Fűszál a mezőből

Ki adott neked nőket?
Hát nőket is kaptál?
Kézfejük zászlóként nyúlik
a Túl felől.
Olyanok, mint az enciánok:
kékek.
Mi történt velük,
hogy üvegből valók?
Hisz az őröltpaprika-fakó Időpor
kis piramisából
valami alvilági
belőlük vert szemed közé:
épp a karcolás,
szemérempárnájuk, ahogy
rózsaszín-barna
futóhomok-hajlatokban
ugrásra kész.
Mint vadmacskaszív
a karmos prém alatt.

Mikor madárcsont-vállukról
a teremtés
legutolsó
porszeme is lepergett,
annyiféle öv tövében
hát nem ugyanaz a
repkedő moszat száradt?
Ugyanaz a sóstengeri zsálya
kapaszkodott ikrás bőrén
a só mézével feléd.

Talán ezüstveretű övből
kiugató pisztoly
golyója vágta el csókod?
A Féltékenyé?
Vagy lósörény sárga
szomorúfűz-sátora
borul rád
s szétvert-csövü fegyvered fölé –
a Párbaj után?
És őrjöng
véres bőringed fölött
a szoknyáját
kidőlt szívedbe tömködő
Szerelem?!

Szó sem igaz az egészből!
Nap, napra hullt,
mint fölfűrészelt hulla a zsákban.
Pincebogarak
fölzabálták a tűzfalat
s holdfénybe gabalyodva
nyögve aludtak,
de papucstalan lábuk
fölöttük csupaszon surrant
lámpásodig.
És májusi nimfa-arcuk,
és tengeri csillagok szemük helyén,
szakadék szájuk, és
sárkánytaréjú lángkastélyuk
sárga ágyán a sírás,
meztelen gyermek ibolyája
körülvett,
mint tetemet a vadvirágok,
mint holdfényes margaréták
gyermekkorodat.

Olyanok voltak,
mint egy felhő,
mely tengerből támadt,
s megzöldült gályákat emel
fejed fölé.
Kivált a lelkük:

csaholó cápák közé
fürdeni merült a hold;
előbb
fehér orrhegyükön volt
billegő labda,
majd hajók közé szorult,
de átfonta mindet
lompos sugarával,
pamut-puha fénye
kormánykerékre simult,
és fölrepült ismét
az éjszakai ég
hideg magasába,
gyémánt tál arcában
ügyetlen bukdosó
fekete hajókkal,
szívszakadt sellőkkel,
fenségesen.

Ki veszi észre titkukat azonnal?
Hancúrozásuk szökőkút-kürtjei
sűrűn lövelltek szemed közé,
„körhinta nálad a szerelem”,
szóltak hátracsavarult fejjel
szőlőfürt-édes
lábujjon ingva,
de Legbensejük
világtalan szemmel aludt,
mint fény-nem-érte bábu,
s olyan volt így,
mint vízszintesre rémült
gyertyaláng a barlang előtt.

Ha valaki
a világvégi szélvész
síplyukait kezével befogná!
Ha valaki
láncra verné a hajnalt,
amint az utcán
ittasan nyújtózkodik
s beletörli száját
egy maneken-blúzba!
Ha valaki
viadukt közepén cikázó
expresszre markolná a Földet!
S a Virág Benedek utcán
a Seholsincs Temetőt
kezébe venné,
mint egy szál vadkaport,
a szívdobbanás nélküli csend
sírdombja alatt
odaérkezne Hozzá.

Minden ölelés
annyit ér,
amennyit
törleszt a halálból.
Enciánok, nők!
Üljetek sorba
az Átlós utcai zsámolyokra,
a hajóhinta ülőkékre,
szüzek,
rakjátok vékony lábatokat
fehér ágyatok rézgombja köré!
Terpeszben állva
a zuhanyzó rózsája alatt,
a biciklinyeregben,
nevessetek
esőcsepp-szakállú
dáliafejek alól,
mert nékem a nevetés a gyengém!
Mondjátok:
„Hótéglájú eszkimó-palotasor
összevissza dülöng szádban,
vérben, tűzvészben jéghegyek
eszterláncot járnak,
guggoló jéglámpák
övezik a bíborhátú bálnát,
koszorúzzák
meztelen testű nyelved.”

De vajon ki hív
e tankönyvbe illő percben
Legbensejének
múmiapólyái közé?
Nélküle a kis nő olyan,
mint magmáját vesztő Földgolyó:
vonzódik csak összevissza.
Miféle játékszer
egy üres csillag?
Bezúzzák, mint kirakatot
zsákmányért a rabló,
de a holdsütötte
puha porban
csak az ékszer
hideg helye sötétlik.

Hogy jár,
kit megdelejez futballista?
Spiccel, sarkal,
fejel vele.
Neki labda az élet,
labda a nő.

S szemét se rebbentve
a Tüzértiszt
rovancsoláskor az Arzenálba
ágyúgolyónak besorolja,
ha épp hiánya van.

A lemezjátszóra
feltesznek
egy olajba sütött rózsát
muzsikának.
A Matróz
s a jogtanácsos,
a Rövidlátó
s az Adolf-bajszú
alsónadrágban virít,
és évák-évája,
kármin redőnyt eresztve szemére
az ingből kilép.
Fehér lepedőn
összesűrűsödik
az elefántcsont csípő
rejtett világítása,
a sörszőke domb,
a Nyelvszánkó,
Csók-ól,
mindössze
falatnyi máglyarakás.
Miért rontják el vele
mégis a gyomruk?
Egyszerre
Adolfnak sem jó,
ami csak neki jó.
Eltörik a lemezeket,
összeroppantják a gyűrűt,
a poharat,
az ágy lejteni kezd,
a Matróz-Zsák
káromkodva hempereg odább:
tüskés galagonyához ért.

A magány tekergő macskái közt
(bronzszőrük felborzolt vércsepp),
a kislánykori ágy szagából,
vécéablak opáljából,
a kertvégi gödör
szivárgó homokjából
rászabott pizsamába
állig gombolkozik ő,
korunk megrendítő
üres csodája,
éva, a Nő.
Hacsak
nem lett belőle szülőgép.
S az elnököknek
még nem ajándékozott ikreket.
Tíz gyermek után
a becsületrend
lovagi szalagja
zöldell mellén.
Háborúban
lohol fia után,
s leukoplaszttal
visszaragasztja
nyakára fejét.

Mi hát a végeredmény?
A kövér, köpködő Usellini
festett egy púpos szabót,
amint a befüggönyözött műhely alján
a próbababának gitározik.
Te is ezt választod?
Soha?
Ami a púpot illeti,
amúgy is már a válladra szállt.
A gitárszó édes volna ide.
Molnár-arcodban
nem lejt vízikerék.
Szétmállt, puha kőzet,
nem mosolyog.
Gödreiben
csak a vízmosás csillog:
a szemed.

Azt mondják,
gyermekkorodban
arcodon egy fiatal lány
néha átsuhant.
S ugyanő volt,
kinek kezét,
mint kecses kesztyűt,
felhúztad olykor.
Azt hiszem,
megoldhatom a rejtélyt.
Egy elhagyott mosolyt
láttak az árgusok,
az Emmiét.
Verandájuk színes ablaka alatt
találtad nyolcéves korodban,
mikor este
veranda-ajtón át
a kék szobáig lopakodtál,
sértődötten,
zivatart hordó
faun-szemekkel.
Bent
vaníliás kiflit rágcsált Emmi,
tükre előtt haját leengedte,
apja s egy férfi
térde között táncolt,
fésűjével egyszer hajadba túrt,
és egy hosszú csomaggal kezében
örökre elment.

Tele voltál
nadrágocskája emlékével,
málna- s tejszín-illatával,
ágyán
a falhoz támasztott lábfej
ágaskodásával,
liszt-tapintású
combjaival.
A színes verandaablakban,
mint a méhek
még epres fények dongtak,
s alig hallhatón
téglalépcsőben
a mély kopás
tele volt Emmi lépteivel.
Álltál ott,
négyfelé nyitottan,
mint szénával behordott fészer.
Fény-nem-látta arcú bábu:
mosolya ekkor
szívedbe feküdt.
Hisz Föld is,
Ég is a kisfiú,
lány is, fiú is.
Azóta,
mint vízjáró suhanc
vontat maga után
napernyős papírcsónakot
(benne ködfülke
függőágyán fekszik),
hordoztad őt,
és együtt éltetek.

Ez az emlék
egyetlen fűszál a mezőből,
hol az ég tűzvésze kéklett,
s gyermekkorod
félredőlt pagodái,
virágok,
arcodba öntözték a tavaszt.
Most hogy a nők
a Túl felől
kézfejükkel búcsút intnek,
mint csillagövet,
mint új Androméda-palástot,
e fűszálat visszainted
boldogságunk arcmásával.