Leveled tele van g-vel

1

G betűid szárán ereszkedem alá az alvilágba.
Mennyire más így, mint Dante kapuján keresztül.
Egyszerű álmot álmodom közben. Kisgyerek vagyok,
összefacsarult szívvel hiába fordítom ki zsebeimet:
minden pénzemet elszedte már a farkasvigyorú Mutatványos.
A Ligetben a művíz fehér korlátjához dőlök,
s vágyaim netovábbja, az üres kaucsuk hattyú
(pszt! az Elvarázsolt Lány ő, nehogy megsejtsék a körbeállók)
magányosan és szomorúan átnéz rajtam, át a
kiürült zsebeken. Tudja: rám nem számíthat többé.
„Hogy ti mennyire tévedtek!”, halljuk ekkor én és
ő, az ujjlenyomatoktól maszatos tollú kaucsuk hattyút.
És látok akkor egy g-t, amint mellőlem a fehér korlátról
szárát kecsesen legördíti a kék művíz fölött,
egyenesen a hattyú irányában. „Ugorj hát”, mondja a g halkan,
„kússz le a száramon érte!” A kaucsuk hattyú szeme
nyomban érti; teljesen rám néz (belőle kinéz a Lány is,
látja már a befalazott torony szellőzőnyílásához támasztott létrát,
s készül a szökésre). Ekkor én megdelejező g-d parancsára
lekúszom a szárán, és a Lányt derekánál (ó, dehogy,
a hosszú sarokba-állításoktól behorpadt nyakú hattyút)
elragadom a kalapját éppen körbekínáló Mutatványostól.

2

Aztán a Liget fekete, mohos fatörzsei jönnek.
Aztán a semmibe lógó folyosókkal az emeletes bérház.
Aztán a virágba borult hársfa
holdfényből és holdfényárnyékból összerakódó
mobil szoborfeje alatt
a szoba,
a rézgombos ágy,
a beúszó függöny által végigsimított párna.
És hol kezemből a behorpadt nyakú hattyú?
És hova tűntem én kisgyerek-álmomból?
A mennyezetről, a papírernyős lámpa helyén
egy hinta lóg alá.
De nem is hinta.
Hanem a g betűd.
Oly szelíd félhurokba gömbölyült az alja,
hogy kényelmesen beletelepedtél.
Kis, fehér nadrágon át árnyjátékot rendezett
ágyékod hajladozó füve,
én pedig öreg, fájó térdemre roskadok, s tudom,
bár nincs köztünk spanyolfal,
sem ólommal bélelt színpadi függöny,
mégis úgy látlak csak – számodra láthatatlanul –,
mintha lesőlyukon követném nyomon
egy magányos gyermek
gyanútlan mozdulatait.
S tudom, mögöttem a hárs
holdárnyékú omlatag mobil feje
virágszempilláit is lehunyja.