Elefántcsont lábszára majd
megabroncsol, mezőre hajt.
Lesz ott lótánc, ugrasz is haj,
csontlovacska, nem ér a baj.

Amikor együtt rohanunk,
csillagok súrolják hajunk,
ahogy a selymesvizü Ung
először mosta derekunk.

Mert mi leszünk, ki repesünk,
elefántcsontba rejtezünk,
de Földön átemelkedünk,
fiú és ló egyek leszünk.

Elefántcsont ajtó tárul,
hajnal feszül kantárszárul
istállóház csontlováról.
Szarvasűző szem is ámul.

Mese az esőben

A külváros ezüst esőbe süpped,
       az utca csupa buborék,
virág harangja a szikrázó csöppet
              szétszórja még.

Zsi komoly ráncot húz arcára éppen:
       Apám a pék, majd elfogat!
Szemévé lesz, ahogy rázúdul kéken
              az alkonyat.

A pék kemencéje átderengve
       szoknyáján süt, lánggal lobog.
Hogy férhet ennyi harag a szivedbe,
              lángustorod!?

Sűrű illatban áll esőben a pékség,
       szakadj már ajtajátol el!
Egy kürtös görnyedt kabátomban hétrét,
              egy új Sorel!

Nálam kétszer ekkorább, s bajsza: ennyi!
       Hátát ablakhoz veti, áll.
A lova rúgkapál, ha nem adsz enni,
              s ő trombitál.

Erre a hangra az álom szétlebeg,
       hálóingéből kiugrik
s végigkutatja apád Erzsébetet,
              dühe piroslik.

Lisztfelhő fölötte, ahogy elüget.
       Megsütne ő, mint egy lángost.
Jöjj, tegyük a holdat, szép, sarki követ,
              mialánk most.

Van benne hegy, völgy, de mégis inkább ágy.
       Jó kerek, fejtől a lábig.
– Te csak trombitálj!… S kutat a pék tovább
              hajnalhasadásig.

Párizsba érkeznek az angyalok

Az égből jöttek egyre csak
az égen túlról jönnek
mint tengerész a meztelen végtelenbe lendül
a fák bójái közt s a tölgyek
mosolyában repülőknek
dala duzzad zendül

Ha az Eiffel látna titeket
csörrenne az orra
félrebillent sisakján ingana az este
ezüstfürtös füst alatt
várna Párizs teste

Vihar előtt a kék világ vihog még
de csipkeszájú lányok mosdatják a bordélyt
ujjaikról ingükből terjeng a Chat Noir
(Rops bácsi* pórázán feszül a gyémánt nyál)
lakkcipős lábuk föling még
kitárja előttetek bársonyos benseje mikéntjét
az utcák is rengenek –
s ti énekelni kezdtek „rózsaujjú hajnalt”
s más homéroszi szlengeket

Fénylő fejetek körül az áldott földre
szirompuhán ha lóg az est gyümölcse
takarót Párizsra vetők
az Eiffel alkony-karokkal lehajlik
s nyüzsögve indulnak alóla
a katicabogarászó
kéregetők

* Rops bácsi (jegyzet)

Esti fürdés

Az alkonyatban bolyhos szirmokkal virágok csukódtak össze.
S elfeküdtek agyag ágyaikon, mint takarók alatt a szeretők.
Zsire, a péklányra gondoltam minduntalan – ti, ki tudja,
milyen éjszakáknál időztetek. Nem hallatszott más,
csak a fojtott ropogás, amint millió béka nyújtott háttal
a tóba hullt, s hamvas cserepekre tört a komoly tükör.
Nézzetek hátra, mi lett szurtos városunkból? Talán
féltek a rideg téglagyártól, és hidegen alszik
lábatoknál a homokhegy? De képzeljétek oda Zsit, kikapcsolt
szoknyáját ledobva! Nem támad ettől tűzvész az egész tó körül?!
Míg fürdőző testetek fehér habrózsát ver fel a fekete tavon,
egyedül heverek a szúnyogzümmögésben összecsukódó
virágok között. Fürödjetek még! Holdbeli
nehéz arany rögként a lábfeje már mellemen pihen.

Este a tanyán

A zöld halom – alvó mell az őszben –
lélegezni látszik. Majd, ha beles
a Hold, a vak ló csikóját óvja.
Fél, mert zuhogó, vastag este lesz.

Itt csak kihűlt zsongás most a város.
Kordé nyög, ló nyihog – ez a szobám.
Hűs rézkancsóidra gondolok, rád,
s fekete-ezüst láncra a bokán.

Én eladnám mosolyom a réten,
eladnám szempillád seprőit is!
Versem a fakult kána-virágon,
nélkülem, bogárként kergetőzik.

Éveimet is vihetné handlés!
Tudom, nyikorogni kezd a kerék,
ahol csak fölütöm majd az ágyam –
szerelmem, térjek csak vissza, eléd!

S elképzelem: hajnalok szügyéről
mennyi férget fésülnék ki veled,
legyünk tiszta, mint lovarda-páholy:
tetűnket, mindet, szétengeded.

Hogy kerekeim mind szétgurulnak,
vak lovamnak nem lesz tréfás kedve.
De mégis hajnal, majd meglátnád:
fénylene Nappal s Holddal az este.

Hajnal porhaván, az ágyon

Szent szeplők a hajnali porhóban.
Kitakaródzó Zsin csókom oson,
és meglesem, csípőjén hogy dobban
gyönyörű ütemünk arany dobon.

Fakoronák lettek a rímeim!
Idegen lányok mosolya de rég
suhan, mint árnyával a Zeppelin…
– Violán csak nem a Múlt tüze ég?!

Múlt tüze loppan lábujja fokán?
A forrás szomja vagy, Történelem?
Hány lányarccá válsz szét Zsi nyakán,
hogy egyetlen arc légy verseimen?!

Múlt tüze perzsel bűbájú bokán?
Szerelmem emlék – bár sohasem volt?
Hány szem bogarából néz Zsi puhán!
Rózsád szirmait kéne tagadnod?

Történelem, nekem lányszemből állsz.
Benne láttam ölük rózsájáig:
míg Zsi göndör páfrányosából szállt
a vers, lét-alatti lány, a szádig.

Búcsú Zsitől

A nedves tájon bólogatva süpped,
fűből kinő a buborék,
kandi ernyők lombja mögötted
kéklőn elég.

Zsi komoly ráncot húz arcára éppen:
„Harminc napja nem láttalak!”
Tág szemében virágom fényben,
a Nap matat.

Az estben Zsi a dombon áll derengve,
szoknyája rám hajol, velem egy,
parti fán megért s szemezne
rőten a meggy.

De mintha neki fordítana hátat –
„Harmincnapos lesz az új lakat!…”
Tárd másra virágos bokádat,
s ne lássalak!

Rázzon a szabadság, ahogy csöpp cicik
hamis dombjába számat ásod!
Világgá többé nem viszik
boldogságod.

Szerenád

Magát zárt karokkal lebegteti lent,
és zöld mosollyal ölel át az este.
Bomlik a felhőkoszorú, mert kifent
a Hold remegő, megnyúlt, sápadt teste.

Imént a Város szállt könnyedén… Utcán
lomha lámpacsóva szikkadt, mint a vér.
Aztán a fák is szálltak, s ami lustán
még itt marad, hűlő mellkasomba fér.

*

Hogy kimentem a szép, forgó hajnalon,
várt ott a hídnál szomorú alkalom;

egy ismeretlen, lágy bóbitájú lány
sosem látott virággal ott állt csupán.

Híd alatt sötét volt, hulló holdfejen
verődött vissza a kékült hegyperem,

s a Város arcélén vöröslött a bűn,
s ő véle párban, mint két vessző az ű-n.

Mesterek ölében ült – látszott baján.
„Hát lovacskázni, mondd csak, jönnél alám?!”

„Inkább az ágyadban gyógyulnék előbb.”
Hídlábtól hídlábig vártuk az időt.

„Virágod lecsüggedt, gyógyulhatsz-e még?”
„Múlna a lázam, ha léphetnék feléd” –

mondta, és lampion volt a láz, vetett
bozót-szeméből leszelt virágfejet,

utána is kapott, úgy ért közelebb…
Hullott szirmából lett szemfedeled.

Sárga sodrú vers

A város, ahol télen
Annás kádárok aludtak,
lázban ég. Lámpafák alatt
a kádárok berúgtak.

Most részeg, rezgő estén
ha rímet hajint a szél, reszket.
Esthomályból gúnyolódó
lányok nyújtják: vesd meg! Vesd meg!

Ti is, jó költők, a város
lemeszelt sarokján
tikkadtan elégiáztok,
iskoláz boszorkány,

s veri a taktust tapsa.
Angyal ás egy vermet.
Szív helyett, ti, kővel-költők,
dugaszolnak versek.

Vérünk majd ha tüzesíti
a sárga sodrú lőré,
jön a cigány, s elvarázsol
részeg hegedűvé.

Teri

Megláttál-e,
amint lompos útról jöttem,
merész szemekkel
fürge csavargó,
üres kezekkel,
kicsit piszkos szájjal,
hol vidoran tanyázik még
valami a tankcsapdákból.
Ismerlek már,
elképzellek magamnak:
Fehér vagy,
mint duzzadt vászonlepedők,
ha lenge illatuk
elcsavarog a léceken át.
Vasaló melegével átjárt párnán
kezedben lenne álmodni jó.
S fürdődből jövet
kitárnám karomat
mindenkinek.

Terihez írt keserű vers

1

Először volt Anna,
és megviselt úgy,
mint ahogy szeretőt
csak megigazult
szerető tud
megviselni.

Aztán jött a többi.
És megviselt mind.
De végül jött Teréz –
virág bólint kint,
piros és vad,
olyan, mint ő.

„Temetésemre jön.”
Leszek szép mese és
fürge ballada
az egész temetés,
népünnepély
s pletykatéma.

És azt fogják sokan
mondani, hogy
volt egy lány, Teréz…
Hallgass, csillapodj.
Meghallani
nehogy rohanj!

Teréz, Terike, te…
Szerettelek pedig!
Öt hosszú napja se,
hogy csókunkat vetik
lábak elé
az ablakok.

2

Ne felejts, Kékszemű!
Szám húsa szád husán.
Néha majd nyár után
Szentes is fölneszel:
Csú bácsi üvegbe
szentképnek térdeltet.*

Egymáshoz ragasztva
látható a csókunk.
Növésnek indulva,
ahogy indázódunk.
„Szűk nyakán keresztül
hogy tettek üvegbe?…”

Tedd majd az ágy fölé,
hadd kezdjünk nőni, ha
csillagos sötét lesz.
Kidugva nyelvedet
keskeny üvegnyakból:
elérlek! S szerethetsz!

* Csú bácsi üvegbe szentképnek térdeltet (jegyzet)

Csónakon írt vers

Szabó Lőrincnek

1

Ha lábam már a vízbe lógna,
s üres homlokkal térdemen
soká itt elhevernék, én csak
nevetnék tükörképemen.

Gyűrűzne lent, én azt hihetném,
mindjárt szétfolyok, s majd aztán
a lassú, meghitt sodratásban
felszín alá oszlik fajtám.

Ha testem zöldes víz locsolná
– de jó meleg az ömlő víz! –
meghalok, tudnám, és örömmel
hagynám, ha a Nap-küllő visz.

2

De míg számban érik a dunaíz,
vetkőzik, futkos s hív, hív a tíz-,

a száz-szemű tömeg: rám mosolyog.
– Viszolyogna, ha elosonok?

Ha megszakadna a telítődés,
s nem volnánk tarka terítő és

nem éreznék, a vérük hogy suhog –
váratlanul csak fölfordulok?

S miként, mint árnyék a napozóra,
dögöm úszna, s harapna orra,

ahogy peckesen a koszból kiáll –
s nem megy neki, ki éppen pisál;

a víz, érzi, nem áraszt meleget,
mit máskor combjára keneget,

közös lében véle hullám vagyon –
s váratlanul majd megforgatom:

kivel szívesen levegőt se vesz,
zöld orral jön csak – s bőrén nincs retesz!

Pórusai kortyolnak szabadon.
Könnyedén magammal ragadom.

3

Vízben csücsülve vidoran
valamennyi szemét rám veti
a kedves százlábú tömeg. Leány-
szem pásztáz… jólesik neki

ki-be dűlt foltozott csónakom,
s hogy lelógok róla, míg sudár
rézvörös nyalábjával rajtam
inog az alkonyi napsugár.

Orrom tele van vízszagommal,
lábfejem ráncosra ázott,
bíz’isten úsznék (már, ha tudnék).
Most víz hintáztat, s hintázok.

U t ó i r a t

Ha lábam így a vízbe lógna
s nem volna itt már senki sem,
nem írnék verset (én nem hiszem).
Hintázna fejem nagy vizen.

Télen a tónál

Czétényi Vilmosnak és a Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollégiumnak

1

Magad gondjába burkolózva
a párás tájon átlebegsz,
a lámpa ring s ringatózva
a tóra tűz száz holdfejet:
arany körték és fonnyadók,
ha zúg a szél, mind elmerülnek,
tél űz derengve és „hahók”
szaporodnak-keserülnek.
A földbe túr a tél, a porba,
hol heversz – ő ideér.
A köd lehúz, a porba fojtva
minden szép mesét.
Hát itt dúlt a forradalmad, mondd?!
       Szűrt bor piros vért kívánt,
ereid vágva, hogy már kifolyt,
       így lett vörös a világ!
Magad gondjába burkolózva
       halódhatsz itt, heverő?
Ha les a dér, szádon bimbósodjon
       még a rőt erő.

2

Ó, valóra kéne váltani
vad, tűnő ígéretet,
kitárom karjaim, ha hív,
kezeimre nézzetek.
Mint régi misén a szent körül
vértesek – helóta nép,
álljunk mi itt hát –, fölöttünk ég,

alattunk szép szakadék.
Számodra, pajtás, mi az ígéret?
Szúrós kalmár vagy?
Pénz?… Több?… Új világ?
Vagy nő kell? Csak álom-virradás vagy?
Télben menetelnek a katonák,
és dombokon, hol háló hull a
vadra, kígyózik lassan már a füst,
mert alant a város tűnt a ködbe,
robbant a rom, s csak fénye volt ezüst.
De nézd, a beton hogy tör magasra,
hogy kényszerít! Hogy leigázzon majd…
A látóhatár szürkén, derengőn
titkolja még a kék szuronyos rajt.

3

És összecsapnak ott a peremen,
tanyáidon, élet, ingatag
lelkek remegve figyelik: távol
mint küzd egymással a két csapat.
Aztán újra csurog a kristálybor,
sarjad villódzva a fű.
Lusta kádárok emelnek várost
– szemük vidám és keserű.
Legyél pajtás az építők közt!
       Szeretők nagy éjjelein
boldogság jár át újra, nyár lesz
       megint.
Valóra te fogod váltani
       a vad, tűnő ígéretet!
A büszke új… a várt világ benned
       lebeg.
Világos, tiszta gyolcs ha lobban,
       világos már az énekem,
megérti századom majd, tudom,
       hiszem.

4

A porban ha nevetsz galádul,
elfogadnál cimborádul,
te rossz, te bolond, te vad leány!
– Ó, sárba húz már ez a tánc!
A város szenderül, s loppan
keserű ajkadon a csók,
már száz ősz hold virít a tóban,
arany körték és fonnyadók.
Tél, ölelsz, s menekülni
miért, miért is kéne már?
Hajam szőke zuhatagján
oly tiszta fénnyel ült a nyár.
Megtanultam én dalolni,
hűvös télben az értelem
mondja ki, hogy visszanézzél,
s előre szálljon énekem!
Kitárom kezem a télben,
nő a nyugalom, bizalom,
s kicsúfol szomorúság,
fakó lány, csúfol a dalom.

Tűzberek csata után

Rohamsisak.
Rajta lyukon tódul a hab.
Véres kelyhe parázs hóval.
A pisztrángok rásiklanak
s mulat a víz
gyöngyzenével, ringatóval.

Fönn a bozót
néha pattan – rőzséje gyúl.
Holt katonán csupa láng száll:
tüzes Nap még utánanyúl,
feszül a tél
a hóban, vad, négy mancsán áll.

A halottak
tisztelegve néznek terád.
Átlőtt sisakjukba füvek
pergik csupasz magvukat át.
Oly dermedtek,
mint veszélyes csókban szüzek.

De van ám itt
fekete meg tüzes bogyó!
Vérszínű ág-fejdíszedet
hullt madárként lepi a hó.
Véres csizmád,
mintha járna fellegeket.

Ahogy a hó,
úgy a harctér is elomlik.
Tömült harang a jégbucka.
S ó, hányszor tovairamlik
az alkonyi őz,
mielőtt holtan lebukna.

Kamasz arcképe háború után

Hát kinek tányérján reszketsz, kocsonya?
Hát kit altat a trombita rigózó, rekedt zenéje?
Maholnap a föld, hol nadrágom megnyitom,
sem a miénk, ha megmosom veséim sós vizében.
Nyakszirtünkön mászik a tank – a boche kiköp,
lovagkeresztesek lángszórósa nyit piros halált.
Erkélyük tűzrojtján csüngve a nénik
szitává lőtt kötényükbe fölkapják a határt.
Hát mért érzem, hogy jó volt itt vesződni,
kányavisongás közt ólakhoz görnyedő derékkal
szökni a szíj elől, vonszolva haragom,
de ünnepen, harmatos avaron szállt a derék had!
Szálltunk, mert rongyaink hasadtan lengve
sok furcsa cselre s víg mókára adtak jó okot,
ma szuronyt hajigál a néma erdőn
az idő pengve, hol ajzó idegzettel gallyt lopok.
Hát kinek tányérján fénylesz, kocsonya?
Hát ki táncol az idegen, rigózó, rekedt zenére?
Olyanok vagyunk mi most, mint a falkák,
ha mögöttük tűz és előttük tűz a messzeségben.
Ablakból ásít éjre a sötétség.
Nincsenek tiszta, mélységes álmok, ha virradat ég.
Könnyeim meggyűlnek lassan a számon.
Életem! – Hisz’ nem is éltem. Engem ki hív haza még?

A víz istene

Valaki a Vízről jött fel,
haját fenyőkbe födte,
ujja között lazán szétmállott a bögre
(aminek hasa volt),
az ember nevetett, kacagott,
kucsmát viselt és rövid kabátot,
dalban beszélt, a holdra kiáltott,
de ez az ember nem lehetett az isten.

Még jött valaki… A víz felől még három.
Halat hoztak, válluk roskadott a hótól.
ők is kacagtak, ők is nevettek,
hogy hóval fedettek lehettek,
hogy derekuk ingva ha előredűl,
a hóba könnyük vegyül.
Ha megálltak, ráncukon a könny
olyan volt épp, mint lomb között fagyöngy.
ők is parasztok voltak.
A Víz nem küldte az istent.

S akadtam még annyi loppanó lélekre,
akik nem hagyták nyomukat szememben,
akik nem ittak sohasem napfényből,
csak kiütésük fürdetgették egyre,
kutyák zavarták őket fel a hegyre,
arcuk álarca repedt üvegből,
szívem keresték – ott ültem közöttük:
dohányuk füstje rezesre befüstölt,
szánalmat ittam bundamély kisüstből.

Valaki ismét a Víztől ballagott.
A Víz küldte hozzám.
Nem volt már fürge,
nem volt már paraszt,
nem volt már ember.
Csak subája volt és –
járásának suhogását hallani.

*

Dombok kanyarja vár ma.
Kunyhó és kalács.
Hal, amit a vízből merít a háló,
ágy, hol az álom holdtalan immár,
s éj, min a háló bogjai izzanak át még,
mint a tűz, ami itt
a víz alatt szunnyad.

Egy ifjú Somogyba érkezik

1

Mikor szemem az ég habos öblét
meglátta vidáman örvényleni
s testem körül nyulánk fák
álltak lábujjhegyen,
lombjuk között illatok ültek,
sok piros madár,
s a szél
(magányos gyönge gyermek)
érzékeny testtel elfutott,
már tudtam:
a távlat útján emlék hervadt el,
álmomon át késpenge csillogott,
s múltam alig lépett mögém a déli hold alatt,
már holtan hullt szívemből örökre ki.
Hát szomorú lettem új erdők között,
pedig arany bozótból
szökkent pettyes őz,
a mélyút fölött bevárt,
szembenéző gyerekszeme kísért,
amíg a szomszéd dombra értem,
s a látvány izzó mosollyal várta,
hogy befogadjam.

2

Előttem völgy ült, benne a falu.
Dombok aranyában ködlányok úsztak.
Láttam: fölborzolt sörényű paripák
feszülő szüggyel szálltak a lejtőn;
egyik szökellve emelte óriás derekát
és súlyos ugrással úrnője lábánál termett,
a másik ugrás után a levegőben állt –
hol vagyok hát?!
Amazonsereg kerít balra és jobbra,
s a mélyből magasba felcsapó lángnyelv
miféle katlan poklából tör?
Ház hever ott, domb falához dőlve,
rőt láng nyaldossa bent a szobákat,
s a vad tűz közepén kétöles férfi:
Héphaisztosz, az égi kovács.
Áll Akhilleusz, mellén összefont karral ámul,
s míg izzó pajzsra pöröly ír jelet,
én úgy tartok feléjük,
mint aki bozótos világok megjárta után
barátja ölelő karjába rohan.

3

De foszlik a völgyben a tündéri vígság,
ahánnyal lábam semje-ölére lép,
alkonyi menny mély sátra alatt csak
font-kontyú víg nőket látok:
vesszőt bontanak, oltanak szűz fát.
Nyoma sincs ősi tündérbozótnak.
Amazonsereg gyűlne?
Éles kapájuk emelve
igali lányok lépnek felém.
Mert bizony én
a rőtlobogású ház előtt ülök már,
épp mosolygó tálon hoz sajtot
a kovács nagyszemű lánya.
Túl vagyunk az első baráti szókon.
Dicsérem völgyük s nevetve mondom,
Héphaisztoszt hittem
és Akhilleusz pajzsát
e somogyi völgyben fényleni,
s ők egyre csak néznek,
mily ifjú és álmodó vagyok.

Induló

Utunk de messze, s hóhagyó
és vérpiros, és meggyveres,
a lélekalja télhagyó,
férfinép vagyunk, fegyveres.

Mikor téged vetkőztetünk
előbb hajad sátra hull szét,
piros tüzü freskón leszünk
örök testőreid ismét.

Te lentről fel, mi meg onnan
nézzük majd a meggyverö rét
közepén, hogy fűre hulltan
sötétlik a szoknya köréd.

Mint egy bíbor margaréta
közepe vagy meztelenül,
sziromként a szoknya szét a
fűre simul, kezünkbe dűl.

Utunk de messze, s hóhagyó,
és vérpiros, és fegyveres!
Piros tüzü freskón te Hó,
ne olvadj el, nevess, szeress.

Levél a szerelemről, árvízkor

Sápadt, hamvas lábad a térd fölött,
combhajlatod hol öledhez ér,
rőt sebhelyet mutat.
Emlékszel, milyen vad izgalom forrt
szememből rád?!

Fenn az éjben még állnak a hidak.
A víz sistergő örvényben tölgyet hord
izzó karján.

Tékozló tó a föld,
hánytorog, csap,
s a perc: mint kettőnk fűágyain,
amikor rohamozó szám
piros sárkánya tépett.
Árvíz és szenvedély – enyém s övé: egy!
Rád forrni
s házak szűz derekát dönteni lábam közé
– tajtékos ár! – ugyanaz.

Árvíz van, Szűz!
Tanulok ölelni.
A szenvedély testet ölt a hídnál,
s lesem a vas ahogy fogadja,
s miként a fa, a kő,
e sok leány hogyan
hömpölyög boldogan!

Elájult mentő

Itt hever a kőpadon.
Fák a tisztást, a vad
álmait alvót körül-
állják a férfiak.

Homlokára mint a haj,
lelkére égő almaméz
oly hamvasan csorog, hogy
azt mondják: Odanézz,

de szépen elaludt!
Másodszor bukott a nap
vajúdó ár alá.
Még örvény nyílik s a hab

sírdombra dőlt virág.
Ha álma tart, újra lát
minden órát megint.
Hallja gerlék sikolyát.

Ölébe rongybabát
beomló házból vetett
egy kislány (maga helyett)
s mama-fényképeket.

Egy néni vízben égett
odú-ablakában.
Látta, hogy örök függöny
zárja körül a házban.

Jeges csillagkert, látta,
árvízbe leszakad,
kristálylabdája gurul,
földöntve házakat.

A víz fölött lángból gyúrt
csattogó lófejek.
Zabáltak a tűz körül
rongybábut, rongy szivet.

Míg megtelt a csónak
s egy lázgyötört gyerek
válláról a lidérc
rá nem hemperedett,

s iszonyától berúgva
a partra nem borult.
A kisfiú lidérce
vadul utánanyúlt.

Alszik. Megmentett leány
rá kabátot terít.
Jelzi trombitaszólam,
ismét esteledik.

Viharos kirándulás

Megűzött a vihar!
Megvert!
Szaporán kiabált a dombról le, le, le.
Villámlány szalagja lobogott,
csörgött duzzogó vízikürt,
a megázott szalma selyme alattunk kibomlott,
öt hófehér asszony rám vörös hajsátrat ontott,
míg lódult tócsák közt a vihar
sárgán settenkedett.
Lába nyomában füstölgő tajték szökken a fákra,
karma irigyen karmolna rajtunk
s tépne a bőrre piros formákat,
de öt asszony kék inge vakít,
ahogy lassú hullámban hajlik tíz kemény kebel,
öt blúzra csókol furcsa rózsát tíz bimbó.
– Hogy odanyúlnék a mézszínű nyakhoz,
vörös pihék hol ifjan kiülnek,
kócosodnak és vidáman görbülnek rám!
Szomorú eper a szám – ők nem veszik észre!?
Ömlik a víz,
lábukat körbe,
ujjaik közé,
bokájuk alá
– hűs víz, átlátszó, vadakat úsztató, kék és ezüst és – – –
tíz ujjam, forró, belémerj,
játssz és kacagj és hancúrozz!
Liheg a rozs a víz alatt,
nem látott ilyen meztelen lábakat!
Tíz ujjam elsőre rásimulj,
fuss rajta, cirógasd, amíg csak fölkiált:
Itt van közöttünk
az egyetlen-
egy fiú!
Karmos a kék szeme!
De jó, hogy megláttuk,
hogy szemét ránk verte,
fogjuk le két karját,
csókjait szétosztjuk,
öleljük fehéren!
Hull a víz, a vízben állnak, tócsákban ujjaik,
rózsaszín lábfejük haboskék tükörben.
De kürtös erdőn vízbe gázló éjszaka ver agancsával,
ágak közt tipor, káprázzak, eldőljek,
szelek, rohamok, a pokol fú dudát,
gyümölcsöt gyaláz földrázó erő,
s iramodnak a dombok közt széjjel
görbe, érett ágak közt a rojtos felhők,
táncuk indul,
lassú, döngnek,
a föld besüpped,
fejük pattan,
lassan, lassan
itt keringnek,
itt csapkodnak
fehér dühvel,
újra villám
nyelve vág le,
rikolt, leköp
megint,
megrázza az asszonyaim,
homlokukra sasok tapadnak,
szárnyhegyükkel arcomba csapnak.
Sehol viskó,
csak fű,
csak föld,
a bika az ólban dübörög!
Lapul a rozs és bugyborékol
s fújtató tüdőnkbe pattanó patakkal
omlik a villámszagú tej – az eső.
Remeg a testem vörös hajsátrak alján,
hát tépd ki, öt asszony keze ha védi!
Tépd szét e nőket,
ha szerelmes fiú csúfosan kívánja,
térdük bástyafoka mögül ölti rád nyelvét, viharlány,
büszkébb mezőknél, földeknél, égig érő fáknál,
velük hol vetekszel lendülő erőben?!

Nyomodban virágként hatalmas asszonyok virulnak,
karjaik végtelen egekbe simulnak,
ajkukon május és gyémánt szemünk lombja,
és fény, és tűz és diadalmas pompa.

Karádi történelem

Cölöpsoron a fölosztott föld feszül
Éji örvényben guggol a zsivajgó házsor
Piacon forog az éj
Pergő bokáján lángcsóva
bomlik a földszagú szélbe

Cölöpöt döntenek a gazdag parasztok
Reng-döng az álmából kilódult határ
Dölyfös lábak dombtól dombig érnek
Vastag mellen arany gomb inog
Vad karokban balták égnek
Szemükben riannak lovas démonok

Balta villog
hajlékony éket zúzzon ütése
rablók teteme égjen fáklya mint izzik
parázsló békák rontsák a vetést le

Míg folyik az ezüst
hízik a fű
táncol a búza
liheg az almás
pereg az éj szélmarta bokája
fenekednek égnek lendülő balták
újak és nyalkák
sudár derekuk tartják
a szegény parasztok

Farkasok zúdulnak lankák zöld hasából
kigyúltan ömlik az éjbe Karád
Ezer emlőjű földlány
bontott sörényű föld te
már villan a gyilkos féktelen harc
tűz-ködöd alján
már szikla tör szirtet
omlik a bronz-fej
vas karok szórnak szennyes csillagokat

reped a fölhajított dob-arcú féreg
bomlott bikák közt
kettéhull
a tátongó világ

Jönnek rókavérű angyallányok
küzdők omló hátáról forognak
szemükben sikos hűllő
a bosszú szenvedélye
behemót falka fröccsen porrá a fák közt
foguk élén véres mosoly csapong
porrá fröccsen aranygomb
violaillatú ruhákon
kacagó vérbe mártják az ujjuk
a démoni besték

Indul a hajsza
alma- és meggyfák derekuk fonják hirtelen össze
ágak szisszennek csapódnak ösvényen keresztül
vermek kilendülnek a tapadó homályból
démonok bukfencet hánynak
és lila testtel hullanak tőrbe
egyre nyílnak a harsanó csapdák
egyre hullnak a megrontott balták
földlány vastag ujjai közé
már markolni készül
hajában fennakadnak
karjában széthasadnak
ujjain elhamvadnak
a dölyfös parasztok

Karádban lassúbb ritmusok szállnak
Lassan pereg az éj szélmarta bokája
Ezüst homlokkal állnak a szegény parasztok

Arany makkosok parazsa pihenne
a hajnal hamvas galambja libbenve
Karádra ül

A katona és a költő

„…ott széplányok vörös hajukba
sötétkék szirmú virágot
tűztek.
Fehér mellükön remegett még
a mámoros nagyfiúk rég
fonnyadt
ajka…”

– Hol vannak a vörös leányok?
Sötétkék szirmú virágot
látsz-e?
Szürkén pirkad a gyárnak korgó
udvarán a napraforgó.
Most ő
virít.

„Én szeretem a napraforgót.
Hegedültem, s imbolygott, mint
lámpás.
Vállamon városom mosolya,
csak hevertünk a tujafa
lombja
alatt.

Kertek nyíltak, árnyba bújt a vad.
Kerítésnél zöld almafák.
Völgyben
a város kéküveg-sugarából
dombon túli puha távol
hege-
dűszó

párállt… Köde ajkunkat érte.
Vörös lány volt, hajában kék
virág,
mert a lány ott vörös hajába mind
gyöngéd, hívó nefelejccsel int,
így ta-
nulta.”

– De hiszen hiába települsz
itt le! Két nyár már megperzselt,
fakó
szelekkel csapong a dunaíz,
káposztafejek közt a puha víz
hűsen
csorog.

Mióta nem írtam verset én
Annáról!… Összezúz a nyár,
mint őt.
S Terézt, a copfos, szeplős hajlatú
nagylányt egy szentesi mély kapu
fái
fedik.

Perzselt füvön fanyar gyümölcs ért:
szívünket a lomha léc-sor
árnya
szúrja nyársra… Jött még Zsi, de a pék
őrizi még. (Rajta ujjnyoma kék
nefe-
lejcse.)

Savanyú este lett. Szomorú
katonámmal csevegtünk még
soká.
De a Hold asszonyokat szült a
párolgó kavicsos utca
kútja
köré.

„Ti, lányok, ti vöröshajúak!
Játszani vágyik hegedűm!
Látod,
mennyire tévedsz! Mind, mind Anni,
Teri, Zsi! Egyben: megannyi!
Halld a
hangjuk!”

(Savanyú este volt. Lám, ámult
katonám hogy fölvidámult!
Én is
keresném, de ki vörös hajába itt
betűzné kék virág szirmait,
nem szól
sehol.)

Tavaszi dal

Ez itt a tavasz már, tavasz jár ide le,
villogó patakkal, fűhajú kontyokkal,
harsányan viharok jöjjetek, jöjjetek
megmozdult domboknak tóhabos oldalán!
Jöjjetek, jöjjetek lehajló égszoknyák,
fodrokba rejtőző fiatal boszorkák,
tavasz már, tavasz jár ide a dombokra,
üde köd aljában mindenki így tudja.
Makrancos tavaszom, szépítlek szerekkel,
megmoslak remegőn, kiforró folyókkal.
Fűhajad kibontják, szertehull, leomlik,
fésülik és fonják, de újra kibomlik,
gereblye száz karja szerelmes ölelő,
embercsók melleden szerelmes szomorú.

Ez a nap tavasz már, izzó szél bokra hajt,
vigyorog a Dudus, Kleofás, a festő,
hullámzik az égben ez a jó esztendő.
Tavaszlány, tavaszlány, hullámzik tölgy csípőd,
levele az égben, combíved sós ajka,
vigyorog a Dudus, kitárul a marka:
– délelőtt a lepkék tanulják a táncot,
– délben a bivalyok lomhán felvonulnak,
– este a csillagok örvénylőt ugornak,
– éjjel az emberek öledből fakadnak.
Két csecsed, mint a Hold, szád lesz a sarjú Nap,
lásson az irigyem kettőnket párosnak.
Kivágott erdőmet hozom én teneked,
hajnali, hajnali millió szivemet!

A gyöngykása

A tavasz számtanra tanított. Égbolton a rezgést
vakító lámpa sugara falta gőgösen, mintha
világítótorony nőtt volna a park fölé.
Fehér hasára kék övet kötött a nő,
poharát töltötte olajsima borral,
mint esküvőre öltözött gyerek,
uszályát vitte törött idő,
de mégis, de mégis hall-
gat velem tömött tüdőd.

Nem futok a rozsdán tükörcsíkot húzó sinekkel,
néma arcból tincs közül rebben hangtalan szó,
néma beszéd, hosszú sorokat se írok többé,
(fájnának neki párásan izzó betűöltéseim),
hosszan kitartó rímben nyílt sebeim,
ajka Szahara-dűnéi mögül
a nézés, a nézés sárvize,
gólyalábú, fehér
palotáival.

Számtanra tanítóm kivonást firtat, kivon, mi marad?
Gyöngykása csönd. Botlábú karaván, sózsákú szamarad
fölhordta, ledöntsed. Dőlj oda magad is,
gólyalábú fehér
palotáival,
a nézés,
a nézés
gyöngykása
csöndjén.