A Benső Hang

szumán öltöny: A diktatúrák idején a magyarországi börtönökben rendszeresített vastag szövésű téli ruha a rabok számára. Jól tartotta a test melegét, ahogy az egymást váltó rab nemzedékek büdös testszagát és a fertőtlenítő szerekét, de elnyűhetetlennek bizonyult.

Szöveg Ördöggolyó című könyvem fülén, 1966-ból

1

Kínában faragtak ördöggolyókat, elefántcsontból. A tömör csontgömb közepe felé lyukakat fúrtak, s bensejéből a szűk nyíláson keresztül kifaragták a második, annak a bensejéből a harmadik, negyedik golyót. A kisebb a nagyobb foglya volt: valamennyi egymásba zártan kocogott. Felületüket simára csiszolták, aztán ráfaragták a képzelet s a hit finom csipkeszövedékét. A golyófalat áttörték, domborították, vágták (úgy, mint a mi Lehel-kürtünk elefántcsontját), mindvégig a kevés furat apró ablakán keresztül. Több évtized, fél emberélet munkája teremtett egy-egy golyót. A kínai elefántcsont-faragók között apáról fiúra szállt az őrületnek ható türelem és lemondás művészete.

2

Mert nagyon sokat váratott magára ez a könyv, elneveztem Ördöggolyónak. Türelem és lemondás, a harminchét éves ember fél élete (vagy sokkal több, mint fél élete) teremtette.

3

Napnak, holdnak, ördöggolyónak csak a felénk fordult arca látható. A nagyobb golyóban kocogó kisebből csak annyi, amennyi éppen az egy-két ablakocska elé fordult. Az ördöggolyót néző bármennyire azt tapasztalja, hogy az eltakartból világos, kemény kontúrral emeli ki a részt a nyílás pereme, azt is tudja, türelemre és némi ügyességre lesz szüksége ahhoz, hogy ujjának könnyed mozgatásával egyre új s újabb részletet gördítsen az ablak elé mindaddig, amíg megszabadul a szűkös tapasztalás illúziójától, s benne is összerakódik az egész úgy, ahogy a legkülsőbb golyó fala mögött a további golyók kifaragott egésze van. Így, ez a cím sugalmazza az olvasás módszerét is. Türelemre és némi ügyességre biztat. A hosszú teremtés időt kér nemcsak az ész – a szeretet számára is.

« vissza | ugrás a vershez »

Rátkay Endre: Ördöggolyó (részlet az Aranyikonból)

Rátkay Endre: Ördöggolyó (részlet az Aranyikonból)