Elfordult Párkák

Tartománnyi máglya gyenge leánytörzsből.
Elveszett fejeik hajerdeje gőzöl.

Szemük üres körvonala tán lepke lett,
tearózsa-sápadt csuklójuk elpereg.

Gyerekkorukba bújt Párkák? Csak űri ég.
Ujjaik közt elvándorolt csillagvidék.