Összes prózái 7 (2015)

KK Összes prózái 7

„Műveltségélmény, időutazás, korhangulat – római éjszaka és megannyi képíró (klasszikus festő) tüzes firenzei, velencei mennyboltja jellemzi a költő verseit és esszéit, mintha a személyes egy végtelen szalagra kiteríthető volna. (…) Kárpáti művészettörténészeket megszégyenítő „lábjegyzet-tanulmányai” – amelyekben Vasari éppúgy megkapja a magáét, mint mondjuk Charles de Tolnay (Tolnay Károly) vagy az egyszerűen csak Mr. Gombrich-nak nevezett az A művészet története című könyv szerzője –, amellett, hogy közelebb visznek a költészetét átjáró-átsugárzó, ezt a szeretet-himnuszt valósággal reneszánsz fényben láttató olasz élményhez (Itália több minden mellett, akárcsak a noah-noah, itt az egyetemes beszéd jelképévé vált szabadságkívánás s valaminő – a szerelemtől nem független – érzés beteljesítője), művészettörténeti kiigazításként is hatnak. Ma íródtak, de nem dőlnek be a nagyon is ingatag, mert többfelől manipulált, többnyire „amerikanizált” korszellemnek – különösen a 44. Velencei Biennalé erős megregulázása (No Expo!) tetszett –, hanem az időt álló művészet magasabbrendűségét hirdetik. A költő képzőművészeti kitekintései – valódi esszéi, tanulmányai – mellett ugyancsak értékes „lábjegyzetekben” (amelyeknek a kötetekben külön ciklusuk van) fűz megvilágosító, a látomásaiban föltűnő szereplőkhöz.”

Részletek Szakolczay Lajos tanulmányából
Tartalom
A barátok királysága
Európai mérce 7
A szépség szeretete 11
Az Átlókról 23
Gaál Imre első képeskönyve 26
Rátkay Endre második albuma (bevezetője) 28
Rátkay értékfölmutatóiról – okulásul 32
Nagy László, Kondor Béla – Gaál Imre, Rátkay Endre 41
Czétényi Vilmos művészete 51
Czétényi Vilmos és Monotípia Szigete 55
Az Aranycipõjû 58
Kiadói jegyzet Zsombok Tímár György könyvéből 59
Kadarkuti Richárdról 60
Kadarkuti Kecskeméten 61
Nolipa illusztrációk Összes verseim 650. oldaláról 64
Életrajz-töredék 64
Egy szobor megközelítése négy tételben 66
A valódi Otto Dix 76
Leonor Fini 83
Levél az illusztrációról 87
Gí fotóiról 92
De ki az a Holdkifli kisasszony? 95
Gyorsfénykép egy hazalátogatóról a Michelangelo vírus korában 99
Egy Hartung-kiállítás megnyitó szövege 101
Hartung Sándor rajzai elé 103
Egy ifjú festő mappája 104
Gaál Imre világa
Bevezető 109
A szentély Gaál Imréje 113
A Szent Erzsébet- és Szent István-ablak festője 113
A tizedik tized 140
Fejezetek ifjúságunk idejéből 166
Az öröklét szemszöge
Donatello a San Lorenzóban 215
Három találkozás Sodomával 226
Firenzei jegyzetek 244
Pentecoste 244
Kis Hölgy 244
Szeléna 246
Signoria… 248
Mindkettőnket… 250
Üde Giottója 251
Giottón, fönt 253
Bronzoroszlán 256
Az Erotikus kánikulában… 257
Bardi 258
Szeparék idilljét 258
Szent Bárkafestőnek 259
Egy palack bort is kapok 260
Vasari ürügyén 263
Így jutottam el… 266
Idén gyakran megfordulok 268
Törtorrúval 270
Vecchio zászlaival… 270
Bandi: Rátkay Endre 272
Másik tanúja, Csillag Tibor 273
Cosimo de Medici 274
Ingyenevők 274
Harlenoah 276
Látod, e lépegető… 277
Dante és Firenzéje 278
Croce szűkül 278
Ő meg járva rajta 279
Vagy ugra-bugra félrevert 280
Homérra 280
De sír helyén 280
Így a művészet 281
Az óriást e csőcselék 281
Ravenna 281
S nem itt 281
Caravaggio elrejtése
Tolnayhoz kapcsolódva és vitatva 285
Kis jegyzet egy megírandó Signorelli tanulmányhoz 287
Római jegyzetek 299
Volterráról 299
Kacsintó Jézusok 300
Beato Angelicóról 300
Francesco Borromini 301
Római csigalépcső 301
A tetőmellvéd ikerfejei 303
Mint Buonarroti a harisnyába 303
Caravaggio hiábavaló olajába ivódva 304
A Holt Lelkek Temploma 304
A hatalom ragyogása 306
Tisztelet „Gonella” Pálnak 308
A pápatemetőn 309
Signorelli Orvietóban 312
Caravaggio elrejtése 316
Mit akar egy noah-noah Mantegnától?
Bevezetője 321
Mantegna „tüskéje” nyomában 330
Mantegna és Janus Pannonius 332
Jegyzetlapok Mantegna köré 335
Mantegna Nicolosiát 335
Mantegna 335
Az eredeti büszt 335
A Chiesa degli Eremitanit 336
Francesco Squarcione 337
Éppen Nicolosiára 337
Gentile Bellini 339
Niccolo Pizzolo 339
Vitruvius 340
Suppie’ ház 340
Khmer bellmerbaba 342
Palladio 343
Mantegnához 343
A menyasszony vetkőztetése (regényrészlet) 344
Velencei jegyzetek 349
Charles de Tolnay 349
Max Ernst 349
Magritte 349
A magyarított… 350
Balthusi fülkék 350
L’oiseau Bleu 351
San Giorgio 351
A Fenicét… 351
Crisostomónk 352
Frari-lakók 353
S. Maria Formosa 354
Zanipolo 354
Carmine 355
Ujj: Campanile 357
Salute csigái 357
Gesuiti 357
A Helyettesítők
Helyettesítők Velencében 361
No Expo! 367
Velence 44. Biennáléja 367
Pedellus, sámlibajnok, kőfúró, handlés 367
Emlékezzünk egy szakállas börtönviccre 370
A két csapda 372
Kis kitérő: vészhelyzetben az epigon… 374
A törvény 377
A harmadik csapda 379
Római utcaseprők az Arzenálban? 383
Ha még lehet… 388
A velencei gigász 393
Későbbi sorok A velencei gigászhoz 408
Tintoretto az 54. Velencei Biennalén 409
Gí jegyzetlapjaiból 427