Tárgyilagosság

Uram, a tárgyilagosság mindkét
serpenyője régen lukas.
Ömölhet bármi jobb és bal felől,
csak áll a nyársat nyelt közöny.
(S még van, ki e csalásra esküszik.)