Mire megvirrad

Kimerült igásló hordótestéből a gőz
a farkaspiros téli éj páholya alatt
viola-testükből kihántott páranyalábba
vonja be előttem a falat.

Kimondhatatlan hosszú a fal,
halálraítéltek liszteszsák-hegysége.
Katonaváll. Favágócsukló. Parasztasszonnyi száj:
kicsorbult kútkáva.
Bakómosoly a virradó szürkület.