Apámmal, anyámmal

Fekszenek ketten szép nyoszolyákon.
Izzik a lepel csípőjük haván.
Bűneik édes gyümölcsösében
siklott az éjből gyúrt csillag alám.

Lakta-e ember valaha ezt is?
Nyílhat-e leány mocsara mélyén?
Fekete, sűrű éjszaka nyomja,
fénytelen lángok csüngnek szegélyén.

Forr, bugyog, mállik egyre az anyag.
Formába rándul sikamló röge.
Készül a mélyén, ködlik száz torzó.
Ki, aki játszik? Isten? Ördög-e?

Látom anyámat. Áll, mint a bűnös.
Kérdezem tőle, miért oly öreg?
„Fekete lettem, mint fa a tűzben.”
Mosolya, mint a szétpattant üveg.

Feketén suhanna árnyával körül,
de repedéstelen, vak falat talál.
S fújtató, foltos bivalyon ülve
vessző kezű apám utamba áll.

Hajában rőten levelek ülnek.
Szemében kékell gúnyjának szine.
Szép így, amilyen lehettem volna,
ha szelídebb földet teremt ő ide.

Hamuszín arccal roskad anyácskám.
Fejét fölfogni ki hajlik fölé?
Lakatlan csillagon vasba vert
pribékem. Kié? Istené? Ördögé?

Klapancia Arany úrral

Azt hittem nálam sohasem lesz
egyetlen csapzott, megsárgult jelző.
Se kép, mire a Jóska gyerek
rávágná, hogy az ház! ez felhő!

Azt hittem egy ilyen rossz verssor,
mint tigris alatt a lombcsapda,
beleránt a ragadós földbe –
s csak jajom temetésem papja.

Azt hittem olyan lesz a hangom,
saját anyám úgy véli: tenger
elvesző, rojtos hullámait
hallja. Hattyút tán? – Nem is embert.

Azt hittem ember és tenger, bíz
csapnivaló, tilalmas rímpár.
(Künn kereket hány a forgószél,
fűz, tóba hullt fejjel kalimpál.)

Micsoda parasztos hangulat-
keltés! Ilyet sohasem írok!
Azt hittem legalábbis… Most mégsem
leszek laza, rossz vers a bíród.

Mint mikor a sötét fölszakad,
a didergő hajnali őrszem
forró szemmel öleli át a
távol őrködő társat – zölden

nevet a halványuló égbolt,
vállukra ül s a félelmeket
derűs erővé gyújtja a fény –
körém is ilyen hajnal lebeg,

s egy ősi nyugalmú őrlánc néz
felém. Magyar? Nyilazó hun tán?
Az ég tükrében nézem meg magunk,
s megtisztul arcom ködök múltán.

Mint a bajvívó, ki csak tetteti
a lomhát, ilyen lusta-laza
a szó egymáshoz odavetve.
Meg-megakad a darabosa.

Egy hang sincs, ami kötekedne.
Magányos, gőgös hegyi szőlők
fénye látszatra ilyen hóka –
szó, szürke szó, de csak a bőröd!

Sokáig nem értettem (na de
azt sem ám, hogy meredt őr vagyok!)
a nagyságot miért vetik csak
panyókára a régi magyarok?

S hogyan lehet csak úgy, lassan
fölrepülni, mintha nem repülne?
S hogy micsoda erő van egy-egy
megbotlásban, széttört rímbe gyűrve.

Megfeketedett már almáim
magja – világosabb a szemem.
Nem csoda, ha cinkos mosollyal
int öcs a bátynak: megérkezem.

És érti már az ősi játék
szépsége mért oly kimondhatatlan;
semmi szónak hogy lesz oly gyümölcse,
miért az ember nyála csurran.

Úgy írom én most ezt a verset,
Bolond Istók jobbra s Jónás,
majd Ady úr a Léda balján
s Attilával Vitéz nótáz.

Azaz, bennem gyullad az a
vers ki, míg Vörösmarty Mihály a
napfénybe emeli homlokát,
mint a rőthavú Himalája.

S zúg a Kórus. Bánom is, hogy
ez a vers véres-rosszul indul!
Arany úr átszól: Öcsém, néha
rejtőzve szólunk álmainkrul.

Kik Isten arcát kőbe zárták,
tán a görögöknek volt ily kedvük,
rossz versek köpenyébe is, öcsém,
fajtánk örök-arcát rejtettük.

Mostanában Bartalisra gondolok

Mostanában Bartalisra gondolok
s olyan az emlék, mint a friss, meleg kenyér,
vagy hegyi ér vize, ha asszonytenyér
meríti meg, s a fény tetején lobog.

És látom Bartalis, kis magyar paraszt,
jó kese lovával vidáman kocog,
hegy gerincén lapul a tapsi, pocok
gyémánt szeme tüzel, kigyúl a haraszt.

S hol a violaszín tengerszem buzog,
s aranyfátyolú köd hol sose foszlik,
Bartalis roskadt kunyhója piroslik.
Ikrásabb a méz s ízesebb a hus ott!

Még tündérek lesnek, sápatag borok
ha eliramlanak vérünkön tova.
Nincs álom teljesíthetetlen. Soha
nem hallgat a szél, forró holdfény csorog.

Még a fák hegye is csupa, csupa láng!
És tüzek siklanak a bérci havon
(ó, e képhez hogyan hajlítsam dalom?),
illatos folyondárt hordoz a palánk.

Júliusban lucskos, barna körte ver. S
óriás, színes pávafark, az ég szétterül,
mind aki ölel, harmatos fűre dűl,
fényes harmatban mosakszik itt a vers!

…Politika vadja dög a veremben.
Berzsenyi sorsa, bartalisi élet,
embersűrűbe vitt, ami enyém lett.
Magányotok kőpántja véd-e engem?!

Rokonom, kit lenyakaztak, Chenier.
Nézd, saját forradalma ölte meg őt!
Szegény jó Blake is rokonom… S tetők
fölött én is lógok éjfél felé.

Téli rege

Ilyenkor jártam a határt.
Kutyám kisért. A hó hevert.
A helység füstje elrepült.
Csönd volt, talán szivem se vert.
Lám, megfagyott, mint gyenge fürj,
megfagyott az egész határ.

Előttem puszták, jegenyék.
Sötét és csillogástalan
ágyán kikel a jég: a szél
szétdobálja gyönge szavam,
fák titkos ágain zenél.
Dermednek puszták, jegenyék.

És nincsen, nincsen ember itt.
A lány, akinek bíborát
meggyűrtem – fogtam: széthasadt,
a szétvonagló száj borát,
nem csókolhatod rám magad!
Nélküled minden emberibb.

És nincsen, nincsen ember itt,
a cserzett agg, a pipafüst
kénes kígyói közt a szent!
Te álpróféta! színezüst
díványoddal de messze lengsz!
S nélküled minden emberibb.

És nincsen, nincsen ember itt!
Apám, a sápadt katona.
Kökény-szemében napsugár.
Maszkját nem vette le soha.
Hamuját hordja aszu nyár,
s nélküle minden emberibb.

Lehel a puszta, süt a hó.
Még kit tagadjon meg a vad?
Bársony ölü pillanatok,
kiszakítom magamat:
ne kössön se kéz, se kapocs!
Lehel a puszta, süt a hó,

kutyám kisér, a tél hever.
Nem koporsó! Nem ravatal!
Sötétlő mélyén titkait,
ezért a vágy, a szárny, a dal,
megoldja már a láz, a hit.
Kutyám kisér, a tél hever.

A szél seper, s csak jegenyék
hordják a munkás kéz nyomát,
emberi álmot, vágyakat,
míg álmodva tárom a brokát
végtelenbe szárnyamat,
s néznek utánam jegenyék.

Tó habját látom. S azon túl
tavaszt, menyasszony-fáival.
Szőlőt kapáló lány nevet,
találkozom egy férfival,
apámnál bölcsebb, délcegebb.
Domb alját látom aranyból.

Tornyok alatt a szüretet.
S édesanyám a rózsafák
alatt fekszik a heverőn –
hulljon az édes rózsa rád!
fiút szül majd a szeretőm,
hajamba túró gyereket.

Így álmodom. S ha riadok,
a pusztaság fehérbe vont
földjén zokogás a dalom.
S ki megtagad, s átkozva ront,
vágyom hozzád, Társadalom.
Kutyám vonyít, fölriadok.

Megtalállak, Paradicsom!
Hej, vissza! Pattog, süt a hó.
Ott vár a véres, szép tavasz!
Ne a semmin légy hóditó!
Ott izzó tömbben hűl a vas,
és épül a Paradicsom.

Ilyenkor repültem vissza.
A helység füstje lebegett.
Az ablakokból fény áradt.
Szépnek daloltam szennyedet.
Beteljesültek a vágyak.
Szívetekig szálltam vissza.

Nem is vers – csak szomorúság

Szilánkjaira hullt a fagy.
Jeges, pókhálóvékony ujjain
tótágast állt a rácsok között.
Tágult szemekbe szökött a kín.

Bennem is a tolvaj árnyak
az öröm lugasát összetörték.
Medúza fejére illő
gyöngyként pattog az eső szét

az ablaküvegen. „Látod,
így fröccsen köddé ez a pillanat,
amint az utakra támadt
árral elhagyod árnyamat,

és úszol, nem nyíló vízi-
folyandár te, úszik tajték-harangod,
s mit tudod már, hogy valaha
tested karom közt aranylott?”

Szóltam. (Vagy szólhattam volna?)
Asszonyi volt az éjjel. Álmatag.
Puhán ejtette ránk a fagyot,
mint fényét egy gyémánt kirakat.

Nagyon fázom

Ó, fekete vaságy! Elvarázsolt nimfa!
Röpíts ma éjjel szalmakoporsó!
Bál van. Oda hát! Zuhanj koppanva, ingva
a lámpák alá! Legyen csók-oltó

hideg s diadallal jöjjön a jégvirág,
termek perzsa pázsitján rianó!
S majd addig maradunk, párom, vaságy,
míg kristályával szívükre ül ki a hó.

De nem! Mégsem! Maradj te, elvarázsolt ágy.
Ez csak dölyfös, beteg hazugság volt.
Valahol gyertyák gyúlnak most karácsonytájt.
Éljenek… Melegítsék a Jászolt.

Jónás

(Babits tíz éve halott)

A nagy, a szörnyű toroklobbos,
a zordon Jónás – Atyánk, halott.
Platánok néma lombja s bokros
kökény közt, hol a forrás ragyog

és verset írt, ott tudja minden:
most „elzengtek Szapphó dalai”.
Átkos a sors, mely porrá törte,
s ki gyáva porára hajlani.

Forró szájjal kiáltom neved.
Rózsák nyílottak sírod kövén.
Tavasz van. Virágsziromhullás.
Emberek helyett sír a kökény.

A sűrűn

Valaha üldözői ketten voltunk.
Majd egész csapat! És most? Öreg,
szélütötte, mocsáron tűnő szarvas,
csak magányos alakom követ.

Olykor megállok. Lidérc ül s félhomály.
Kiálthatok – kísértet kacag.
S mint sikos kígyón a vérező holdfény,
csönd, siklanak rólad a szavak.

Horzsolt levél súg: „Erre! Agancsa ért!…”
S – Láttad-e társam? – kérdem egyre.
S már nem tudom: ő csal, vagy társaimért
török a néma rengetegbe.

Vers egy becsukódott írisz fölött

A legvidámabb írisz csukódott
össze legelőbb.
Hja, nem is olyan könnyű itt az éj.
Mint a lepedőt
a bozontos, jéghideg fénybe most,
te buta virág,
téged is kifüggeszthetnélek, meg
a csúf karikát
szemem körül, meg sajgó szívem szűk
barlangereit.
Kifüggesztve ott felejtenélek,
s könnyebbülve így,
telne vágyam, mitől álmomban is
sírás fojtogat:
meglesném mind, mind az immár üveg-
testű dolgokat.
Átnéznék rajtuk. Még a mélyükön
sem ülne homály.
(Álmomból ilyenkor felocsúdom
s remegni muszáj,
s valakit vagy valamit szánni, csak
úgy, magam helyett.)
Bolond dolog azt álmodni, ami
az élet lehet.

Egy nagy ember halálára

„Föl nehezebb, mint előre.”
S volt ki hitte, s volt ki tudta,
véres lesz még tiszta bőre,
majd hordja még a vad vasat,
s rőt sebe ránk mind szétfakad,
s ki a csillagokig futna,
szürke szájjal hull a kőre.

És nem tud zengni szürke száj.
Csak torzulni, és fekete
barlangjában már szív se fáj.
Már semmi sem. Csak múlt idő
rongya foszlik, s majd híre jő,
gyom féregjárta levele
és homlokába tüske váj.

Kertje alatt a menyasszony
május szekere viharzik.
Hazám repíted el azon
a tűztajtékú diadal-
szekéren!? Május fiatal
egén telehold patakzik;
neved az égre aranyzom.

Hunnia óta kerestünk
Meotisz mocsarán Szarvas,
ne kelljen mocsárba vesznünk!
Agancsod fáklyavilágán
kapaszkodnánk beléd árván,
csak a sírkert földje sarjas!?
Gyökereire temessünk.

Mert nem jöhet csak az árnyad,
somlai Gazda, hun utód.
Átkos Végzet! Sorra járnak
véres-sápadt ringyó-szádra
mind az elsők, szörnyű táncba,
mind a csillagokig futók!
S nem jöhetnek csak az árnyak.

Mi ez? Árnyékbirodalom?
Eszelős próféták üveg-
szemén torzul forradalom?
Ha erdőnk mélyén, út fölött
megnyúlt tetemük füstölög,
a fölgyújtott ég, vörös süveg
kilobban a ravatalon.

Élünk-e még? Élek-e még?
Szürke szájam torzul dalra,
hogy kiáltsa: Elég! Elég!
Ki fog a sárból ragadva
hazámmal törni magasba!?
Ragaszd kongó utcafalra:
Nem lehetünk még kripta-nép!

Fölszárnyalsz velünk még Napunk!
A holt újra fog születni,
új Húsvét hajnalán vagyunk!
Szürke szájak barlangjából,
szökik a szív vad pokláról,
most fog a Végzet fizetni!
Ifjúvá mosdat tavaszunk.

Magyarok

Gályarab fajta – nem látod?
Nálunk bátyám, kettő a nemzet.
Egy fenn, tündökölve úszik:
az álmunk. Való egyszer sem lett.

A másik gyúrja a sarat.
Orvvadász is – és bölénycsorda,
hogy megtanította nyilát
magába lőni Európa.

Legjobb volna szétszóródni?
Felgyúlt fészkünk hamuja rajtunk.
Redőnkbe beleég, s tudják,
kik vagyunk, ha néma is ajkunk.

Fekete, remegő sorsunk
vak szibillaszem héján füstöl.
Ha így megy tovább, koporsó
minden holnap, bár színezüstből.

Pár ősi nagyvad az erdőn.
Kivesző fajta. Üldözöttek.
Európát elrabolták.
Csak az ég, az ég döng mögötted.

Egy kivégzettre

Most tudta meg: felakasztják. Nézzétek őt!
Múltunknak urát, akit a barbár szelek
bolonddá faragtak! Tarkóján fény lebeg.
Harminc szempár üvegcsendje fúr át tetőt.

És ő csak áll. Hirtelen megszépül. Szobor.
Tán egy régi rendház főnökének mása.
„Tebenned bízunk” szól, s a zsoltár varázsa,
hogy úgy állunk zengve, mint egy angyalcsoport.

Vártuk: sír. Összerogy. – És úgy hajol közénk,
mint király, ha mossa szolgájának lábát.
Láttuk, arca Kánaánt látott Mózesé.
Ős kútfő, akit az élet fénye járt át.

Asztal végén

Asztal végén, s csak állva ehetek.
Apró, ezüstfejű öreg a társam.
Azt mondja: „Fiam, mondj verseket.”
Rávesz, hogy Vörösmartyt magyarázzam.
A félfalatnyi ebéd elakad.
Csodás szókratészi vita támad.
Ki érti meg, mit jelent, hogy faljuk,
zabáljuk a verset vacsorának!

Elharapott légszomj

(Ítélet előtt)

1

Elétek fél remeket hozok.
Fele meg sem volt, nemhogy elveszett.
Mint ősi templomon hiúz-szobrok,
holtan oly félig faragott leszek.

Szállni kellett, nem a vak Szabályok!
Nem a Rend kellett, hanem az Élet!
Nézd, legszelídebb forradalmárod,
hát mártsd, Terror, szívébe a késed.

2

Nem kannibálok táncolnak körül.
A kínzó hadnagy sápadt, mint az est.
A máglya láttán minden szem örül.
Fényt gyilkos vállán aranycsillag vet.
S hogy a korbács kígyója hátamra fölül,
csókjából vérrel írt, különös minta lett.

Károlyt „kitépték”*

„Szervusz, Kamil!”, mondja még
s a nehéz ajtó döngve bezárul.
Csak a sikoly, a búcsú rebben itt
alacsonyan, fecskeként.

„Szervusz, Kamil!”, hallgatom.
Egy óra telt? Száz óra múlt? Érzem:
görcsösen szorít: nem szakadna!
Majd ágyam neki adom,

kortynyi vizem, falatnyi kenyérkém,
gúnyám – s ha lesz majd – asszonyom.
S kisfiam, ha félve felriad,
tudom: ő lovagoltatta térdén.

* kitépték (jegyzet)

Az Út

A kimondhatatlant énekelték.
Repültek. Égtek. S egyre kihunynak?
Kihunyt Húgunk, mint láng között lepkék.
S az ég még tisztább kék, mint a Mont Blanc.
Köd mögött keresem könnyű testét,
lábnyomával kígyózó utunkat.

Utunk? Az ott a kék mélybe bolygó,
sascsőrből kihullt vipera, mered.
Ott felejtett ezüstszalag? Bordó
lugas tán? Kotta rólad? Ékszered?
„Békésen porladni volna oly jó,
sziszegi lágyan, míg csak elveszek.”

De utunkon, hol a város csillog,
az aranytornyok, a sziklagriffek,
még meleg a kötél és ring! – Ott
domborműre lopták pőre szíved,
ott a Domborműves Házra* siklott,
hurokba csalt az út, s sziszeg, sziszeg.

Mert hurok görcse, ha ezüstszalag.
S lugas? a szomjúság lugasa tán?
S ha kotta – hátunkra írta kardlap,
vérrel telt irkája a makadám.
S ékszered az árny vas-súlya rajtad!?
Feketül, mint farkas a kert haván.

„De így repített föl a Magasba!”
Ki mondja ezt, Lekaszált Fű, gyermek?
Csak a csönd, a csönd fölvert harangja.
Jégbe falazott szülőddel, vermek.
Csak a labdapattogás visszhangja,
méhkaptár-emléked, fürdőtermed.

S új támadó csap új szökevényre,
új vér ragyog a vén út hamuján.
Nyomunkon hintáz torz gyűrűjével,
mosolygó kígyó, kétszínűn, puhán
sírodra lép, korona-kövére.
Mennyi árny, mennyi vér porlad husán!

Kígyózó teste kiolthatatlan.
Ezerré vágnám, ezer új terem.
Mállhat a vér – a kalandos hadba
új Húgom lép, Szeretőm, Gyermekem.
Ős ige léptük, kimondhatatlan.
Tolul az út tovább a szívemen.

* Domborműves Házra (jegyzet)

Magyar ének ’51-ből

Úrnőnk: Győzelem. Elnyerem kezét!
Dózsa tűzszékét, aggok zsámolyát
(láttátok, hogy szálltam a lápon át?!),
ha nem is nekem ácsolta az ég.

Láttátok, hogy szálltam a lápon át,
míg minden zsombék farkassal üvölt,
gyermekkorunkhoz nem maradt hü völgy,
érzem harangkongásuk ostorát.

Most minden zsombék farkassal üvölt,
kigyulladt hídról lápba dönt utam.
Isten szeme közt szétcsapó futam.
Fölemelem sorsom, mint vaspörölyt.

Ha kell, a lápon át szökik utam.
Ha kell, a láp alján is repülök.
Farkasok lába közt: varangy, ülök,
s az ocsmány maszkban szellemem suhan.

S ha véres foguk lánca körbeér,
az ocsmány maszkban szellemem repül,
egy szál atomba zárva ül – belül!
mert igaz, hogy a cseppbe tenger fér.

Ha széthasadt, a szívem elvetem.
S ha agyam anyaga lesz akadály,
magam őrlöm szét, éhes Vad, zabálj!
Szál atomba zárlak, győzelem.

Újonc

Éhes, fullánkos szemével harmincegy nyomorult
állja körül a szépszál, kék szemű, szökött katonát.
Parázzsal kínzott csuklóját mutatja ez, de ki
tud itt sajnálni egy nyolcvankétkilós embert? – A bokád
vastagabb, mint nézd, a combom! – sír a fonnyadt kamasz,
ki épp ilyen izmos volt egy éve még; görcsösen zokog.
Irigy szemek kereszttüzéből az új rab hátrál.
– Állatok vagytok? – És úgy rejti testét, mint amit lopott.

Csapda lett a fészek

Vak éje vár a halálra-készületnek.
Cimbora, látod, a buggyant szájú katlan
ásít, csalogat. Mondd, mért volt megszületned,
ha szurokba mártott pehely, s gyúl a halhatatlan?!

Ó, én néha, mint a megért gyümölcs,
és annyira telve fénnyel és örömmel
láttam magam igazán élni – de a föld
fojtó mocsarán csak álmaim kulcsát töröm el.

És üvöltenék, mert csapda lett a fészek!
Hasadoz, buggyan rám a föld, e sárburok.
Nyakamra lép, gúnnyal bök rám az enyészet:
„A végtelen, mint gyenge szellő, őérte forog!…”

De elfojtott dühöm csak néma morajlás.
Hát hol a hang, mely szabadon-szállóig hat?
Hogy fussatok, mert a föld hamu és parázs!
Az emberek mind, mind lerombolják házaikat!

Ezért volt az élet húsz gyarló, szép nyara?
Húsz évig járt velem álarcban a Pokol.
Ha más nem – anyám vár, cimbora, fuss haza!
Szólj: Pihen csak. Lába ibolyás rögökbe botolt.

Fejem fölött akasztófám

Fejem fölött akasztófám.
De sohasem lehet tudni,
condra tündér akar most tán
csávámból engem kihúzni.

Isten küldi őrangyalát.
Nagy pallosát villogtatva
(szégyelli a világ magát)
jön értem az istenadta.

Vagy épp csak egy rozmaringmag
hullott a hóhér szemébe.
Testvér, sose bízd el magad,
lakodalom lesz estére.

Harangok könnyesre fújják
az éneklő, esti eget,
s maszatos, jegygyűrűs ujján
szorongatod az életed.

Mint a bábut, célba vett

Augusztus hó koravén, vemhes,
csillagok kezdenek hullni.
Ha halál az ár, jöjjön a kedves,
meg kell innen szabadulni.

Agusztus, mint a bábut, célba vett.
Hajít rám ezer görbe tőrt.
Hátam mögött liheg már céda Recsk,
s tíz hulla hó, mi összetört.

Hol hóhérok halálos mentés
hada jött, szöktem mennybe-vágyón.
Elhal a kő- s pöröly-pengés.
Szakadj élet, mint húr a gitáron!

Százszor jaj annak, ki a végtelen
hűs gyümölcsösébe vágyott!
Amit élet nem adtál meg nekem,
halálban érjem a lángot!

Bánom is én, hogy Istené a láng!
Ellopom, s lobog majd a tűz!
Mátra mögül s az égről szökell ránk!
Minden kínt, gyönyört betetőz.

A túlsó szegély

Még elmondom ronggyá foszlott szájjal,
az ördögnek is van ám paradicsomkertje.
S várom, vénné elvarázsolt gyermek,
hogy a végzet karmos lánggal előseperje.

Fekete ország kő-vetéséből,
sziklák réséből kikelnek kígyótojások,
hol a határon szakállát rázó Isten
köpönyegébe rejti a világot.

Annyi fény szivárog át a rongyán,
ami hideg poroszlókézzel előre lök.
Rostélyos bagolyszemek forognak,
a hajamba szántó alacsony üstökösök.

És számítgatom magamban, őrült,
mire a köpeny túlsó szegélye kienged,
a koromban szorongatott kézből,
kesztyűtlenített csont, pereceid kilesnek,

s e hiéna-emésztőszerv-mélyből
kitalálva egyszer, a nyikorgó temető
előtt jön a mezőben ekével,
s beszánt tavasz-szagú földbe a szántóvető.

Sírfelirat (1)

Korán eltévedt csillagszekér.
Meghaltunk, paradicsommadaram?
Szomjas őzek húznak át a völgyön,
a forrásnak szőke haja van.

Búg a tiszta, meztelen áram,
és édes vizek, mint a leányszem
kéklenek kőmedrük husában.
Részeg, s nem úr rajtunk a halál sem.

Hullám csókolják szarkalábok.
Csípőmre szomjas őzek hajolnak.
Korbáccsal vertek s meghaltam tán.
Helyettem tovább csillagok szólnak.

Recski húsvét

Könnynek, vérnek vége.
Vak tava kiszáradt.
Kiáradt folyónak
hűlt helye: csontfehér
kőmeder. Ez vagyunk.
Habsárga hajókat
ringat a zöld homály
messze, messze, messze.
Jézusom, meghalunk.
Jönnek a hóhérok.

Jaj, olyanok, mint mi.
Suhognak felettünk.
Leütött fejű fény,
körgallér elé buksz.
Arcélük s a kemény
sziklafal összefolyt –
kő moccan, kő zuhog –
szög hatol csontomba.
Kereszten, Jézusom,
nyaka-tört fejem függ.

Mint nyúzott nyúl, fáról.
Péntek van. Szurok-Nap.
Fejjel le függőhöz
verbénák nyújtóznak
hajfürtöm közé be.
Nincs itt semmi múló,
hóváró hervadás!
Újra, újra nyílnak
nevedre, Jézusom,
verbéna-verseim.

Játszik a temető
lampionos kertje,
korai szeder szám:
izzik az erdő-ég.
Mikor a római
lándzsája átaldöf,
Jézusom, Jézusom,
hajszálgyökerecskék
vérünket szétvetik
éji csillagképpé.

Égszínkék kupola:
holt Jézus alatta.
Tücsökszó léptű, te –
mosolyban vőlegény!
Ott lenn! Ott lenn, ott lenn
kő nyílik szülésre,
s anyaméh-édes Fény
színarany kapuján
ujjunk hogy összeér,
felkelünk Vasárnap!

A bánya keresztjén

1

Magam voltam. Az éji csönd
lándzsákat ránt, lábához dönt.
Eleven kígyó-kötélre
függeszt a bánya hegyére.

S hogy függök ott, mélylő mocsár,
mérgedt tűzliliom nevet,
tigrismancsát nyújtja a nyár
szétszórni porrá véremet.

Égen lobog annyi felhő,
de gyomra lángjától dagad.
Ha elcsordul, csak új sebem nő,
cipeljem sülő hátamat!

A húst, amelyben olvatag
csontok közt ijedve lapul
ez a torz, se tigris-se nyúl;
angyal! hol hagytad szárnyadat?!

2

Hogy függök ott, s imádkozom,
orkánkar zúg: elkárhozom.
Nézd, mocsári mélyben lenn a
világ vár vissza, Gyehenna.

Mert maradt pár tollam is ép.
S ami fő: kulacsnyi élet.
Sasnak tolla?! – Repülök majd,
gúnyjául a repülésnek.

Halj meg, tündéri vers!

Nekem volnál szelíd vers
utolsó menedékem?
Tiszta formák labirint
útján kopott el térdem.

Táncoltam én, mint Kató
fehérharisnyás lába.
Nagy, tüzes szőlőfürtök
hajoltak lábnyomára.

Lassúdott lépés: botlás.
Elég volt virtuskodni.
Szemem gyűlő homályát
virággal teleszórni.

Rájuk mondani: napok,
s e világra: végtelen?
Robajló látomása
az éjnek ég szívemen.

S ha feléget, hát úgy kell!
Hangod már nem tép sebet!
Felszaggatom a sziklát!
Sírt ástál? Én is neked!

Alvó tündérmás! Sárnak
tenyerén: magad égi.
Paradicsommadaram! –
utamat végig-égi.

Hozzám így lehajoltál?
Még engem is szerettél?
Hiába mosolyodsz már.
Megettél. Eltemettél.

A sosemhalottak éneke

Oldott hajjal két halott, szegény.
Lágyan simulunk mi a porhoz.
Véres fejünk süt a hold helyén.
A balta zúg, a sas rikoltoz,
de szánk gödréből zúg a remény
mély kürtjén a haldoklóhoz.

Oldott hajjal hevertünk este…
A fénynek csak kósza fodra ért.
Hűs dalt a forrás hangja csengve
sikos part kövén csak lopva mért.
Már közelnek tűnt mind a messze.
S csillagok hajoltak ajkamért.

Égő csípővel nyiladoztak,
epedő szirmuk hullt a fáknak,
míg testünk körül kiragyogtak,
gyöngyház-kelyhét nézd a virágnak!
– Forró páránkban ringadozz csak!
Mi Tavaszt hozunk a világnak!

Oldott hajjal ért még a végzet.
Lecsaptak. Vittek a halálba.
Azóta ott a forrás kékebb
s nyomunk a vándor megtalálja.
Talán az Isten kőbe vésett…
Csókunk fészkén ring s ég a mályva.

– Két szerelemre oldott gyermek!
szólt a Halál, de rossz fogás van!
S mint akit balga tette kerget,
sápadtnak tűnt a ragyogásban.
– Hát szálljatok ti Egybetettek!
S villámmá váltunk, mint az áram.

Így szálltunk a hegy homlokára,
hol balta zúg és sas rikoltoz,
hol csókunk ért a kínhalálra,
az embereknek szíve hordoz,
és szétmállt testünk zöld sarára
fátylat örök szél könnye fodroz.

S mint vihar-hozta sebes gályák,
hol a bányák lámpái lengnek,
mi feltéptük az est homályát,
tajtékos, boldog dalunk csengett,
dalunk felverte mind a bányát,
szomjaz – s szépül, aki szenved!

– Szeressetek minket tavasszal,
ha sziromhajtó szél kiáltoz!
Véres tetemünk? Sorsunk? Azzal
lettünk hasonlók a virághoz!
S hogy megtörtek izzó vasakkal?
Hiszen száll szívünk a világhoz!

Mondjátok azt, hogy újra hiszek!
Szeretni vágyom mind, aki ölt.
Tegyétek össze kezeitek,
fiatalodni így fog a Föld.
Nászt muzsikálnak sebes vizek.
Lábunk alatt minden csupa zöld.

A balta zúg, a sas rikolthat.
Virága hull a körtefának…
Kik szerettek, sosem halottak,
kötöm csokrát a legendának.
(Látod Kedves, így kidalollak.
Mi Tavaszt hoztunk a világnak!)

Áldozat

Oly víg legény lehetne társam
finom kis lányok csipke-rétjén.
Súlyos szemhéja leeresztett.
Mosom pelyhes szája zugán a vért én.

Rőt sziklák szarkofágján fekszik.
Ritka köd foszladozik rajta.
S hogy mindent elzáró köd körül,
lecsuklón hajt a semmi fölé karja.

Felhúzott térddel ágyékára
erős jobb combja temetve dűl.
Mint hulla a mélyben, alján a
fallosz kioltott, sápadt gerezdje hűl.

Olyan ő így, mint a Sixtus
vén falára festett Ádám.
Vénhedt,
alvadt fekete muzsikával
beszőtte őt a végzet.

Repedések
iszonyával.

Ő volt

A hegyárnyékban áll. Kísértetes. Ő volt.
Recsk. Az erdő egyetlen nyíló vadrózsatő most.

(Forrás mögül fehér hasával kibukkanva már
édes homályban sugdolódzik a gyertyán és a nyár.)

Ő volt. Társam vére terjed, ágazódik. Gyémánt.
Oly könnyen ölte, mint aki két méheszárnyat szétránt.

Egy ifjú hadnagy

Egy ifjú hadnagy jött az úton. Vállán kócsagok
tollát utánzó hó hevert. Szeméből ördögök
hada a sápadt arc lázas rózsáin röpdösött,
lila völgyből hófúvást hozott és jégcsapot.
Kőszobor – benne epéből kevert szív lapult.
Ez a puha száj siklott és rándult, mint a féreg.
Csúcsíves-körmű könnyű kezéből a véreb
rohant a hegyi hóra. Piroslón alkonyult.
Néztük mögötte az ijesztő napkorongot,
s barátom így beszélt: – Úgy járunk majd, mint a festő,
ki igazat fest, s nem hiszik, „nincs ily szín, se felhő!”
Ilyen hadnagyok sincsenek. – Ilyesmit mondott.

Domború gödör

Nyüszít a szél a drótokon,
néma isten háta mögül.
Jöttek széparcú ördögök:
jól fonott korbács ha röpül,
a sújtást hagyják örökül.

Mi voltunk vagy ezren a nyáj,
tízmillióból összevert.
Mikor kapuján beléptünk:
szikla és krisztus – férfiak!
Most nézd e nyájt, hogy kínt legelt!

Élet voltunk kapujában.
Aztán lettünk ördögöknek
agyagául sár és sár csak.
Boldog halott! Neki könnyebb,
mert ki él, csak állva görbed,

betöltve, mily jövőt sorsolt:
mészfehér domború gödör.
S boldogtalanabbat erre…
Mintha tojáshéj repedne,
a színjava úgy kiömöl.

A foszfor csipke-klastroma,
a mellkas és az orgona,
a mennyrepesztő jó tüdő,
a fej s a kar a lábbal mind –
csak lelked nem jut át soha.

Ha a lélek nem jöhet át,
most aki él, mire él már?
Lesz ezentúl: tojás héja,
üres háza roppanékony,
késleltetett halál, szél-vár.

Madár az ablakban

De furcsa madarat láttam ma!
A Galyára tárt ablakban ült.
Bíbor fejével mintha intne.
Egyszercsak minden elmerült.

Remegéssel és foszladozva
merült alá a napfényes nap,
s a bíbor madár újra bíztat,
gyolcsaidból kibontsalak.

Habot hányó piros kutyák
éles foggal húznak elébem.
Fiú-csókkal mandulaszín
szemhéjadat hiába érem.

Sovány karod hiába fognám.
Lecsuklik, mint a hattyú feje,
ha az ég pántját megrepeszti
halottan úszó szárnya nesze.

Nem sírok. Átkozódom, anyám.
Megölném a bíbor madarat.
Bűvös szeme már nem mered rám.
Könnyre lakatlan ég fakad.

Isten háta fekete

Az Isten háta fekete
vak koporsónak látszik itt.
Kimondhatatlan messze áll,
inkább csak guggol három ház,
füstjük sem ér a drótokig.
Isten ül a hegyen föntebb,
a háta, a háta látszik itt.

Ó, ha széltől veres estben
latrinának rúdján csüggünk,
állattá vált tagok, kezek,
iszonyodva egyre látom:
aki csak él, hull a próbán.
Soha embert kínja nem fog,
csak dögévé, sárrá tenni.
Jobb lett volna a bitófán.

A kő alatt

Hej, gigantikus szárnyú az öröm!
A rőt est lobogva gyúlt a szájon,
a görcsbe dermedt kéz repül, köszön,
s úgy lódul a hang, hogy zengve szálljon.

Megmenekült… s itt maradhatott.
Csöpp esze volna, széttekintene.
Lent, ezüst mélyben Recsk falva halott,
s lila fátyla közt holt az ég szeme.
Hófoltok hátán szédülő rabok.
A fényes hasú szél: sírok szele.

Vigyorgó bajszuk úgy hullong fölém,
mint nyájas nagyapó régi télen.
Mert nem ők rángtak a halál ölén,
most tíz, száz segítő kéz a bérem.
S titokzatos ívem repülöm én
élet s halál közt, borotvaélen.

Táncosan szökik a vér. Hazafut.
Meleg van. Nyár van. Anna és anyám.
Zsuzsanna húgom nyitja a kaput,
s már ülök a kert zöld ravatalán.
„Piros alma a halottnak csak jut?”
Anna szalad, s a kert tüze nyakán.

De nagyobb dolgok is történnek ott.
Zsámolyán ül nagyanyám s megbocsát.
Köztük minden évet sorra lakok,
kútban hűtjük Iboly gyümölcsborát.
És él a gyermek, múlnak a napok,
Annának nyakláncot adok, korállt.

Éjjel, ha nagy, puha nesszel oson,
40 fok lázat mutat a koráll.
Kialszik a lámpa asztalomon,
menyasszonyfátylú szél ágyunkra száll.
Hajnali inge elrejti nyomom,
aranyló válla, a szelíd ovál.

De az öröm, a barbár szőrbe bújt,
lándzsát vet rám Zsuzsanna kapuján.
Hóval mosnak. Karjuk szinte megfojt.
Cirógatnak, hogy nó!…nó!… Azután
világos minden: rám hétmázsás kő hullt.
Megöl? Ki fut haza egy őzsután?

Kőlapban véres tavasz-lenyomat.
(Csak a kövek közt vérző patak zúg.)
Ha derekam most nyomorék marad,
hóférges ágyban jobb ott alattuk.
Csend támad. Múlnak morajló szavak.
Kéjnek, halálnak csend a foglalatjuk.

Hófoltok hátán hagynak a rabok.
Ülök. Szívemből egy kép száll tova.
Kővé válok. Robajlanak napok.
Majd mord sörénnyel övez a moha.
Így óriás s emberfaló vagyok.
Csak gyermek én már nem leszek soha.

Mint egy parasztfiú

Ó, most elrepülni kéne,
vagy kiégetni a szivem.
De tiszta helyettem a hó
s én rügyes mosolyom viszem.

Viszem, mint egy parasztfiú.
Hátán a hold, s Nagykarácsony,
feje fölött angyalokkal
úgy örül, mint száj a szájon.

S megy és megy a hómezőkön.
Róka surran – oda se néz.
Farkas villan, medve dörren,
s megy és megy, és oda se néz.

Falu fut el falu után
s a feszületen nincs a bús
tövises úr a temetőn:
anyja ölén alszik Jézus.

S megy tenger s föld közt, mint akit
a csillagok uszálya ér.
S a vége – bárhogy is kereszt –
Betlehem lesz. Ő odaér.

Arckép temetővel

Húszéves voltam s Genovában
Neróra várt a Khedivével*
egy zsidó lány. Dús ajakában
láztól karmosan s bíbor vérrel,
méztől ragadós ajakában
Libanon lombján várt hány éjjel!

S húszéves voltam, mikor Irén
barnábban a pásztorfiúknál,
vad mosollyal szép szája ívén,
életemből kitárt kapun szállt,
kötöztem volna telt csípőjén én,
s nem több ma egy emléksziromnál.

S élhettem volna Firenzében!
Arcom köré a megszülető
tavaszt festve, ha szüzen érem
a fénnyel teli tenger verő
taréjain!… – S nézd önarcképem
háttere Recsk lesz. Köd. Temető.

Egy öreg este… Itt-ott sírnak.
Vállam Bandi öleli féltve.
„Halottak Napja”, szól. „Kibírtad.”
Kilépünk a hegy gerincére,
s mit iszonyú mély egyre ringat,
ránk köszön a temető égve.

Oly közel van, hogy szinte fognám!
Lobogó mécse idehozza.
„Toluljatok mindnyájan hozzám!”
Sötét mámorom kiáltozza.
S vágyódik minden a hegy hosszán,
jó, avar-ágyu sírdombokra.

Mint szentjánosbogár a hullán…
Hát így lobbanhat csak a dallam?
Hány éve volt ez? Ó, ha tudnám!
Csak azt tudom, nem így akartam.
Fénnyel teli Jövendő bukj rám,
mosd szét a múlt rögét magamban!

* Néróra várt a Khedivével (jegyzet)

Sóhaj

Atlasz súlyától görnyed a vers.
Úristen, miért, hogy a földre versz?
Hogy merjen álmodni az élet?
Odavágyom, hol az országok zöldek, füvesek,
hol a tavak tiszták, kékek.
Ahol majd virágot hordok, nem köveket.

Hajnali eső

Megszédült táncos fátyla volt.
A Mátrában gyakran járnak
– már fent a Nap s még fenn a Hold –
ilyen tündér, táncos lábak.

Most minden ivott. Részegek.
Ivott a föld, az ér, a szikla.
Csákányok, lepkék, kék szemem.
Szememből ivott minden szikra.

A Mátrában nem gyakori
az ilyen tűzből-kelt lélek.
Nem ismert, hogy rámhajolni
volt merész, és összeégett!

Hagymaevő három strófája

Enyhe hagymaszár, sima, gyenge, s csípős!
Nyílna hűs husán szaladó idő még?
Zöld szakálla vad szaga száll – s esengőn
bomlik az emlék.

Hol korog hasad? Neked is telik most?
Úgy harapta szád (nevető szemed könny),
mintha villogó szinezüst tálcán
volna az őzhús.

Csókolózva kétszereződne, s csípné
vissza szám s a szád nefelejcs időnkké
tegnapunk, ha egybeborulva most itt
érne a sortűz.

Mint egy ember

Csak az álom szeret engem.
Kelyhes hasa csupa pára.
Forró gőz és éhes illat.
Puha állat tenyeremen.

Ölében én is jó vagyok.
Akit öröm vár, férfikor.
Harminc év aranygyapja és
verbéna ízű asszonyok.

Mint aki el se hajózott
kígyós, hüllős förtelemmel,
ölében én is szép vagyok,
szépszellemű, mint egy ember.

Anyám három arca

Egy asszony néz. Még olyan fiatal.
Szemével muzsikál.
Sötétlő haja elhever rajtam,
de fénye átszitál.

Mint aki magában Napot hordott,
és átizzott husán,
egy másik asszony szeméből így néz
az ő szeme puhán.

A harmadik tekintete halott
fia homlokán áll.
Tart majd, mint Mária Jézust. Dúdol:
Fiam, mosolyodjál.

Átkos kamaszság

Elátkozlak kamaszos nagyhajúság!
Modern és pipogya tetszetősség!
Bíbor papucs és selyem álarc. Húsát
lobogtatja a tűz most. Már a tűz ég!

Belepöccintett láng, te, olajfolyón.
Most tanuljak látni, ha pernye ver?
Ha vörös gyűrűin forr a szemgolyóm
s fekete árkokból tör az este fel?!

Fenevad-lombok közt az égő tájon,
madárijesztő a „kölyök” helyett,
elátkozom most merész kamaszságom,
hajamban a babérleveleket.

Átkozlak átkos Anna-szájú szellő!
Szalmagyűrűs pünkösdi menyasszony!
Csak teérted nyúlt a merészségem,
ahelyett, hogy csillagot szakasszon.

Éretlen szerelmem, hó Észak-sarka!
Mire hajszoltam idáig a szánt?!
Fölfedeztem – hosszú hajam barma! –
a közömbös végtelent, itt, haránt.

Találkozás 1949-ben

Hallgat a kínod, hallgat a fátyol
alatt a keskeny, keserű száj.
Villámok villognak, zengnek távol.
Rajtam gőgös, lázas keselyű-báj.

„Díszítem magam akácfalombbal.
Olajvirág porán visz utam.
Hadd fogjalak, anyám, karommal,
mikor fiad kigyúl és elsuhan!”

Így akartam szólni… S hogy jó vagyok!
S hogy: „Anyám, nevetve szeressél!”
De szemed csak konokul hallgatott,
s úgy hulltál karomba, hogy elestél.

Négy évtized

Mint hajósinas
az árboc tövén,
toporzékoltam
szégyenemben én,
hogy dobál a víz,
a hajó borul –
és nem értettem,
ha máshoz simul,
és víz és hajó
engedelmesen
más kézre játszott,
haragban velem.
A duzzadó szél,
tajtékzó vihar
befogva dőlt, mint
járomba bivaly,
s széles szügyére
lenézőn köpött,
ki – hajszálon múlt
és hajótörött.

Ma, mint a hajós,
úgy, koravénen,
az árbocokat
szinte csak nézem,
a szelet szemmel
kötélbe fogom,
a tárgyak kedvét
mindegyre tudom.
Olajat tűznek.
Posztót bikának.
Ennyi haszna volt
az inas korának.

Minél vadabbul
törsz Rinocérosz,
bennem a mindegy
nyugalma céloz.

Fűszál a mezőből

Ki adott neked nőket?
Hát nőket is kaptál?
Kézfejük zászlóként nyúlik
a Túl felől.
Olyanok, mint az enciánok:
kékek.
Mi történt velük,
hogy üvegből valók?
Hisz az őröltpaprika-fakó Időpor
kis piramisából
valami alvilági
belőlük vert szemed közé:
épp a karcolás,
szemérempárnájuk, ahogy
rózsaszín-barna
futóhomok-hajlatokban
ugrásra kész.
Mint vadmacskaszív
a karmos prém alatt.

Mikor madárcsont-vállukról
a teremtés
legutolsó
porszeme is lepergett,
annyiféle öv tövében
hát nem ugyanaz a
repkedő moszat száradt?
Ugyanaz a sóstengeri zsálya
kapaszkodott ikrás bőrén
a só mézével feléd.

Talán ezüstveretű övből
kiugató pisztoly
golyója vágta el csókod?
A Féltékenyé?
Vagy lósörény sárga
szomorúfűz-sátora
borul rád
s szétvert-csövü fegyvered fölé –
a Párbaj után?
És őrjöng
véres bőringed fölött
a szoknyáját
kidőlt szívedbe tömködő
Szerelem?!

Szó sem igaz az egészből!
Nap, napra hullt,
mint fölfűrészelt hulla a zsákban.
Pincebogarak
fölzabálták a tűzfalat
s holdfénybe gabalyodva
nyögve aludtak,
de papucstalan lábuk
fölöttük csupaszon surrant
lámpásodig.
És májusi nimfa-arcuk,
és tengeri csillagok szemük helyén,
szakadék szájuk, és
sárkánytaréjú lángkastélyuk
sárga ágyán a sírás,
meztelen gyermek ibolyája
körülvett,
mint tetemet a vadvirágok,
mint holdfényes margaréták
gyermekkorodat.

Olyanok voltak,
mint egy felhő,
mely tengerből támadt,
s megzöldült gályákat emel
fejed fölé.
Kivált a lelkük:

csaholó cápák közé
fürdeni merült a hold;
előbb
fehér orrhegyükön volt
billegő labda,
majd hajók közé szorult,
de átfonta mindet
lompos sugarával,
pamut-puha fénye
kormánykerékre simult,
és fölrepült ismét
az éjszakai ég
hideg magasába,
gyémánt tál arcában
ügyetlen bukdosó
fekete hajókkal,
szívszakadt sellőkkel,
fenségesen.

Ki veszi észre titkukat azonnal?
Hancúrozásuk szökőkút-kürtjei
sűrűn lövelltek szemed közé,
„körhinta nálad a szerelem”,
szóltak hátracsavarult fejjel
szőlőfürt-édes
lábujjon ingva,
de Legbensejük
világtalan szemmel aludt,
mint fény-nem-érte bábu,
s olyan volt így,
mint vízszintesre rémült
gyertyaláng a barlang előtt.

Ha valaki
a világvégi szélvész
síplyukait kezével befogná!
Ha valaki
láncra verné a hajnalt,
amint az utcán
ittasan nyújtózkodik
s beletörli száját
egy maneken-blúzba!
Ha valaki
viadukt közepén cikázó
expresszre markolná a Földet!
S a Virág Benedek utcán
a Seholsincs Temetőt
kezébe venné,
mint egy szál vadkaport,
a szívdobbanás nélküli csend
sírdombja alatt
odaérkezne Hozzá.

Minden ölelés
annyit ér,
amennyit
törleszt a halálból.
Enciánok, nők!
Üljetek sorba
az Átlós utcai zsámolyokra,
a hajóhinta ülőkékre,
szüzek,
rakjátok vékony lábatokat
fehér ágyatok rézgombja köré!
Terpeszben állva
a zuhanyzó rózsája alatt,
a biciklinyeregben,
nevessetek
esőcsepp-szakállú
dáliafejek alól,
mert nékem a nevetés a gyengém!
Mondjátok:
„Hótéglájú eszkimó-palotasor
összevissza dülöng szádban,
vérben, tűzvészben jéghegyek
eszterláncot járnak,
guggoló jéglámpák
övezik a bíborhátú bálnát,
koszorúzzák
meztelen testű nyelved.”

De vajon ki hív
e tankönyvbe illő percben
Legbensejének
múmiapólyái közé?
Nélküle a kis nő olyan,
mint magmáját vesztő Földgolyó:
vonzódik csak összevissza.
Miféle játékszer
egy üres csillag?
Bezúzzák, mint kirakatot
zsákmányért a rabló,
de a holdsütötte
puha porban
csak az ékszer
hideg helye sötétlik.

Hogy jár,
kit megdelejez futballista?
Spiccel, sarkal,
fejel vele.
Neki labda az élet,
labda a nő.

S szemét se rebbentve
a Tüzértiszt
rovancsoláskor az Arzenálba
ágyúgolyónak besorolja,
ha épp hiánya van.

A lemezjátszóra
feltesznek
egy olajba sütött rózsát
muzsikának.
A Matróz
s a jogtanácsos,
a Rövidlátó
s az Adolf-bajszú
alsónadrágban virít,
és évák-évája,
kármin redőnyt eresztve szemére
az ingből kilép.
Fehér lepedőn
összesűrűsödik
az elefántcsont csípő
rejtett világítása,
a sörszőke domb,
a Nyelvszánkó,
Csók-ól,
mindössze
falatnyi máglyarakás.
Miért rontják el vele
mégis a gyomruk?
Egyszerre
Adolfnak sem jó,
ami csak neki jó.
Eltörik a lemezeket,
összeroppantják a gyűrűt,
a poharat,
az ágy lejteni kezd,
a Matróz-Zsák
káromkodva hempereg odább:
tüskés galagonyához ért.

A magány tekergő macskái közt
(bronzszőrük felborzolt vércsepp),
a kislánykori ágy szagából,
vécéablak opáljából,
a kertvégi gödör
szivárgó homokjából
rászabott pizsamába
állig gombolkozik ő,
korunk megrendítő
üres csodája,
éva, a Nő.
Hacsak
nem lett belőle szülőgép.
S az elnököknek
még nem ajándékozott ikreket.
Tíz gyermek után
a becsületrend
lovagi szalagja
zöldell mellén.
Háborúban
lohol fia után,
s leukoplaszttal
visszaragasztja
nyakára fejét.

Mi hát a végeredmény?
A kövér, köpködő Usellini
festett egy púpos szabót,
amint a befüggönyözött műhely alján
a próbababának gitározik.
Te is ezt választod?
Soha?
Ami a púpot illeti,
amúgy is már a válladra szállt.
A gitárszó édes volna ide.
Molnár-arcodban
nem lejt vízikerék.
Szétmállt, puha kőzet,
nem mosolyog.
Gödreiben
csak a vízmosás csillog:
a szemed.

Azt mondják,
gyermekkorodban
arcodon egy fiatal lány
néha átsuhant.
S ugyanő volt,
kinek kezét,
mint kecses kesztyűt,
felhúztad olykor.
Azt hiszem,
megoldhatom a rejtélyt.
Egy elhagyott mosolyt
láttak az árgusok,
az Emmiét.
Verandájuk színes ablaka alatt
találtad nyolcéves korodban,
mikor este
veranda-ajtón át
a kék szobáig lopakodtál,
sértődötten,
zivatart hordó
faun-szemekkel.
Bent
vaníliás kiflit rágcsált Emmi,
tükre előtt haját leengedte,
apja s egy férfi
térde között táncolt,
fésűjével egyszer hajadba túrt,
és egy hosszú csomaggal kezében
örökre elment.

Tele voltál
nadrágocskája emlékével,
málna- s tejszín-illatával,
ágyán
a falhoz támasztott lábfej
ágaskodásával,
liszt-tapintású
combjaival.
A színes verandaablakban,
mint a méhek
még epres fények dongtak,
s alig hallhatón
téglalépcsőben
a mély kopás
tele volt Emmi lépteivel.
Álltál ott,
négyfelé nyitottan,
mint szénával behordott fészer.
Fény-nem-látta arcú bábu:
mosolya ekkor
szívedbe feküdt.
Hisz Föld is,
Ég is a kisfiú,
lány is, fiú is.
Azóta,
mint vízjáró suhanc
vontat maga után
napernyős papírcsónakot
(benne ködfülke
függőágyán fekszik),
hordoztad őt,
és együtt éltetek.

Ez az emlék
egyetlen fűszál a mezőből,
hol az ég tűzvésze kéklett,
s gyermekkorod
félredőlt pagodái,
virágok,
arcodba öntözték a tavaszt.
Most hogy a nők
a Túl felől
kézfejükkel búcsút intnek,
mint csillagövet,
mint új Androméda-palástot,
e fűszálat visszainted
boldogságunk arcmásával.

Lesben, utoljára

„A Délszaki Fényhez címzett sárga napozót
homlokom eldeszkásítva megközelítettem.
S csakugyan délszaki fény vetkőztetett nőket,
kavics-baziliszkuszok derengtek talpuk alól.
De eltestetlenedtek, mint lámpázott tojás.
Ópiumfehér csontjukról oldódni kezdtek.
Már betonná bunkósodott a lábam értük.
Már kerítésoszloppá bénult mind a két kezem.
De ketten visszamaradtak, hogy deszkacsomó-
szememet befedjék. Aztán mind elpárologtak.”

A pirosharisnyás lábú óra

Azt gondoltam, hogy Mirjam: óra.
Ő ráadásul érkezett. Be
volt csomagolva harangszóba,
és bedobva a sárga kertbe.

Bámulhattam volna, mint Rembrandt
orvostanoncai a leckét,
amit professzori rekedt hang
majd anatómiává szed szét.

Magyarázat – titkaid helyett?
Az éjt rád szabó ruhádból
két foszforos mutatóhegyed,
cipőtlen lábfejed kitáncol.

Piros lábszárral harcban a tél.
Izzó kályhacső-hajlatait
két piros, almaillatú térd
nyitja tűzpiros kagyló-lakig.

Künn a hidegek szele kürtöl.
Éj, diófákba akadt uszály,
didergést borít ránk az űrből.
Óránk mutatója körbejár.

Pirosharisnyás lába egyre
mutatóként űz maga előtt:
mint szobraink köré a kertben,
deszkázzuk körénk a jóidőt!

Mélység és magasság

Az elsüllyedt hajókból város támadt.
Tréfából hordták egy helyre a szörnyek
mind a lusta roncsot, vasmacskát s följebb,
lenge korláton akadt koponyámat?!…

Most utcái vannak, s éjszaka sápadt
villódzás jelzi: száll, s villamos csönget.
A víz üvegkockái meg sem törnek,
bongnak, amíg a furcsa utazás tart.

De éjfél után lassúdan meglazul
s a süllyedt város hangjaira hull
pár tégla a tenger kék tömegéből.

Már látni az eget! – S egy alvó állat,
bár kristállyá álmodta magát, szárnyat
talál testén, és ő is fölfelé tör.

Korlát a mély fölött

1

Itt fogtok állni valahányszor, ha
e bokrokkal ölelt tisztásra lépek,
némán, soványan és többen görbén,
törpe sorfal, kérdőjel-csigákkal?
Közétek csavarodik este, mint
összekuszált kék s rózsaszínű háló
a heverő testből kitört ideg,
s a képzelet harangsora hangzik
eltévedt állatok sírásaként
lándzsatestetek hidegéből. Rátok
az se hat már, ha az ég vitorla-
siklással merül hegyek közé,
a csúcson nőtt fa nem varázsol,
a vén trombitalomb, az éjszakállú,
míg rászakad erőtlen mellkasomra,
hogy felröpítse, mint halászhálót,
szétterjessze, földre, égre csapja,
hogy megmerítse és körbezárja
a bukó, kopoltyús hal-napot.

2

Lábujjhegyen lepi meg a hajnal.
Áll csak – a kertnek vagy az égnek háttal?
Széttört fokain üldözött állat
vagy öngyilkos teste hagyta görbületét?

Részeg asszony

Kitámolyog a folyó fölé.
Milyen iszonyú a mozgás, motyogja a részeg.
Utcácska kerítésén, mint a sörhab,
fehéren izzik a komló.
Sok kicsi néger egy-fürtbe ragadva repül,
üde és haragos hullámvasútjuk:
magasra futtatott fekete szőlő.
Íme, a szelíd kis utca. Mikor rálép,
meredek púpot tornyoz
felemelt lába alá a járda.
Kiegyenesedik hát, kidöfi melle sírdombját,
sáros bokáját a púp felé löki –
de a púp nem púp: szédítő akna,
jéghideg szakadék!
Egy pillanat! Nyaktörő nagyot lép,
gyűrött kicsi teste könnyű papírként lebeg,
s hanyatt esik a sercenő salakon.
Szájára csapzott gyásszal bomol a haj szét,
mint magában égő szamócaszemre, zörgő bokrán,
a téli erdő fekete-fehér
vezeklő tórája csapódik.

Az utca elején volt egy bombatölcsér.
Volt a Jutadomb.
Voltam húszéves.
Ő kávébarna cigány kicsi kút.
A bombatölcsér alja meleg
rózsaszín-barna kapunyílás.
A kavics kékesen ezüst.
S a mohazöld árnyék átható csörgedezését
hallani kellett fejünk mellett,
mint a patakot.

In memoriam Cholnoky

(Utolsó kedvesének)

1

Mint pincében tartott fillér,
fénytelen volt a szerelem már.
Böjt az odaadónak. Rács
és árnya a csatornalétrán.
Mintha a halál lengetne
felétek fekete lobogót,
az egyre sűrűbb árnyék
csorogni kezdett, mint az eső.

2

Combjának belseje olyan volt,
mint a görbe északi tűzfal
hideg esők koromsötét
kiütéseivel a téglán.

Már szétrohadt a Margit-híd
esőtől hólyagos íve alatt.

3

Erre fa való, föld, növényzet,
megnyugtató hangyajárás,
bábon mosdó nedves pille,
melletted aki kitart, míg
évek múltán egyre ritkább
látogatásod ér a sírnál.

4

S már csurran-cseppen az emlék méze.
Arany kötőanyagában
borzongató kéjjel pillantsz
combjainak belsejére.

A hús rojtjai alól a csontok
időtlenségbe mosdatottan
visszaverik pillantásod.
Magával megtelt. Körré vált.
Egyedülvaló és megértett,
s te, asszony, játékká váltott fillér,
fal felé fordíthatod párnád:

Végérvényesen tied immár
a görbe északi tűzfal-comb,
a másénál romlandóbb testrész –

mert a költő, látod, nemcsak böjt.
Fején addig másznak elő férgek,
míg tiszta kövű szobád falán
képe körül szétrepülve
fehér szalag mind, aranybetűkkel.

Műtét előtt

Jéghegy, zömök-tömött halál, hajófaló,
úszik és körémfagy a téli való.

Húz fehér, áttetsző kesztyűt ágra a fagy,
legyen higénikus a műtét alatt.

Fa, vaskút-fogantyú, fönt a vérrőt cserép
hidegség gyöngyeivel mossa kezét.

Most válik a lehető és a sosem-lesz.
Élet, könnyelmű anyám, most elengedsz.

Mint régi, homályos tükör fiatalít,
hiányod megvillant bennem valamit.

Talán csak varázslókéz összevarrta rügy.
Nem, nem is rügy. Ágról már gyümölcse függ.

Már a magház kastélyágyaiban a mag.
Mag? Csak egy gyereknek-maradt pillanat.

Varratát bontva, ki varázsát megtöri,
bent: télire eltett szemed bűvöli.

Cseresznyepálinka-csönddel most elkábít.
Szívemig érintett, metszi halálig.

Mióta szeretem a lektorokat?

Nem tudom miért, ha lektort látok,
szemem szelíden hunyorít rá,
mióta körbefogtak pénteken
(lehettek hárman is ők)
e derék, klottkönyöklős irodalmi dolgozók,
s mint betanított bolhák,
pattogó érvük úgy csipdesett,
hogy sörényes-bundásan keltem én fel,
bozótszőrzetből döfő metszőfog-mosollyal,
és: hamm!, bekaptam őket!
Szegények. Azóta hunyorítok,
s ha gazdag lennék, mazsolával
ragadósra pettyezném lelkük ingét,
rontsák el hasukat valami jóval is már,
kiknek a lusta és koszos Szépség kis nadrágja jut csak néha,
s adogatják kézről kézre, míg bozontos farkas-testem
szerelmének gyűrűjéből kiszökik meg visszahull.

Nyári fagy

Faházban, tó fölött, hegyen,
pokrócba csavarva, mint a
régi rab, várom a napot,
s augusztus napraforgó-
sárga deléről álmodom.
Javíthatatlan az élő.
A fekete ablakon át
szemközt velem a világ,
a rám mindig vak szemű, és
fülkagylójában a dugó
(mint aki fél, hogy fölébred),
és pimasz közöny a száján.
A Nő szerint: szeretni kell.
Bűnhődik, aki nem szeret.
Visszakapja kamatostul.
Én tanítottam erre is.
Szeretni kell! Szeretni kell!,
kiáltoztam, mint az őrült.
S ki hallotta? Csak a kutyák,
hóban szaglászva nyomomat.
Mikor velem szemben fölállt
a Jutadombon a világ,
tizenhárom éves voltam.
Felhőkörvonalai, haja
szivárványa lánycombjáig,
templomhajó-szembogara,
mit sem változtat az első
felismerés jéghidegén:
megmászhatatlan kőorom,
csapóajtó alatti út,
járhatatlan lépcső, döggel
eltorlaszolt sárga ajtó,
és huzatos szoba-sorok,
koporsót ló vontat bennük,
kétoldalt tó, ahogy írtam,
s végezetül a cementkád
kopár szobában egymaga,
a lúgkőoldat és a gép
gyantás fából, a fakerék,
amibe önként beletörsz.
Erzsébet, piszkos jégkocka,
olvadozott a domb tövén,
a belőle induló út
a Magashoz érve kornyadt,
s a világ így mozdulatlan
kitárta magát, mint a nő:
jól nézzem meg, ami másé.

Lóállkapcájú szúnyogok
a Fertő felől rajzanak,
s a negyvenéves arc mögött,
a hegyi konyha-ablakon
a rám mindig vak szemű
(s fülkagylójában a dugó),
bár szivárványhajú most is,
s úgy tud hívni, mint a nászágy –
a világ csak ugyanaz.
A pokróc vörös mintája
beborítja didergésem,
augusztus napraforgó-
sárga napja felhők fölött,
gőgös hajó, már messze jár.
Egyetlen aranyszigonya
felöklelné bennem az űrt,
zászlóit tűzné a tűz rám!
Ó, láz! Láz! Hagyj most magamra.
A világ nem vegyül velem.
Egyre kirekeszt magából.
Költészet! feküdj hamuba,
formák!… – E képben sorsomat
a gyermek is felismeri:
Vérzek, mint a fölszabdalt őz.
Szép arcok közelebb lépnek.
Szép arcok fölöttem állnak.
Szép arccal átlépnek rajtam.
Szemük mindent átvilágít,
keresik a fölszabdalt őzt.
Megmosnák és bekötöznék,
távozóban ezt éneklik.

Csorba utca

Ki tudná egy régi késről, hol lett csorba?
Keresztleveledet kár volt írnod porba.

Tíz-tíz ház az oldaladon s egy vályogvár,
emeletes fején körben csatornasál,

begombolt öregúr-hasán ócskán lelóg,
kifut belőle egy napozni fürge pók.

A többi háznál vaskosabb és testesebb,
öreg zsandár-arca van, csúf és csupa-seb.

Nem láttad se te, se én, hogy ki lakik ott.
Bagolyvárnak nevezetük, s hogy miért? Titok.

Délnyugati történet

Zsák méreg Nap. Nehéz bíbor
csíkok a napfogó ponyván.
Az árnyék, mint a sivatag
tüzén elterült oroszlán.

Vigyél a folyóhoz, mondod.
A víz szügyén piros halak
falkában úszva, húsukban
parázs-rögöket hordanak.

Hullám görbe kardja alól
a víz fölnégyelt teteme
túlsó partig omlik rád,
szétrobbant csillag a szeme.

Megadom magamat, mondod.
Kiégett fűben a hangya
verébcsont-székesegyházat
tisztogat fehér-aranyra.

A temető, mondod, a fák!
És siketnéma kapuőr
nyit rozsdát szitáló kaput,
míg bazsalikom szaga dől,

só-heges válladra, mint a
gyerekkor kék fátyla tapad.
Jókor jöttünk, félmeztelen
sírásó itat bent lovat.

Homályból ezüstszegélyű
fekete takaró repül.
Halottéknál készülődnek.
A bojt már a lófejen ül.

Az úton csukott hintó áll.
Ezüstje alvadt, tükre vak.
Koporsójába (hova mégy?)
belefekteted magadat.

A sírásó is iszik még,
aztán csákót vesz fejére,
kerék nyikordul. Hull a hó.
behavaz mindent fehérre.

Az óra mindig összevissza jár

A ház fala szél,
teteje úszik fölötte,
két tenyér sötétség.
Az óra benne mindig összevissza jár,
és összevissza üt,
ablaksora örökös órabongás,
a negyedórák gyermekvesszőzések,
valaki követ visz a hegyre,
válláról leejti,
keskeny heverőd lábában megáll.
Fölülsz. Ablakodra bámulsz.
Redőnyével a tengerszint alatt van.
Fecskehajók úsznak odafönt.
Légtornászok salto mortaléja
arany bástyafok köré feszített azúrban.
Kanárilepte fák bóbitáin túl hullámvasút.
Meredek kanyarban lesben áll a rosszposztó tenger,
szíve szakadékát hullámtornyok gyémánt zsabójába rejti.
A gépkezelő tekintete
megrepedezik, mint a sült krumpli
a levegő alsószoknyáitól,
s a nevetés májusfái alatt észre sem veszi,
hogy a tengertaréj félretolta a sínpárt
s a gyermekekkel megrakott kocsik
a Nap kitátott szájába robognak.
A bíbor kárpit közén egy óra áll,
arany zsinórok végén rá bojt tekereg,
mint rácson át kilendített oroszlánfarok.

A rézharangra kiöntöttek három fölfújt angyalt,
rézmosolyuk majomfintora még látható.
Mikor a vékony rézharangnyelv
sebesen kongatni kezd, mint párzó disznó,
a számlapon a nagymutató ráborul egy szikár számra,
s mintha bomba robbantotta volna fel a percet,
az óra alatti tér üresen áll,
mint merőleges sugárzásban a sivatag.
Fölállsz. Az éjszakának ismét kutyafeje van.
Morgása kitölti az ablak négyszögét.

A táj szavai

A tizenharmadik délutánon
mindenen széthull kékezüst burok
s mint héjából hántott dinnyét, látom

valóság, megérett magsoraid,
e naptalan alkonyat világán,
hová a szerencse vak lova vitt,

s hogy hallom már újabb nyerítését,
a zablakondulást s horkanását,
látom a föld befelé dőlt képét,

az arcra-vetődött sírtáblákat.
Hány falusi fénykép ködébe szúrt
szembogár repül a délutánnak!

Csupa illem, halk falusi szó itt –
nem maradhattam meg nyaralónak,
rám küldte a temető lakóit,

s az ágak között, ők, az ültetők
– hajukban szelek anyja, régi szél –
beszélnek ifjabb csillagok előtt.

Gereblye zizzen. Fényujj szed almot.
Látom: holt emberek s állataik
léptetnek a szürkületben. Barmok

bőgnek. Aranylanak orrlikaik.

Mutatvány

Mint egy Brontë regényben, zúg az elvadult juharfa.
Medvefelhő mögötte. Fények szénaszála rajta.
Moccanatlan áll. Figyel. Mordulva lecsapni készül?
A négy harang a dombon rázza a csengőt vitézül.
A kiapadt vízen híd. A hídon reszketeg karfa.
Ránehezül a vihar, les, mint medve les a halra.
Siklik a pisztráng-délután, mancsa közt átbújik-e?
Vergődik a kicsi dombi világ, ver pisztráng-szive.
A kék meg piros főtér felől még rémlik muzsika.
Ijedt szemű tehén jön, nyomában kakas és bika.
Egy szépnyakú eb a hídon ideges lábbal kapál,
a gúnár tolla hullik, ahogy a túlsó partra száll.
Ekkor jönnek a lányok. Csapatban, mint a vadlovak.
Ezüst-trikójuk villog. Megrohamozzák a hidat.
Rövid hajú mind. Csapzott. Szűk nadrágban duzzad a láb.
A szájon friss a vérzés. A festék: most-tört szarkaláb.
A fiú ekkor áll föl a reszkető korlát fején.
Fekete trikóruhában csúnya és kecses legény.
Érzékeny ujjhegye érint levegőt – titkos kezet?
Vagy viszik őt, emelik e korai asszonyszemek?
Némán, igézve, utána, mellükön keskeny kezük,
nyomulnak át a nyomában, kürt se szól, óra se üt,
dob se pereg, csak szivében, de ott konokul, vadul.
S a híd végén férfifeje szolgáló ölükbe hull.

A kopasz fodrászlány

Kis fodrászlány, Eija Stenudd, te szép! Te szép Eija Stenudd!
Őszibarackok hegyi kertben, holdfényben, hamvasodva.
Nem ismeritek? Mikor a piruláson lila fátyol.
S a gyümölcs babaarca rádnéz kiszúrt szemmel, mint angyal
a többszáz éve kiállított régi képen, s te hogynem,
e bogártalan ködközepű szemből, csonka mosolyából,
mint öszvér, mely réges-rég terhét hordta erre, látod
az Ösvényt, az árkot, oldalán szamártövissel, s végül,
amiért zsákod régtől hordod, a lányt, az Angyalszeműt.
Nem ismeritek Eiját? – sem az őszibarack tar fejét?
Kár. Ilmarinen aranyból kovácsolt asszonyt magának.
Fehér éjszakán, mikor az Északi Fény lobog, te szép
Eija Stenudd, gyerekes tarkód Ilmarinen aranya.
Kovácsod zavarhatta a megbizhatatlan ködomlás,
a széna-zenebona, az üstökösfarok-omladék,
s olyanná formálta a Leányfejet, mint a csillagok.
Kúposra nyújtott fél csillag a mell, s a tiszta arcot
nap és hold rokonába, sugárzó aranygömbbe véste.
És dicsérhetnélek még százféleképpen, te hajáig
vetkőző friss ruhátlanság, te újat mutató gyermek,
Gátugró és szép bohóc, magával ragadó csupaszság,
didergő új Zeneszerszám, megdelejesedett állatka.
Eija, kis Égi Eb, finom bokájú fájdalmas futó,
ki üldözöd a Gazdát az önnön fényét vérző földön,
s mindent odaadtál (hajadat is), hogy tenyerét megnyald.
Hogy kell-e Gazdádnak a te hajad, zöld ópiumerdőd,
fehér hasis-sátrad, arany sámsonketreced – ki tudja?
Aki megérzi egy próbababán az alárendelés
iszonyatát a tekintet nélküli mosolyban ülni,
míg fátylak, selymek repülnek rá, s ő szolgál mozdulatlan,
az megérzi, hogy anyák, nagyanyák, óanyák után
e fodrászlány Uccello szőnyeggel borított kancáján
lovagolhatna. A szépség kopasz parasztlány-szentje ő.
A hű, kutyaszemű lány. A szép. Az angyalszemű nő.

Csendélet úrral

A hal a tálcán, mint egy megkövült
fénycikkanás, vagy habtaréjszelet.
(Az éhes úr kést és villát ragad.)
Mint tudja tenni, hogy ő csak nevet?

És nevet a félbevágott citrom.
A lapiszlazuli tojás külön.
A lassú tűzön pirított krumpli.
Egy terült asztal halott a füvön.

Az úr elmélyül, csordul a citrom.
Jönnek szerecsen legyező szelek.
Az éhes úr, ha egy kardhal szeli,
tenger tálcáján ugyanígy nevet?

Groteszk

A hajnali séta a temetőkön.
A felhőtehén-legelő a Nappal.
Első piros szóra bika
s tüzesen döf a Nap a tehéntőgyön.

Babrál magán hétalvó Rózsa, Ida,
káposztafejű Janijára gondol.
A villahányó nekifog,
fölkazlazza az utat a moziba.

Nagyapó ölébe hull a heti fog.
Sepri ráncai alját a tükörben.
A gallyseprű is elkopik.
Hizlalt pofácskával nézi a tulok.

Eltáncolnak kerekükön a kocsik.
A pap szoknyájába törli ujjait,
az öreg kézcsók-illatot.
Az alvó Miatyánk álmodik kicsit.

Megálmodja a Századik Századot
kamrájában a Neandervölgyi Gép.
Történelemelőtti szél
veri a kuvaszt, az ugató dobot.

Üres cseréparcú démon mendegél.
Csillagevő hajnal süt a tűzben,
és felreped a falu,
mint egy dugig töltött, dagadt marhabél.

Prospektus

Az adatok
pótolják az érzelmeket.
Technikusnak magas gallért,
csőkalapot.
A lüktető érre kesztyűt.
Világ, a Pévécé megment!
Az alagút
jól szigetelt, és a hossza!
Szoba-konyhád beszorítjuk,
befaragod.
De a villanylámpazsinór,
sőt, a hamuoxidáló
nem kell. Van ott.
Köldököd magasán a nő
vízszintesen tartja lábát,
ha akarod.
És ágas harisnyatartó
– önfénye elsötétített.
Filmszalagok
búgnak a combról – mint tornyot,
végigmetszi páternoszter.
A kalapod
összehajtott zokniddal ott
a küszöbön kint hagyhatod.
S csőalakod:
a konyhatűzhely fényében!
Ez, ez a fény méltó végül.

Mint fűmagot,
elhinted a jövőt, Hérosz.
Zöldek a szőrtelen macskák.
De a kapott
halhatatlan lelket aztán,
övezve családod által,
visszaadod.

Hold – világ

Kőtömbtánc holdtarlón.
Hasig-repedt gránitvarangy
a szúrós andezit-vénkisasszonyt
ugrasztja szoknya-repesztve,
ám az oszlopos bazalt
kimagaslik, bárhová hajol.
Lelkemre mondom, a homokkő
patkányfejével veri a ritmust,
és a zenekar – – –
dagálytól rohasztott (s vájtfülű) sziklák
omlatag lukacsaikon,
megannyi szél-alagútban
kellő szőkévé fényezik
a hangok sztereokoloratúrját.
Hangszerük,
az olajsima kavicskása,
hasa alatt a tengervíz hűvösével
kifogyhatatlan áriázik.
A legszebb kő olyan, mint a sávos tök.
Öreg rabbi, nyakán a sávos imasállal.
Feketében és megsárgult fehérben
egymagában táncol
ó-lába abroncsán lötyögő nagykabátban,
míg sávjaiból külön-külön
a Teremtés csendje szól.
Megijedt gidák,
apró mészkövek nézik.
Megállt nyakukban a
kőkolomp.

Málló fríz a középkorból

Inas faragta málló kőből.
Elfaragta.
Mikor látta, hogy a mintát
már nem képes utolérni,
szabadon: harag s röhej között
kénye-kedvére összecsapta.

De történt, hogy jöttek fővezetők
a gót templomot megszemlélni,
s az építész,
ki a munkával elmaradt,

hogy a hézagot kitöltse,
szobrai közé tette a disznóságot.
Tudván: ki sokat lát,
nem néz az egyre.

Ám a kardinális, a bolondos,
a faragott kőhöz mit sem értő,
a szépre vak, megállt előtte,
s kegyet akarván gyakorolni
– kimagasló! – szólt, s száz dukát
repült sávos bársonytokban az építészig.

Az inas kapott egy kupa piros bort.
Egy elbocsátó levelet.
Vendég már nem volt,
csak az est sötétje.
Póklábon állt a potroha a Dóm fölött.

Ment az inas,
(vállán iszák, bőrtömlő) hangszerével.
A félbemaradt köveken
sistergett a vizelet.

Hídon

A város, a város tigrise híd.
Örökkévalóvá meredt ugrást alakít.
Az ömlesztett kéklő lányszemgolyó,
édes ürességgel csörömpölsz lent-fönt, folyó.
Fölötte, fölötte tömve vagy, híd.
Kék este jő. Zendítik tornyok hegedűik.
Ligetek csipogása kerekded
felhőként omlik karmazsin ablakkeretnek,
fán parázsló sebhelyet hagy a szú,
az ablak nem lát, mély, magányos Ú alakú.
Felgyújtják a szoba rőt gömbjeit,
mint ásító szájon, a lélek settenkedik
s mire a fény a víz-szemekbe hull,
kék reszketés fölül, zöld hóesés alul.
Viszik percük a piroslábuak.
Fekete tokban bársony szalagon magukat.
Sejtelmes tűzzé borzolt gyapjúing
mélyen becsavar mindent, jól zárnak melltűik.
Kék este jő, így számlapja nincs az órának.
Gyújtják a szájalakú lámpákat.
És imbolyognak, és tömve, és tömve a híd,
ha keresnél, se találnál valakit.

Jön az éjszaka

Hallani, amint orsózva a kígyók
függélyesen fekete villódzással
súrolják a ház falát, ahol izzó
füst nő a kéményre lángkosarával,

érzik a vének az eleven vesszőt,
csapása elől meggörnyedve futnak,
hol hagymakupolái közt a füstnek
kígyók sodródnak, babák ámuldoznak.

A rózsafa

A hegy oldalán rózsafa nyílik.
Nem kéri senki. Nem nyílik senkinek.
A korai bimbó korán lehervad.
Feje korán hanyatlik. Ki érti meg?

Csak a hervadás napjai a hosszúk.
A tüskék húsosodnak a fej alatt.
És nehezen, és rozsdásodva fordul,
megvakult szemmel, hol lebukik a Nap.

Mézes-szakállú kertész nem nézi őt.
Nem ing, mint kerti szélben. Védekezik.
Gőgös, színarany csúcsú rózsa belül.
Ki tudja, míg karóvá feketedik?

Léghajó

Úszik a léggömb, úszik,
gyümölcsfák érnek kosaráig,
folyandár fut fel, nyújtja
az erdőmély vad szamócáit.
Egy toronyból megrakják
gyöngyház zeneszerszám-tokokkal.
Másik toronyból valaki
galamb-kalitkát ejt rá loppal.

Jelkép

A hárfa, mint egy
bezárkózott asszony zokog.
Szétosztják hangját
a huzatos szoba-sorok

egy házban, ami
két tó között, fák alatt áll.
És hegyek mögött.
Az ember rá sosem talál.

S nem is keresi.
Mint sztrádán a piros gépek,
a legrövidebb
útra tör: kurták az évek.

Két lépés egy év,
mint az új lakás. Egy vagon.
Szédítő-gyorsan
robognak a fák utadon.

Oda se nézel.
Közben ráncok kaszabolnak.
Vadmacskakarma
vérez a mind kurtább csóknak.

És iramodva
amikor nincsen hova már,
a hárfa előtt
hosszú, huzatos szoba vár.

Apád temetik.
Álarcos pofájú lovat
fognak kocsiba.
Tajtékosak az orrlukak,

s a deszkapadló
foszladozik, ahol jár.
Énekelhettél
volna. De sohasem tudtál.

Fogni a gyeplőt
erősebb kéznek adatik.
De követheted
viharral szemben a kocsit.

S a hárfa, mint egy
bezárkózott asszony zokog.
Zokog? Nevet, ha
végre az ajtót rányitod.

Tengerszintmérés

Korán jött meg az öregség. Fiatalon.
Kitekintek, mint a száraz tengerszintmérő ácsozata
magamból, mert sohasem volt enyém a nyugvás,
s mint amaz bordázata közt a kékké vékonyult föld,
a tüze-hűlt szem kietlen mércéjével
parányak a dolgok.

A fertőző fagy bekeríti a dühödt öreget.
Július néha hágcsót vet le,
s elém lógatja világos lábszárait,
mint kényes ujj a szőlő fürtjét a mosóedénybe.

Az emberiség füle hallatára jajongni annyi,
mint Szalome előtt táncolni tudatlan.
Kagylóival a deres fül nem hall meg engem.
Régivágású gramofontölcsér,
bugyogva ömlik nyílásából a pincebolt-visszhang.

Hiába vannak fekete almamagvas szemeim.
Kitekintek magamból. Korán jött meg az öregség.

Diotíma ablaka

Csavargom. Festők utcái. Zárt út.
Egy félig szétszabdalt repülőgép.
Negyvenöt lecsorgó tartály, balra.
RIV-fölirat héja-szárnya.
Megszédülő betoncsíkon
kék trikójú biciklista
tapossa a pedált alva,
azt álmodja, RIV-tartályok
kővel teli hengerei
kapaszkodnak kerekére,
röpül velük át a Dunán.
Röpül. A sín hurkokat vet,
mint pókháló szála szétfut.
Piros zebrák merev nyakkal –
egy-egy sínpárt közrefogtak
a szegett-fejű sorompók.

Kamaszcsípő átmérőjű
cső fölött a gazszedő lány,
rikolthat a jelzőharang,
alszik mint egy tollaspárnán.
Haboznak az őrbódéban.
Félúton a sorompópár
billegve nyit egérutat.
Ócskavashegy. Iparvágány
hullagépek alagútján.
Rozsda boldog bársonyában
kézfejtelen könyökcsövek.
Ide jött a vaskirályné,
mikor fodor haját nyírták,
ezüstszürke s vörös haja
sivatagán köszörűgép
szól középen, magányosan.
Tavak sora meredélyben.
Vegyszer bűze. Kénsárga hattyú
bújik elő kipányvázott
téglakémény kosarából.
Omlatag beggyel, siklás közben
szabja széjjel Szél szabómester.
Egy fekáliamező a napsütésben
gőzrózsa sövényeket növeszt;
fahántolók telepénél
kád köré szórt meleg rongyok
mindenfelé – a kibújt fa
extázisban napfürdőzik.
Kőszáli sírkereszterdő,
külvárosi gipsz galambpár,
turbékolás – sírkőnegyed.
Hivalkodva fénylik egy bádog
szemétvödör a köztisztaság
udvarában. Kutyák őrzik.
Szögletesre sűrült éjjel
pihen benne; érintetlen
forma vár a tartalomra.

Csavargok. Nem jegyzem, merre.
Óráim szerkezet nélkül
telítődnek, mint a limlomzsák.
A vers után megyek, ami
régóta nincs. Igazságként
azzal van, hogy nem kerül elő.
Szagát nem vette tigrisorr,
mégse más, űzött hiány csak.
Róla senki nem mond igazat:
vele szembe senki se került,
Diotíma ablakáról
soha nem mondták el nekünk:
összességünk visszfénye csak.
Mégis, vess minden jelképet el,
létrákat és lajtorjákat,
tyúkfeljárót, padláslépcsőt,
vaskorlátú csigalépcsőt,
tűzoltólétránk, palotánk liftjét
mindétiglen feltámasztjuk
Diotíma ablakához.
Mert egy kutya orrlikában
szem-nem-látta Ablak lehet.
S a költészet – egyetlen vers
agársebes üldözése –
kihasított zsák legyen bár
szerkezet és idő nélkül,
s réti fűben alvó tücsök
töltse meg a belsejét, és
vérző Canzonetta foszlány
fönnakadva a tüskében
arany bégetéssel sírjon,
mint minden ami elveszett,
Költészet, az egyetlen vers
üldözése folyik tovább.
Folynak tovább RIV-vagonok,
biciklista repül alva,
gőzrózsasövény a trágyán.
Nevetséges kék sapkában
tilosban mindig valaki!
Sárga tollú hattyút szab szét –
papucsának szíja csattog,
a Szél szabó is de serény!

Truman Capote novella

A motor duzzadó erejü, vad
tornászcsapata felhörög.
Ők kihegyezték lángpikáikat.
Ők borotvával metszik üstökük.

Őket nem érheti meglepetés.
Tartalék tőreik vannak.
Gázt ont, reszket a motorszelep és
feszül a szél a bukósisaknak.

A pont-célt átütni lapockádon.
A kirakat üvegében,
a félmeztelen próbababákon.
Gázolás. Gázolás. Ez az éden.

Néha nyomukban, hallják, morajlik,
hallják, a sziréna hevül,
és páncélautósor patakzik,
tankok orrszarvú oszlopsora dől.

És fölrobban a látóhatáron
az utolsó állomás.
Pozdorjává tört keretben álom.
Sapkát le, ha itt a leszámolás.

Szakad a benzingőz géplovukból.
Oroszlánszívük remeg.
Hallják, metszett torkú flóta mordul.
Hajtja a láncrafűzött lelkeket.

A kiengesztelhetetlen

Félem a holnap
vak viharait!
Férfikoromban
az inas lapít,
ki toporzékolt,
hogy szívén a menny,
de nem hajtott rá,
nem, a kutya sem.
Szép, szép zászlaját
elcsúszva vitte,
könyékig kopó
keze közt hitte,
de visszatér majd,
a renden áthág.
Fejemre dönti
a rothadt bárkát.

Sortűz költészetem 21 évjáratára

Fekszik a völgyben a havon
egy hadsereg, 15-től 36-ig,
a hóhoz fagyott hold közeli,
kiégett díszlete előtt
fekszik a völgyben a havon
21 évjárat, kart karba öltve.
Közöttük utcák, mint a sírkertekben,
s a keresztutca-torkolatban
itt egy ló, ott egy repülőroncs
nyerít, nyikorog. Zabla, légcsavar
zördül, kattog – panaszol valamit.
A kitörölt-tekintetűeknek?
Mint üveggolyóba fújt füst,
szemükben rebbenetlen áll
a pamuthomály.
Mit nekik már a ló,
ha verset ír!
Mit nekik már a légcsavar-ének!
Csuklón csüng a baba-koráll
meghosszított cérnaszálon.
S egy pléhbiléta
két szálkás K betűvel.
Itt fekszem,
százféle lenyomatban.
Soha semmi fegyverhez
nem értő kezem.
Átüvegesedett a hétköznapi,
a meghalt arcél.
De az Idő, üveg alá zárt óra,
mint bezárt gyermek ökle az ajtón,
feldörömböl
a mínusszá rándult szájon.

A Nyitott Átjáróház

Ki naponta hétszer költözik,
s nem magától – őrkezek lökik,
a váratlanságok derekuk
az előtt fellegekbe szövik.

Minden új a réginél régibb,
hátrálva lép a felejtésig,
az óra nyitott átjáróház,
és szembejössz magaddal végig.

Hogy félezer ágyban feküdtél,
Egyenlítőn körbekerültél,
csillagok kazettáiban is
folytatásos álmodban ültél.

S nem leltél semmi bizonyosra.
Egyenlő mind az álmok hossza.
Csőágy sarkán ül szíved, árván
az Egyenlőség Jelét osztja.

Ez a két kurta vízszintes szár
párhuzamos, és úszik, nem száll,
közömbös, bárhonnan vétetett,
behunyt szemrés és kihunyt szempár.

Minek is nézne felnyitottan?
Tigris, tetű egyenlő nyomban.
Tigristetvek félezer ágyon
vadászó, véres vigalomban.

A legirgalmatlanabb mégis:
kitörölhetetlen vagy véríz,
a sivatag szegélye ágysor,
a nőstény emlék megigéz is.

A nőstény űr akar, dorombol,
a semmi, vérből és koromból,
az óra nyitott átjáróház,
rész az arany pajtaoromból.

Fél arca mellől hajaszála
beletapad a gyantás fába,
s a vasakban illetlen ott van
a piszkos lány levágott szárnya.

Ő, aki sír, sír a kövekben,
minden percet kettévág menten,
az árnyékházak deszkarésén,
a tücskök földjén, hogy kövessem.

Tűzalagút

Kőfekete hó nélkül a fagy.
Fából faragott madarakat.

Az álló kocsi is földbe nőtt,
vár a zsugorodó ház előtt.

Vonzza a mély most az ágat is,
madarakkal hajlik hátadig,

pedig a hát is hajlik, mered
küszöb kő magasára szemed

s érzed, még egyre zsugorodik
kő, fa – ne nézz a kocsiutig!

Ott az üvegtörés hangú csend
lámpafénybe süppedt falú, leng,

és nő, és nő, és függ növekvö ég
alattomos pengéssel föléd.

Késárus késeit kirakja,
s peng a penge – ilyen a hangja.

A végtelen lépcsőszinteken
mindenütt egy késárus terem,

néma buzgóság sürög, motoz,
a kirakat zeng, késes doboz

búg fel, az oldala szusszan – és
esni kezd, esik föléd a kés!

Látod, éppen itt, alatta vagy:
lecsörömpöl lépcsőin a fagy,

lapul a földhöz, ami csak tud,
van-e menekvés, tűzalagút?

Kívülről fordulj befelé? Ó,
belülről hová mehetnél, Jó?!

Kívül, belül, mindig összeér,
és örökös a kéz, mi késhez ér.

És csábít ez a nesz, és ijeszt,
rossz ujjongással zuhanni kezd,

pörög mint orsó, s ha fönnakad?
A hóhér pengétlen kést ragad,

csak élből áll, vékony íve tűz –
a sintér talán messzibbre űz:

vörösrézdrótra fűzött herék
csapódnak szemed közé – elég?!

Sintér vörösrézdróttal üget.
Kutyák rejtenék heréjüket.

A hóhér majd ingre vetkezik.
Késsel finom fajdkakast eszik.

Kőfekete hó nélkül a fagy.
S nem találod, nem leled magad.

Csak a kés, a kés, ez a kés-nesz!
Minden perc összevesz, szétvesz

két pengét s az cikkan és harap.
Elég! Bárki légy, fölrázzalak!

Szenegál táncosnő

Mint egy lépegető templom
csontpálcára tornyolt hajjal
jön a szenegáli asszony

Ősanya-ős ki rám talált
emlősora hintáz puhán
lánysereg mely koromba’ hált

Hallgatásod tigrislépte
ős-szobrocskák megnyílt ajkán
vonul át még feketébbe

Emlékezés előtti báb
együgyű hit – vakon nézett
a nemlétezőből valaki rád

Ars poetica

Engem az emberi dolgok eljegyeztek.
Ha két háromszög úgy hajlik, hogy csúcsuk összeérjen,
megértem azt, hogy szerelem ez, vonzás.
De az X nem érdekel,
csak ha megengeditek, hogy lássam:
keresztjét állította fal mellé valaki
és tréfásan megdőlt.
A csillag nem érdekel,
csak ha szabad fényes gömbjét
mozivászonnak látnom,
s ha itt, a fülem mögül mutatok iát,
róla kozmikus nagyságban árad felém vissza
(s ha szabad e vetítéshez az űr hárfásait,
selyemlábú angyalokat szerződtetni,
felhőfrakkban, égszínkék kottatartókkal).
Szeretem a szeretnivaló eszmét is, a holnapot,
de hadd valljam be: százszor inkább a Mát!
A bölcsességgel úgy vagyok, hogy nem törekszem rá.
Nem idegen tőlem az igazmondás,
de csak idegent merek dicsérni,
(talán ez is azt mutatja, hogy éltem) –
kikhez közöm volt a Föld lakóiból,
bocsássatok meg, megérteni szeretném.
Felmagasodni, fejem felemelni!
Igen, szép szárny, repíts!
De megrendülök, ha hóhérral találkozom:
nem hiszem el róla, hogy ember.
Vele nem akarok repülni sehova.
Sohasem szerettem a magányt; de társaim! emberek!
magamban sohasem voltam egyedül.
A lét alja, a halálos veszély,
az eleső körül a föld
s a földközel
mindig tele van segítő kezekkel!
Hogyan lehetnék háládatlan
hozzátok, rokonaim, szegények!
Nektek mindig köszönni fogok.
Egy madár mondanivalója szól az énekemben.

A kikerülhetetlen

A kapu robajjal tárult,
öreg fa – látszatból zárult,
behajtott kevélyen rajta,
aki ma hajnalban ráfújt.

Félálmomban kutyám hívtam.
Széllel bélelt ólban kint van,
küszöbön a kaparása
felver-elül álmaimban.

Aztán mint a kisebbiket,
két szolgám közt a szebbiket,
szólongattam régi magam:
kék madárházba tett vizet.

Stráfos trikóján ült a csíz,
viaszkos tollon gyöngy a víz,
csipegeti a gyenge csőr,
szól: látod, ugyan minek hívsz?

Végül a meleghajlatút,
ki vállam meleg gödrében aludt,
számhoz lehelete tapadt,
kérleltem: zárd be a kaput.

Ő madarával állt tovább.
Ő álmom álmodta tovább.
Azt hittem, mindjárt meghalok,
ha ők sem hallják ostromát.

Legvégül szóltam magamnak.
Állj föl. Nyiss reteszt. Itt vannak.
Mint tejesnek üres kannát,
átadod magadat Annak.

Fölemelt Sámson

Amit elértem, elfeledtem.
Az el-nem-értet nem kerestem.
Anna ül az előszobában,
száll a kémény-ingadozásban.

Eszembe jut, hogy merre jártam.
Egy tengervíz locsogta kádban
fürödtem vele és felhasadt
ujja patakzó vére számban.

És elbújtam én a kád alatt,
hajamba csiga tapadt, kavics,
ő sírt, s fölállott ekkor Sámson,
csípőmre bocsátván ujjait.

Most is reszketek gyönyörömben,
nevetésében úgy fürödtem,
kapálózó tengeri csikó,
függtem sziklaujj börtönömben.

Fölemelt és forgatott körül,
mint kutyáját, nyakamnál fogva,
szédülő tűz, röppentyű röpül,
fölfogja súlyom vízi szoknya,

csapódok arcra, arany vakít,
ezüst vagyok, mi szertefröccsen,
tükör dirib-darabja, amit
majd összeraknak üdvözülten

az ujjai, míg vézna karján
fejem az ég még friss szagával,
gyerekszemmel szembenéz a Tél
és mind a kettőnk nyomorával.

1964, újév napján

Ezerkilencszáznegyvenkilenctől
ezerkilencszázötvenhatig
hét és fél évet voltam börtönben.
S ötvenhattól a mai napig
makacs munkával telt el újra hét.
Fiam az anyjával már átszökött
a nagyszülőkhöz, itt a tűz kihunyt.
Mint egymáson átvetett lábam,
néha megcserélem a két iszonyt.
S mint a térd, amelyre dőlt a másik,
kegyetlen görnyed a teher alatt,
s cserélhessen, csak arra vágyik,
s ropogva-bukva a másikra kap,
de az is görnyed, az is fárad,
hát mindkettő fáj, s mint vert ló, harap.
Akár egymás terhét unt lábak
dagadt bokájuk összedörzsölik,
ideggel átjárt fahasábok,
nem is tudom, hozzám még mik kötik,
kinyúlnak a tűz ajtajához,
s nincs másuk tán: a zsibbadt gondolat,
hogy a körfűrész majd megindul,
és bárd, és balta tűzhelyre farag.
Mint egymással civódó két láb,
hiába cserélem, fáj, megunom,
új év? egy orvost várok inkább,
hogy leamputálja két iszonyom.
A régit és a hozzáserdülőt,
e vad, tagbaszakadt strucclábakat –
hogy átdöngtek tizenöt éven!
Hogy visznek e förtelmes varázs alatt!
Meddig még, hogy mint a két fájó láb
dagadt bokájuk egymáshoz vetik,
a börtönök és e makacs évek
egymásnak vetik nyílt töréseik.
S ez a párharc már egy sivatag
kősó-omlásán liheg víz után.
Nőm gyűszűvel hord el sót, homokot.
Fiam gyűszűben hoz csepp vizet. Talán.

Ragaszkodás

A Hengersor úton állt a szatír,
a ház négy sarkán ólálkodott,
egy temetetlen gödör mögül
emelte rád tekintete üres foltját.
(Ki küldte őt? Valaki mégis előhívta,
valaki mégis leírt neki,
ezzel a szemmel nem láthatna másképp,
hogy fúrhatna egy ilyen vén kar
alagutat a Hengersoron?)

Mikor a szatír koporsóját vitték,
potyogtak az aprószemű szilvák közben.
A megfoltozott drótkerítés
kampóiba kapaszkodva
madarak a szárnyuk verték,
s rád emelték tekintete üres foltját.

Az esküvőnkön ott volt a görnyedt,
hosszú hajú fényképészben.
Fekete dobozából előcsalt egy régi képet:
a Hengersor úton állt a szatír,
mellényén kidugta nyakát egy gúnár,
ingében csőrét megsikálta,
s az esküvői gépzenére
ránk emelte tekintete üres foltját.

Mikor öreg anyóka leszel immár,
s miként az új fűzkosarat,
megfonja ráncokból arcod az öregség,
marad azon egy sötét üvegű ablak,
s kitekint, mint demizson sárga fonatából
a Hengersor útja, hol áll a szatír,
penészszakállal, mint egy bányaoszlop,
s vékony nyakú vadlibákkal
teszi neked ott a szépet.

A ház lakói

Nem látok ki a tóra.
A félhomályban ül az óra.
Nem látok ki a hegyre,
csak gerenda-mennyezetre.
Bárka alakú a menny,
sugárzik a repedéseken.
Az éj, fáján csurogva,
mint a faprés fanyar szirupja.
A tűz fénye lobogva,
fáját nesztelen surló szoknya.
Hol köd-evett alakja?
Pereg a csend fekete magja.
Anna e permetben ül
testvéremül és végzetemül.
Csonttalan és hústalan
a szerelemnek már szárnya van.
Mezítláb áll, jár körül,
de most már tudom, hogy felröpül.
Mint Házam, mi szél s hideg.
Azt hittem, szívem nem éri meg.
Gyerek, szakadék fölött,
néha láttam, de szíven ütött.
Mit rejtettek a falak?
Egyszer egy fatábla leszakadt.
Később a véghetetlen
börtönfolyosón feledhettem.
S angyal erejű szemben
se láthattam, mikor belevesztem.
Ideje mégis eljött.
Ülünk benne, ő velem szemközt.
Most a Ház a gyerekre
néz vissza ködlőn és remegve.
Már-már szívébe nem fér
a börtönlépcsőn járó hóhér.
S hihetetlen bolyongás
az angyal erejű ujjongás.
„Hol késtél ennyi időt?”
S fénnyel betöltöm múltam meg őt.
Találkozott hát minden.
Sorsom a házam. Más, több nincsen.
Mitől a gyermek borzadt,
beteljesülsz Középső Korszak.
A sírtól s születéstől
egyenlő messze mennyi mérföld!
S középütt ülünk ketten.
Hidegben. S állatleheletben.

A barna kosztümös nő

I

Barna kosztümében ma kétszer elment.
Csók nélkül. Fején kis köd-sál, a hajszínt áteresztő.
Este a tükörben elnéztem hosszan,
hova fér el rajta házassága, a négy esztendő.

II

Régen repülőket képzeltem köré.
Fekete felségjelű gépet, ezüst ejtőernyőt.
Mint virág körül repülnek a méhek.
Messzebb utazó fények tűzik át a ködlő kendőt.

III

Karját a fények, sovány keze képét
ne hagyják el, megőrizzék, ahogy fogja a fiát,
ha behunyt szemmel, tőlem távolodva
úgy lép, mint aki a Labirintus kapuján kilát.

IV

„A tied mellett milyen nagy szemem van”
szólt tegnap, s – ha úgy, mint nekem – nagyon tetszhetett neki,
hogy állt a konyha földi óaranyban,
s a visszapergett idő folyosóin a tükrei.

V

A pilisszentkereszti forrás, ahol
alvó szánk összetapadt, mint levélen a boriték.
S egész délután, mint két villámsújtott,
feloldás nélkül kulcsolódtunk – ős, aranykori kép.

VI

Betakarja a lélek, mit a szélvész
nem kezdhetett ki. Tart szénaszagú éjszakáiban.
Kosztümös válla, ha fiához oda-
hajlik, majd megőrzött kincséhez kulcsot kap fiam.

VII

Mint napsütött tisztásra a sötétség,
mint bokára hurok, csapódott sorsom s metsz rá sebet.
Ideges orrcimpám érzi: kísértő
még sosem húzott égő múltamra simulóbb heget.

Utolsó ítélet

A vers köpenyét kezdjem most kibontani?
S ha végre meztelen, véres szívéig jutottam?
Üveg őrtornyai, apró zászlói közt
ékszerszelence-testű feleségem ül ottan.

Tudom, a sarokban van egy zeneláda,
öreg, rejtélyes, faragott malom. De mi dalol?
Te új és sebezhetetlen deli dallam,
a szó szívében alszik feleségem – ráhajolj.

Tudom, az égből kék madárfejek tartják
a sokkarú égőt ránk: napot-holdat-csillagot.
A lelkünk majd felcsapódik magasukhoz.
(Öléig-zárt szőke ingben feleségem ragyog.)

Percig tartott: zöld völgyben ezüst katonák
vonultak egyre fellegek alól, ölésre kész.
Apró zászlaikon karom volt s a tenger
feltüremlett a síkon: cápafogsor az egész.

És meneteltek a doblábúak egyre.
(Ékszerszelence-testű feleségem úgy ragyog!)
Az összekuszált táj fakó tollboáján
kitekert kék madárfejek kivájták a Napot,

hogy ömlött a fekete bél, mintha narancs
rőt héjából buggyanna ki, Fény, feketeséged,
s gonosz, nagy Kerub csönd szólt: nos, tudod-e még,
milyen volt ékszerszelence-testű feleséged?

Nem volt ez gúny… Csak, ahogy a szikla omlik,
ha rád tompa robajjal egész hegyfal leszakad.
Az utolsó légzés aritmiáján – ó,
Élet Ablaka, Szép Vers, elrejtetted magadat.

Kicsomagolva

Ébredés.
Fordított kivégzés.
A fény hideg pallosa lehasítja
a tárgyakról
a csillag-titkot.
Az álom ládái
kidőlt oldaluk mutogatják,
a reves deszkát,
itt-ott egy szú
kettémetszett szürke csöppjét.
Az álomfeliratok
eltűntek oldalukról,
bélyeg vadonjai,
óceánmögötti címkék.
Két sarkuk fölkunkorodik.
De a szerencsétlenségnek sincs nyoma már.
Frissen kicsomagolva,
mint a hentes pultján,
a sok test:
a Napé,
a tied,
az enyém.

Házassági évforduló

1

Egy olyan utcában értelek el,
hol háttal állnak mind a házak,
nincs sehol a falban ajtó,
hallgattam a lezuhanó redőnyöket.
Ezerkilencvenöt napja történt.
Vörös téglafal előtt a szemed,
rám nyílt az osztatlan ablak.
Mondriani-keretében
valami a napsütésből.
A város neve Pesterzsébet,
hová nevem befalazták.
(Adalék Atlantisz-kutatóknak.)
Ha ölelsz, valahol csengeni kezd,
a vésett tégla átforrósul
s szénahajad úgy altat el:
megindul a rompincékből
romszállító szalagokra,
s jön felénk a vésett névvel.
Álom és tény keveredtek
előtted is.
Csak a fal nem dőlt le.
Egy kiszögellés alatt konyhát nyitunk,
úrnőm, felállítod babakádad,
szemeidet lefüggönyzöd
ahogy illik, s az utca: utca.
Az idegen szavak szótárában
nem találod a bejáratot.
De veled vagyok önmagam csak.
Gyűlölet – szeretet: két szó,
lázas gyermek gőgicséje
megpecsételt életünkhöz mérten.

2

Bár késsel csorbított torzó
a létező a létezőnek,
s az ősanyákban fogant sötét
tejüvegfala alá száll
kórházi műtők nyomottságát
zuhantatva ölünk közé,
mint műtét után az első alvás,
olyan az egymás létezése.
Mert szeretnék én még felrepülni
(tanítgat kések pengeéle),
szeretnék úgy, mint régtől, mindig,
a Klapka utca nyolcvanötben
ahogy szerettem volna párban,
kit naiv mester úgy idéz fel,
hogy kettős arcélt s lábujjáig
két égő kontúrt fest a párnak.
És Üllői út száztizenhét,
hová lábujjhegyen fér csak talpunk,
égre nyílott hangár ismét
a háttal álló házak között.
Látom fiamat overálban,
ő a motorszerelő,
s végigvibrál, mint a villamosság,
a jelzés sóvárgott nesze rajtunk.

A szemezés

Két hét a Nap mézüvegéből!
Az éjek fekete gyapjú bolyhán két hét!
Játékos hajnalok kosként
szájukban alvó testünk vízpartig vitték.

Száz kosszarvként görbült a hullám.
Mint szeretők, leborultak egymás előtt.
A víz szivárvány-húsa elnyúlt,
tűrte, hogy igyuk ámuló szemünkkel őt.

A víz újszülött cseppekből áll.
Mindig fiatalabb, mint aki belenéz.
A sárga homokon két hétig tartott
ez az elvarázsolt szemezés.

Örvények

Egy csókban minden farkasharapás
egy szerelemben minden temetők vágya
ha két szempár vív szakadék fölött
mint lőtt madár zuhantában veszett ég
egy csókban minden méreg ellen fű
egy szerelemben kék halvány koporsón csönd
ha két szempár szereti egymást vív
ha vív magával a szerelem sebet csókol

Ha farkaskölyök-mancsok fogunk nyomai
ha nyelve égő lapulevelével nyaldos
a megalázkodás nősténykutyája
ha hegyrázó haragú combjaidról
lelkem lavinája a völgy felé zuhan
egy csókban minden széttörött korsó
szerelmemben minden elsüllyedt emberpár
szempárunkban bogár szeretkezik
s minden széttört korsók vizén úszunk kékben

Húsvéti óda

Mert minden fájdalom alján szép van
s a gyötrődés tett gyönyörűvé,
térdelek eléd s imádom kínod.
Varázsolódott rózsaövvé,

s tövise láthatatlan sebei
illatoznak s mindig kísérnek,
mint erdőn lovasra játszón száz ág,
hull rám virágos remegésed.

Ó, mert magamat megtalálni
az ég kék mezejében de nehéz!
Mondd, hogyan merne rádtapadni
máglyák tüzétől félvakon az ész,

s szomjún tapadó szájam ajkadon,
forró-lehű szám simulása,
ihatná-e pórusaid mézét,
ha ege volnál s nem a mása?

Tártan tetőtől talpig szem vagyok,
lobogó, sóvár kék tekintet,
ha téged nézlek, kék tükre egynek,
eggyé tapadva látna minket!

De meztelen volt a lelkünk, mikor
csípőnk fehér ingben feszült még,
fájdalmaid előbb kitakartam,
mint melled két alvó gyümölcsét.

Láttál hajamban hervadt koszorút,
és csalánt, és gazt a szám körül,
de bújtató, fehér felhő-karod
ringása közt a rossz elmerült.

S ha szememből hajtok ma szirmokat,
mint vitorlát repülni feléd,
repülésük boldognál boldogabb:
a kínjaimat törted te szét.

Áprilisi utazás

Az utazás öröm. Mint egy dal, ami
válladról puhaszínű gömbként lehajlani
lebegve indul rózsa szemű gyerekedhez,
s ő visszadobja, hogy nevetni kezdesz.

Harminc fölött az utazás szédület.
A táj: két fácskán túl a rengeteg-révület,
az ég-ragyogás, a hegybe belebújt folyam,
mint a kötéltáncos száll halálosan.

Harminc fölött a homlokod befutva,
nem fekete-vörös bogyó fon, csak a dudva.
Árnyékvízesések ezüst szálai alól
vakít a tornász-kecses táj, szikra szór.

Pereg a tűz, a zöld villamos kocog.
– Kanyarban vagyunk! vigyázz, gyorsítani fog! –
kiáltja feleségem, és süppedő, puha,
érzem a sín lent, mint rajta a ruha.

Komisz-rövidre nyírt haja sárga hó.
Üvegpohár arca mögött néha látható
a tiszta ég. Szeme ovál kövében pedig
bogár helyett pillangó nevelkedik.

Szája hanyag rajz – a semmit látod a résen:
a vonalat nem tölti ki a folt egészen,
árammal teli ívétől elszakadt
írisze az űrből hívó szélbe kap.

Az ég az ablakon vakmerőn lobog,
feleségem nevetésébe kapaszkodok,
a villamos is szédül, öreg kocsijai
igyekszenek hozzád, föld, lehajlani.

Már levelet tépő, már vad iramú!
Madárhangút rikkant, hogy elmarad a falu.
S egy új kanyarban oly önfeledten félredűl,
mint ki fűre napsugárt ölelve dűl.

Átváltozások

Messzire néznek az ajtószárnyak – köztük kisuhan
mögülem, mint az elriasztott vendég, a kisfiam.

Hátra sem fordul. Egy dombon lépked. Kövön ugrik át.
És hol a szomszéd kőfal? Az üzlet? A szokott világ?

Sógornőim alig kartávolon; fiam nagyapja;
a családi hinta, az elvadult fűben egy sapka.

A mély szobák. Túl, a fülledt wc a részegekkel.
Fényben, mint egy vágóhídbejárat. És hol a reggel?

Takarítónők zörgő vödre. A sétáló rigók.
Ágyából kilépőre az ablak vet rózsaszín trikót.

De hol ez a reggel? Hol a fiam? S minden ismerős?
Idegen tájról sós víz betörve, tajtékja az ősz.

Habkoronáját szétdobálja a kőomlásokon.
Öreg, oroszlánsörényű férfi játszik sípsoron.

Öreg, dérégette rózsa a nő. Meggörnyedve áll.
Alacsonyan száll a füst az árnyon, alacsonyan száll.

A fiú lépked. De a sok kő itt mindent letakar.
A sziklák déli lejtőin a tenger még fiatal.

Elefántcsontkaru lányként hord fűzött ékszereket.
Az oroszlánfejű férfi fogatlan szájjal nevet.

Emlékszik: Szorosok között vitorlák pillangóznak.
Hófehér sebet hasít a víz húsában a csónak.

Egy fehér koponyacsonton, igen, a szirén dalol.
A dal szőke gombolyagába a láb belebotol.

És válla fölött öreg rózsájára villan szeme.
Mint az elapadó fürdő, a vének tekintete.

De hát a Tenger, az az ékszeres meztelen asszony,
neki még nem bolond, hogy ősz hajkoronát mutasson.

Úgy lopakodik, mint szamárháton egy gyertya fénye,
az erdőbe kitett gyermek szabaduló szivébe.

Alacsonyan száll a füst az árnyon, alacsonyan száll.
– Fiam előttem játszik. Hátrább gyermeknyi anyja áll.

Ballada a társunkhoz készülés órájáról

A százlábú villámgyors bóbita-lábait
szétcsapja a hófehér fürdőszobacsempén.
Fiam szuszogva alszik, mint angyal a viperafészken.
Magasabban, mint a kivilágított kapu szemöldökfája,
állok mészárló sárga kötényben,
hideg kék szememet bepettyezte a féreg világnyi vére,
befröcskölt szemmel nézem az ágyunk,
ott fésülködik társam,
a mindig tizenhárom éves.
Az ajtó fölötti ablakból a holdfény behuppan,
lustán, mint felfújt pofájú macskák arany farokkal;
az Ágyonülő a Tábor őrtornyai alatt utazik éppen,
két masni káposztalepkéje fehérlik hajában –
a fal-árnyból ideges szelindek lomhán kiválik,
óramű ketyeg a fényes fogazat résein át.

A fürdőszobacsempék tükrében
a Százlábú Szelindek
kiemeli szügyét a csatornából,
bóbita-lábai suhognak, mint a kaszák,
a sárga kötény pórusain át ingem alá mászik,
mint porra kiömlő kátrány, a vére.
És fiam még mindig szuszogva alszik viperákon,
hideg kék szememet bepettyezi a szelindek világnyi vére,
befröcskölt szemmel nézem az ágyunk,
ott függőleges kiáltássá merevedett testü Társam,
arca elfogy a kitágult szemek körül.
Az ablak alatt kazallá gyűl a vadgalambtrágya,
ez a finom Hölgy utca itt,
ez pedig ő, hamuszürke szájjal a máglyán,
a Szűz,
tizenhat éve késpenge-virágai úsznak
a szoba felszínén nyakkendőmmel,
ingünk gyűrött hattyúi között.

Mikor ledől az indiáncsónak-ágyra,
könnyei gúzsba kötik a hallgatózó özvegyasszonyt,
ujjain kiszámolja, hogy meddig élek,
megvonaglik, mert alászáll a sírba hozzám,
kopár csont-csuklómat odahajtja homlokára,
és szipogva pihen féreghímű párnáimon az alvilágban.
És sír ő, mert a keskeny albérletbe beköltözik az Átjáró Ház,
lila bogánccsal borított nőt
fekete tollba hempergett lány követ;
a féltékenység mély vermében fekszik hanyatt,
fojtogatják mindannyian,
elsőáldozó ruháját meggyújtják szamóca-ölében,
és forog az ágyban fejtől lábig.

S a hófehér fürdőszobacsempék tükrében a kád
púposodik az évek bóbita-lábaitól.
Állok mészárló sárga kötényben,
összetorlódnak küszöböm előtt a lépcsők,
s mint havon egy elhajított paróka, ott gubancolódik
a gyúródeszka-sárgára súrolt küszöbön a múlt.
És fiam még mindig alszik, mint angyal a viperafészken.

És a házban mindenfelé megszólalnak a csengők.
A lámpák eloltását jelző csengők.
A kapuszárnyakat kulcsra záró csengők.
A függönyben Szalome csípője hullámzik, de rászól egy csengő.
Ma már a százlábú bóbita-lábakon villámgyorsan táncol.
Szelindekszügyben az óramű pontosan ketyeg őrtornya tövében.
Szalmazsák lesz az ajkára fekete pelyhet ragasztó zsiványnő.
Ó, az vagyok már, az angol zakójú kövér úr, aki
öreg, kék szemével kinéz a könyvszegélyen túlra
(mint első könyvemben a fénykép),
kioltok minden lámpást s ágyam partjánál megállva,
nem, nem hallok zeneszót – az éjszaka régóta zenétlen,
a platánfa csillagkikötőjébe képzelem magam,
a csapdákra gondolok, melyeket nekem állítottak a sikátorokban,
s hogy egyszer egy kálvária hegyén jártam,
szikrázó hó hevert a csipkebokron,
a magány prémjébe még madár se verte csőrét,
és ékszerszelence-testű társam még meg sem született,
de mintha bal oldalam szólt volna át a jobbhoz, kiszólt belőlem,
s a föld fölött lebegve, derékig behajoltam hozzá,
mint egy magasra rakott toronyablakon.

Tavon túl Pákozd

Nappal, éj közt sebzett pompa.
Kialszik a lámpa lopva.
Mikor a csönd szóba fogna
vonat töri darabokra.

Fölül a Hold olyan vékony,
csillag pléhe peng a szélben.
Nádszékében ül a macska,
süllő-csontváz az ölében.

Százhúsz évre ide Pákozd.
Magas fűben halas váza.
Ha fiam hajt fejet fűre,
behajlik az ágyúzásba.

Fiam tündérekkel

A helység öreg tündérei
keblük repedező dióján
összébb vonják a félhomályt, míg
sorfaluk közt csak búvik hozzám.

Ó, nehéz irkákban szárított
fodormenta-árnyékú nénik,
kiveszik kezemből zizzenőn,
kísérik ki a tenger égig,
a kémény füstjéből szőtt mellény
alvó holdfénye rajta, végig.

Kőkereszt alatt vadak gyűlnek,
piros farkuk fölkunkorodik,
keresztlábon fogat sikálnak – –
s a farkasok néznek utána,
piros sáfrány leng hósapkáján,
tereli a hegyek hajóit.

Nem is kell más, csak nézni innen
a zöld fejékű ablakon át,
ahogy a hóból gyúr egy kutyát,
s az behajtja fejét az ölébe.

(Az első kép ez, amit láttam.
Fogódzott fönn az égszegélybe.)

Gyorsfénykép reggel

Ébredése észrevétlen.
Tükrözi hűvös szeme az ablakot,
mint a sötétkék váza.
Siet.
Cipőt pucolok,
kakaót készítek neki,
farkasbunda-vastag szoknyába rejti
a kis csípőt.
Ajkán rúzs,
dühösen púdert nyom makacs pattanásra,
hopp,
fejébe nyomja a totya
cilinder kalapot.
Keskeny kezében
fekete nyelű ernyő.
Nyakát csókolom meg,
arcát nyomja az enyémhez.
Fiunk szuszogva alszik.
Fut, de
tekintetét még visszadobja
(mindig magához ránt belőlünk valamit).
Sál helyett,
Peti dundin könyöklő karja
úszik a vállán.

Alvó

Mikor a muzsika este odazárt magához
s a gépszobában a nehéz szagú gépek
köldöklámpája sugárzott csupán,
hazavittek a hegedűk, s a kürtök
kutyamancsa megkaparta ajtód.
Két ütőszerszám felébresztett,
felültél a sötétben,
azt hitted, váratlan megérkeztem.
– Csak nincs valami baj? – megtapogattál.
Mint két tétel közt a várakozás,
olyan volt, amíg elaludtál
kitakart vállal, félmosollyal.
Olyan voltál, mint egy
könyökben elhajolt üvegház
az éjbe mosódott kertben:
derengő belső fénybe vont
a meleg álom.

A költészet irgalmáért

Másfél órája várlak, mint akinek megígérték.
Kirakom magam köré, mint vándor a ráncossá apadt batyut,
e félig kialvó, didergő belső alkonyatot,
a kiürült fürdőház iszonyúan hideg vízszagát s kékjét
a fakó medencéknek. A ponyvákról leperegtek
a nyár víg csúszómászói, a bordó stráfok,
laticel bélésüktől megfosztott fehér székek
megtorpant pózban guggolnak, mint a nyírt lábú kutyák.
Az előkészített futószőnyeg göngyölegébe
valaki belerúg, széklábak közt vérző ősz terjed,
a semmire csatolt színes saruk mind leugranak
a hosszan végigzuhanó piros tetemről.
A tolvaj képzelet egy alakot lök rá tétován,
s ő elindul az őszön a szoborhátakat
kerülgetve egyre, át a női azúr napozón,
az elhagyott hintákat bebugyolálja az árnyék, és a korlát
amerre egyre sűrűbben ereszt gyökeret, messze,
hol föld után víz jön, s a vízen néhány koraesti csillag sárgul,
ott, kihull a képzeletből. A szőnyegen szél söpör.

Mint akinek megígérték. Készülök napok óta.
Harmincnegyedik éve. S a tolvaj képzelet mind ügyetlenebb.
Kirakom magam köré, amit ad. Itt a fiam is.
Megmutatnám a lágyékát neked, a gonosztevő létezés
ha kifeszíti a száját. Lepkezabáló részeg
az öröm, fehér botját elhagyva tántorog át életemen,
de fülébe dugig döfi tehetetlen ujjait,
ha e soványka ráccsal kerített ágy elé vonom,
ahová visszavárlak, mint a medencék a nyár vizét.
Irgalmasságod add nekem! Erre szorulok.
Kegyelmet kérni várlak itt meg Szépség, őfölötte.
Csak azt, hogy oldd a görcseit… Tegnap este egy bél, kíntól űzve,
mint kígyó, a has fészkéből sziszegve elszabadult,
le a herébe. Majd a kés ejti el. A tilosba tört
célszerű résszé szelídül a műtő tükre alatt.
Lehet. De egyre ügyefogyottabb képzeletemmel,
ha az elmenekült szelíd évszakok után várlak,
belőlem ez a kép pereg ki egyre, mint a kukacos borsó:

Fiam ágya. Az éggé kövesült ég fölötte.
Kín, amelynek nincs miértje sem. Az isten nélküli magány.
A kiürült fürdőház hideg vízszaga.
S csillagszemei kékjének értelmetlensége.

Kőre írt üzenet

Egy csorba kövön írom ezt neked.
Kövön, melynek sebei vannak és néma muzsikája.
Kő, de rá lágytalpu szurtos gyerek
szökkent az imént még. Most ő a kemény kő puhasága.

A kövek, a versek mind egyformák.
Mindegy, hogy szerelmek hideg ágya s csupa rózsaredő,
vagy csavargók érdes zsámolya ő,
formát nem bontó, ércnél keményebb csönd, tárt bogár-tető.

Tőled távol e magányos kövön,
míg napsütés szikkadt bozótján vágyam utánad kutat,
vörös napszállat vérzik a füvön –
magányosságom némán is szétüvölti hiányodat.

A fűbe mosott fogsorú hullám
hömpölyíti utánad egynapos kínom, terjedve nő.
Zöld mérgű, eget borító burjánt,
hiányod rossztevő cserjéjét fonja körém e kő.

Gyűlöletes az eleven emlék!
Mint a levágott kézfej a tőnek, visszafáj.
Tegnap és holnap egyaránt nemlét.
Nem akarom, hogy elveszíts! Nem akarom, hogy rám találj.

Azt akarom, hogy megálljunk.
Belőlem, mint tűzszekérből a kerék, hullj ki mozdulat.
Tűz- s tengercsiszoltan álljunk,
mint akik megtalálták két felüket – magukat.

Bőség

Édes. Sűrű. Egészen sárga,
mint falun a vaj.
A zizzenő lágy női ingen
zavartan bíbelődsz foltjaival.
Hogy megvékonyult a bőröd is!
S nyakszirten a haj
és szép és sűrű szemöldököd
sűrű tejből nőtt ki indáival.
S a szemhéjad most azért feszes,
mint a szobrokon,
mert finom árnyú szemed tejjel
teli, ha pillantásod felfogom.
Az ajak duzzadt állatkái
tejjel laktak jól.
Most alvó szuszogásuk hallom
e betelt szerelem csókjaiból.
Combod szára most tejtől duzzad,
mint Léger képén
a gumi- s kályhacső-tagú nők –
nem láttalak ilyen szépnek rég én!
Ó, te eleven kincseskamra,
gyermekem anyja,
sűrű, sárga tejjel szent edény,
Mária-Anna.

Nyúlzug

Zöld zeneút, zöld lomb-alagút elhagyottan.
Mozdulatodra mint a tűz, illata lobban.
Mint a gáz, homálya elömlik, s a levelek
bogárral telt uszályként úsznak arcod felett.
Közeli vízszag. Öreg folyondár alatt ház.
Meglazult dróthálón a sápadt komló hintáz.
A bodza fejlett ernyője feszül. S nyomtalan
a föld! – vad, keserű-édes aromája van.

Mámorító titkát őrzi érintetlenül.
Érzem a csend léptét – elsiklik – árnyként elül.
S minden így marad. Védik lombok, zöld madarak
kék gyerekcipőd csöpp nyomát – gyermekkorodat.

Csendélet

Hűvös rőtszegélyű foltokkal a nap
kirakta díványom körül a falat.
Kicsit fakó – egy kicsit tréfa csak:
ringok halványrőt gyümölcsei alatt.

Nem először ringok! Mind édesebbek,
mint a kéklő hús-vér szilvák lehetnek!
Buborékfújó gyereknek felejtett
gondolataimra fénylőn lebegnek.

Amíg az ajtó megint nyílik, s Ő lép
helyetekbe szép, napból való körték,
hogy vágyódó arcom ráncát-redőjét
gerezdnyi ujjai újból befödjék.

Mindenen átsugárzol

…Hajnali négy. Fekete a kert. Szótlan a madárhad.
Mélyhangú dobszó szakad. Esik. Álmaim áznak.

Látod, mérges-zöld, vastag levéltenyerek mögé rejtik
arcukat a virágok. Reggel lesz. – Majd úgy felejtik.

Pacsirtadalból font reggel. Alma illatú világos.
E folyékony üveg-tengert veszi az ég magához.

Az ágyáson, hol éjjel a könnyű kutya futott át,
mintha gyémánttal sózták volna, esőcsepp-kocsonyák

fénylenek, s hogy zsugorodnak! Egyre több lesz itt merész:
a Nap megindult hullámvasútján szökik az egész!

Szikrázzatok le rám a magasból, a ház fölött, tovább!
Gesztenyefánkon felépültek a virágpagodák.

Tizenkét emelet zenéből, még feljebb, a fészekig!
A rigó megszólal. Csipegeti az ég széleit.

Felépült bennem is a mai nap: huszonnégy emelet.
Ágaskodó lábujjad a padló – kezed mennyezet.

Életnyi talapzat, tetőzet: mindenen átsugárzol.
Mint levéltenyérből a kehely, mindenből kilátszol.

A friss útból, ha a végén kátrányos vasszekér pöfög.
Bordó stráf ég a kövezők trikóján, tűzből kötött.

Téged foglalnak ott a földbe, s a kőből kibontanak.
Holnapra már a régi út porából mi sem marad!

Semmi! Semmi! Fut a hajnal, fut a friss szájú gyerek-Nap,
fitos farocskával billeg, ilyen feleletet ad.

Te tanultad tőle a hitedet mondd, vagy ő utánoz?
– Semmi! Semmi! – Sziromhajtó májusi szél kiáltoz.

A szélből is te kiáltasz – te jössz a gőzből, mely szakadozva
ereszkedik a kövezőkre, az új kőlapokra,

az ujjongó lángból s a kátrány kesernyés illatából,
a kislányból, ki félve az új úton keresztüllábol

kannával, kék szíjú szandálban, mintha a mienk volna!
– Hány részlet szövi rám lényed egésszé ágazódva,

hogy este, ha alszik a kövezők kocsi-kalyibája,
s didereg az út: hátha nem épül tovább ruhája

a kék-közepű tócsán, hol kocsik gázoltak keresztül –
hol kinyilazott, vak lámpák a Hold alatt restül

szoronganak, és megkérdezik, hogy kigyúlhatnak-e még?
Sár lett az orgona, veszem észre, míg megyek feléd.

Fáradt vagyok s meglátom, lám, a vaskapu szárnya törött,
hogy a szőlőlugas roskad! S mint kibe penge döfött,

tudatomig tör mai hibám, millió mulasztásom –
de te várj, hajolj rám, mint kövezőkre hajlik álom.

Te várj, csak te várj! Rám hajnali ég erejével borulj!
Elaltattad a sötétet, fölkelő Napom, bíborulj.

Katarzis

Éj van. Mint nehéz üvegfüggöny, a hideg
hosszan csörömpöl szét, ha vállam löki meg

és cérnára fűzött gyöngyként a hátamon
pereg, patakzik – jaj, nézd! – jeges ága fon.

Ó a házak!… rajtuk át a kapuárnyak
didergésükben ringatózássá válnak,

míg láthatatlan lábakon, de fehéren
nagy, szelíd ködállatok viszik serényen

az egész utcát. Csak egy-egy feslő ablak
fénye teszi, hogy szép szó, még kimondhatlak.

A férfi szerelmeséhez megy. Éj fogad.
Mint a kőlap, konok négyszög a gondolat.

Mondják, volt férfi, ki kardot vitt magával.
Tűztulipánt. Telt csacsit angyal-iával.

Ki tengert. Gyöngyház-korlátú hajót… s kerek
tálakon cipelte a rettentő szivet,

földjét, amelyben szunnyadt féreg és a mag.
Mint a kőlap, konok négyszög a gondolat.

De akinek hólyagos tenyere csalán,
és keserűség füstöl nyelve parazsán,

kinek lábnyoma kővé vált korom – s hideg
sújtással a harmincadik év üti meg,

mint lándzsahegy, amit egy kéz még visszatart,
de azért jelzi már, hogy fog lecsapni majd,

se kardot, se tűztulipánt, se víg iát,
csak bűnöket visz: medvebánattal imád.

Mert akit anya szült, születésre vár még.
Megnő, mint a medve, bús lesz, mint az árnyék.

Vermet ás, kést hegyez – öklét csüggve ejti
(néha a magasból muzsika belengi),

téli vad. De hómezőn, mikor a jég zeng,
rátűzöl mint csillag, te, derengő szép szem.

Nem időben, téren át, sugaras éj, nap
hullámzásában álló emlékezés vagy,

öröktől fogva, hol egy az ég s a lélek,
iszonyú teleimen át hordott méhed.

Bordó vérhálós sejtpalotádban ringtam.
Én ezért mosolyogtam az ordas kínban.

Tudtam kések metsző fokain töretve,
tejes csontjaim alakulnak öledben.

Rózsaszín bolyhos tengeri csillag! Napágy!
Mint aranylombtenger közepén friss faág,

én tebenned álmodtam meg életemet.
S mint kövér aranycsigát kisfiu vet,

álomi jeleket remegő ecsettel,
így szórtam tele én életem neveddel.

Rejtettelek néha magam elől – tudd hát.
S elborítottál, mint láng a csipke bokrát.

Kioltottam néha szemeimet – s köréd
vakító fénnyel simult, szétszállt a sötét.

Ábécé előtti szerelmem lesüllyedt
képe, te: te kötözted eggyé szivünket,

mert jobban, mint ember szivével a mennybolt,
lényeddel összenőtt lelkem mindig egy volt.

…A férfi szerelmeséhez megy. Szárnya fagy?
Sohasem voltam még kimondhatatlanabb.

Születésnapi vers a halálról

Még néhány nap a huszonkilencből s a harmincadik
év hull elém, mint májusra a hó. – Félsz? Nézd, hogy vakít!

A kürtszó hegyeken át, házatok kék csúcsa mögül
– tüskés ág közt fennakadt gyenge bárány – nem könyörül.

Hajukkal fákhoz kötött tündérek nyitott szemével
nézek én szembe minden éjszaka: fogoly reménnyel.

Madárijesztő, mit szélvihar karóig fosztogat,
aranytopázú Élet, ne hagyjam el a húsodat,

mikor testem teelőtted, majd omló fehér torony,
tárt kapuval földre omlik, s jön át rajta az Iszony

áttetsző vállú táncosnője, és cimbalomverő
szolgái piros frakkban: „tálalva van a temető…”

Rosszat hozva sírva-ríva kuporognak előtted,
koporsómban nő a hajam – nem vágatom le többet! –

nő, folyik, könnyként gurul, ahogy a kisgyerek zokog,
a rögök benne törülköznek, s te hiába fogod,

siklik, ömlik, zöld színű mint a fű, sárga mint a Nap,
egy rózsa gyökere közt lobogva fel, göröngyre kap,

(a szellő éppen ott guggol) s diadallal széttekint,
mint tavasz, friss ibolyaszemünkkel, föld fölött megint.

Mert nem hiszek halálban én már, ki haltam annyiszor,
vak szemű élet számkivetése hiába tipor.

Mint édes vízzel a kút, add, belőled telitődjek,
bennem sok a halott bárány, de szemem be ne födjed:

szívem tele megkötözött tündérekkel, kik nyitott
szemmel nézik, hogy ég a lábuk! – ej, hiszen te tudod,

tudod: minden évünk öldöklő út új kínpadig.
Remény zsákjába varrva mégis, itt a harmincadik!

Első karácsonyunk

Ébred kedvesem s piros selyemsüvegben
a hólyagos ablakot ahogy megnyitná,
szép, vakító sárkányok pukkadnak széjjel,
s kezem tűlevelű nevetést hajít rá.

A téli éj zöldell, mint fiatal falomb.
Jégcsap pengéjén sikos muzsika zöldül.
S mint fiú ezüst furulyáján egy galamb,
faun-nyulánk, víg fenyőszál mielénk ül.

Inog a ház. Mint a levél, nő a cserép.
Ó, már egy-egy tobozos ág is látható!
Mint sülő kukorica, úgy pattog, nyílik,
s csillagaival a fenyőre száll a hó.

Didergünk

Fehér a föld reggel, ijedtében sápadt.
Ágak zúzmarásan kihűlt tündérlábak.
Szép csípőjük, keblük még kereket oldott,
varjú cipel csendet, nyílnak a fagyboltok.

Csigolyánk közé csen hószínű nyilallást,
cserepe szánkon át negyven fokos parázst,
fázik a rossz idő – ó, mi is didergünk,
hólyagos lázú tél kiverte a lelkünk.

Magányos esti bolyongás

Kutya szájú, ijesztő est – aranygalléros délutánod hová tűnik?
A Nap aranyzöld nehezéke parázzsal telt labda, lecsüng.
A hűvösség kékselymű léggömbjén még ideintnek a tört nyakú gitárok
s száll, száll, ó, száll az egünk.
Már puha, didergő koromsötétség körém kavardul.
Nehézvérű repedésként csak egy-egy ablak mélye lángol.
Vacsoracsillag libeg púpos háztetőre
s lábam alatt üveg fagott jajdul
egy széthasadt virágból.
Nélküled az est erdő farkasokkal.
Mély erdő és halál.
Veled az esti park: füvek búcsúja, göröngylakodalom –
viráglacikonyhán pecsenyévé pirult kicsi bika
arany illata száll – s fénylő szilvák meredő kacson.
A lámpák! a lámpák! feketén csavarult rudakon holdak – neked
ágaskodnak a bokrok indái közt e kopasz furulyások,
neked hullnak, mint tündér káposztafejek.
Nélküled az est tó alá bukó utcái úgy bugyognak!
A temetőkapuk úttestre kilódulnak, mint a kezek –
sózúzmarától rideg karmok álomüvegek mögül úgy
csikorognak, hogy a sírás körvonalukká mered.

Meztelen aggastyánként a vénhedt Homály
málló bütykökkel áll szótlanul.
Az Idő vakolata egyre szitál, esik.
Ha itt lennél, varázsszerünkkel kenegetnénk avas térdét,
horgas állát,
s kéjes tüskékkel
csiklandanánk válla pereceit.
Ha itt volnál – figyelj csak! – a marka is szelíden kinyílna.
Ujjai ágyára vadgalambpár fészkelne – s ott megülne.
Mint kislányra ujjongón megnyitott kályha,
gyermeknyi fény sötétből kinyílna,
játszó meleg meglepne, szívünkre repülne.

Elszánt szerelem hitvallással

Tegnap Gilgames angyalt ölelt – kihasadt a párna:
kavargott, zúdult nyakamba a hó.
Az 51-es
még Kőbányán beleütődött a meredt sorompókba.
Csak álltam és áztam, és befelé néztem,
mert te ültél belül,
s a zsebemben úgy szorítottam tenyeremhez ujjaid nyomát,
mint kisfiú a nagyon megkívánt madárfiókát
– érintésed árama hátha elrepül a hóviharban!
Befelé csókolt a szám, hisz’ belül
lábujjhegyre ágaskodva, édes húsával tapadt rá a csókod.
Mert te voltál belül.
Rajtad az a különösen felhasított ing
(törékeny ködből és nevető habból szövött,
tudod, ahogy a kirakatban láttuk)
s az imádott lábon papírvékony, hófehér saru.
Kagyló alakú díványon ültünk,

s később, mikor egymás szemében a jövendő filmje pergett,
egyszercsak megszülető kisfiunk arcával fordultál felém,
én lehevertem eléd, mint a medve,
ki megtanulta a táncot,
s te földhöz kötöttél első gömbölyded szavaiddal.
Leigáztál és megigéztél.

Szeretlek. Nélküled nincsen levegő.
Nélküled az erek folyóin baljós jéghegyek.
S a szív dobverőit a Semmi térdén veri szét.
Hogy mint lukas hatos a rángó zsinegen,
peregni kell, peregni folyton a rémes űr miatt,
s az Ördög búgó húrja döf,
hogy üvöltő vízikerékként,
húsomba ragadt sebes hiányoddal,
az ő malmára hajtsam a vizet.
Nélküled felhasított, megrablott mellkas vagyok.
Az egymáshoz elfehérült kínnal igyekvő bordák.
Mint a fejjel lefelé álmodó denevér,
védtelenül csüng róluk a helyed,
csüng, fénylik a sajgó üresség.
Üveggé-dermedt szegélyű zászló,
kígyóhullámzás lepi a pőre csontokat,
s mint halott kislány szétmosott haja átvilágló víz alatt,
meg s meglobog.

Szeretlek, értsed, mint jácintcserjéjét a mell – a tüdőt!
Szeretlek, mint a mindenünnen összerohanó
millió ér az egy szívet.

Szerelmem nélkül én nem vagyok már.
Az ember szívével muzsikál.
A szónak te vagy az ajka.

Gyümölcsoltó Mária

Te angyalerejű! szerelmed letepert.
Görbehátu hegedűkön ijedező zene lejt.

Vak ujjhegy-tapogatásával szeretlek.
Mint aki szakállát lehasítja s táncol szeleknek,

de lába repedezik: kő-láb! csak ropog.
Feléd ha visz: selyemremegésű titkokat fogott.

Ült eddig rózsaszín kőlapú hegyekben.
Isten hideg sugarával ült ő átszegezetten.

Fehér hátán gyapjút nevelt az égi hó,
és a jelen csend, s a Szarvas Múlt: forráson ivó.

És a jelen csend, és varázstörés ha tört,
belépő ablak négyszögében ömlő almafa-zöld:

zuhog a gyümölcs! dobol! kemény husa: vas!
Sistergő alma-bolygói közt páncélt hord a Tavasz.

Zuhog a gyümölcs – vashéju aranytojás,
repedezése madarak kelése, tűzpattogás!

És a lángok, a lángok, a griffmadarak,
a lángtollú madárhad kel, szaporul, énrám szakad!

Zuhog tojásdad, óriás szemü szőlő, reped!
Madarak, madarak számból kikapják énekemet!

Vak tapogatásával nyúlok közéjük,
madárkacagás, hallod, madárkacagás zenéjük.

Puha tolldzsungel – valamit hozzám rántok –
gyöngy cseng. Oboahahota. Csengő csodálkozások.

Szemhéjam tolluktól hirtelen kigyullad,
karjaim ideges sápadt kölyökké soványulnak,

ujjaim kopókká, finom szimatú agarakká,
szám ittas ó-ja piros léggömbbé – bontsd hajadat rá!

Arany liánjaiddal kötözd meg röptét!
(Hát téged nem vernek át ezek a tűzvető körték!?)

Szemhéjam kigyulladt. A tűzön át hegyek
olvatag nehéz harangokként felém billentenek.

Mint kisfiúhang halott katonák fölött,
hívó, könnyű ezüstre vetköződnek le a rögök,

és mint kisgyerekhang a temető fölött
(és mint lakatlan bolygón fénynyalábú üstökösök)

átiramodva letepert éveimen,
szemedből új Föld, az elvesztett éden fénye üzen.

Csak mi vagyunk és egy magnó

Ez is strand – magnómuzsikából, hosszan
az ég partján. Ahogy a csónak csusszan,

eloldódik már a fák kék korongja,
s mintha evező szíved ott bolyongna,

a tested fénytelenséggel megtelik.
Ez is strand! Csöndszínű hold száll reggelig,

mint part közelében elhúzó hajó,
és megfejthetetlen jeleket adó

sugárzása gyümölcsöt érlel: békét.
Nézd az utolsó lámpa fényszegélyét:

ez is strand… Vagy két ember nem közösség?
Mint karóra rózsát, hozzám kötözték

lelked. Nézlek. S ez jut eszembe rólad:
a sötét táj olyan, mint az alvó vad.

Konyhasarok

A villanytűzhely fekete-fehéren.
Fönn a lámpa, mint egy főkötő, amely
alól asztráltan old kereket a fej,
fénylik itt kopáran, telten s egészen.

Lavór, viaszosvászon, kandi rézcsap.
Piros fazékban a krumplimaradék.
Merev egyéniség: sápadoz a szék.
S lábam előtt te: illetlen és szép vad.

Fölfelé futó folyam

Láttam fölfelé futó folyamot,
deltáját fönt, fönt, lehelet-ködön át:
lábad utánozta a liliom
sápadt aranyszár vonalát.

Holnap folyód kétfelé válik.
Nehéz vörös falomb az ágya.
A kert fellobbantja kinyílt dáliáit.
Hajam rádbomló sziget virágzó nádja.
Cirógató ujjaidra,
golyó elől menekülő vadlúd,
hullok ujjaidon át
folyód deltájára.

A Benső Hang

Bensőm azt mondja: Írd, írd meg a (tá-ti-ti tam-tam…)
De hiszen, mondom én, tulajdonképpen már megírtam.
Tulajdonképpen, mondja ő, utánozhatatlan szóvéggel.
Ez a hangsúly úgy szól, mintha bírák a pálcát törik.
Az ajtónálló hangja ez, akit felhatalmaztak,
maga döntsön, kit enged a trónus elé.
Azt akarod?… – Ó, mi mást is akarnék tőled?
S a kérdőjel sokáig lebegve áll a szájon,
mint betegápolóén, kit a túladagolt türelem
a reményvesztettség árkába taszít.
– Tiéd ez a délután. Az opálos nap. (S most
rám zúdítja az apró megfigyelések egész sorát.)
Vágj keresztül az erdőn, ahol a nap süti;
egyáltalán, mindig a nap alá heverj, a tisztásokon,
ahol kék-fehér-zöld hópelyhekből állnak össze a virágernyők.
Menj végig a fasoron. S ha a nád közé érsz,
ne próbálj félrelépni – arany özönben ott sem érhet baj!
A rókalyuk, persze már lakatlan, de a lapos sziklapad
szinte puhává mállik a fénytől. A kőfejtő kútjára
kimásznak az alvilágból, és sütkéreznek a lekaszált foglyok,
bátran szólítsd meg napból visszaverődő árnyékukat.
S madárszemek követnek a fák koronáiból,
ha tovább kószálsz.
Mert az egyformára szabott börtönablakok előtted
pupilla nélküli vak szemek a napsugárban.
Tudvalevő, hogy szigorúan tilos kinézni rajtuk.
Az őrök őrtornyaikban háttal állnak, mit nekik
az aranylavórját szikráztató nagylány, a hegyi tó!
Pedig ropogós, fehér mandzsettával nyúl,
mint a pedikűrös kisasszony,
az erdő föld-alsószoknyája alól szégyenlősen kibújó
ezer lábujj után,
s illatos habszivacsával, körömollóját villogtatva,
lábsói gyémántkásáját pakolva széjjel,
vidám munkába mélyed.
És mit nekik te, felkerekedett apró madárijesztő!
Hiszen arcodat még bentről ismerik;
felőlük bármikor visszatérhetsz:
háromlábú széked és északi ablakod alatt a vonító eb
testvérként fogad,
s a szumán öltöny*, vérfoltjait rejtegetve, a folyosó
kőboltjaiba verdesi
lompos ujját, ahogy magától jön eléd. (Hát nem kedves tőle?)

De egyszerűbb, ha jobbra fordulsz. Ott, az árokszélen ül
a Törtkarú Kislány; a puha föld
betüremkedik lábujjai közé.
Ha megszólítod, átvisz a házon. Kézen fogva imbolyogtok.
Levéllegyező suhogás: zsenge kukoricabajusz csiklandozását
érzed ágyékodon. Mint forró homokviharban
a földhöz tapadó sejt kétfelől két csupasz, égő sivatagi dűnét,
érzed kétfelől az ágaskodó combot,
izma feszülését, lábujja görcsös földbe-markolását,
azt is, ahogy virágvér tapad talpa redőihez.
Rövidebb úton vezet a ház elé vissza, anyja kosarait
megszedi barackkal
(tört kézzel, gondold el), és messzire elkísér ép karját
derekadra fűzve, gubancos,
virágomladék-szemetes fejét szívedre tapasztva.
Ő veszi észre, ha kiemelkednek mocsaraikból
a lóállkapcájú szúnyogok
s megrohamozzák a nyitva felejtett ablakot.
Ő nyom kezedbe fegyvert, füstölgő nádbuzogányt,
és úgy válik el tőled a hídon, állva középen,
mintha fehér, szent szobrocska volna.
(Régi kis szent jótevő szobra, lám, a karja is törött már.)

Most aztán vesd el magad, s szüntelen hadakozva
a vérszívó haddal,
bukj be védett szobádba, elő a papírt, a tollat!
Lement a nap kint – most jön föl benned:
világít, hogy fényén törleszd tartozásod.

* szumán öltöny (jegyzet)

Búcsú és jelenés

(Czibor János halálára)

Újság nem jár. A rádió néma. Élek a hegyen.
Barátot nem hoz szombat délben a hajó; ha lesem,
a vad sziget mögül mint libeg elő emeletes
fehér palota a habon; hátha ott engem keres
a korlátra hajolva valaki – kémlelő szemek
hajtják fenyők bozontját félre, vagy látcső mered
arcomba. Leengedem kavicsot hajító karom,
míg hajó elől futó hullám loccsan a kavicsokon,
és minden kődarab megpendül sorban, egymásután,
aztán a zengő, szürke víztömegben felfut puhán,
közel a parthoz a tarajokra valami titok:
fehér husú faág, vagy elsodort állat, vagy kidob
a borzongó ágak alá a Duna most valakit?
…Egy groteszk sportzakós halott a zöld társalgóba nyit,
s a háttal állók kacaja, mint egy habzó viráglugas
ring és összenő a vállán, s csak áll, hogy helyet mutass,
s nem lehet kikerülni! fuss – ő a toronyig követ!
mint aki tud rólad valamit. – Vagy álom is lehet?
Vagy lomha füstkabát? – nyaralásod szelíd hetén vacog?
Ha fölhasítod, kibuggyannak a tündöklő napok:
a nyugágy hosszanti lángcsíkjai; a méz rothatag
szénából illatozik, lappang az asszonyi hajtő alatt,
An’ szikrázó haja beleázik, szivárog nyakán,
s csecsemő szagú bőre párás, mint ölelés után;
szeme, mint egy tűzbe hullott akvárium, lángba kap,
rőt, függélyes orsókként táncolnak benne a halak,
mikor az árnyék is kékszegélyű rózsaszín pokol,
s a kigyúlt gazból egyre a szerelem vad tücske szól.
Vagy mégsem álom? Mégsem füstkabát? Jéggé hűlt folyam
vetette ki magából? … Feláll. Indul tajtékosan.
Szikkadó habu víz csorog a föveny köveire.
Vajon a zöld társalgó kacajait széttöri-e?
Meghajol. De, hogy boldog vagyok, megkérdi-e vajon?
Lépked, s a hold rézsű sugarain ott marad a nyom.
…Asszonyom faggat, hogy hol jártam, és honnan e hideg?
– Barátaimat vártam, hogy úgy töltsük be a hetet,
kép és dal között, míg aranyszínű szombatunk kihuny,
mint odahaza. S lapos kavicsot szöktettem bizony,
mint egy gyerek, de sehogysem siklott vizen a kavics!
Kőre hajigáltam, de tíz közül, ha egy célba vitt.
A napsugár fénylő kártyalapjait is elnéztem,
hogy lökte fel a szél a pillangóvárat egészen
egy pillanat alatt! S hogy újra felépült, s ugyanott!
Felhőben zizzent kalászként – egy szálat nyakamba dob! –
vártam behunyt szemmel sárga szalmaszálát a fénynek.
S nem jött a hajó. Tudtam, ma már ide sem érnek.

Újság nem jár. A rádió néma. Rám híre talált:
groteszk sportzakójában, barátok helyett a halál.
Hogy reményem benne süllyedjen el, mint levert harang.
(Tudnád, a halálnak hány atmoszféra nyomása van?)
S zsákmánya, a rábízott teremtés, mint ördöggolyó,
(faraghattam, s hiába, hogy elefántcsontból való!)
verődhet a semmire szálló lélek oldalának.
Meghalt. Meghalt, mielőtt szavai kimondanának.

A semmi ritkás facsoportján bolyong keresztül ő.
Mint a New-Yorkban, kóbor lelkek közt múlat az idő;
éteri habú sörrel nem bírván szomját oltani,
felidéz, míg csillagpor-plasztronú lakáj dobja ki,
s a semmi süppedő sarán botolva színjózanul,
felsuhan, mint homályos lift, mi űri aknába hull,
rosszcsont óriás játékaként, szeme előtt a Föld,
a pesti agglegény-ágy, ahová utoljára dőlt,
s ravaszul, tömlöcfalakon át a lelkiismeret
(hisz csak akard! Földig vissza telefonzsinór vezet!)
hát mondja, mondja, s dallam és kép rekedt jelzéssel fut!
Még soha ilyen cet-nagy szavakat! ily tengertarajút!

A semmi ritkás facsoportján mégsem tör át soha.
Salétrommezőkön eső lesz, s lesz belőle moha,
a bolyongó bokáján vénecske szakállat terít,

míg kerülgeti az Isten pórusait, a semmi krátereit.

Önarckép

Remegnek a füvek, cikáznak a hangyák.
A Mas d’Asil-i nyerítésben
tornyozzák a Willendorfi Vénusz kontyát.
Egyszer ő lesz a feleségem.
Hol Pattadakal Erzsébettel határos,
élek e vasalatlan ingben,
huszadik századi dolgom semmi sincsen,
hasonlítok egy napszítta, rózsaszín kopáshoz.

A végtelenség fű, hangya szövetében
súrlódott egy Nap-hatalmú kéz,
s e fakó horzsolás úgy ül az Egészben,
mintha éppen itt nem lenne kész.
Rajzik a változatlan díszítőelem.
Nyoma sincs itt más izgalomnak:
e rózsaszín üresség, honnan kikoptak,
legyen fű és hangya, s a kép zavartalan legyen.

Finom selymes állú orgyilkosok útban
fától fáig lopózva jönnek,
a gondolatok mélyek, mint kő a kútban,
gyászbojtjuk van, pedig megölnek.
A Mas d’Asil-i lófej nyerít utánam
és Willendorf mutatja kontyát,
és Huszadik Század, megmásznak a hangyák,
mint napszítta kopást a fű barbár folyamában.

Leányország

Magyarország, Magyarország
hallottál-e kosfejű Gaálról?

Most már a temetőben vár
Lacházán. Odaint magához.

Fehér erdőn sas ugat csak.
Ballag Átlósutcai András
szemközt véres napnyugatnak.
Fekete lépte mind hegyomlás.

Mártély jegén, Tiszaháton
Aranycipőjű Juhász Sanyi.
Kondája üveges hóban
letelepszik fiadzani.

Ildikónak keble közé
bevetek, Gaál, temetőföldet.
Vetés alján fekszik a lány.
Két cicijén két harmat-könnycsepp.

Gélamot, Olgát, Katalint
lehajtom egy-egy könyöklőre:
csapjon meg a hóesésben
András, faruk szamovár-hője.

Cecíliának pelyhe sincs.
Ló hátán szeret hanyatlani.
Fut a ló, fut a farkas-éj.
Csinálj babát nyergében Sanyi!

Szent Ildikó-Olga-Cecil,
nem süppedsz hóba, Magyarország.
Félig élt, félholt hátakon
lógázza lábát a mennyország.

Egy petróleumlámpa arcképe

Nolipa István Pálnak

A petróleumlámpa
magát nagy útra szánta.

Mit ér az üvegkémény
az asztal terítékén?

Mit ér az üvegkazán
egy csendélet abroszán?

Eleped a réztányér
egy vidám kondulásér’.

A lángja vörös gömbjét,
mint dinnyét osztja önként,

s szökő madárként, sárga
fejékben száll a lámpa.

Annyi minden hívja ki.
A Kosuti tükrei.

A néma templomóra.
Hogy csille néz a tóba.

Magasabb, mint a tűzfal
a szoba-ablak sóhaj.

Amiért érdemes lesz
(mégis, hogy ne feledhess!),

ha nézed: a tóra száll.
Partján biciklista vár.

Dermedten, mint a táj s a
parton alvó kötélpálya,

fakerék, meg csillesor,
mit a sötét éj beszór

fémes, hűs holdsugárral,
szemközt a téglagyárral.

A biciklista áll csak.
Mit mondhat egy lámpásnak?

Nem kérdi, mit keres itt,
felkapja ecseteit,

fehér mappáját fogja,
a lámpa lángba fonja,

s ő is repül, oda száll,
hol a hajnal rátalál.

Ünnepély a nagy üvegverandán

Negyven vagyok. Péternek kéne írni verseket.
Pataki Gabikának levelet.
Anyámnak zöldpaprikát küldeni, paradicsomot,
a tüdőszanatóriumba csomagot.
Az Átlósutcaihoz „Bajnokkal” beállítani,
az ágy lábánál őt csak felállítani,
s mint aki a semmiből szerkezetét kitapogatta,
fejük fölé az órát kitenni a Napba.
A külső szobán asztalt megteríteni,
az üvegveranda végén ülhetne Emmi,
amikor a hold alacsonyan fabimbót legel,
a konyha gőzéből bukdácsolni öléig el.
Közben minden fedő alá bepillantani,
porlepte, zúzott lábukat meggyógyítani,
térdelni előttük,
mint lábmosó tállal húsvét napján a király,
amíg csak szívükből az ezüst nyílvessző kiáll.
Szelíd vonakodással végül, mikor asztalra vetik,
s a halottak is, ügyetlenül, magukat elnevetik,
hogy menekül mellük földrengéséből a temetőbogár,
akkor megszólal a zene, kezdődhet a bál.
Hajnalra lukas lehetne minden papucs és saru.
Verandám lépcsőin aludhat a meleg-hajlatú,
tűzvész-szőkesége végighullámozhat a füvön.
Slim fekete zakóban a küszöbről köszön.
A nagy üvegveranda erre szétreped.
A műterem a Marx Károly utcába lebeg.
Dakáék konyhája a Csorba utca felé száll.
A rómahegyi fatornác a helyére sétál.

Kibontom arcom e gyűrött papírból.
Túl a negyvenen.
Nagy üvegverandámból, istenem,
ez maradt nekem.

Ballada az anyatest jászolát keresőről

Ha
(mintha gyermekanyakéz ütne
a csibész fenekére újból)
kinyúl egy gyönge kéz a szélből,
kinek nem csordul a nyála,
aki az anyatest jászolában
valaha álomra hajthatta kölyökfejét?

Összezárt öklét feje fölé emelve, ha fázik,
imbolyog a hegykoszorúkon,
imbolyog fenyők szárnyai alatt,
az anyahónalj aranyvályút keresi Cs. T.

Egy fiú meg egy lány két végén megkapja,
lesz kezükben háló,
pávafarkú lepke,
leterítik fűre,
sárga selyemhúrok siklanak a fűben,
lesz belőle hárfa,
homlokát rászorítja Föld, Ég,
fölkapják a fűből,
ott a sárga húrok
vérpiros kendővé szövődnek a szélben,
dögszívű kalóznők föltűzik hajókra,
belebugyolálnak vágóhíd-keblet,
tenger malachadától megszopott sziklák
Cs. T.-ből lila karikát csinálnak,
s ha tengerparti eső
függönyszoknyában táncol a kő közt,
megmossa a vékony, farkas fogú fickó
elvadult parkban
málló villa
arcát.

Ballada a megérkezésről

Az Átlósutcai néha feláll,
s a fekete antilopcipőorr puhán behatol
a lakkfényű Ikonoszauruszba.
Ám Artemisz az IL 18
szarvassá vált szélörvényét megülve terem itt,
s a hosszú-vékony-barna-rózsaszín-erős-hűvös kéz
ezüstfestékben hempergett csókaként esik a szakállnak.
Ezüstös őszület – terjed a pofonok csókja.
Az erdőárnnyal teli szemrés előtt
forgószél-búgócsigán emeli
hajsátra fölé
kupoláját szombat,
lábainál mennybemenetelt rendez
egy pincéből szökő léggömb,
s az Átlós utca négyszöge fölött
tengerkék inge a téli fű hátán seper még,
mikor az éjféli órák üvegütése
átszegzi
a madárbegymeleg alvilágból felbukkanót.
Egy percig az időtlenség arany teknője csobban,
krúgatnak s totyogják körül az ég kalózai,
vakkantva enni kérnek sasok és repülőgépek,
tengerszoroson a Hold átpörgeti karikáját,
és minden égtáj felől az egymáshoz futó lábak,
a levegőszínű szárnyak egymáson dörzsölődnek,
sötét hegy mögül kibukkan a fehér viharfelhő,
gyöngyöket görget le torkán a cserjés szél csörögve,
a Hold arcnélküli fehér maszkját az égről lefújja,
míg holdcsatakos, kamillaszagú combja
az Ikonoszaurusz feneketlen rekeszein átég.
Az Átlósutcai
a vékony csíkú torreádorszabású nadrágban
nekivág a kagylót öklelő haboknak,
vitorlások rohannak egymásnak a láthatáron,
a káprázat fehér mészkőszikláin lángokban állnak a létrák,
a tornyok beleverik az égbe trombitáik,
s Mindnyájunk Anyja,
vakon és félig bokáig a tengerben áll,
s a kicsiny ördöggolyó-koponyából,
mint mentőautón jajgató lámpás,
négykézláb bukdácsol a Lélek a Fiú után.

Zsombok Tímár pilótafőhadnagy meglátogatja Kárpátiékat

Felébredt Gí. Szemünk előtt
fekete-kék-zöld ejtőernyő
gombája billegett a víz fölé.
Előbb azt hittem az Átlósutcai
festette az égre képeslapnak,
de aranyszegélyű trikóban
felismerni véltük Tímárt:
ragyogva nőtt az űrből,
mint néma zenekar fölé
a szóló trombita.

Amint intett, mászni kezdtük az eget.
Nem vittünk magunkkal nagy, csatos övet,
bukósapkát, se érszorítót,
szégyelltük volna azt képzelni,
hogy itt valahol a kéklő égoldalban
nem kapaszkodhatunk ernyőddel együtt
a szélben lassan süllyedő Napig.
De alig tettünk szárnyunkkal két arasznyit,
a dőlt sugáron hajóként ingó
régi veranda küszöbénél
ernyőd a szél alól kifordult,
s mint korommal teli nagy csepp,
lepergett az égből a vízen,
mint szétpattanás előtt a kifutó tej,
aztán a kacarászó apró vízhullámzás
ragadta magával, partig.

Hogyan is hihettem, hogy
aranyszegélyű fehér trikóban,
mint egy Rátkay-festmény,
fekete-kék-zöld ejtőernyőn
itt terem Tímár!?
Ó, Nap, ki hónaljáig érő
vörös kesztyűbe bújtatod
Gí karját,
áttetsző-omlatag toll-sugarakba,
mikor végiggurulsz a parton,
a káprázatnak is vége.

(1975)

Eliot perce

A függöny beúszott az asztal fölé.
Lobbot vetett. Szélben nőtestet láttam.
Jött a piszkos alsóneműs kisasszony.
Orrom előtt sétált pisis nadrágban.

Slim

(Egy dzsessz-zongorista halálára)

Fekszik egy hulla az erdőn.
Dühödt álla majd szétreped.
Füstölög, mint revolvercső
a vérbe fagyott perc felett.

Messziről: kidöntött korom.
A szél beleveri a gazt.
De koromzakó se rejti
most már a lélekig csupaszt.

Megnézte sorban halottkém,
rendőr, az Átlósutcai.
Nem volt mit megbocsátani.
És nem volt kit megváltani.

Kordéra kapják kocsisok.
A hídon át nyikorognak,
de dülledt kerekük sorba
az árokba kifordulna.

Úszik alul egy zongora.
Egész a halottasházig.
Halott miatt? Zenétől-e?
A menet berúg, elázik.

Borotválják állát kékre.
De ő már csak viaszodik.
Hamuingéről egy rózsa
vérhullatva iramodik.

Gélam bibliai története az Átlósutcaival

Az Átlósutcai
a harangos terem elé állt
zenét hallani.
Gélam nyitotta meg a karnevált.

Ruhája levegő
után kapó csengők sora volt.
Ekkor a festő epedő
arcán átlebegett az esti korahold.

Amikor meglátta,
Gélam kitárta, mint a kaput.
A szem gyertyafénnyel teli kastélyába
ágyat állított, hajó alakút.

Az Átlósutcai,
úszva érkezni vélte a fűszerszigeteket,
pálmák tollait,
mikor az ágyék mélyén az utolsó csengő nevet.

Rég nem ült a többi szárnyán:
karról, lábszárról, mell közül esett,
csak ez az egy cseng-bong, mint elkóborolt bárány,
ki puha dombok alján talált jó füvet.

Kerekedik keresni a pásztor.
S reggel a szakáll áldozati füstje alól,
már nem a csengő,
a megtalált kicsi jószág alvó szuszogása szól.

N. N. politikus arcképe

(Nagy Richárdnak suhanc-korunk halhatatlanságáról)

Közel viszem a gépet, majd oldalt,
és ferdén és fejjel lefelé,
és vízszintesen szinte
áttöröm a lencsét rajta.
Álla holdkráterei még
fontosak lehetnek!
És szemöldöke, a
vörhenyes kőnyergeken.
És a többi oroszlánrészlet.

Jelesre vizsgáztam levitációból,
hogy megörökítsem koponyáját,
mikor beszél.
S elkápráztatva
a szüntelen lebegéssel,
keskeny lábfejem beillesszem
a pillanat résén,
s ott, belül, végre
munkához lássak.
Mindezt miért? Hiszen Fiútestvérem ő.
Vele együtt fogadtam rád, Jövő.
Azt mondta, velem osztozik. És – igen,
az Apám is ő, kőhavú szemöldökével,
kinek keze, mint a mészárszék-kampó.
Fehér mellényes fekete kutyám szűkölt előtte.
Azt mondta:
„A Mátrából nem hoz elő többé a szél se!”
És – igen, az is ő, Apám,
félmeztelen csőlakó, aki
fejét leszegve jön az utcán végig,
kőhavú szemöldöke koszorú homloka sírján,
a magam zsákját hátára vetem,
hogy arcát benne eltemesse,
de a Város: szemébe köp a sarki tűznél.
És – igen, az is ő, Fiam, a tétova-kezű;
emeli bevert szájához csikkét, körömig ég,
s mint Sámson a palotában,
oszlopaid, röhögő páholy, megtöri alattad.

De lehet az? Hihet a megváltásban?
A sárkányfogvetemény
Paradicsommá nő?
Csak túrni kell a földet,
s baromerővel
nemzeni gép után gépet,
törvényből törvényt,
s mint ács a jószagú fából,
ő két kézzel formáz édeni szerkezetet,
legkésőbb
a huszonegyedik század fölé?!

Nagyobb dologra törtem én itt,
minthogy készítsek portrét:
nyakkendőjét kissé jobbra húzzam,
s lámpáimat úgy vigyem rá,
hogy ráncaiból mit se láss te.

Gyermekkorom fele, te! Te börtönálom!
Nem műterem ez, hol körbeugrál képcsináló!
Ez nem bársonyszék a Kék Teremben álló sorból,
hol ruganyos térdekkel tódulnak a vének – először,
s mellképük olyan lesz majd,
mint sétalovaglás a tengerparton.

Ez nem ezerkilencszázötvenhárom,
mert Magyarország ezerötszáztizennégy is örökösen,
ezernyolcszáznegyvennyolc is hideglelősen,
ezerkilencszázötvenhat is gyerekcsontú betűkből fűzve,
ezeréves, hát ezer év is.
Itt van,
mint hegy gerincén lovaglók árnya lent a völgyben,
amit meg-nem-tett István,
amit elvétett Dózsa,
amiről Kossuth csak beszélt:
mint kerék agyába faragott küllők,

összefutottak ebben az időtlen percben,
s tengelyük,
te,
forgatod őket egyre magaddal,
feszítik köréd kerekünk fáját,
előre-hátra, mocsárban ropogva,
berácsoztak teret és időt.

Tehát tartozom még egy vallomással.

Arkhimédész egének pontja kell nekem.
Harminchét év volt és minden változó.
Felém nem fordult hold-arcú múlt és jelen.
Tüzijátéksistergés mögöttem.

Magyarország, Magyarország,
hallottál-e Kosfejű Gaálról?
Fehér erdőn sas ugat csak,
vonszolja vörös ejtőernyőn
az Átlósutcai maga után ott.
Fekete lépte mind hegyomlás.
S ablakába csípett lábbal Cs. T.,
amott kerekedik,
mint fekete felhő.
És harmincöt éve ég
Zeppelin hajója,
(üveg-verandánkból láttam egyszer)
és harminc éve
a kényszerleszállt gép
(s Bábel úr ámuló feje
a trafikablak pántjaiban),
és huszonöt éve ég Tomori,
Erzsébet pilótája,
és kezét tördelő anyja a gépmadár alatt.
(A vadvirág-nyaláb a szomszédba hullt,
de Tomori nem tévedett:
a kiskapu elé zuhant.
Fejénél a villanyoszlop lángolt.)
Csupa hullócsillag ez a harminchét év,
Ikarosz-kiáltozású idő.
Most már a Pont legyen!
E Perpetuum Mobilét sarkából kimozdítani.
Ki akarok menni a temetőkbe:
Kellj fel Ikarosz! Szállj!
Köd alatt tátott aranypofájú oroszlánok:
nem morajlanak már a mélyek.
Behegedtek a szakadékok:
rajtuk vadcseresznye nőtt.
A fiamnak akarlak adni Magyarország!
Itt legyen ő is harminchét éves.
Gyerekszemekben akarom
gyertyáid kigyújtani,
mint egy karácsonyt, hazám.

Itt, belül, akkora teremben állunk, mint a grund.
A falak összevisszájába vágott ablakokban: kész a képtár.
Annyi évesek vagyunk csak, amennyit gondolunk,
de valahol mégiscsak harminchét évesek vagyunk.
Az ablakokban ezer idő.
Ezer Erzsébet.
Ezer Magyarország.
Farkas a megüvegesedett havon.
A Jutadombon viperafészek.
Hangyák Sanyi bácsin.
Ezer idő, ezer idő, agyaggal betapasztott
öleb formájú vékony harang az ácsozaton.
Harminchét év, akkora vagy,
mint a betemetett Kakastó.

Tó,
várom,
míg hullámod összecsap harminchét éves fején.
Igen.
Elszántam rá magam, bármilyen groteszk:

Ő kikel habodból, s a Botticelli-kagylón
ormótlan szőrös törzsét takarva bámul
– Ennyi rossz arc, akár egy esküdtszék! – a part felé.
– Mint vének az iskolapadban! (Röhög.)
Mind, mind az égszínkék színű Ringből, mi?
(Csak sejteni, hogy az időre gondol.)
Rajtad ez itt a delírium Kossuth-díja tán?
Mint láncban az ékkő-sorozat,
a Boxeres les-ütései sorakoznak a pofákon!
És milyen vastag a szemkörnyéki sár!
(És:)
– Őrültek!
Feltöltöttétek, mint ezt a tavat, a szemeiteket!

Mi kétoldalt állunk, osztálytársai,
hüledező csavargók,
miniszterek,
ötgyermekes apák,
szerelmi sülthalak, csődörök,
sarki tolvajok.
Még az is,
ki húsz évig kúszott
Erzsébettől Pasarétig,
most a Tó szélén mezítláb áll,
iszap fekete selyme gyűrűzik bokáján,
lehajtott feje a múlt
szurok kelyhű burája alatt van.

– Olyanok vagytok, mint az összefogdosott pohár!
S te, törött gipszangyal, zsibvásárfi,
pattogzó aranyú költő!?…
– Mit szőrösödik mancsodban az a kóró? –
szeretném visszabántani,
s neveti ő,
mint medve a diófát.
– Nem virág ez. Virágok virága: Tavasz!
– Tavasz!?
Törékeny szó,
hogy nem félsz
e malomkő-állkapcson lebegtetni?
Egy ép gondolatod nem jutott Európának!
Ropog gerincem minden csigolyája, ahogy megragad.
Széles talpáról lerúgja kagylóját, ahogy fölrepít.
Érzem: csapkod az iszapban-ragadt,
hőköl az elhullott-szárnytollú, lúdbőrös sereg.
– Mért csináltatok szárnyatokból mankót!? –
kiáltja, s én:
– De fényesre sikálta szádat a Kakastó!
vágok vissza vadul.
– Húsz éve te folyton csak repültél?

És állunk, mint két hegyi tündér,
mint két toronytermetű mozaik-szent.
A szél elcsitul a lábfejünknél,
a mélyben építőjáték-Magyarország,
s fönn párbeszéd hangzik,
elnyúló szóvégekkel, visszhangosan.

Ő:    A nád. A nád virága kezdte egyszer.
Én:   Így kezdődik versben a kép. Képben a zene.
Ő:    Nem. Így kezdődött bennem a hit. S hitben a tett.
        Mint egy költői fogás:
        egy szóösszetétel volt a bevezető.
        Így hangzott: nádpapiros.
Én:   Költői szempontból eléggé gyatra,
        így, első hallásra.
        De miért nem az ország gondjával törődtél helyette?
Ő:    Nádpapiros. Túl együgyű, mi?
        Se kép, se zene?
        Náddal volt beszegve a Kakastó.
        A Kis-Duna.
        Nádja közt a félmeztelen barna suhancot,
        a napimádót, aki voltam,
        remegve felismerem.
        Hiába már, hogy rákiálthatok?
        Gyere Suhanc, markolj nádba a tűzhelyeken!
        Bocskoroddal tapodd tüzüket szét!
        Országnyi koldus aranyat éget!
        Barma elé veti, rothadni hagyja!
        Gyere Suhanc,
        emeld ide álmaidhoz méltó öklöd!
        Egy suhancnak nagyobb szíve van,
        mint egy parlamentnek.
        Középre a csillár alá
        felhalmoztam számoszlopom.
        Még a karzaton ülő lány is,
        kinek táskája szemezéssel s unalommal volt kitömve,
        fitoshegyű keble közé egy-két számomat beszórta,
        csak a miniszter unta végig,
        láttam nagyon megsértődik.

Én:   Te meg hazamentél Erzsébetre,
        kapálni a szőlőt otthon.

Ő:    Nem. Jött ekkor egy ifjú mérnök.
        A Nap-Út-Gép erejét ő megnöveszti, mondta halkan.
        Hívtam a napimádót:
        Gyere Suhanc, érted te ezt?
        A vékony drótban mamutcsorda itt viharzott.
        Sárkányok a házak fölött hét fejüket felütötték.
        De az új gép négy sarkába
        kipányváztuk valamennyit.
        Leigázott sárkányain állt már Szent György.
        S a Hivatalból jött egy apró,
        gombostűfej-fogta-akta:
        „Ön feltalálta,
        hogy a víz hűt,
        a levegő ég,
        üres sárkánybőr csak
        ez a kis gép.”

        Ne sírj Szent György!
        Ez a kukac sárkányoknál veszélyesebb!
        Felfalja, ami reménység.
        Fekete hernyó, nem könnyű irtani.
        Próbapadján mégis a Gép
        sokszögletű fejét egyszer csak felemelte,
        a kétely utolsó burka is megrepedt azonnal,
        s világ kutyája, négy lábra állt.
        – Lehetetlen! – szóltak a szakértők,
        és nem hitték azt, amit láttak.
        Állt amott, háttal a mérnök,
        keszeg kis válla rázkódott egyre,
        no, Sárkányölő, gondoltam sötéten,
        ez sikerült, de hajszálon múlott.

Én:   És nyújtózni egyet szőlődbe mentél.

Ő:    Nem. Egy házépítő várt a sarkon.
        Hazakísért Erzsébetre. Este volt már.
        A Soroksári útról szél fújt.
        Tervrajzait szétkapdosta.
        Megcsikordult a lámpaernyő,
        lépcsőházban lányok szálltak
        fölfelé egy bálterembe.
        A Suhanc meg jött magától.
        Hullámhegyen átlesett tán.
        Egy jégfalú sípládából
        szivárgott a gyerekkorunk.

        És ház épült Magyarországnak.

        Le Corbusier
        róla telefonba mondott himnuszt.

        A Suhanc arany hidakon
        egyszerre tízfelől küszöbét átlépte.

        Az Atlanti Óceánból
        nagyszakállú hajóskapitányok
        távcsöveztek egyre minket.

        Petróleumszagú Pénzes bácsi
        azt mondta, hogy legyen áldott,
        aki kitalálta.

        Ez a ház egyenes beszéd Európának.
        Ez a ház ezer év sebét hegesztő pólya.
        Ez a ház a világra nyitott Ablak.
        Ez a ház beton és üveg Concerto Grosso.

Én:   Aztán jöttek a fekete hernyók.

Ő:    Aztán jöttek a fekete hernyók.
        Az ötszörösen főszakértők.
        Bársonyszékek kerekeken
        szétgurultak: mélyük morgott.
        Megjött a Vő s az Uram-Bácsi.
        S Valéria, a réges-régi:
        egy öregasszony lánynak festve.
        Jött Lágymányos és Árpád Hídfő,
        és téglagyárak mindenhonnan;
        s a múzeumi díszpárnáról
        a balzsamba tett tégla hátán
        ágaskodva ér bokánkig
        a Körpecsétek Kezelője:
             „Amíg ez a
             pecsét kék itt,
             addig fiam
             itt nem épít!”

        Csak álljunk feje vételénél!? –
        ráz vállon a Suhanc vadul.
        Mitől bűzlik fej itt és farok,
        szemükbe inkább az igazsággal!
        S a lendületnek ormán égve
        (bár tudnám újra kimondani)
        így szólott ő a sokasághoz:

        – Telepítsetek téglagyárat!
        S emeljetek sok kicsi kunyhót,
        talpig magyart és romantikust!
        Nem osztható mindenkinek szét
        ez a kevés Huszadik Század!
        Védjétek meg nagyapánkat!
        Gyöngéd, feudális kis szakállát.

Tekintete átüti a lencsét.
Képzelj toronytermetű mozaik-alakot.
Megfeszített álla vakító dühe fénylik,
vörhenyes kőnyergén szemöldöke
és a többi oroszlánrészlet.
Virágok virága nagy bütykös kezében.

Ütemezők

A lélegzetvétel. A görögök. Weöres.
„Szőlőskertek Királynéjában” a hordók, a golyhók.
Cérnahangú lámpák erre-csörög-a-diója.
A hívás. A futás. A téboly: az istálló üres.

Szobrok

Emlékeztek? Álmainkban egy hajó szobrot kiástunk.
A Kosutin végigvonultunk ujjongó sokaságban.
Ámulatot keltett kétezer évvel kevesebb bűnük,
s a koporsókból kiszabadult hajnal mindenkit átjárt.

Imre, ki a demizsonok kotyogó ritmusát mérte,
álmunknak úgy örült, hogy szobrokat festett, gyúrt, faragott.
S milyen gonosztevően erzsébeti álmaink vége:
mint szobrot, koporsóba tettük Imrét. Mélyen elástuk.

Az Átlók 1964-ben

Az elfajult orgonák sátorában tegnap
a sorsdöntő változásról volt szó. Endre Danténál
s Gimignano vakolatlan tornyai előtt.
Lám, a harminchat éves Tibor egyetemre járhat.
Micsoda portást veszt el benne a koromgyár!
Csak mellesleg: ékszerész lesz Pista Argentínában.
S én írást kapok, hogy feleslegesen ültem.
Hát merő hiábavalóság volt a hét és fél év,
önéletrajzomba akár bele se írjam.
Mert minden emlék olyan, mint az álom – s az sem biztos,
hogy volt Márianosztrán szigorított börtön.
Tegnap az elfajult orgonák sátorában így folyt
két asszony rokkájáról sorsunk, és az Átlók
közelgő sikerei arannyal öntözték nyelvük.
Mért hallgattak Róla, ki a legdöntőbb lépést
tette? Mit szól a változásról Imre, aki meghalt.

Vigília

Ülünk vékony lábú széken, teraszokon.
Kőkemény napsugárzás az alkonyat homlokában.
Temető-kocsid fából faragott angyalai
ártatlanul fölhúzzák térdük,
fölkínálják az estét.

Ül az Átlósutcai fekete szalonzakóban,
mint múmiakötésben,
vagy megfeketedett hóban.
Slim, Balzámné csatornáján
egy zongorán hegedül.
Ül az Aranycipőjű
cipőtlenül.

S akiről kiderült, hogy idetartozik,
kik fából faragott angyalaidnak udvarolnak,
s tudják, a holdfényben ki következik,
míg az ezüst szárnyak rajtuk becsukódnak,

az ég alján,
teraszokon,
ölükben tartják
temetetlen lelkedet.

Ballada mindnyájunk hűtlenségéről

Nem tudom, hol a temető, két domb között-e, ecetfák alatt?
A sírok fölött nyikorgó madárházat himbál-e a szél?
Elvadult rezedák ijesztő illatában
csupaszon fekszik-e Ildikó királylány?
Nem tudom, Johanna éveket ült-e a temetőben?
Tetőtől-talpig jázminba öltözött, és nem hiába.
Azt sem tudom, kirakatok választékát hogy vette sorra a kérő,
s elképzelhetetlen az ágy is,
amint négy lábra áll a nászszobában.
De hajnali zenebonája nem pacsirtaszó.
Nem tudom, mit csinált a temetésen feleségem Anna-Mária,
Lívia és Kiss-Kovácsné, és Juhászné, és a Lányod –
látom Cs. T. madárszárny-vállperecét, törzséből kidőlve,
ahogy a csatakos tollazatot utánad hajítja.
De, mint mezei poloska potrohától a kezed,
büdösödik a baráti névsor.

Hát persze, te már keresztülnézel rajtunk.
És a gyorsok első osztályú kupéiban
a nadrágjuk csipkéjét neked ajándékozó babákon.
És a dunaharaszti stég cölöpei között akadt ködbundás kutyán.
És az üres demizsonok öregasszony-savanyúságán is

megbocsátón.

Reggel

(Gaál Imre, a festő emlékére)

Reggel van. Az ég derűs. Lelkem fegyőrei,
alszanak a piros szügyű kutyák.
Kéjes álmukban kinyúlt karmokkal heverik
körül tündéremet, a dáliát.
S ő – mint akit furulyázó süvölvény biztat,
csillagfejével arcomhoz simul.
S bársonyosan, ahogy a gyár is szinte fénylik,
denevér-korma a reggelbe hull.

Körös-körül az egymáshoz ragasztott viskók
rengetegében ablakmosó járt.
A csacsi is kétfelé választott sörénnyel
pezsgeti végig utcán a szódát.
Egérszürke falak is sebeik feledve
esnek a fekete-lakkú üvegnek:
mélyén nézik márvánnyá álmodott homlokuk.
A reggeli ablakok nevetnek.

Kijózanul s ilyenkor lesi arcunk Imre.
A torz is ezért lesz nála fenség.
Mikor a nők ágyukból kisurrannak s várják,
hogy sötét hegedűtestük fessék,
kiknek ujjára szalmagyűrűt font csak Imre,
kiket körhintára rakott szállni,
úgy lépnek most kagylózúgás és fecskecsirip
karéjában, hogy szárnyuk sugárnyi.

Kijózanul s ha végigmegy az utcán Imre,
a fonónőben megremeg a hó,
és szemének Mont Blanc-járól, vágyódva Imre
mellére ragad marékravalót.
A percet hosszában kisöpörni kész vagy, csend.
Most Firenze sem több Erzsébetnél.
Imre rajzol. S egy lány körvonalából, Reggel,
visszavonhatatlan megszülettél.

A forradalom angyalai

Kék ing, kis fehér kabát – kék kiskabát, hófehér ing.
Útközben combjukról le, bokájukig nőtt a nadrág.
Legördült, mint az ifjúság színpadán a függöny,
hossza földig ért, s a két vásott angyal járt már – nem röpült.

Addig a Török Flóris utca kövei fölött repültek,
s ahol a 31-es balra fordul a Dezsényi ház alatt.
Éjféli lebegésük én nem feledhetem.
Szárnyuk végigkarcolta a bombaszilánkos gipszhomlokzatot,
a gimnázium műtőjében a félhalott katonákat,
a csontfűrész kopár fényét
sovány árnyuk eltakarta
az átázó gyékénykosarakon,
amputált lábszárak s kézfejek megdermedt zeneszerszámait.
Mintha kék és fehér ingük alá szorult volna
az összes kitépett hegedű, zongora és dob,
az összes együgyű orosz harmonika,
fa és elefántcsont billentyűsorok, pásztor lantok,
Bartók kalapácsai, zenélő fésűk, papirosok,
úgy akartak ők énekelni a katonakórház tornya alatt.

Az összes féllábú csatár gólvágya egyesült bennük,
bokáig remegtek a lebegésben,
mint helyhez láncolt gépcsoda begyújtás után,
ez a szerelem, mint az izgatottan kapáló lóláb kivágott
az utcasarkon mozdulatlan lebegő fiúkból.

Soványak voltak, mint egy kürt fuvókája.
A Kék-ing, Kis-fehér-kabát szőke haja hosszan örvénylett
és sugárzott, mint a trombitatányér.
A Kék-kiskabát, Hófehér-ing angyala vásott mongol arccal lobogott:
Polgármester, aki bevonult a Romvárosba,
hogy jobbja felhúzza az első kéményt.
A Főkormányzó, ki bevonul a Romországba,
a fölhasított férfiakat leszedi a mészárszékről.
Égő nyakú Király, kin a Dalí-zsiráf fióksora
acél-kattanással nyílik folyvást,
s facsemeték, csatornacsők, vízszórógép, magot vető helikopter,
automata tojásgyárak, nem-tudhatni-milyen-gépek,
tartályhajók, olajkutak, acél és vas-szauruszok
rohannak a nyögő földre.
S ő, a táncra kerekedett Karácsonyfa, a hóval lepett nagy Pusztában,
utolsó királyi zsákját is kirázogatja, medvekarokkal lehajlik,
és felkent, pazarló kezével
világra segíti az első újszülött fiút.

Az anyát jószagú ágakra ültetik,
vastag gyertyákat gyújtanak válla mögött,
hadd ugráljanak a kis, fényes lelkű lángok,
kenyeret szeletel, húst az apa, kirakja tojással,
eperszínű bort hoz, verejtékes üvegében régi üvegdugó.
Ő meg, a Főkormányzó, a Fagybirkózó,
kiteríti az ázott kapcát a vaskályhához kötött drótra,
megenyhült, kövér Dzsingisz-Kán-fejét párnára ejti,
nézi a pohár bor eper-lobbanását,
de mögüle már a Török Flóris utcai éjjel,
mint távolról fodrozó hálóingű nő,
elvonul előtte, s csillagfényével megáll,
és Dezsényi úr ablaka alatt a két vásott angyal,
Kék-ing, Kis-fehér-kabát – Kék-kiskabát, Hófehér-ing,
hangol a nagy zenére, góllövő cipőjük kő fölött lebeg.

Néha három lefüggönyzött egyforma autóroncs rohan,
iszonyú benzingőzben gonosz pofájú lóvontatású,
rozsdafalta csapkodó sárhányóval csörömpöl végig,
zeng államfői dagadt dudája,
befordul a dögtemetőbe.

Fals füttyszóval tolja fakerekű taligáját a kisebbik Balzám,
büdös gyertyát csomagolt újságpapirosba, azt emeli,
„Mi az istent másztok az égbe, Ricsi!” kiáltja kötekedve,
„Gyere haza, paprikás krumplit főzött Eta és anyád!”

A Rákóczi-patika előtt volt a krumpliosztás.
Abba úgy belemelegedtek, piszkos kezű bűvészinasok,
a kék s fehér ing ujjaiból potyogott a krumpli,
a nyakkivágásból, apraja a gomblyukon át,
bele a kosarakba, ládákba, vödrökbe, zsákokba,
szemétlapátra, öregasszony szakadó kötényébe,
a lány bekötött szárú nadrágba rakta, hátára vetette,
boldogan nyögött az anyó alatta, bot nélkül járt,
megsütötték a platnin, rotyogtak leszakadt fülű fazekakban,
az asztalok közepén, kisbabák keze közt,
a fűtő parázsba nyúlt s fekete tenyerére onnan kivette,
fújta és csititgatta, mint egy alvó selyembábot.
Még soha Erzsébeten ennyi zsonglőrt!
„Tizet vettem a számba!” „Engem bezzeg nem éget!”
„Nem harapom, lenyelem, pelikán se különbül!”
„Ez a krumpli tojás lett, libatojás, aranyom!”
Ők meg ott a vagonokban rázogatták kis kabátjuk,
fűzögették rossz cipőjük,
mint ministráns a hármascsengőt,
a kék kabátot, fehér inget,
mint inasokból felnőtt rabbik,
csodatevő alázattal emelték a bölcsek kövét,
a hétszer-rejtett-nevű Istent,
a vasgereblye sebhelyével megbélyegzett fagyos krumplit.

Útközben combunkról legördült a nadrág,
legördült, mint az ifjúság színpadán a függöny.
Elfeledteti repülésünk, eltakarta lábunk lebegését.
Eltakarta a forradalom angyalait.

Rendhagyó óda az ifjúságról

Czétényi Vilmosnak*

Mégis, az vagyok, aki gyerekkoromban.
Ha lábamnál fogva kifordítasz is,
s ha hét és fél évre újra úgy felejtesz,
az vagyok csak, ki gyerekkoromban.

A repülőt először fölszállni nem én láttam – AZ APÁM VOLT.
Az ezredes fölnyalta a babot a földről. Nem az apám – ÉN LÁTTAM.
A Történelmet betették a gyermekkori Képes Könyvek közé. E mell-
képgyűjteménnyel még sohasem esett meg, hogy FÖLNYALTÁK
VOLNA A BABOT, külön, külön, vagy együttvéve.
Apám nem sokat magyarázott el nekem a repülésből.
Az ezredest örök időkre lefokoztam.
Ezek után VALAMIVEL NEHEZEBB felrepülni.
Az Őrmesterek, a Házmesterek (és persze a Mégrosszabbak)
vállán hullámzott a koragyerekkor, mint egy kis kék koporsó.

Van-e negyvenéves férfi, ki nem érti meg:
Üldözöm a gyermektekintetet,
a kegyetlenül éles tükröt
– arany rostélyod ne csapd le rá, te gyermek!
szemhéjad nyissad!
látnom kell, minek látszom:
ŐRMESTER-E,
HÁZMESTER-E,
vagy a MÉGROSSZABB sunyít vissza onnan,
a pofáját megnyaló, hegyes fülű, kis fejű tigris?

Ne hidd, hogy vannak kiválasztottjai a jónak.
És vannak kiválasztottjai a gonosznak.
És elhúznak melletted, mint a kivilágított vonatok.
S itt nem marad más, mint némi szikraeső büdös füsttel.
És állólámpád kinyílik, mint egy meleg rózsa.
S amikor fokhagymás szendvicset eszel, a tűzhely duruzsol.

Tegnapelőtt apró bakugrásokkal vette körül a szobrász.
Tegnap felavatták.
A hosszú ablakokon bezuhogott a napfény.
Orgona szólt.
Ma takarítás közben látod:
MEGKUKACOSODOTT A SZOBRA.
Kié?
Mire keresztnevéhez érnél, látod:
FELESLEGES KIMONDANI.

Ne alkoss nyomorúságos majomszigetet!
Hanyatt esnek rendjeleid sikos jégpályáján a gyanútlanok!
Hiú Pávián! hideg tébollyal mit fordulsz el
gyermekedtől?
SZEMÉBE HÁT!
LEGBOLDOGABB PILLANATÁBA KAPASZKODJ!
EZ AZ UTOLSÓ KOCSI!
A kigyulladt sivatagon ez még áthalad!
Magával ragadhat új kedvű Nap alá!
Én nem haboznék!
S a magam nevében is, én felkapaszkodom!
Ólomsúlyú fütykös alá önként tartom
üszkösödő tigris-hátamat.

Hátha MÉG EGYSZER lehámlik rólam a vérpokol burok!
Hátha két kézzel én magam vethetem tűzbe!
Hogy Ifjúság, Ifjúság, magadénak mondhass.

Hogy az legyek, ki gyerekkoromban,
mikor három tenger mosta Erzsébet határát,
VILMOSSAL kiszabadultunk kék koporsónkból,
s gyöngéden és fájdalom nélkül léptünk a romvilágba.
Itt-ott, a meglékelt égen bezuhogott az űri kékség.
Nem volt a szélnek hullaszaga sem.
Vilmos FESTŐ! afféle aprószentek voltunk.
Az őrmester-vállak szétomlottak, mint téglák.
A gázvezetékek kiürültek, mint a többi cső.
Végüket macskahad büntetlen nyalogatta.

Úgy tetszett, első dolgunk,
a vasuti hídon Erzsébetre jöjjön IVÓVÍZ!
S kapjon FÁT, LISZTET a Vécsey utcai pék!
Szívünk magasából nőni kezdtek a FALAK!
És jött MÁJUS:
„ricsajló kürtök rézvillanása szemez a Nappal kacéran, sárgán” –
bocsássátok meg a húszéves verssort a gyereknek,
apánk nem ütött kezünkre érte.
Ők látták fölrepülni az első gépet, és éppenséggel semmit sem adtak
tovább a látomásból. Nekik a huszadik század a TIZENKILENCEDIK
UTÁN VOLT MÉG EGY,
valami abszurd tabló:
olajtornyok rengetegjén aulikus zenefoszlány
értetlen és kissé ijedt Eton frizurában.
És az autó.
A Benz Motor reklám.
(Varasdi doktor könyékig felszakadt zakóban
a sötét skatulya-orron matat,
s hallat a doboz néha kutyamorgást.)

A huszadik század nekünk
három felől tűzzel szegett ELŐCSARNOK.
Honnan tudnánk, mi jön utána?
De TRECENTO Vilmos,
tanúsítsd a régi gyerekhangon:
csinálhatnak belőlünk kukacos szobrot!
Tetten érhetnek HÁZMESTER-maskarában!
KIÁLTSANAK RÁNK,
s mi újra azok vagyunk, kik gyerekkorunkban!

Nagy fekete erdő volt a gyász.
Még nagyobb piros erdő volt a tűz.
Kék koporsónk fedele rólunk leégett.
S a BETELJESÜLÉS egyetlen perc volt
a Jövő Kapujában:

CSATORNÁBA OMLÓ MELLEL, LÁTTUK,
A NYELVÉT KILÓGATÓ KIS FEJŰ TIGRIST.
S VIASZMOSOLLYAL DERMEDT
PANOPTIKUMMÁ AZ ALVILÁG.

* Czétényi Vilmos (jegyzet)

Az Aranycipőjű*

A sivatag dűnéi között is
a lámpaszájú lányok vigadnak.
A jég forradásaiban is
a jegesmedvevad lányok laknak.
A tengerpart ágyúcsövében is
egy felöltözetlen lány a hadnagy.
A hagymasor esőágyúin is
Soroksár fölött fürdőzést csapnak.

A feleség szoknyája alá is
hosszú szárú tüskés rózsát raktak.
Kivilágították szájukat is
– szemük nem! mint hálóját a paplak.
Kontyuk alá dugták ama tűt is,
melyért kész vagy szétszedni a kazlat.
Csókkal lábujjhegyre felhúztak is,
aranyszínű cipőbe bújtattak.

Ó, volt már néked könnyebb cipőd is!
De nem láttál ennél okosabbat.
Hogy tudta még a cipőd orra is,
mint rózsás malacok, hol hasalnak.
Fehér fogaik zöld levelet is
– mint szép, hűvös csontod’ – ropogatnak.
Adtak végül egy mély templomot is,
szentek közé, bizony, beugrattak.

Hentes kampóján nyers orjával is,
horgukon imáid úgy akadtak.
Kulccsal, fejszével, bakkal holtan is
szakállcsigáik leszaladtak,
de lábuk bütykére omoltan is
sárga sátrat ott lányokra raktak:
zúzott nagy térdük árnyékában is,
mint kósza folyondár, nők kacagnak.

Rongy lett aranycipőd zsinórja is.
Szent marok közt majdnem szétszakadtak
keskenyorrú arany cipőid is,
de bütykük belőle kidagadtak.
A sivatag arany dűnéi is
fénylettek róla, s két kopár ablak.
Onnan egy hántolt fa aranya is,
tűz-színe hegedű-derekaknak.

A hullámok cápafogai is
márványzó nőidbe nem haraptak.
A fűrészek lágy rekamiéi
egy közülükvalót elringattak.
Lúdbőrnyakú, kopasz keselyűk is
mindig aranycipőket akartak.
Mezítláb tudtál csak elfutni is.
És eldobtad, amit neked adtak.

* Az Aranycipőjű (jegyzet)

Impromtu

(G. I. festőről, a Kosfejűről, ki a Barátok Királyságában Noénak neveztetett.)

„Piero della Francesca vagy”, szólt a lány, „bár tőlem lehetsz Henry Moore.
A nő, ha tizenhárom éves, a szél rá honnan fúj?…”
S anyja cipőjében az önkezüleg lakkozott körmökre: – Mestermű!
bólintottál alázattal. Krónikád így kezdődik. Címe: Impromtu.
A jelenés az árokparton ért, hol a szivattyúház hüppögő sírása hallható.
A rozsdás sínen csusszant egyet a ködszínű zakó.
Belebotlott, mikor a sínen, mint egykerekű, fénylő szárnyasvonat,
bensejének lámpáival felgyújtotta magányodat.
Nevetése csikordult, mint a fék, s bezúzott kirakatként csörömpölt.
Mintha nagy tükrök lezuhannak, cserépbe borult a föld.
Tele volt az alkonyat boszorkány-járású, visszhangzó neszezéssel.
„Kár a zakódért”, szólt, s varrni kezdte tűvel és nevetéssel.

…(Lehet, hogy a délután folytatódik?) Töprengve perdült vissza a nap.
A fán dacosan álltál, s pirongva állt a fa alatt.
Sötét kendőjét a gyermeteg szégyen már-már láthatón törte át.
(Ejha! Ím egy Francesca Madonna!) „Anyám, csinálok neked glóriát!”
Néztél le anyádra, aki fölnézett vissza rád, s akkorát sírt szegény,
mint ókori sirató néne, összesírt lábosnyi aranya hegyén.
„No-no, lejövök”, szóltál, „Anyácska, csak tegyél egy százast a fa alá.”
Ő állt. „Harminckilenc éves”… Mintha mindétiglen csak ezt mondaná.
Mindenki nevetett, mint egy jó tréfán. S haldokló-szent-Teréz feje körül
lobbot vetett a titkolhatatlan szégyen. A százas is előkerült.

… – Nemcsak a körömfestéshez értesz? (Valahogy le kell jutni a fáról.)
Zúdítsd hónaljillatod rám, te lányba ojtott Ámor!
Te knósszoszi stukkó, a knidoszi nyulánk csípő mögül kiütköző!
Befejezte a varrást és holdfényű lábát egymásra halmozta ő,
nagy lábát, rajta szurokcsepp-olvatagon, mozdulatlan csügg cipője.
– Hiába bámultam be minden ablakokon, még sohasem láttam, hogy lábad ilyen pőre!
Még soha nem hittem, hogy szagod ilyen vad fűvel keményre tömött zsák!
Rajta márvány ajkkal hallgat a fejem, ha nyakazzák.

„Kosfejű!” szólt, „minek mondasz ennyit? Elég, ha a reggel megérkezik.
Számba vizet veszek, s megmosom vele arcod, ha bátyáim az ajtóban összeverik.”
– Miféle ajtó az? – „Magas. Piros. Szemöldökfáján kék timpanonnal.
Fél marhával hátán, sárga kötényű bátyám utánunk lép be azonnal.
Kutyaidomár bátyám ajtókarikába fűzi a szíjas ebet.
Csütörtökön lábamnál fekhetsz. Nyakadban nyargalva töltöm a pénteket.
Szombaton válladban megvetem lábam, s függök, mint szakadék fölött.
Vasárnap ágyam fején a levegőben állasz, füstölgő szemű angyalaid ölöd.”

(S hétfőn – gondoltad ekkor te –, Panni felhúzza az évente kijáró
női gatyácskát; kétségbeesett tekintete apjára kitárt ó,
szánalom, jajongás, dühödt vágy, imádat, mint egy felpattant etruszk zár.
A földbe félig besüppedt oszlopsoron valakit egyszer megfogtál,
ott a kő között puhán süpped a föld és gaz arcodba omló éje,
s hangzik, mint csupasz madárfióka bőrén át, egyre a szívverése.)

– A lányomat – mondtad végre, – minden atyai tanáccsal jól elláttam.
S kedden az Átlósutcainál: Dzsekszon Pollokk, kiejtettem elszántan.
De ezeknél akkor már többet ér egy mendei domb, egy kápolnafal:
fölül megfested, alul meg-megöntözöd, békességben papjaival.
Kedden alkonyatkor a kidűlt-falú temetőben volt egy jó kaland:
meghúztam a harangot, hogy vacogó sarokszentté kövesült a hang.

Törettem magam még kedden este az Átlósutcai zsámolyain.
Megosztottam Lívia és Anna között mosolyaim, vigyoraim.
Cs. T. a ládán merengett. Lábszára közt kitűnt a sötét takaró.
Nem mondtam el neki még: így egy elrepült égbolt árva királya volt.
Az Átlósutcai, ez a piszkos szakállú, persze szemünkbe röhög,
de nem mondtam el neki még: úgy áll Erzsébet fölött,
mint a soroksári temetőben egy mexikói kalapos kereszt.

– És szerdán – vágtad ki ekkor, reszketve, végre – megfestem belőled ezt!
A hajhoz kaptál, mely rövid volt, de ágaskodó haj, szikrát vető.
Lábait ekkor összezárta, mint csöpp sírjuk mélyén a krétai nők.
Nagy keze alól még látszott a majdnem fekete mell s rózsaszín érme.
De szeme ijesztő, mély, elhomályosult kő. Nincs, aki hozzá érne.
– Szerdán megfestlek! – ingattad törzsed fölötte, s érezted, kőből rakott.
– Piero della Francesca, hívtál, mért kapott arcod kőburkolatot?
Majd csütörtökön bemegyek magas ajtódon a kék timpanon alatt.
Ha kutyaidomár bátyád ajtódhoz kötöz, nem rágom szét a szíjamat.
Ha sárga kötényű bátyád felhasított vadként helyez lábaidhoz
s vecsernye-arccal vallat, én vallom: nem szült téged más, csak zsenge Knídosz.
S szombaton lábadhoz fekszem, oly jó lesz, mint két tüzes hasáb a fagyban.
Vasárnap felöltöm angyalingem, ágyad fölött, a tiszta magasban.

És nem szólt a lány, hogyan is szólhatott volna ez a lány? A szivattyú
lent hiába hüppög. Mégis csak gép. És sohasem hattyú.

Elégia

Rátkay Endrének

Hadd kérdezzem meg: a jelenkor
valóban ólelkű magyarnak néz?
Ki hűvös-zöld zabszemet szór
a ló elé; a kúton kiköti
a himbáló faveder láncát,
s a fakerék szétrepedt tengelyén
nagy tenyerét nyugtatja percig,
úgy nézi a víztükör zománcát.

Később, a kecskelábú széken
– szemközt az éj, mint a nád virága –
muzsika járja át egészen,
mint a zsebóra két mutatóját
a tiktak jégcsap-csepegése,
s fölolvad, akár asszonyánál,
s az eladó ló passzusára
ráugrabugrál vén szívverése.

A félig elfelejtett Montaigne
filagóriája imbolyog itt,
s amit Reverdy csak úgy könnyen
átengedhet olykor egy parasztnak,
az istállószaggal körbefoly.
Így tölti meg a füzetét lassan,
s olyan ó, s oly modern ez, mintha
a csöndben hozzá kedves lova szól.

De jó volna helyében lenni!
– Jár a muzsika a zsebórában –
a világot szívünkbe venni,
akár Montaigne volt, akár Reverdy.
A tornác árnyékos zsámolyán
ülni tündér utóvirágzásban,
míg faragatlan nagy lelkünk átlép
Európa messzi tűfokán.

Cs. T. költő hazatérése

„Mikor hazaértem, megkukacosodott a hó is.
Nem volt édes az első utcai kútnál az ivóvíz.

Katonák székre állítottak, s azon én repültem.
Anyám, apám székre állott, házunk nehogy átrepüljem.

Anyám, apám kapufélfánk nagy bajjal kiemelték,
pántszögét félrerakták, nehogy szárnyaim elseperjék.

De börtönajtóm, mikor a katonák kinyitották,
hátbavágtak nagy röhejjel. Nem repülök többé, tudták.

Ott, ahol salaktöltés fut a Város s Pest közé be,
megálltam, hogy vegyen a Magasság még egyszer kezébe.

De mint fél kézre állt bohóc, billegett, pofát vágott,
és elejtettek akkor engem, mint üres magházú virágot.

Amikor megérkeztem, nappal volt. Nappali éjjel.
Álltam, megfutamodott Jónás, magányom szégyenével.”

Kariatidák

Elmondanátok, mire emlékeztek feleségetek, vagy a
hallgatagabb borosüveg mellett?
Átlósutcai! fatönkjeiden, a hőség platinapiócáival hátunkon,
mit akarunk még?
Kinek üstöke alatt egy-két vonalat kigyújtottál gyerekkorában,
kerüli kerted,
kocsival húz át e porfészken néha, ápolt, nagy keze bibliáján
pihen, mi meg hajtjuk a magunkét.

Megálltunk mi? Kik egymás előtt elnyűtt gyerekruhában
járunk, ha az utca hátat fordít,
hát honnan vert fészket kőfejünkbe ez a repülni akarás?! Mikor
nehezek vagyunk, mint a hajótat,
ha szobrokkal cipelték tele; ha örökre kész vak mosollyal
állunk ott, hogy vihar ordít,
a matróz penészes szakállát cibálja, s fehér delfinek hulláját
csapja a hajónak.

Ahogy kőtömb-sorsom mellett fölálltok, Ittmaradottak, húsz év
alatt annyi változást se látok
arcotokon, mint amennyit a hőség egyik napja a másikhoz
ragaszt. Csak a mulandó rothadt füvet,
azt látom, legkékebb szarkalábjait kihajtani, s hogy
elpattogzotok virágok,
s két birkózó évszak közé a magvak, néha fehér ernyővel
beúsznak, megkeresni helyüket.

Vajon nem hasonlíttok-e ti, Helybenállók, a kikötő vaskarikájú
oszlopaira?
Megálltunk? De ki kíván az unottan áthajtó kocsi lila párnáján
heverni Erzsébeten végig?
Míg lehajtott fejével elindul a megszámlálatlanul elészórt
lépcsőn, ő, a halál fia,
honnan tudná, az élet mily ékszeres hajói úsztak a kóróval
vert mezőn, Erzsébettől az égig?!

Ópalotát tartó kőalakokhoz vagyunk mi leginkább hasonlók!
Egy várost kötöztek miránk.
Fejünk fölé tartjuk, s üres ablaksoraiba éjszaka lámpát állítunk,
mint ahol asszonyok szülnek.
Az ács feje fölé is, a lakatos fölé is. A Csorba utca mindkét
oldalán is gyúl a láng.
Mit akarunk még? Átsüt az árkok szemetén is. Csak – micsoda
lámpák – mire földet értek, megőszültek.

A barátok királysága

Elmulasztottam a ház elé ülő hajnallal beszélni.
Az álom ragadó párnaalagútját nehéz odahagyni ilyenkor.
Veled álmodtam, ki elhagytad aranyozott cipőidet,
s veled, Kosfejű! Félbenyírt csigáid szürke hó havazta. Az öregkor.

Mert matuzsálemi kort fogsz te megérni, mikor temetőnk
Erzsébet körül fölfalt már minden krumpliföldet, füvet, fokhagy­maágyat;
az elfogyasztott nők apró koponyáját, gyerekbordáit
kőrózsák alján számlálgatod, s üresen világítanak rád a házak.

Ó, Állatképgyűjtő, meg az, ki maga helyett egy zárt nyakú
üvegcsét járatott közénk: kamaszkora volt benne látható, ecetben.
Nem tudtátok elképzelni: hogy lehet egy szegfűszál király!
Rövidlátók! nem voltatok-e magatok oszlop, királyi, szétesetten?!…

Részeg! Mikor már csak az ökörnyál kötözött föl a hídra,
fejed a Kakastóba lógott, s a gyalogos köpött, nem voltál-e Noé?
S a lakatlan zsidótemplommal mögötted, Átlósutcai,
hát te nem voltál-e már gyermekként király; gyermekvőlegény; az örökkoré?

Mi be voltunk zárva Erzsébetbe. S itt a hentes kése is
kurtább a kelleténél. Nagy, zötyögő zsákot sodor magával a holt:
meg-nem-élt dolgok redőzik, mint levegő a harmonikát,
s hogy mi minden lehetett volna, az Írás, melynek betűje megdőlt, ha volt.

Férfiak! (kikből semmi sem lett) de szép is egy városon át
úszni hajóval! A tornyokon szüntelen harangok zúgnak oly erővel,
hogy körözni kezdnek a fölvert galambok, tollukat ejtik,
oroszlánszíved arany burokban lángol, s dicsőségedbe emelődsz fel!

Ti férfiak! Kiknek sorsa belefér a fölfordult bogár
csontteknőjébe, nekünk egy félig vak ló sem jut a városon keresztül,
pedig még az is szép! lassú baktatása, fekete forgó
és karinges utcagyerek… De hát ettől még szerettünk élni veszettül!

Mi kardforgatókként levágnánk Erzsébet kapujában a
Sárkányt. Boxolókként az ő tört színeiben, neki aratnánk diadalt.
Munkásokként futószalagjainkra szerelnénk rá Budát:
nyírt gyepágyai önkívületében az örömből itasson kortya majd.

Elhányódik az ifjúság, mint homok közé kevert ékszer.
Erzsébetből mégse bont soha semmi ki. Köveihez nőtt vállunk int.
Csupaseb életünk addig sem nyílott, mint egy szegfű, mégis
az volt ám csak a királyság, mikor mi együtt jártunk mind.

Homorulat

Elaludni künn a tengeren – nem tudod, mi az!
A karodon, a melleden elömlik valami paradicsomi gaz.

A világűri ezüst hull, bőrödön vitorláz,
a hold még félig-nyílt szemedbe fordul,
légkerekű hordó, kidől, leforráz.

A csillag lándzsája átszúr, bekerít, álmodhoz szorít,
függeszt, mint szikrázó semmi közepén elakadt kocsit.

Ha láthatnád magadat az óriás magason! Kiborult
selyemhuzatú fülkédet s cincogó rugóját.
– A szélnek eredt csöpp női fenék homorulatára,
amint néma jeleik szél, fény és pára róják.

Az elhagyatott ház

Látcsővel fordítva nézett épületrész
a távolság alagút-szájában ragyog.
Megvakultak öt nap alatt sorra, a méz-
színű szakállat eresztő faablakok.

Van egy út, tudod, a főlépcső-mögötti,
hová a kerten át csak szomszéd lámpa süt.
Most néhány lépcsőfokán a mindig félre-
hajtott ágak pihentetik az ágyneműt.

Nincs elhagyatottabb az üres gyepágynál,
amit a fekete fák alatt kerülget.
Nagyanyám foszló, fehér ruhája sárgáll
a fény foltjaiban, míg virághagymákat ültet.

Nem ajtó mögül lépett elő. A palák
egérszürke lejtőjén sétált a tetőn.
Megörökíteném, úgy forgatta magát
vidám koronájával, ha lenne még erőm!

Mint szárnyát törzsére vonó bogár, jön-megy.
S mint akit napnál messzibb sugár cirógat.
Ablakunkból a vihar sűrű moszatját
félrehajtja, úgy kémleli az alvókat.

De az ágy vetetlen. Néma takaróján
az utazás lázában maradt valami.
Csak magányos Tavasz képe néz a falról.
Összenéznek, és nevetésük hallani.

Nagymama temetése

Nyolcvanhárom éves nővérünkre, Uram,
a kaparó kapa árnya után
a föld vastag szárnyú döge zuhan.

A homok hangtalan pereg. Sárga.
Kapuvas fölött őrtornyán puhán
őrszem harang ül, lóg a világra.

Nyikorog a kerék a kutakon.
A kannák esője suttog puhán.
Szép válladon darázs pihen, hagyom.

Csak egyre nézem, a magos égre
hogy gyűrődik puposodva puhán
az új domb, mindig messzebbre érve.

Nő koszorúk közül a sima kúp.
Világnagy feje néz felhő után.
És hangtalan pergő homok az út.

Anyó lép fekete anyó után,
imbolygó fagyöngyként hány néni fut!
És nyomukba lépünk mi is puhán.

A füstölő kémény

A kémények virágfeje névtelen.
Öreg fehérnemüként lepi a hamu.
Érzékeny, puha cirmokkal a füstmacska
úszik ki belőle, ó, ó, miau.

A szélső házak cseréptarajában
szikrát vet karma, a kéményre visszales,
de Duna fölött feje elgurul, farka
széttörik, s ó, a lába felhőpálca lesz.

A kémények szára fekete. Sója
korom. Befalazott, megvénült tündér
kiáltozását fojtaná magába?
A gyárkémény hosszú, mint az egyedüllét.

Ősz elé

(Nyaralásunk utolsó napjain)

Ez a második szombat délelőtt.
Engesztelően kisütött a nap.
Augusztus fátyol-ködeiből
Július, kibontod derekadat.
Csípőd hullámzása lassúbb ma már,
szép kézfejedről lankatag csapat,

az ujjaid egyre le-lebuknak,
s bizonytalan kövek élén a láb –
fehérizzású bordó napoknak
szénné égett füvét vinném alád,
de szélben meglendül hűvös kampón
s mezítelen válladra hull a kabát.

Az ősz tisztább és tündökletesebb.
Nem félek tőle: harmincharmadik.
A csigolyák tornyán csigalépcsőn
hordom a betegség csapatait.
Már többet fáj a test, mint a lélek.
Lelkem a megnyugvás öblén lakik.

Nem lemondás öble, s nem is idill
jövőt láttató kristálygömb felett.
Ó, mint karón a gömb a nyíló rózsát,
csak nyíljon! tükrözöm az életet.
Nagy az ősz! A Klapka utcán gyöngéd
fehér bogyók a kertből intenek.

Behajtották az ablakokat lám,
a tűzpiros meleg benn maradjon.
Néma a szénhordó felesége,
száján az ökörnyál fonalat fon.
Csiklandós szálat, mert belül nevet.
Békén alszik nagy keblén az alkony.

S a kútásóné a teheneket
elnézi puha testvériséggel,
amint árnyuk hosszú, sovány virág-
kehelyként csupasz lábáig ér el,
s mint szőlővel telt dézsa borulva,
trágya- s tejszaguk öntözik széjjel.

A férjek feketén közelednek.
Kering, mint galambtoll kémény körül
az elfáradt gépek sípolása.
Az utcáról benéz egy ló, s fölül
a vasrámás ablakba sokáig.
És Pesterzsébet ilyenkor örül.

Az utca vet most cigánykereket,
hiszen a hatalmasok nem járják.
Csak az életében ismeretlen
költő látja néha a köd-bárkát,
amint háztól házig hullámozik
s begyűjti elpergett napok árát.

– Forró volt hajdan sípon a száj is!
Július táncolj, és vedd kabátod.
Feleségem tizenkilencéves,
viszem a tavaszt az őszbe, látod,
mielőtt ragadozó szeszéllyel
csapnak nyaralónkra a hullámok.

Vihar ideje, ősz! Fosztogató!
Házam üres. Sikertelen sorsom,
mint vasakkal s lúgokkal mart tenyér,
eldurvult apámként fog át zordon.
Csak a szerelem, mint könnyű kéklés
maradt meg. Virágfoszlányát hordom.

Meghitt utca

A városszél legalján hever át.
Felgyűrődnek oldalán a pincék.
A vízszórók vén autóikon
vonulnak rá, hogy megszelidítsék.
Csatornáiban patkányszerenád.

Néha szétnéz. Vágyik más vidékre,
lábat mosni a Dunára futna.
Máskor stráfos trikót öltve indul
körhintás hegyen át vándorútra.
De este már előttünk áll kézre.

Gondolkodik így, vagy nyelvet ölt ránk?
A sötétre várt és cselt eszelt ki?
Az izgalom tűit nőkbe szúrja,
a görbe részeget orra ejti,
a szerelmespárra ajtót fölránt.

Mit mond kezdetleges hegedűjén?
Néha a kerítésen átszökik,
leül a kerti kőasztal végén,
a pléh pohárba bort önt, húst eszik.
Alszik egyet a ház heverőjén.

Vasárnap a pénztárosnő

Vasárnap a pénztárosnő
blokkfüzetéből a lila sorok
fáradt lengéssel dobják fel a
Kimerülést. Kimerülés,
homlokbőrből feszül dobod.

Az óralap is szétreped.
Ó, erőtlenség, a kalapácsod
az ájulás ritmusával
marsol itt, mint egy hadsereg,
mint széles szekercés ácsok.

Bár nem shakespeare-i dráma ez:
ajtón lábra kelt erdő özönöl,
e torz, e kacska, e csámpás
fa-berek, ökölbe fogott korona,
száz pénztárra csapó pöröly.

Csörömpöl az ocsmány fémpénz.
Egy pille ázik – szárnya tönkremegy,
ezt gondolod, míg nézheted
a pénztárosnő melleit:
a rabszolga-iker liheg.

Nézne, de erdőtől a fát!?
Függ az erdő-befeküdte két szem
a lila számok lajstromán,
mely hajócskaként már inog,
köddé omlani kész szegényben.

A szentjohanna-frizura
alatt ezüst fűrésszel lékelik,
olajat, benzint, áramot
öntenek beléje titkon:
mozgassa ujjperceit,

hogy tűzze a pénztárra mosolyát.
S maradjon, mint a vasárnap, szelíd.

Temetés

(Egy szódásember emlékére)

A napsugárral szemközt egyre
rézsút repül egy pacsirta
a Bábmozgató zsinórján föl.
Gyulát beejtik a sírba.

Félúton a koporsó megáll.
Szárnya alá dugott fejét
– mint otromba tollboglyas madár
kiszemeli tojóhelyét –

a deszkaláda felemeli,
nyögés hangzik és ropogás
s a kocsmatöltelék elé
szétpereg egy homoktojás.

Az Isten a pacsirtát fogja.
Most fojtja meg, úgy énekel.
Törik az ég – koponyánk csontja –,
bepermetez a Semmivel.

Földbe és könnybe, végre merül
a tíz-síkú, csúf láda már.
Gazdáját várja ágaskodva
kapun túl a szódás szamár.

Egy szamaragoló részeg

A kocsma mögött fehér bogyók csapódtak szemembe,
a világos erős, névtelen szüzei,
orgona színű hullám sepert az utca derekára,
minden üvegtábla sugárzott,
mosónő-angyalok keze nyomát hordta.
Lábam körül is violák labdáztak egymással,
de három erényes tanácstag dülöngött eléjük.
Holttá dermedtek hát, mint a bábucsináló
reformiskolában a gyerekünk,
s csak utánuk visongtak illatos iát.
Jött is az ismerős hangra
egy bogáncsos szamáron lovagló atyafi,
imbolygott, mint teve a sivatagon
(nyergestül épp ő szamara púpja),
s szódásüveg spriccelő nyakába harapva
csillapítgatta feneketlen poklának szomját.

Felhőkarcoló epilógus

Engem, mint elvadult ebet doronggal,
kergethettek – magamban hordom eleven
lépcsőháza küszöbét, ajtó-fényét.
Nyitott kapunégyszöge lebeg szememen.

…Fönt a tetőkön néha mozgolódás…
Öklötök csomóját oldjátok – s leléptek,
összefont karral jöttök, színtiszta ég
lépcsőin szálltok alá, ó, ti Ma-éltek.

Átsüt a hold, átpereg az eső is,
a teraszokat különös étvágy hajtja,
és fölnyúlnak az ég kék inge mögé,
hol átsüt a hold, pereg az eső rajta,

s átvonul, mint fürdő felől egy asszony,
az illat. Érzed virágok jelenlétét.
Mig telnek-ürülnek engedelmesen
a sejtek, visszfényt hordtok, egy régibb létét.

Alakíttok Warholczot, Török Flórist,
s fekete kripták árkádja alól kit még?
A borotváltból szakállas cseh vadászt,
rőtingű nőcsábászból bús Partmann Vincét.

Jönnek a kürtőkalapok, ó-muffok.
Tomori égő repülőjéből kiint:
lóg, mint egy csúfondáros papírsárkány
a dróton: szárnyat javít s elrepül megint.

És mind a herkulestagú Husosok,
a régi dresszben az egész futballcsapat!
Pödrött bajusz, stráfos trikó – ó, hiszen
ti rejtőztök archaikus mosoly alatt!

Ti ma is élők, Földeákok, Ricsik!
Összefont karral, kik léptettek nekem.
Öklötök görcsét míg kioldjátok mind,
ti vagytok az erzsébeti történelem

a foghíjas, csúf Török Flóris utcán,
hol a bomba szoknyája kunyhókat söpört,
s a halottak cipős lábánál komoly
szemekkel figyelt az iszony, s rám tündökölt.

Pesterzsébet felhőkarcolói

Engem, mint elvadult ebet doronggal
kergethettek, zuhog az ólomsúlyu bot,
míg gesztenyefák tornyos palotáján
kötélen kelt suhogássá alakulok,

de nem alszom el virágtemplomokban,
híd ívét, szédítő toronykiszögelést,
vén gyárkémények gallérját rovom majd,
s élem a suhanást, mint ti a létezést.

Pesterzsébet tetői innen kékek,
mint hegyi kő, ha távol üveggé szépül.
Nem is tudjátok, hány felhőkarcoló
hajtja össze csúcsát a magasban végül!

Innen beláthatom, hol a Kisduna
bűzös ezüstteteme csillanó fonál
a gyermekkor nádjai között, fanyar
bogyóit villantó bozótosainál.

Hol az Átlós utca pelyhes kalapú,
mezítlábas fiatal cigány, álmodik.
Szelíden megtapossák a szekerek,
míg végignyúl a következő városig,

s a Jutagyárból munka után nem lép
– mint hold a Soroksári úton: – felrepül
a tömeg az égi emelet felé;
és egyszerre itt áll mindenki legfelül.

*

Pitymallik rajtuk puha, szürke rózsa.
Elfogódottak. Befelé les a szemük:
Soroksár felől a temetőlovak
húzzák ezüst-ében lakatlan szekerük.

Az első szellő most érint koszorút.
Lágyan foszladozik a halotti beszéd.
Mint füstöt vitte víz fölé a szél és
tartja, mint elhúzó vadlúd szárnya neszét.

Az esküvői öltöny csupa tömjén.
A nyakkendőjét is, ő nem így kötötte.
A gyertya könnye szárad a cipőkön,
éppúgy, mint hajdan a malter vastag csöppje.

A kanalával már nem merít senki.
Az első éjben csak a gyertyák lobognak.
A szomszéd fiának ő csinált hajót.
Virág int léc mögül, az, amit lelopnak.

Amikor künn már üveges sötét van,
s vaspánt közt kikorhadt fával csüng az ajtó,
és lankadt zárján át, és újra átlép,
a falon is, hol képe még felaranyló,

és átmosódik az ablaküvegen,
s tréfából karcol egyet lánya poharán,
az udvaron szellő moccant levelet,
s ő hirtelen: száll tükörszín lépcsők fokán.

*

Nem is tudjátok, hogy felhőkarcoló
indul az égbe egy megrepedt kút kövén?
A Csorba utcából is szökő falak,
s a Kakastóból hány torony szédül felém!

Üvegharanglábak! S hűs hajszálakból
kimunkált korlát suhogó liftek előtt.
Oszlopot emelő csigák közt úszol,
míg föléd boltozódni látod a tetőt.

Égetett vasszögkampókon sok szirom.
Mindenfelől illatok és sálak teste.
S fekete-fehér kockás csarnokokon
aláeresztett szárnnyal követ az este.

A köröndökön a lámpák kinyílnak.
Pflum Ilona hívja most Nolipa Istvánt.
Warholcz úr vánkoson pergetett sót hoz.
Kék seprővel Gróf, az utcaseprő int ránk.

Finom söprűnyéllel gombócaitól
megszabadítja Éltető Ödönt, aki
– hűvös, sovány fuvolák moccannak már –
rövid záróbeszédet kíván tartani.

Hallgass toronyzenét! S lombpáholyunkból,
mert minden felhőkarcoló itt összeér,
innen tekinthetsz ki a temetőre:
jön felőle egyre a temető-szekér.

*

Pesterzsébet… nincs hídja s palotája,
de tárt toronykapuján egész Pest befér!
Óriáskereke s Bazilikája
e felhőkarcoló alján csak egy egér.

Fehérre mosott bundájú és gazdag.
De remeg, s osonna jelentéktelenül.
Vén tölgyfáival s költészetével áll itt.
Hősi? – Egy Nylon-lány meggyszín körmére dűl.

Büszke? – Ezüstpapír-kocsin fecskefark.
Hinta. Sorompó. Katonai faköppeny.
A Váci utca hajnali háromkor
ékszertartóból szemetet szór a ködben.

S az ötödik emelet pléh párkányán
két csüggő galamb nyakán visszaáll a toll,
pihéik ejtőernyőin lebegve
karika-szemekkel néznek a magasból.

Mit tesz Pest minden erkélygondolája
a téglatenger kőhabjain ha dagad?
Napernyők hűsén, loggiák fénycsövében
vad keblek piramisárnya e fal alatt?!

Elpereg, mint cérnáról a hamisgyöngy.
S felhozzák folyton-folyvást surrogó csigák,
a soha-nem-szűnő emelőkarok,
egérnevetését, mint könnyű dáliát.

*

Repülés közben alvó selyemmadarak
a rózsaszín égből hűvöset vetnek,
fekete pálcáikon a napernyők,
kissé megdőlten a nap után lebegnek.

Gallér se véd, meztelen fénylik a szél,
csontos bokái közt egy vad kürtő dalol.
Rőtszínű dinnyeszeletekként cikkan
a lámpa a szódás szamár hasa alól.

Messzire csendül a patkó. Harangoz
meglazult szögén a hajdan írt számtábla.
A kert mélyéről sápadt hortenziák
dideregve vihognak rá a világra.

A hold leejti kardját – s Erzsébeten
a csurgófényü éles penge végigér.
A kőidomú Klapka utcán villog,
s a felhőkarcolók áttetsző szélinél,

a szódás kócos sörénye alá kap,
a kriptát sikáló Kolongya nénire,
s a magasból néző hajdani arcok
hullámzó semmiből faragott élire,

s verődve vissza mindenünnen bokros,
elvadult dzsungele a világosságnak,
megszabadult fiatal munkás vagyok,
aki téged halhatatlanná kiáltlak.

A Bábel trafik

Póklábak futnak, holdtól átvilágitottak.
Nem ijesztőek. Csak szomorúak. Halottak.

Erzsébet alatt megkerülik a volt tavat,
híd karfáján nem pottyannak le. Nem szamarak.

Nagy szomorúan mutogatják tudományuk.
Átfutnak egy szalmaszálon, mint légtornászok.

Futás közben a régi lámpákhoz ragadnak,
helyben futnak ott, mig a fényszálak szakadnak,

mikor kútvízre találnak, belemerülnek,
a buborék gyöngyei bőrük alá ülnek,

buborékostól futnak, holdfénnyel kiverten,
Bábel úr trafikja helyén szél, papír lebben.

Ó, Bábel trafik! Bábel trafik! Mennybevalót,
vesznek itt majd pipadohányt, zord aranybagót!

Majd eregetik futás közben – nem szamarak!
még kékebbek, még áttetszőbbek a füst alatt.

A szél, a szél, a sárkánypapírfarok zörög,
a ház helyén, vevők helyén zörögve röhög,

a volt trafikban holt Bábel gyanúsan matat
– s bajszos száján egyszer csak ott a rozsdás lakat.

A pegazus

A kordék háza néha megáztatja farát a tóban,
ha az az óra jön el, mikor szuszogva alszanak a kordék,
mikor az eltaposott kutyatej szára a kerékről
sietve lép az égbe, mint egy lány, aki édes szénát hord szét.

A borosüveg mögé tolt lámpa a borban ég tovább,
a vén, horkoló kocsisok felállnak a lángba borult bakra,
s a széna-holdfény kazlaira dőlnek le, ha már
verejtékük gyöngysorait krőzusi kedvük a tűznek adta.

A vak ló az istállóban két lábra áll várakozva.
Egy kisfiú a vajpuha nagymama-karhoz bújva figyel.
Milyen lehet a lovak szárnya? Nem tudja kisfiú azt.
De a vak ló a nyitott ablakon át ránéz mély szemeivel.

Mély udvar

Az udvar mély. Fekete, mint a kút.
Fája nincs. S kutyája? – Ördög az!
Fölül a hold. S a hold s a ház között
limbuszi rívás – két macska az.
A hold s a ház között, úgy mint a köd,
leteperőn s illanásra kész
úszik szerelmük, míg kutya vonyít,
fény nyila rezdül, s nyomuk se lész.
Míg a hold fény-nyila rezdül, a kút
átkos száján hihetetlenül
felduzzadt hideg hegedű-testtel
mélyek tündére, egy béka ül.

Fölforrt éj

Tetőn kátránypapír. Szürke rece-hátán
a megsérült hold szikrázó hólyaga leng.
Rőt disznósajtnak véli a véreb – fel rá
fogai tőrsora villog: marásra fent.
Az udvar két omló oszlopa közt árnyék.
Az árnyék pelyhein két egérfogo dög.
Olykor tüzes dzsungelből omló liánként
vetül az éj le, s két nyávogás között
morran, fú rá a tigris, s a tökvirág-szem
résén a halál átloppan gerincemen.

Soroksári úti önarckép

Mint fölöttem áll a sorsom,
úgy álltam én a föld fölött.
Szárnyaim hajló üvegét, mint a sorsom,
taposta lábam a rögöt.
Mögöttem, mint a tűzbehulltak,
őrült reménnyel szökellt kémény és torony,
de fogta mind a kő, a malter,
fű, fa, kövesült iszony.
Ahol az út: lámparúd kiált az égig,
de dróthúrok: nyakában pányva.
Egyetlen ember repülne itt csak az égig,
ha nem betonkereszt volna a lába.
Mögöttem ennyi. Alul a bánya.
És tó. És valahol hegyek.
Mint zsákoló az ólmos zsákot,
elém inaszakadt, nagy árnyékot vetek.

A szénhordók kocsmája

A kocsma tengerfenekéről
halfarkú puha asszonylények,
mint korsókból kinőtt óriás
buborék, bozontos mellet érnek.

Labdáznak a vad mosolyokkal.
S az első szénhordó már érzi:
korsója sárga öblében ül
s hajat bont, akiért ő vérzik.

Sörszínű szikrás hajfonatán
észbontó vízhullám most készül.
S a kocsma szétfalcolt asztalán
szirénölben alszik el végül.

Pál halála

A sarkokat bor locsolja minálunk.
Kutyáknak való karóból korlát.
Lépcsőn túl a kecskelábu homályból
Pál a villamossínre botorkál.

Meszelt falak, mint fürdőbeli ingek,
puha hóval várnak, ha berúgtál,
de Pálnak a sín holdfényrúdja tetszett,
és hosszú arany ágyban aludt Pál.

Aludt, mint fürdő után tisztán, párban.
Aludt, mint altató anyja térdén.
S mit meg nem ért!… Kapott papírpalástot,
s vitték, mint egy királyt. Vitték görbén.

Éjszaka van

A konyhaajtóba belelóg a Tündérláb.
Térdhajlatából puha testszag esőz,
szökőkútpermet gömbarany esője.
Zsugorodott szívvel alszanak a házban.
A konyhatetőn oboafénypompa dagad.
Itt bemélyed. Itt kölykezik a hold.
Lábujjain vadszőlőinda: Bim-bam,
szikrázás suhan lábfeje körül,
puha hátú kecskék nyája hajózik,
arany darával lepett szőrük
hízelkedik talpához.

És a keskeny konyhaajtó!
És a keskeny konyhaajtó!
Mint álmodból kövi kocsidörgés,
kutyával teli vasabroncsú sintérkordé.
A rothatag ajtókeret pattan, mint kék mérgű üveg,
kidülled, púposodik, kitérdel a falból.
Halottak szeretkezése, két összedűlt koporsó
közé szorul a Tündérláb.
Tündér jajgatása: éjjel.

A kisfiú szálló szerkezetei

A csukott veranda üvegfalán át
láttam Zeppelin gróf kövér szivarját.
Erzsébet kékké vált füstjében úszott.
Néztem, néztem, míg bálnafarka támadt.

A Bábel-trafik előtt a repülő
– hullámlemezből volt a szögletes test –
földön feküdt, mint haldokló gallus.
Véres pilótája sírt. Félelmetes.

Ali mindig léghajóról álmodott.
Egyszer majd léghajó-kikötője lesz.
Pihen fehér elefántormányokon
a sok gömb… Már tudtam, honnan lopok.

S hogy a Jutadomb talpevő homokján
egyszer megláttam fakó és csupa ránc
hólyagját rojtosan: megszünt a románc.
A csillagot kéne felkantározni.

Az Ünnep című képeslapban is volt
csillaghajó (kilencszázharmincötben?).
A Strángosék melletti telken fogtam
a sárkány madzagját és álmodoztam.

Később egy lányt láttam, aki a karfán
a fahidat kecsesen végiglépte.
S megálmodtam, hogy feje köré szány nő,
selyem szárny közül bukkan ki a térde.

Meghívom ekkor a piacra egy nap
s míg a hurkasütők jó vásárt csapnak,
bokájára is szárnyat lehelek én.
Sírok, nevetek mennybemenetelén.

A hamutündérek

Hamutündérek.
Régóta ismerem őket.
Alájuk gördül
mind a futóhomokszőnyeg.

Ahogy egy volt domb
a síkon púpjával dereng
– álomviziló,
perecet kér s vízbe leleng;

és mint egy volt tó
a házsorok közé bugyog,
– úszik a teknő,
min Ali trombitát fuvott;

és mint egy volt ház,
s lépcső, köd-emeletéig,
oly hatalmasok,
amint dolgaimat nézik.

Előhozzák a
régi lámpakosarakat,
a borbélytányért
megpendítik hónuk alatt,

s ha jókedvük van,
mint berúgott fuvarosok,
sült kolbászt esznek,
s hány tepsi hurka rotyog!

Mekkora réztál
van tele pottyadt eperrel!
Ugrik a tallér,
ej, te, kötődbe seperd el!

Mások azt mondják:
nincsenek is. Lyukas lavór
kacér zománcot
a szemétre szikrázva szór

– de csak a semmi
mossa meg benne a haját.
Csak tudj nevetni! –
néznek merőn a maskarák.

Szemük se rebben.
Legfeljebb a pálinkakorty
csobban a szájban,
(mind ó-hasú üveggel hord).

Aztán 10 után
a Kassa utcában pengve
pattan a horpadt
szelence alakú EMKE,

s a pódiumra,
mint egy óratolvaj belép
gyermekkoromból
hány elmosódott színü kép.

Ezer felvonás
állóképsora lepereg.
A kirakatból
Wolf Feri mellszobra nevet.

Az eltemetett
kisfiúk az elemiből
minden bukásom
kijavítják. Fújják. Miből?

S míg e kávéház
négy fala, mint egy rossz tévé
szikráz, s elenyész,
ők megkötik, mint egy kévét.

Anyám születésnapja

Mindig így volt. Már régóta látom így.
Mint Chagall szamarában a magzat,
egy nagy, félelmes Anyában anyácskám.
Jaj, fáj ez a termékeny alakzat.

Mozdulatlan ő – sosem változó.
Átforognak rajta Föld és a Nap.
S nem ő – a csillagok fáradnak bele,
hogy tömbjébe sugarat ontsanak.

Egy nagy, félelmes Anyában anyácskám.
Befejezettebb, mint egy kő Buddha.
Zártabb a magába ölelt körnél.
Ötvenhárom éves. Pszt! Hátha nem tudja.

Groteszk elégia

Ő hordóhasára vékonycsíkú fecskét
ragasztva, három pikáns francia lappal,
négyszög napszemüveggel, Nivea-szaggal
lepi meg tüstént a telt keblű menyecskét.

Szép ez az asszony, még ha fehérje már-már
megsápadt, mint egy elefántcsont golyóbis
(hisz színtelen fénytől sűrű most a tó is),
szemöldöke sötétlila szarkalábszál.

Az uzsonnarom, zsírpapír, kihűlt szivar,
mered a félig-ürült konzerv a tóra,
míg barlangi rajz irammal fut hajóra,
fut bronzfoltos nyakán nője ujjaival.

Most húzzam össze sárga trikómat fázón?
Ej, egy nagycsontú, csöpp ölü bakfis nehéz,
olajos kacajába fulladt az egész
pillanat-bánat. Mosoly csikland a számon,

s mint idegen szobában a villanygyújtó
ijedt és zavarodott, s a tettenérés
izgalma közben valaki helyet kér – és
cigarettát tart felém egy vékony csukló.

Tüzet? Tűzkérő asszony, majd a szám, a szám!
És nagyon mélyen, nagyon hangosan kacag
a szívem ibolyakék bánata alatt
valami. Röhögő képpel guggol alám,

s pálmaerdőbe, galoppban, Paradicsom,
már indulni kéne, mint a hordóhasú!
Nejjel hajózva, hogy többé ne falhass bú!
S nyomor, ne páváskodj többé vállaimon!

Ragyog a halvány uborkaszínű égbolt,
s érzem: a Paradicsom örökre fuccs lett.
A hűvös csukló sem ért kezemhez többet.
Tevehullámzású járása oly szép volt!

Végül vigasztaló, hogy okosan persze,
vers, te, elrendeződsz, mint tógán a redők.
Helyére kerül a strand már, s a temetőt
rajzolja a bánat növő esti mersze.

Kiharangozzák fönt a halotti inget,
harangok ráborítják sárga trikómra,
és nyikorgó, szomjas, kerekes kutunkra
árnynélküli, öreg vándorok ülnek.

Anyavázlat

Anyám rám emeli a szemét.
Naponta két kocsi krumplit rakott le a piacon.
Lerakta és kimérte aznap.
S egy éven keresztül.
Hajnalban kezdte:
a dögnehéz bugris zsák hajnali ötkor
már vadul harapdálta a törékeny kis kéz
inaszakadt, véres ujjait.
Ebédet nem evett.
Nem telt rá.
Húsz éve nem volt negyven kiló.
(Törékeny, gyermeknyi anyám ő,
kit fél kézzel vihetnék messzire.)

Öreg este kerítéslécekbe kapaszkodva ért hazáig.
Harapós kutyák megnyaldosták
a lécre fonódó csupa seb kezet.
Tündérlányujjak azok, tudták.
Valódi úrnő! kiáltott a kutyanyelv kerttől, kertig.
Ő pedig ment, ment –
oly alacsony volt, mint egy tízéves kislány
(hónapok óta nem tudott egyenesen járni),
s a hajnali fagy
másnap úgy tapadt köréje,
csapzott, megfakult hajára,
koraöregség ólomszürke redőire,
tüdőbaj gyilkos rózsáira,
mint a megőrző borostyán
egy tört szárnyú
bogárra kövül.

Koraest

A tető alámerült már.
Gőzölög a hűlő cserép.
Csak a kémény döfi a fénybe
nyúlánk termetét.

Kimondhatatlan messze a
felhő. Már terebélyesül
itt, mélyben a homály. Megülök
sziklaegyedül.

A tárgyakról szökik a fény.
Szökik belőlük a meleg.
Hallgasd velem a muzsikáját,
míg szárnya lebeg

csuklóm körül, hová állam
súlyos göröngye nehezül.
Szökő fény vagy sötétlő föld az,
ami hegedül.

Az Öröm-kísértet

1

Hó-puha lépés.
Fény, zene porzik.
Vadak agancsán
hajnali vízcsepp.
Füstölgő forrás,
párolgó szikra.
Ilyenkor jársz itt,
ilyenkor lépkedsz
Öröm-kísértet.

2

Olyan, mint húszezer méter magasban repülőraj.
Olykor súlyos tócsaként a fekete pontok
felragyognak, mintha az ég kapna lángra.
De a közelibb fekete pont:
pettyes-csónakú katicabogár
vézna segédmotorján eléje zümmög. És elfedi.

3

Volt-nincs. Kísértet.
Ő maga sohasem.
Sohasem egészen.
Helyette bámulhatsz
bogarat, férget.

4

És mégis, mint szitakötő hidroplán, leszálló,
a víziszán-lábú, amikor újra a vizet szabja,
a kikötőben a mozdulatlan oszlopok
árammal telítődnek, száguldás ritmusával,
s mindegyik e csillagtáncban liheg,
a mély, agyagba vert falábtól
az üszkösödő oszlopfőig.

Kalapos dalocska

Hogy a Mézes utcában nem leltelek,
a Süllő utcába nem hívtalak.
A tó közepén hangraforgó úszott,
a nádfolyosón egy keménykalap.

S hogy a hangraforgó rólad énekelt,
hallgattuk én és a keménykalap,
és egyre jobban fájt, hogy nem leltelek,
s a Süllő utcába nem hívtalak.

Szoknyáját föltűrt hajnal jött a vízen,
bámulták buborékszemű halak,
esetlen, fekete rózsaként úszott,
nyomában úszott a keménykalap.

Éjszaka-nevére

1

Idegeim rózsaszín s hófehér
liánja engem is, téged is összekötött.
Dobolás gyermek- s üvegszívünkben
ingatag patával valamit összetörött.
Késélen kaptató lovam vonzzák
olvatag, fekete pillék a szemed fölött.

2

Így találtuk a lebegö menny
lámpás buborék köveiben
(déresés tűsarkú cipői puhán kopogtak)
iszony-párunk, egymásnak háttal,
kőbordámat kezed nyomával,
ó, a két egymás keze által kitaszitottat.

3

Ingaként az ég kapujában
lebbenő örömünk elnehezült.
Domborulatunkra az árnyék
– ijedt gyászhuszár a bakra – felült.
– Kocsis, vissza! A Földre velünk!
Oda, hol egymás holdja leszünk.

4

Ismeretlen fekete arcán a Földnek
leejtett minket a muzsika szárnya.
De négy szemünk most egyszerre látott mindent:
– Itt az Éden! Tigrise, Eufrátja,
kiáltoztuk (s jó volt partjain heverni).
Ormos fa érett rőt almát teremni.

5

Isten lépteit halljuk a fügefaerdőn.
Lélegzetfojtva bújnánk csalánszőnyegén.
Dideregve, láztól dobogsz fölhasított föld,
ijesztő mélyből ömlik a szíved át belém.
Korom maradt csak, hol kétfelé válik a szánk.
Óvó madárszülőmnek szárnya arcomba szánt.

Betelt

Ha hullámok forrósodnak,
köréd forrnak, mint a láva,
apró füled lótuszklipsze
látom, olvad belemártva.

Gerincre kap a gőzlő víz:
fekete lószügyű tűz,
hasonlítasz hátán hullám-
dobálta üres gyűszűhöz.

Sodródsz fakókék saroglyán,
rajtad a művirág sikolt
(egyetlen – tigrismozgású
testeden – fehér, ami volt.)

Fekete a szád pirosa,
emlő-csengőid feketék,
mézes fullánkú csecseid
(füstmaradék, ránckeverék) –

feketék voltak útjaid,
barnák, mint az alvadt bíbor.
Merőleges nap ver merőn.
Olyan, mint a megtelt sírbolt.

Táncosnő

Süllyedt szigetek ó-muzsikája.
Ritmusa:
szélben lassan kifordul pálmalevél –
ágyékkötő is mereven, lassan csusszan
a földre –
pelyhetlen vajsima hullámzó has és köldök,
benne tengeri, parazsas gyöngyszem zenél.
Ujjait hajlítja hátra,
még –
még –
keze fejére fordítva csukja,
nyulánk puhán faragott lába
s szét –
szét –
holdfényű közökkel mered tíz ujja.
Tövükbe belehajlanak nedves földdarabok,
olvadó szuronyú fűkatonák,
ő térdeit szétnyitva hidal –
leomlik reájuk,
öle lejtőin hajlanak tovább.

Hangodnak nem volt szája

Héra szemű ökrök előtt meztelen
tenyérnyi tónak partján ültem, isten.
Téged csipkebokor nyúlt lángjainál
nézhettelek – bottá merevült kígyóm.
Ha vándoroltam, fejem fölé szúrtam.
Ha ütöttem vele, villámot vetett.
Fűmagot szórtam vele sivatagon.
De ha hívtál, hangodnak nem volt szája.

Erotikus kánikula

Miféle zegzugos sikátor ez,
alagsor,
oldalfal nélküli röppálya
a Nap háta mögötti térben?

Platina hordalék söpör,
V alakban hever a föld,
vézna gyerekszoknya forog a saroglyán,
szél siklatja a róla lepergő
pókháló csipkét,
szádat súrolja, mint ökörnyál,
kezed befonja,
mint részeg a bár
függönyén keresztül,
rajta át nézel.

Szénán száradó szandál
megavasodott ánizscukorja,
mint látomás
a hosszú ujjú lábfej
szemedbe fehérlik,
emelődik-süllyed
szénán a tücsökszó.

*

Bestia-körvonalú tavon
úszik a föld köldökében
szilvalekvár cirommal száján
az Ökörszemű.

*

A spiritusztartály égben
néhány embrió-faág hintáz.
X-lábú szamarat csinál a csődör,
fehér sörénye föllángol
a megszíntelenített kánikulában.
Az asztal szétveti lábát,
nyikorogva kifut a fiók.

A Nap oldaláról
egy szétrobbant farkú repülőgép
a fiók-tenyérbe esik éppen.

A hőség színei

1

Torkolattűz és rézfényű
füst lobog itt.
Muzsika csak ragadozók
szőrbe vont talpán sejlik,
tigrisén,
fekete ősmacska mancsán,
ha sompolyognak
a lándzsalevelek közt.
Csíkos liliomszár,
mintha százfelé szabdalná őket.

2

Egy korán lekókadt vörös liliomfej
a tigrisszügy éjszaka-bársonyából
szíveként kezd lüktetni feléd.

3

Legcédábbak a legnarancsosabbak.
Az árnyból ömlik a ragadós krapplakk.

Leánder vázája lábujjhegynyi szűk,
csak nem virágföldjét hordaná cipőd?

Csak nem veled szeretkezett a szirma?
Eszelős szépségét hozod kinyílva.

Éji hangmély

Nád, szalma, újságpapír.
Csapdos a szél, betör, ha bír.
A nád csupa tört síphang,
a szalmán, papíron kis lant-
fogsorú puha egér
cini-cincog, velem elél.
Sötétség vize felett,
a nádmuzsikán heverek.

E magtalan, kisdarab
telken túl, ha sikoltanak
üvegkolompú hajók,
egek, bronz harangszót szabók,
fényszóró éj hegye hold,
kutya bozontján zene folyt,
a macska loppan, alig
hallt hang porozza, ha lapít,
a síneken jön nehéz
brummogással mély dobverés,
s a villamoshuzalon
szikra szikrát csókol agyon.

Kőburkom repedező
falán rést nyit ez az erő,
szárnya csapdos: – Jöjj! Sebes
szárnyamon át hangmélybe less!
Jönnek. Elefántjaik
törik kövem árkádjait.

Jönnek. Tevekoponya
sisak alól süt vigyora
a fogoly halálnak,
kit omló arcomba vágnak,
mint zászlót, mint eleven
diadalt! Jönnek. Szerelem
hóhér szüzei – vagy húsz
arany nyílhegyű kis fallosz
kard helyett mered – s zöldláng
hattyúcska húzza a szűzlányt.

Jön egész ajaksereg.
Leányszájak, pihétlenek.
Fogukon foszló tudás,
ősanya-örökség, parázs
nyelvükön édes ecet,
buja kenet éget sebet.
És jön kézujj s lábujj-had,
lázszáraz és párás ujjak,
kézujj- s csöpp lábujj-tövek,
nyíló, záruló álölek,
honnan tíz tele comb nő,
kitakart, parányi combtő;
ujjak hegyén a körmök
csúcsíves hajnali tükrök,
vénuszhajlatra húznak
szemérmes, parázna ujjak,
többet sejtet az árnyék,
míg árnypelyhű bőrön áll még,
fiú-íny-csóktól fedve
mélyútba kisujj szánt egyre;
bíbor csigaként rajta
szerető kővévált ajka.

Mint kút kávája csorbult
peremén tüzesre fordult
lángvizű sárkány-zuhany,
ez az ömlő pokol zuhan,
éhező csupa-bársony
bibeszájjal tapad, átfon,
csupa tűz lesz a barlang,
talpuktól olvad a kőhant,
ömlik az oszlop, kőbolt,
ömlik, ömlik, pedig kő volt!

Vers, magától

Írd, ahogy csak jön a kép.
Csupa dúvad jön elébb.
Tántorog a medve és
madártalan rebbenés,
szarvas nélkül iramlás,
két fa szétlép rohanvást,
mély bokor szétnyit, ág zeng,
látatlan alabárd peng,
ha látatlan pajzsot ér.
Pezseg a szamócavér.

A vaddisznó agyaras.
Kényes csülke agyagos.
Fekete szőrön agyag,
pipitér, meg iszalag,
egy félfejű kankalin
egyre rí „csingilin, csingilin”
láthatatlan vére hopp!
csingilín elpárolog.
Csupa fénylő kis sajka,
evezős a tárt napba.
Aranyeső holtakból,
a vaddisznó megtapsol,
aztán egy rőt labdával,
labdázik egy gombával.

A Tizenkettek balladája

Itt tizenkét gyereklány nőtt gótikává.
Mert táncoltak ők, mert kezük kulcsolódott
sötétülő kapuboltban.
Lábujjuk könnyedén ágaskodott
a napfény édesült, széles fűszálai közül,
térdük, ölük, arcuk rózsáiban
billió kilowatt erejével remegett a nyílás.
(E képbe mindig beleharsan a nyitnikék.)
Azóta körbejárja őket a tér;
a makadám lábujjhegyen minden éjjel fordul egyet;
köréjük fordulnak a házak,
miközben csatornájuk elsápad,
tetőjük kizöldül,
s a vörös kapupánt vashangú liliomán,
mókásan megakad a menyasszony kísértetkönnyű fátyla,
a szemfedő lila bársony,
s pendül a gyászhintó főlován ezüstpénz.
Azóta a százszemű fehér nyír elsőként fut,
(saját koronáját, mint levágott fiút, nyújtja az ágkar)
a galagonya tüskéivel világít, hogy jobban lásson;
siklanak a szerelem árkai; elbódult testnyom;
pipacsvér; puha csiga törve.
(A beomlott géppuskafészek ringatózva jön, mint a bölcső.)
Amint kinyit a Nap fukar palotája
néhány ablakot felénk, a tavaszi gőzbe taposva
barátaim kiviszik gyerekeiket alájuk,
ujjacskáik ágaskodna, kezük kulcsolódna,
azt éneklik, hogy „hegy … völgy”
és szívükben a kimondatlan dobszó,
hogy tizenkét gyermeklány nőtt itt gótikává.
Kezük kulcsolódik e kapuboltban.

Visszér-Nílus partjainál

És Annának három gyereke van.
Ha vastag csípőjű,
büdös ruhájú asszony
sziszegve lépked július kavicsain,
semmi kétség: ő az.
És ne mondjátok nekem, hogy a Föld
nem igazi varázsló.
Szeméből hol a rejtőző völgy,
az elefántcsont temető?
Hajlékony fekete ágak mögött
hol a dorombolva surranó tigris?
És frissen fürdetett fehér juhocska fogai
törtek és csempék.
Olyan volt, mint a lejtőn kerengő
fürdetett gidák!
Kolompolt a szó, amit mondott.
Lábfeje éppen belefért a tenyerembe – sarustól.
És szabálytalan, döfő süvegcukor-melle?
Dörzsölő kezem közt Aladdin-lámpa!
Kakastó füvével kitömött párnám,
kifordult, bandzsa párnacsücsök bimbók!
Franciabarack didije kié most?

Megy szegény,
visszér-Nílus
deltában csurog a lábán.
Mintha tehenünk téli lehelete
úszna az égben,
áttetsző felhő fölötte.
A hársfa virágcsuprai serényen öntözik.
De nem gondol ő a régi mozira,
ahol pumpával az öreg jegyszedő
hársillatot permetezett lázfoltos arcunkba.
Kint pedig tél volt.
A zsidótemető falánál
szekérkeréknyi vöröslő hold volt.

Álom

Fölriadtam.
Könnyű kis mancsok verik a tetőt.
A kajütfal rezeg.
De kész vagyok.
Sisakom szíja, csatja rendben.
Foltozott hátizsákom,
kenyér és só:
szigorú fegyelem ragyog.
Mint két macska
hempergőzik valami fönn.
A szám keserű.
Gyűlölöm a Túlvilágot.
Hirtelen látom:
hideg a Duna,
alszik a part,
mélyére visznek a tetőn karikázók.
És minden ablak fekete üreg.
És minden kapu szélben csikordul.
És minden bádog
elektromos jazzdob
monoton püföl,
mikor a menet a vashídra fordul.
Sisakom szíja, csatja rendben,
mikor a híd síkja
alólam kilép.

Valami a folyóba csapódik.
Innen, az Országház kőcsigáiról
nem látom jól: mi az?
Madárszárnyam szárítgatom,
s nem látom jól,
semmiképp.

Fény és magány

Az őrülés ezer arca közt a legcsúfabb,
ha a szeretetnélküliségbe őrülsz.
Hangszered sírás. S fekete hangú angyal,
az elhagyatottság sápadt mészkövén ülsz.

Ide a hajnal pajzsot tart maga elé,
felhő mögül, ingatag bokával kerül,
este a gesztenyék csúcsán csillagfény van,
tán tehozzád indult, s lám, hogy elnehezült.

Vizet hoztam a kútról. A nap pirosló
bazsarózsája a fák között sütött még.
Az ágak félig aranyban, lángban álltak,
elvadult kertben tündököltek a körték.

Nyújtóznod kell! bizsergett bent valami,
tartsd kezedet fel! lesz majd csuklóig derű!
Felcsaptam a karomat hát – s rögtön láttam:
nem kezem az. Virág lett, fénylő levelű.

Muzsika lett. Hempergés kéjes aranyban.
De – fára a kígyó – már kúszott a harag,
rám csavarult, és lerántott pehely éden,
fényittas kézfej. Csüggj csak a csípő alatt!

Markold a kannádat meg! Jéghideg a víz.
Jobb lenne virágnak, mint a feketeségben?
Az őrülés ezer arca közt a legcsúfabb
magányos holdtájjá dermedt szomjan és étlen.

Este a Várban

A szemétdomb csillog, mint egy kastély.
Szőke trágyán nehéz kimonóját
ledobja, nézd, a naplementi gőz.
Macskatetem nyúl a parti fűn át.

Bársonyos, mint hugodon a kosztüm.
Kecses lábán karma kieresztett.
A várfalak rőt rezgésben állnak,
a meleg megszorul s fénye reszket.

Kapukövek ázsiai isten
oltáraként tartják a vert vasat,
szenvedélyes vasszirmú költemény
áll őrt a ledöntött kapuk alatt.

Érzem is már sárkány-lehét egy-egy
kovács vasba vert indulatának,
amint ballagok köztük, s a szelek
piros köntösükkel rám találnak.

Mérhetetlen súlyú aranysisak
a gót toronyra csapó alkonyat,
s a fény az ujjongva bomló hullán,
nézd, restaurálja a cirmokat.