Az emlékezés technikája (1)

Nagy útra szánt lábu lovam
tükrös kocsiba hajtja fejét.
S a halott az éjben olyan,
mint üvegcserepekben e kép:
fiatal anyánk ahogyan
fölnyitotta ránk virág-szemét.