Fiókkönyvtár*

A portól roskadt könyvsorok elé
kopár villanykörte vet árnytalan homályt.
Ablak keretje lenne még fehér,
reves tűzfal dönti rá homlokát.
Levegő alig van. Ha rágyújt egy vendég,
a mozdulatlan dohányfüst kihűl,
ködképpé tömörül. Mint veszélyes
folyó elveszett tutajt, hömpölyög körül.

* Fiókkönyvtár (jegyzet)