Londoni születésnapra

Határ Győzőnek

Az MZ-ben, az elsőn, a „könyökön” túl,
még ki se hűlt H. Gy. – mondták – s I. P. helye.
Tavaly együtt szívtuk – mondtam – F. Gy. és én
a recski levegőt. Látszik pofámon, pajtás?! –

s hogy egyik vasárnap kimosdottam, mint ő,
s egy nagyétkű srácnak küldve fél kenyerem,
jó tett helyébe várva jóra, dörzsöltem
csizmám F. barakkja előtt a sárkaparón.

Találkozásunk mégis elmaradt, mivel
ő egyfolytában szólt, de senkit nem figyelt.
Láttam, ifjakból volt már udvara, s noha
mindannyian mínium-csíkos zubbonyt hordtunk,

láttam, ki képzelt frakkban röppen, ki csillár
alatt állt – s F. Gy-t, tengeren túli háza
balkonán, három fényesre fésült ebbel.
Helyén hát mind! A képből csak én maradtam ki.

Érdes e hang, nagy Londoni? – Huszonéves.
„Mint keménymosolyú kard megtöretvén a
porban” – ily képtől zúgott. Figyelemre várt.
Tudta: máglyán verse „aklában mellkasának”

s: „márványba zárt szobrok döngetik öklükkel
a csillámló hideg poklot” így! – Kinek? Tán
a börtön borbélyának? Ember, hát tudtad,
a vakondok járatai tele énekkel?! – – –

Kibontakoztattál-e hóhérkötélből
ötvenes években kivégzett gyermeket?
Gyereklányt? S rám gondolsz? Hogyan? A padlórés
villanyfénnyel űzött férgei ágyunk alatt?! – – –

A soklábú puhatestek a lepedőmön?! – – –
Surranók dzsiggelése, hol félig lelóg
az alvilágba a takaró?! (Mint rólunk
lenyúzott Tavasz üres bőre.) – – – Mondd, Gí hajnal-

arca körül láttál temetőbogarat?! – – –
De: „ilyenkor az odú utcává nyílik,
jövevény érinti falhoz szárnya szálát,
mint fodrász ezüstre a frizurákat, befúj.

S tart a világ, amíg a Föld, vén angyal ki-
fordul, s forog, amíg csak Zrínyi utca lesz”,
mondtam én ott negyvenkét éves koromban.
A londoni kerekasztal ebből mit hallott?

Ötvenhatodik évemben P-ben, testvér,
tán nem is neked, csak világvégi kőre
hadd faraghassam tisztelettel, mint ifjabb:
térdelj le a kerekasztal alá: gyerekkor!

Hát nem gyerekkorunkban volt menedékünk?!
Éva selyemnadrágocskája lehúzva.
Hiszen mondtad te is, mint én: „jobbik énem
szállt hulláma közé gyönyörrel, kínnal” – s kérted,

hisz „egyetlen vészkijáratot” ismersz tán
te is, mint én: „hazátlan az óhazában
hagyott kincsekig, hozzá találjak, s holdas
térdeit romolhatatlan nyissa rám széjjel.”

Bújjunk a süket asztallap alá! Onnan
Dalmady Benőhöz egyforma messze van
London és P! Veled se hazudhat nyitást!
(Mert báránycsengettyű-hiszékeny az utókor.)

Ha szereted James Lloydot, ott majd mutatok.
Nézzük együtt, amíg képei nem leszünk.
Asztal alatt ott ám a gyerek-éles szem:
s a költők nem hitchcocki csoportos madarak!

Babitsiak! Még akkor is, ha megesett,
ami rólam a fentiekből kiderül.
Jövevények, szárnyunk behúzva, középen,
te Londonból, én egy ország padlója alól,

rakjunk ki, kölykök, lopott kanalat, madár-
tojást, halottainkat, éneklő anyánk.
Fölöttünk kerekasztal. Abrakadabra.
Alul rés: férgek s fiókaszívű föld. Lüktet.