A világítóakna hangjai

Keskeny világítóüreg. Átdereng
kevés szivárgó fény a szobába. Látsz?
Hosszú, de résnyi ablak önti
ágyon a kék takaróra hangját.

Aranykalitka-hangot – ahogy lehunyt
szemünk előtt süllyed s fokozódva nyúl,
ereszkedik beljebb a múltam.
Mintha csigákon erős marok tart

lassú menetre tonna-nehéz vödört,
csúsztatja rőtre vált tenyerén tovább
a fönti kéz (ki tudna mást is
mondani róla, ha ő se szól rád),

s egyszercsak itt van: hangja megérkezett.
Hajolj ki érte, rakjad az ágyra szét,
mint tiszta ruhát polcra sorban;
friss vasalás-szaga járjon át most.

És minden oly mennyből alakul, tetőz,
betöltve szekrényt, szőnyeget, ablakunk,
betöltve szétszakadt szivünket,
szűk koponyánk oduját. Sugárként

a félhomályt öltözteti, szárnyhegyét
átfúrja rajtunk, s rászögez ölbevont
álmunkra – méze míg kövülten
rászedi árva mosolyra szájunk:

„Kezdjük előről (– mennyi időt is, mondd? –)
lopódzva árvaház kanyarú szobán
(– Szindbád a barlangszűkülésen?…
Atlasz a sarkon, a Földgolyóval?… –)

kezdjünk előről tartani késve jót:
tűnékeny angyalt, hűs jövevényt ha ring,
átjárva rajtunk csak ki és be.”
(– Percre?!… Dobozba bedugva árvább

játéka, mint a múlt; zeneszárnya már
konzervszeletté hűlt! –) S ha a hangja húz,
hogy: „Késve két (?), húsz (?) évet, állj e
távoli ház küszöbére: jön még!”

– hajolj ki akna-ablakon, és csodás
látványon ámulsz: fecske-palánta – s száz! –
csengő csivittel össze-vissza
röpdös az akna közén; tanulják,

mint óriás kalitka nyugalmas é-
terébe kört író anyaszárny nyomán
fészkük körül cikkanva, úszva
Afrika partja felé a szállást.

Néhány napig még ömlik a hangra hang,
majd nyílva, fönt szabadba kirajzva, ház-
tetőnk fölött az ég-ezüstbe
fürdeni indul a szárny! Nap és Hold.

S egyszercsak Arnónk selyme-homálya, lent
a lámpagyújtás bűvöletébe – nézd! –
suhogva szárnyaló csoportjuk
röpte alatt lebeg, ing a bölcső.

Felnő a célhoz víg kötelékük, óv
szeptember, áldott szárnyra talált idő.
Aranykalitka-hang, ha tárva
ajtaja. – Érj ki közéjük, indulj!