Jön az éjszaka

Hallani, amint orsózva a kígyók
függélyesen fekete villódzással
súrolják a ház falát, ahol izzó
füst nő a kéményre lángkosarával,

érzik a vének az eleven vesszőt,
csapása elől meggörnyedve futnak,
hol hagymakupolái közt a füstnek
kígyók sodródnak, babák ámuldoznak.