Örökség

Ha van küldetés,
akkor csak ez: folytatni az
öngyilkosok énekével:
„íme, hát megleltem hazámat.”
Szólásra bírni a halállal
tömött szájat, ahogy élne.