„A szentek bevonulása a városba”

Tartalom

 

Egy pesterzsébeti európairól

(Hódolat Gaál Imrének)

Gaál Imre! Szilvakék zakódat kitisztogattam.
Ez a vörös agyag nemcsak besároz, fest is, ha látod.
Lesz mit takargatni foltos könyöködön.

A lacházi temetőből, hova előhívlak, temető az csak.
Nincs mitől félni. Jöjj, halhatatlanok leglustábbja
csöbörből vödörbe, a mi ünnepélyünk kellős közepébe.

Huszonegy éve, télen,
mikor a köd már nem bírta az alkony moccanatlanságát,
és tömegesen akasztotta föl magát a nyirkos bőrű csupasz fákra,
s az ablakok úszni látszó tejfehér kockáiban
kóbor kutyák szemének sárga gyűrűje fölszikrázott,
és P-ből sem látszott semmi,
mintha láncosbombák söpörték volna el a Klapka utcát,
s mintha visszaúsztak volna a ködpaplan alatt
egymáshoz kulcsolódó homokdombok,
s a vad jegenyék alja, mintha disznóól elé toppant
nagybácsi verekedő árnya volna,
(s épp emiatt vaskos édességgel ágaskodott föl bennünk
múlhatatlan gyerekkorunk)
s a temetőfal az omladozó kapuoszlop mögött
mintha már nem is folytatódna,
s a harangláb alatt a tenyérnyi föld a réges-régi ingoványon
gyerekkori szigetünknek teknősbékaháta volna,
a harang pedig a Dicsőség kicsinyített mása volna,
Érctorkú, Ércuszályú Angyal, aki
hajdani ágyunk fejénél a vályogot lyukassá csákányozta,
mikor ágyunk fehér lepedőjén úszni kezdtünk,
kinézve a csillagokra.

Hát úszni akartunk!
Csillagot közelíteni! Kikötőjében ringani!
Millió lámpatükröződésben kőoroszlánok
megfagyott dühével dacolva
könnyű hidakon piros ablakok fényébe érkezni!

Feledtük ekkor szilvakék zakódat,
huszonnyolc évemet, felkelés stigmáit kalapkarimánk,
kesztyűnk, szöges lábbelink rongyától takarva,
Csillag Tibi elfeledte a P-n gubbasztó békafejet,
a Rettegést a temetőtől,
a gyerektetemekkel behavazott Földet,
mert Gaállal, Rátkayval mi négyen akkor
megpillantottuk érctorkú Angyalunk vérvörös szoknyáját
– félig kinyíló rózsává gyűrve –
a lélekharang hallgatag hüvelyében.

Gaál Imre, te harangoztál! Mint a bűvész.
Aki orrunk előtt tenyérnyi zsebkendőjét addig rázogatja,
míg lesz belőle suhogó zászló,
zászlóból harsogó Niagara-vízhegy,
Niagarából tízezer hajót széttördelt tenger
hab lófeje az Űrön.

Harang hüvelyéből kitüremlett a vérvörös rózsa.
Szoknyává nyílott. Végigúszott a szoknya a temetőfalon.
Föllebbentették a gyárkémények.
Félrehajtották a hegykoszorúk.
Csákányos régi, érctorkú Angyalunk forgott
vérvörös szoknyában a szemünk előtt!

Ezen a helyen most iskola áll.
A temető szolidan lejjebb süllyedt.
Itt van, de nyárral, gyerekszem-buta
virággal vonta be magát.
Gyere, menjünk egyenesen az ebédlőbe.
Itt lógsz, hétalvó, a falon – másolatokban kinagyítva.
Kelkáposztájuk kanalazva e lurkók
ármányos pillantása bekóborol.
Nemlátó szemmel rádfeledkeznek. Egyszer valamelyik
– ahogy tükre előtt hirtelen fölfedezte mellbimbóját –
észreveszi az egyik képen a harang hüvelyébe begyűrt rózsát.
Az elhagyott ebédlőbe később remegve visszaoson.

Gyepfejű tanára csak meg ne lássa!
Mit kuncsorog e rosszban sántikáló,
e nyakunkba varrt sületlen képsor előtt?! –
kérdezné rókaveresen lopakodva a nyomában.
De ezegyszer elaludt az éber szimatoló!

Menj, menj!
Hajolj csak a kép fölé, te vékony ujjú,
szemedben hittel csordultig teljes!
Érintsd – s belereszket a bezárult rózsa! Kifeslik!

Tovább! Tovább! Nehogy megijedj!
Májárnyékú vérvörös szoknya lobog elő,
mint gyűszűből egy árvíz! egy vérszökőár!
P. összes zászlója csak kismiska égő
kelméjéhez mérve!
Hohó, öcsikém-húgocskám, rajta, ne rettenj!
Suhogtasd bátran,
emeld az égre Gaál Imre halhatatlan,
érctorkú, csákányos Géniuszát!

 

Három hódolat Rátkay Endrének

1

Tíz, húsz, harminc év elrohant – a Feltámadásnak híre sincs.
Az üvegtetőn át két holtra lát.
Kondor s Gaál szidják persze, hogy itt ragadt.
Dühödt mutatóujjuk megelevenít haldokolni
báránybundájú széket.
A trónban vonaglani kezd a bárány,
kiütköznek a térdei, a koszkokárdás sebhelyek,
mint kitekert nyakkal futó puha pézsmák
a delírium hómezőin.
És dobolnak hozzá az üvegen át:
Mi elárverezhetnénk egész Soroksárt most!
Verik az ablaktáblák pléhlemezét, és hajba kapnak,
hogy melyikük eszelte ki alábbi csínytevésük:
Mint két kipróbált patkányfogó, az alvók udvarából
majd kicsalják álomrugózatú autóikat s a temetőbe irányítják,
honnan ugyanezen úton, s ugyane sípzenére kacsabillegéssel
lábnyomukon lépegetnek utcáinkba a családi kripták.
És ha az éj – mondják egyszerre ketten –,
ez a lukadozó színházi függöny,
ólomnehezékeivel végigdöngeti a házfalakat, ahogy a hajnal
egyetlen légypettyes kopasz
villanykörtéje kigyúl,
a mit sem sejtő ébredezők megpillantják
a kőputtókkal teleült kőlapokat
autójuk fényesre lakkozott tompora helyén.
No hiszen én meg – mosolyodik el szakáll-álarca alatt
a báránybundájú trónus mélyén kuporgó (olyan,
mint az itt-ott hamuval borított, megszenesedett fahasáb),
– én meg kilépek két szúrós kereszt közül,
csizmásan, fekete-nadrágosan rá a kőlapra hágok,
s két göndörfejű puttót, kőpintyük horgában
csizmámat megakasztva, berepítek az ablakon.
Csak úgy puffognak a hófehér kanadai medvebőrök,
csak úgy repednek a kyotói mályvaripszek
a Kis-Dunára néző hét és nyolc és tíz szobákban.
Ha ilyen a hajnal, mondom, legjobb,
ha vesztek valamit a portékámból.
Markoljatok degeszre tömött zsebeimbe!
„De hiszen egyetlen kép sincs nálad!
Tenyérnyi kép sincs a zsebedben, Mester!” –
nyöszörgik rosszat sejtve a kőkeresztek fenyegető árnya közül.
Titkon beteg, elhízott nőiknek intenek:
osonjanak tégelyeik közé,
tépjék le kislánykori bugyijuk virágmintáit
és tűzzék a szemükbe,
aranyfüsttel pácolják bőrük csillogóra,
s fekete vendéghajuk szikrázva rugózzon
a legkisebb érintésre is!
Ha ilyen a hajnal – mondom –, késő képekről fecsegni.
Délre a kőkeresztek belepik az ebédlőgarnitúrát,
a kőtáblák betapasztják az ablakokat,
s mikor beáll a kriptasötét, a holtak
lábfejcsontjai között betokosodott selyemevő féreg
fölfalja a selymeket,
a gyémántlágyító vizeletté cseppfolyósítja ékszereiteket,
s a lótuszfehér papírfaló betétkönyveitekből
gümőkórtenyészetet rögtönöz az ágy közepén.
– – – Eh! Elég!, csukja szemére keze sápadt csontkosarát,
mire a szék bélésévé cserzett bárány haldokló feje testet ölt,
s esendő nyaka hosszan Rátkay vállára hajlik.
Dologra!, emelkedik repedező szénné égett faág-öltönyében
a tetőablaknak háttal ecsetjei közé,
s a két vásott, csínytevő holt
kutyakölyök-szemmel tapaszt homlokot,
lepénnyé lapult orrot cikkanó üvegre.
Nyüszítve, nyáladzva lesik, hogy a moccanatlan fatáblán,
elájult aranyfüstlemezeken Rátkay ecsetje vérezni, havazni,
bikavérű borba merített hold sarlójaként
ezüstöződni indul.

2

Tíz, húsz, harminc év elrohant – és Soroksár trombitái?
Ugyan mit tudnak erről Soroksár trombitái?
Se karnevál, se kőfalomlás. Csak plasztronragyogás
a szerencsések dobogóin.
Fék nem csikordul. Mercedes-orr nem fúródik
káposzta- és hagymahegybe.
Szép, fekete, milliomos bárkatesttel
nem roppan meg a fűszeres súlyos ámulatától.
Gumikerék sem szisszen finnyás fintort vágva
– hiszen nincs ő.
S nincs a hentes, kinek tátott szájú pukedlizése közben
sárga kötényén szánkózik le
a vállon billegetett hasított marha,
s a láb elé érve, csupasz hátát búsan fölajánlja
pálmaág s futószőnyeg gyanánt a kocsiján érkezőnek.
Csakhogy az sincs, szép, ifjú miniszter,
a Dávid-arccal érkező sincs. Ki föltűrt ingujjal
a hódoló marhát nyaklott hentesi vállra visszarakja,
s míg a fűszereslányok egészen átédesednek,
mint sztaniolján az olvadó cukor,
ő a hosszú, keskeny udvaron lépeget végig,
hol a szemben lakók ablakukba könyökölve,
ha kissé előrehajtják a fejük,
homlokukkal éppen összeérnek.
Nem! Persze hogy nincs ő! Ki Rátkay küszöbén megállva,
így szólna illemtudón az öregebbhez:
Kiszáradt kút üregében felejtett ötven év után,
Mester, az egymásra találás ötszáz évével érkezem!
Mire az üvegtetőn át valakik lajtorját csúsztatnának le
a báránybundás székek közé.
Ne haragudj, rázná kosfejét Gaál,
az elsőnek közéjük huppanó,
s jóféle égi boroktól feltüzelve
benyúlna a Dávid-arcú inge alá:
Arkangyal komáimra esküszöm, húsból-vérből való vagy!
Pedig már azt hittem, minket, szegény holt lelkeket
csúfol ki valaki ellenkísértetesdi színjátékkal.
S a szénné égett öltöny s hamuszakáll köré
betelepedne a bundás trónusokba
Kondor és Gaál, Kormos és Nagy,
s félig a terembe belógatva lábát
Csontváry Kosztka Tivadar libanoni cédrus képében
ég-lombját kiterjesztené fejük fölé.

3

Sársejtű-eszű P-beliek, rongyosértelműek,
szülőhelyem fogyatékosai, tékozló koldusok!
Van egy verem Soroksáron, a Marx Károly utcából nyílik.
Színültig tele van arannyal. Aranynál aranyabb arannyal.
Arany aranyat szeret – hát szüntelen ott az aranynemzés.
Hogyhogy nem kaptok utána?
Hiszen egymás torkának estek egy elgurított pléhforintért!
Hazám dzsungellakói, feketéi, P-beliek!
Üveggyöngy és festett fésű szépei!
Ti, kik gumiszalagon feszítitek műanyag nyakkendőtök!
Jó dadátok, tejmamátok ásta azt a vermet mélyre!
Hiszen igen jókedvű sír- és veremásó
Butaság Mamácskánk!
Szagzó zsákszoknyájában szüntelen sürög-forog,
szemünkbe söprő fekete pehelybajsza
szüntelen csiklandós álmot ígér, s addig tentéz,
addig ringat,
míg szánkban teje szökőkút-sugarával
föl nem vakog bennünk agyarnövesztő disznóröfögésünk.
Íme! Reszelő tenyerénél fogva
csaknem harminc éve vonhatnád nődet
Rátkay elsüllyesztett műtermének tetőablakához:
Térdelj asszony! Nyiss szemet mélybe! Látod?
Nem ilyennek – olyannak akarlak!
S arra mutatnál, ki Rátkay mellől most feléd kihajlik,
fehér angyalhaj-bundája
betelt hím álombamerülésével lassan lehull,
s lesüllyeszted az ablakon át láztól reszkető tekinteted
köldökének csészéjéig.
Hallod! Reszelős tenyerénél fogva
életedet is az üveg fölé térdepeltethetnéd!
Szólhatnál hozzá, mint a nődhöz:
Térdelj, életem, térdelj! Nyisd szemed a mélyre!
Nem ilyennek – olyannak akarlak!
Én repedezett agyag-agyúm, balgám,
mákonyba szétázó fehér négerem!
Harapd le a Butaság csecsét,
hadd fusson ki a világból a Kígyótejű Néne!
Rátkay P-beli! Tagold,
hogy föld-eszedben megragadjon: P-be-li!
Soha mást nem festett,
csak ahogy az Arezzo-beli Arezzót: Téged.
Nem ilyennek.
Ahogy fölkelhetne benned a Nap.
És szabadságod lenne az aranyad.
És fölismernéd magadat.

 

Hódolat Kondor Bélának

1

A Város – ég, felhő alatta (tehát üres és szivárványter-
mészetű) – kísértethajó, önfénye nélkül.
Még egy magányos kandúrszempár éneklő stoplámpája
se bukkan elő a pléhtetők kővázáiból.
Még egy aranytallér alakú lánytalp-lenyomat se világít
a kapubolthajtás árnya alatt.
Még egy árva sülthurka-zsírcsepp sem, parázsvöröses
plazmatükrében hivogató kocsmakaréjjal.
Vagy a mindig féloldalt mosolygó legkisebb pincérlány
zárás utáni lemosakodásával – amint lested a törzsvendégnek
kijáró kulcslyukon keresztül,
mikor kicsiny, szőrtelen ágyéka kifodrozó rózsáját
mutatóujjal épp csak visszatűrve,
tűzfalba kapaszkodó csigalépcsőn siklott szökevény
látomása emeletről emeletre:
előbb, ahol a talpig érő tükrök előtt skarlát szőnyeg, s
összefogódzó madarakként suhogtak föl-le a szobapálmák,
aztán ahol a páncélszekrény szögletei fenyegető acél-
kéken szobamélyben várakoznak,
aztán ahol a megvert asszony lépcsőházban feketéllett,
aztán ahol a lepedőbe csavart holttest
csontvázkuncogása áradt:
kísérte a kórházi ágy pőre sodronyának hinta-cincogását,
aztán a folyosón, honnan az évi négyezer öngyilkos
albérlete nyílik
– míg némelyik égszínkék babatakaróban hullámzott
utána, s mint a megolvadt marcipán, édes és puha
hanglemez-zene kunkorodott elő a takarószegélyből –
végre, toronygerendák öreg szálkáit súrolva,
besurrant saját odújába.
A drótkosárban kopasz villanykörte vakult.
Ilyenkor a világ füstje, korma vadászó fekete falkában
kémények tűzüregei körül dörgött, korom-bundákba zsarát
kapott, szikra,
s farkukba harapva tűzgyűrű, tűzkígyó, sok-eres villám
V-it, O-it, sikamló S jeleit rávetette a toronyablak biblialap-
párkányára.
Ő frígiai sapkát öltött és anyaszülte meztelen látott olvasáshoz.
Hajnalig olvasta, hogy Holnap! Holnap! Holnap!
Visszhangozták a hajnali hajókürtők, a gyárszirénák, a
Hintó utcát fölverő vadpázsitba begördülő halottaskocsik.

2

– Márpedig – mondják a szentek, a szentmiklósi, iszká-
zi, lőrinci, és sokak meglepetésére köztük egy pesterzsébeti
európai, ki nem csupán a borivásban vala velük egy;
kit angyalok vadászruhában, de ősfatörzs-combja közt
tündér csiklót tartogatva kísérnek a szentek útján
(hiszen közéjük tartozó);
s ki P-t, egy egész tömlöcvárost, nagyidai államocskát
sírontúli delejének nyakörvénél fogva vonszol
hol eléjük, hol mögéjük;
s Pokol felköpte kan cirmosként sündörögni kényszeríti.
Míg az Állat a többi rongyos, ágtaposó lábtól lökve, föl-
meredő szőrrel sejti: nem segít itt lábcsók, hízelgő doromb!
Szelíd trombitások megragadják, zsákba taszítják. A szi-
billaszem, míg közönnyel félretekint, az álmatag-szemérmű
zsákszájat bekötöz szíjjal.
Maga az iszkázi!
Mert medve vállú. S Székesfehérvár kocsmája bár ide
messze, az éter se óvja meg a dühtől.
Maga a Szent Miklós falvából való!
Mert tiszta az, ki merítget tiszta forrást. De még tisztább,
kit vér sara se riaszt vissza, ha forrás-tisztaságát kell megóvni.
Maga a lőrinci!
Ki a Hamis Hatalmasság szemérmetlen párzásait s
elléseit öklendezve-átkozódva festette a közterekre:
hátha meggebed az ellő Gonosz, s az Agytalan és Lélek-
ontott, Egérkosszal Kitömött Szív önnön kézfejét leharapja!
De ismét a csőbe húzott Jézus önvérengzése adatott meg,
kampó és kereszt; fönn a fölhasított Bárány
s alul a megváltás hite – tűzön olaj – könnyű vacsora-
meleget ígért sárkányoknak.
Maga a pesterzsébeti!
(Mint a lőrinci, ő is festő), ki városának tyúkszarral telt
vaslábosából csak mocsarat ivott,
s szent voltát előbb megsejtették a pincebogarak, mint
saját Elöljárósága a Céhben
– miközben az ég színével megtömött trombiták szólnak –
megragadja a zsákot a Pokolból felköpött Döggel,
s odacsapja a csillámló Városkapun
a semmibe múlt időt levedző sziklaélhez.

3

Utoljára a zsákból halódva álhimnusz tekereg, mint nap-
szállat után a levágott kígyó.
Ó, hogy a tűzhalálba kergetettek, vízbefojtottak, magas
ablakból kitaszítottak, erdőkben agyonvertek, gumicellákba
hülyítettek, nagyidai hiszékenyek, kiheréltek cérnahangján
egyszeribe milyen emberien esdeklő a Címerállat!
Nyivákol a Mi Kis Városunk veszettül!
Mézesen miákol Asztali áldást, Hiszek egy Istent,
minden boldognak asztal fölött pezsgő serleget, sültet,
asztal alatt a toprongyos nadrággomblyukba csúszó hang-
szerbillentyű ujjat.
Szép Hercegek, szól a galamb a zsákból.
Királyfiam!, súrol-simogat anyánk szétrongyolt papucsa
dermedt konyhakövet, ahogy tüzet gyújt, ételt melegít, ha
– hűtlenek! – éjjel, a hóesésben hazatoppanunk.
Márpedig – mondják a szentek – te kívül maradsz, ha
mi egyszer bevonulunk.
A zsák minden rostja vércsepp-porontyot kölykez, de
bentről még Lorelei énekel: aranyszőke hajkígyóit szélörvény
úsztatja át a kender vérszakállán.
Ráfonódik az érpókhálós, repedezett szent bokákra.
S az irgalom sír, mint a világgá vénült pápa
Betlehem barlangja előtt.

Végül cédruscombú trombitások
meg a szentek,
bár émelyegve s szemlehunyva,
belefojtják a tiszta Mennybe,
sintér marokkal a tiszta égbe.

4

Most már utat enged az Öregisten ábrázatú kulcsár.
Kocsmatöltelék-koruk kulcslyuka országgá tágul.
Lebeg benne a sötét sarkokba mosolygó legkisebb
pincérlány anyaszült meztelen, kokárdás parázs-sisakban.
A Holnap tűzgyűrű-betűi neutronesőben
szárnyáról lobognak.
Márpedig – mondják örvendezve a tóduló szentek –
ide igyekszünk.
Hoztunk ölünkben földet, szívünkben virággyökerek
hajtása fehérlik.
S az üres mellvédre kikönyökölnek harangláb-ácsolást
nézni lámpásaik, a csillagok.