Kétprofilú portré Firenzével

Mint kit gáztartály kigyúlt uszálya görget,
sűrű, zsíros korma kente maszkom.
Lőporfüst? disznóol? agg vizelde-tört seb?
Vonszolnám jövőnk a szőre-hullt haraszton.

Súgja Gí: Repülj föl! Morgok kútba: Tűrjed.
Bús madárijesztőn vért rozsdáll a plasztron.
Angyalok hadának rontsak én? – Kerülnek!
Híd, folyó zsong. Osztozzunk a hasznon.

Giottón, fönt, Brunelleschin,1 s hol rúdra csörtet
bronzoroszlán légyevő gyíkként:2 ragasztom
rá a múltam. – Hogy gázlóba fojtva ölt eb?

S vékony lába háztetőkön át előtted
csüngve csillárfényben ottmaradjon?
Majd kiszárad. S nem vonyít fülembe többet.

* Giottón fönt, Brunelleschin • bronzoroszlán légyevő gyíkként (jegyzet)