Bordács bácsi temetése

Mentünk utána csikorgó hóban.
Pihent vakablakú koporsóban,
és nem törődött velünk.

Csönd volt, beleborzadt a délután,
tántorogtunk gőzszárnyú ló után,
és csak a pap motyogott.

A sír szája messziről sötétlett,
s közeledve már fönt is sötét lett,
mikorra odaértünk.

Titok

A sárga halott is az.
Óriási nagy titok.
Kezében számtábla.
Rávésve számotok.

Fehér számjegyekkel
áll fekete oldalon
a féreg-dicsőség,
a féreg-alkalom.

Sárga halott leszek,
majd mindent kitanulok.
Kezemben számtábla.
Titkot írni tudok.

Rum

„Vigyázz, a pohár összetört, összetört!
A rum kifolyt, a drága rum!”
A csönd leszáll és nagyanyám
nézi mint folyik, folyik a drága rum.

Két napja csak, hogy anyu hozta, karcsú
üvegje félig volt tele.
A kredencen állt s a hátsó
mozsáron szikrázott a tekintete.

„Valaki meghal. Talán majd én leszek.
A rum kifolyt, a drága rum!” –
mondja nagyanyám. Azt hiszi
pohár jelzi, szép pohár, ha meghalunk.

Rokkant hős

Mankókkal jár a rokkant trafikos.
Koppan, kitüntetése cseng bele,
régi napsugár fakó rezével,
mint avarral ősz, a melle úgy tele.

Foltos katonazubbonya alól,
látom, harctér mászik ki a napra.
Nem írták fölé, hogy sír, csak trafik.
Kopog a hős. Két mankója tartja.

Gyere! – Ne gyere!

Várok rád ablakomban.
Fönn üresen gomolygó felhővárak.
Békaként terül el az udvar,
tompa sötétben a kábult szörnyek: házak.
Szétlapított békára
ahogy nem lépne rá a legszelesebb lány se,
kormos ablakom mögött, érzem,
nem bukkanhatsz föl most Mátyás oldalán te.
Még egy szörnytől szétfeszül
a szűk udvar! Ennyi is több a soknál!
Mindjárt zuhogni kezd! Nem simulhatsz
nagyvállú fiúdhoz, hallod, mint folyondár!
Több szörnynek nincs hely itt!
Kagyló zugában megbúvó gyöngynek se!
Te se törheted össze ezt a
ronda tükröt! Hordom a nappalt görnyedve.
Mint aki kőtetőt tart,
szobor, kínom néma, fájásom dühít:
nem araszol el innen e béka
udvar! Én és a ház lerombolódunk rá, tövig.

Favágótemetés

(Bartalis János emlékének)*

A hó csonttá fagyva
fehéren villogott az alkonyatra.
Favágót temettek.
Fenyők között, hegyek alatt,
istenem, de jók is voltatok,
hogy vérvörös fáklyát hordtatok,
ti reszkető embermadarak!

       Fenséges és égbe néző
       szeme volt.
       A fáklyafényben
       megeredt forrása
       messze folyt.

Az emberek körbefogták.
A fenyők és az emberek.
A szél jajgatva fújta
a négy koporsószegletet.
S mert lábainál ő ad
majd fekhelyet,
a szálfenyő sírt és
reszketett.

       A halott a ravatalon
       fáklyák tüzében
       zúzmarakéken
       aludt a hegyisten ölében.
       A völgyben árnyak
       egyre szertemálltak,
       szőtték a mentét
       a vonulásnak.

Fejük fölött cinke helyett szakadozó
zászlóként az árva furulyaszó
meg-meglobbant a fenyők között.
Fájdalomba törülközött.

* Bartalis János emlékének (jegyzet)

Házi feladat

Tízéves koromban Alival, aki akkor barátom volt, egy
       júliusi este teknőbe szálltunk, amikor eső esett
       és sütött a Hold, és megáradt a Kakastó.
A teknőt szürkület után a kamrából loptuk, és azt hittem,
       Velencében utazom, míg buzgott a víz, himbált
       minket, befolyt az állott réseken, és imbolyogva
       törtünk előre a tanyák felé.
A sínek alatt alagút volt. Sötét szájában megfújta Ali
       az ócska trombitát – attól még jobban zuhogott
       a tejszínű eső: arcunkhoz verte a partszegély
       bársony bambuszait.
A Lelovits-ház besüppedt farral térdepelt, tetején a
       holdszínű folyadék százfelé fröccsent. Mi az öreg
       fák lehajtott koronáit figyeltük megilletődve,
       amint leveleiken végigsiklik az éjszaka fénye,
       s indáik közt apró majmok guggolnak. Körülöttünk
       hízó rétek túrták oldalukat a Kakastóba, krokodil-
       fehér hasaalja volt a kukoricaföldnek.
Fáztam Ali mellett, aki rémülten szorongatta fakó réz-
       trombitáját, és nem nézett a szemembe, mert félt.
       Lúdbőrös lett a combom, és csípett a leömlő víz,
       amit tejjé sűrít s alul ezüst, hideg ezüst masszává
       gyúr a holdfény.
Csodaszép éjszakai kirándulás, hogy megváltozol! Majmos
       fák és krokodilmeredés a földön. Mintha foguk
       fennék ijedelmünkre. A teknő, amikor partra vontuk,
       undok béka lett – és annyi kísértet jár-kel
       körülöttünk, mint Huckleberryék Jimje körül.

Ki járt itt?

Tankjukból áradt fullasztó meleg.
Mi lettél? Vérző, satnya bogár.
Utcánkban csönd figyel. Levél remeg.
Mintha a lápon katona kúszna tovább.
Belebotoltál… Felmetszett gyerek.
Körme közt árván teng a szirom.
Szétrobbant szíved ver hegynek eget.
Vaduló vad, bőgő és gyenge. Kínom iszom.

Ezerkilencszáz­negyvennégy, nyár

Az egész milícia a dombok közt lapult
lapos fejüknél kinőtt a kék karalábé
a pincék mélyéből vad penészszag áradt szét
vizes hajukra és szőrös mellükre zubogott
s a lankadt fán megfulladt a rejtőző őrszem
hónapokon át loholt a rekkenő halál
a hegycsúcsokon néha a tejfehér pamacs
a lompos eget sűrűn pepitázta
de a pompás kilátást nem látta senki
nem nyelte senki a fölforralt buja zamatokat
pedig éjjelente megszelídült a szorongás
a gyík szemén egy gyémánt
tört darabokra
és gyöngyözött a fű élén
       sós
       harmattal a holdfény

Battonya

(1944. szeptember 23-án)

Tábornok erre nem járt.
Piros lampasz
öt nappal később húzott át
a torkolattűzzel szegett éjben,
autón, félig alva.
Akkorra rezes fejük a dáliák
felemelték, csak úgy, mint egész nyáron át,
hajnaltól estig a napba.
A telitalálat kelyhe tárt
vasvirágszirmot nyitott
a tank toronyfalán.
A dögtemető fölött négy is állt megtorpanva,
de este ökörnyál vont köréjük uszályt,
mintha legombolyítva épp elúszna ott
a szilva hamva.
Mint két tüzet fogott part közt pókfonál
s egy csepp harmat rajta,
magába gömbölyödve pihent
Kelet s Nyugat között
Battonya falva.
Lőrinc nem tette tönkre idén a dinnyét.
Körül, a kukoricás partizán-rendje épen áll.
Hát elaludt a hűvösülő őszben,
a szabadság csücskével betakarva.

Megnyúlt orrú hajnal

Guggolnak a réti kazlak,
szúrós szaguk torkodra száll.
Köhögtetne, de a réten
fogvacogtató éj kaszál.

Vágja a fullasztó rendet.
Villájuk döfik csillagok.
Madárijesztő zörgeti
a legutolsó ablakot.

Félve érkezik a hajnal.
Átmászik sötétség-falat.
De a bölény fellegektől
orra megnyúlik, s úgy marad.

Tüdővész

Vernek száradt levelek
Sercegnek a cserepek
(Levelek cserepek)

Kristálytiszta rémület
Nyújtózna kémény-füled
Mögé egy árny üget

Lent mint puha zongorát
Lány az öle domborát –
Lesd billentyűsorát

Szikrázik a képzelet
Pányváján a lelkedet
Kútjába ejtheted

Ha földszintre ér erős
Hullámzó lányt félve költsz
Lemerülsz belenőlsz

Mélybe siklás erre kell
Fészek-ujja leemel
A rózsa hűse nyel

Tested renyhén ott marad
Ágyra vetették – kacat
Mint padra sár tapad

Szemed tükrös űre kő
Szád kinyílik véred bő
Pirosra dermedő

Fagyott bozót mellkason
Piros szakáll a havon
Barnul mered nagyon

Eb vonít – Zongoráján
Betelt ujj alszik hátán
Szobor áll a lábán

Bérházon át csend ugat
Kéj-halál tárd kapudat
Lebegtet a huzat

Hiúság

Egy részeg asszony beszélget
a szomszéd ablak ajka tárt
zöld békák úsznak a beszédből
s ablakából az ezüst
pókokkal telefőtt vad üst
kicsillog az asszonyon át
       Göndörítem hajamat
       a vörösset az aranyat
Mintha szívében égne az üst
száján kígyót vet ki a füst
       Az utcában lakik hetvenkilenc szomszéd
       ötvenezer asszonyból ötven
       reggel hogy az erdőből jöttem
       mind megnézte hajamat
       a vörösset az aranyat
A részeg asszony beszélget
       Hol ötszáz asszony ült meg tegnap
       s a piacon hol ötezer
       mind elpirult mint a szeder
       és tapogatta kontyomat
       mind az ötszáz s ötezer
És lila fülekkel ül az üst
pók fő benne színezüst
kicsillog az asszonyon át

Az utcában van harminc ház
és április vad csörgőt ráz
s már látom én hogy minden ablak
mögött vastag üstök vannak
füst füst füst színezüst
s az ablakokban asszonyok
ajánlkoznak áprilisnak
ötven ötszáz ötezer

Ballada

Rozika szívét reggel
nem találta édesanyja.
Kirohant az útra rögtön.
Csak nem ott küllőzik-kerekezik
saját tulajdon húsából
az az egy darabka?!

Kirohant az útra eztán.
Kofák előtt habos szájjal megállott.
Fektetett nyolcast vet rá egyik.
Anyóka-hajába a másik
beletűz apró krumplivirágot.

Anna kisujjára

A nyolcnapos szakáll vöröses lázban ég.
Beesett szememben de szép vagy Anna!
Örök szimbólumként virággal a nyomort
fölfűzöm én kerek, puha derekadra.

Úgy tűz majd rólad, mint bélyeg; ha kidöföd
hó-melled közül, mint tenger gyöngye lángol!
Bántanak? Hozzájuk, tudod te, mi közöd!
Kisujjad is isten szopogatja mától.

Derekadra a zöld Hold már fényét köti.
Mint aki a tükör titkos túloldalán
ágyát négylevelű lóherével tömi,
belőlünk az Élet így néz végig magán.

Tetűvers

Kalapot hord ma Anna, illetlen csákót, eperszínt.
Akkor zsákcsuklyában lopakodtunk a dermedt éj után,
és szétlocsoltuk a tetveken s a nyűevett ruhán
az alvást utánzó hullák alól kilopott benzint.
Földöntött boltokon az ajtók, mint az elmenekült
angyalok szárnya. A lógás angyalságukba került.
Nyikorgó roncsszárnyat a szél nyávogva csapkod ki-be,
és nem volt amibe lemossa a vérét, semmije.
S nem volt szoknyája, amibe meztelenségét hordja,
keskenyülő arca elfogyott, mintha késsel szabnák,
elfogyott, mint éjfélre a születésnapi torta.
Tetűvirágos konttyal feküdne sírba, ha hagynák.
És nekem sem volt annyi eszem, hogy megfojtanám,
még mindig legelnivalót talált rétjén a szám.
Akkor nem voltak költők, csak mi lopództunk a szélben,
karunkon lopott kannában cipeltük a csórt löttyöt,
belocsoltuk vele az éjt, a hajnalt, néhány döglött
aknát is föltornyoztunk, hogy a tűzben észre térjen,
mert nekünk akkor (negyvennégyben) csak egy éj volt hátra.
Mondom, szétlocsoltuk a benzint a szétlőtt tanyára,
aztán hozta a gyújtóst kicsiny kezében az Anna,
félhalott örömmel lehelte nyár-szagát a szalma,
de nem lehetett ezt a nagy halált csak úgy élni át,
hogy a robbanás tűzpipacsában rongyunk csontig ég,
s boldog vigyorunk felöltve süttetjük húsunkat szét –
kihajtottuk hát az ólból legszebb ünőnk s bikánk.
Csókunk goromba kedve csapdosott, s vívtunk önfeledten
a benzinnel levizelt tanyán mi ketten.
Ó!… Mire a mámor megalvadt két nagy karikában
Anna szeme körül, a tenger sötét hullámaként
ismét nem láttam mást, csak a kagylóból kikelő lényt,
azt a jószagú lányt követte egyre sánta lábam.
Nekünk meg nem volt több bátorságunk a szálló éjen
az életből magunk kitakarítani serényen.
Lopott kéjünkkel rohantunk át a ház-temetőkön,
űzve a halált. – És ha célbavesz egy repülő fönn?
S szitává luggat félúton, befejezetlen csókkal?! –
Futunk s Anna arról beszél, hogy levágatja haját,
s arany búrában tartja hajastól tetvei raját.
– Csak egy okos tetűetető eljárást találj ki!
Szép békekorban mutogatjuk, mint mirtuszát a Tánti.

Temetőárokban

1.

Most két égitest: fél arcú éj, fél arcú nappal ragyog.
Ilyenkor dévaj lányokká válnak a banyák.
A zöld tó megkövült tajtékját hordják kemény mellükön
s mohó, termékeny holdfény öntözi a tanyát.

2.

Ilyenkor a szolga idő az árokban zokog.
Égszínkék szárnyával betakar az örökkévalóság.
Te nem egy szegény, sápadt lány vagy – és nem az enyém!
A temetőárokból kihullámzanak a rózsák.

Gyűrű (1)

„Ha csókollak, olyan vagy, mint a gyűrű.”
– Mint a gyűrű? Talán annyira fényes?
„Úgy hasonlítasz a végtelenséghez.”
– A végtelenséghez? Tán mint egy gyűrű?!

„Mint a gyűrű, mely önmagába hajlik,
s töprenghetsz rajta, hol indul? hova tart?”
– Hiszen kutathatnám végtelenségig!
„Addig majd karmos, víg szájam fogva tart.”

Hajnali vers

Tavaszi hajnal diadallal jön
sok alma rügye bomlott az éjjel
óriás fény leng madár csapong fönn
rőt ajkam villog bontott reménnyel

Mosdani hív a zöldszemű jókedv
hajnal ha fürdik lobban a pára
hajnali könnyű óriások járnak
s a Nappal vágtat versenyt a páva

Tavaszi hajnal lám mind idehoz
mosdani hív a zöldszemű tóba
tavaszi dallal rám int a gonosz
sánta a púpos rám int a fóka

Késői vendégek

(1945. januári emlék)

Félig ágyú, félig foszló
vasból egy szörnyszülött rózsa
nőtt a ház előtt a hóra;
vegyült bent magyar s orosz szó.

Az akna kiütése most
piros parázs gyertyafényben
olyan volt a vaksötétben,
mint a falra kötözött hold.

Anna és én a lyukon át
leskelődtünk a szobába,
de nem láthattuk, hiába,
kit bántanak a katonák.

Csak elképzeltük anyánkat,
Ibolya nénin a rongyát,
s ágy fölött rejtik árnyak
az aranypapír Madonnát.

S rejtekükből át a havon
robog a zsákba bújt kislány,
s robog fiúja is, tisztán
látva a rémtettet nagyon.

Rántva ajtót, fogantyúra
egyszerre dermedeznek ők.
Nézik őket a bennlevők;
három kéz megáll a sóban.

Anyánk keze a tál fölött
a kására szórt borson áll.
Aztán gyorsan helyet talál
nekünk is két ruszki között.

A kása mellé kleba jár
s fél fej hagyma a kenyérhez.
Később, közös dunyhánkba’ már
Anna keze ér enyémhez.

Sétán, holdfényben

Piros hold volt tegnap csak újra.
A horgas kémény nyakáról nézett,
ahogy lépkedtünk lassan és
barátnőm átkarolt. Ködök és fények

fölöttünk pásztákban lengve el
alkották a tömör misztikát,
mi lebegtünk éppen egy réten,
párálló, hófehér füzein át.

A bokrokból illat s a fákból is
kiáradt minden tartalom.
Könnyelműen lábunkhoz hullott,
sötétült a letört meggyfalomb.

Öt toccata

1

Egy évet dobtál el, hogy őt szeresd!
Habra hajló júliust, a forrást.
A fák karában ölelkező lányok
elől szerelmet ő font rád.

2

A könnyű völgyek szerelme tied lett,
tied a körtefákon hintázó gyümölcs,
mákszirom lelkével rózsa is kellett,
merészség, hogy piros versed ölébe öntsd.

3

Alul a szél, a távlat nyújtott ujján.
Kigyúlt elméd, míg az ég ölébe vágyik,
feszít a szenvedély, ahogy egyre fújnád,
vérszomjú, aki betör téged! – az áll itt.

4

A szél lapul, a távlatok égők,
örvénylő ihletem egyszer még tiéd!
Erősebb, mint a fuldokló szellő,
menyegződ kertjében tátogó bibék!

A lángra érő halmokon imádna,
hálókon át ha lanka leng elébed,
míg karod közt a Hold leszáll a Napba,
ölelésünkből lenne, vers, az éked.

5

Királynőt, nimfát szeretni nem lehet.
Érett ajkú lány, imádlak.
Egyszerűség karján a lelked
zöld tavaszt áraszt.

Felépítettem mindent – a fekhelyed!
Nap zuhog, levegő áztat.
Vesd szalmádra, szóltam, s: védd, szeresd,
Annám imádjad.

Karácsony

Termékeny méhű kicsi parasztlány,
Mária, Mária, szelíd szerető.
Megjöttél, csöpp fiadat szorítva,
mögötted fenyő áll és égbe nő.

Kis parasztlány. Annának szeretlek.
Halovány hajnalú szeretőmet
látom jönni a deret hajító,
jeges tavú megfagyott mezőnek

közepéből, ha most a többiek
hívására jössz, és csodálkozol,
hogy százezer férfi eléd borul,
tömjént éget, daluk terád omol.

Mandulaág

Mandulafánkon fehér korona.
Úgy áll, úgy száll, hogy a telihold
hintázik rajta ritka éjszaka,
és mezőnek vág a szive-holt.

Vinne kis tenyerébe gügyögve
mandulaágat, hótól cukrosat,
de ahogy mezőn ággal átalér,
markában csak csupasz váz rohad.

Csontváz, elsírta gyöngyeit. Elfolyt
csillagával hogy ékszerezze,
kit üveghasú kályhatűz becéz,
s ablakhoz lép, hogy kinevesse.

Ha, ahogy az öreg nénik mondják,
kaptáraikból kirepülve
most angyalok szánkáznak a tetőn,
mért sír valaki földre dülve?

És fönt az Úr, ha úr, mért nem segít?
Egyiküket vígasztalónak
ezüst ablakból mért nem veti le
hosszú szárnyú simogatónak?

Szikrás telihold süti a mezőt.
Mandulafánkat didergeti.
Julianna, nevednek éjjelén
dől a hó. Útját is elfedi.

Anna

Régi percnek új arcot adni jött.
Hajnal vizesen ragyogott hajában.
És szólt: ő van, Anna az almában:
óriás alma ingott a szám előtt.

És visszahulltak rám mind az évek.
Annán égett a nyári pompa habja.
Héj alól az almán átfehérlett
üveges kocsijából ő – csak halva.

„Jöjj, harapj bele, ha megkívántad!”
Szíved kivetett – a világba bújtam.
„Ajtód előtt találsz, ha kitártad” –
hallottam, s vadul az almáért nyúltam.

Piros Hold

Anna, öled tárod az éjbe,
a hűs forrás titkát, hova
utánam szomját oltani tér be
az emberek mohó sora.

S míg az égen lobog a holdfény,
szemedben látom én a vágyat,
hogy gyereket szülj, fájj és lázadj,
s aludj el a halál kövén.

Csuromvizes vándordal

Mostan, ha nagyvágó lennék,
én olyan autót vennék,
hasa elől szemlesütve
az eső elmenekülne.
Kétfelé fésülve esne
virágra, fára, üregre,
kéményseprőre a tóban,
lelkész lányára ivóban,
gőzfürdő kövérjeire –
s nem esne csöppje se ide!
De pereg odún az ostrom,
fatetőn, nádon, szalmaroston
egérfog-szuronyok, dzsidák
pergő vize veri Dsidát,*
veri ölemben a könyvet,
hűti csontomban az enyvet.
Ágas-házas violamag,
kit a néném fölakasztgat
gerenda-kampóra érni,
ingamód se tud kitérni.
Töredező ágbog-magház
lucskosodik, esőn hintáz,
ázott szoknya suhogása,
akasztóján hideg rázza.
Nincs is itt már mit csinálni,
boglyamély szárazig ásni,
sáncot vetni rongyaimból,
azt álmodni, hogy tücsök szól.

* Dsidát (jegyzet)

Csavargódal

A szigetekre mesét szövök,
más házat épít vagy kőhidat,
vagy elpipálgat, ha sok a ránc
szeme körül s a fák levelén.

A svájcisapka félrehúzva
fittyen, orra hegyén áll a hold,
csobban a víz, taraján fény csap,
éjjel egy lusta pók szőni kezd.

Hajnalkor szétfolyó köd van, így
még szebb a világ! A tejfeles
fák közt szövőszék surrog: rigók
szövik fénylő, új nappalodat.

A füvön alszom, vagy ponyva véd,
ha zuhog az esti zivatar
s a bogarak mind behajóznak
leheletemben melegedni.

Kék szememben hegy kúpja füstöl,
havasok és tengerszemek,
mezőm széljárt közepén támad
szoknyaörvényben a máglyatűz.

Eldobom a formát is, félre
a csöndes megszokással! Kecses
ívek antik üteme helyett
kitakart Föld, megölellek.

Ég és Föld

Egy sovány angyal int
a vastag kürtökön
mint tél a sülttökön
egy sovány angyal int

A Rongykirálylány áll
mázas bögre seprő
hátán mosóteknő
vasfazék fakanál

Kis lábán saru sincs
ujjai vidámak
szemei kitártak
rongyzsákja karmazsin

Fent hold idő világ
felhőraj kristálynyáj
rongyból varrt királylány
jég falán lyukat váj

Harangszó át azon
siklik az öléig
szoknyája fehérlik
beérem s elhagyom

Látom még égen ing
s fejjel le nagy hajjal
felcsavar az angyal
a nyomorra megint

Békazene három tételben

1

A kutakban koncertet
száz tátott-torkú béka ad.
Észbontón látod magad,
míg fehéren teveled
vihog pár undok falevél.

A kóbor, sovány kuvasz
ha a városon átcammog,
halottad lesz már a hangod,
ne késs hát, gőggel húzass
lótnyelvű, morc harangokat.

2

A homlokod még
nem pattant hát széjjel.
A kalapács még
zuhog duzzadt érre.
Gondolatod
metszett tisztaságú,
állhatatos
és hullafehér bábu.

3

Látod te taknyos,
kint aranyat mos
a Nap keféje,
olyan pofája,
olyan a fénye,
mint még sohasem.

Ide jutottál,
mert elfutottál,
mert megijedtél.
Bolond gyerekem,
minek a kötél
fehér nyakadon?

Ének, mikor a Hold is sáros

Most még a Hold is sáros,
mikor az égre billeg.
A hajnalok az ősz
sátorába vittek.

Fröccsen zöldhabu tócsa,
a fák gyümölcse túlért.
Tűhegyű szél rázza
nyakamba a körtét.

Fonhatsz harang-alakú
levelekből (álmomban)
egész erdőt fölém
aranyból, lángokban,

ha arcod felhőfehér,
ha szemed árka sötét!
Ki volt, ki megkötözött,
s falat vert köréd?!

Le nem omló Jerikó,
ki zárta el kapuid?
Álarcoddá ki vésett
hideg lapiszlazulit?

Út sárarany tükrében
leslek, fák közé vesző.
Gyönggyel kiveri láb-
nyomod az eső.

Vacsora

1

Nagybátyáim már eszik vacsorájuk.
Zöld falakon dísznek rakott tányér
karimáján bókol lámpaárnyék:
por, homály alól csillan porcelán lyuk.

Milyen fojtott, szomorú a konyha!
Nappal, ha kikel a gyönge nap, futok
belőle! – Nem leszek fokhagyma-dallamok,
kredencen álló pállott fények foglya.

De este itt találkozunk mi. Leves
párolog, már tűrhető a konyhaszag,
abrosz rejti asztalon a foltokat.
Nagyanyám oszt, parancsol – Tuli beles.

Tuli, a ködbe süppedő időkből
(akkor volt kamasz) legendává nőtt fel;
csak csalt, lopott, élt morfiummal, nővel,
míg elege lett orfeumi nőkből.

Apját barátok közt addig temette,
míg egy reggel meg is halt. A ravatalt
persze elkerülte, s ami pénzt kicsalt
a könnyes rokonokból, kocsma nyelte.

És csinált még annyi csúfos galibát,
a család kizárta és fújt rá nagyon.
Most évek múltán a piszkos alkonyon
anyja nézi, nézi sápadva fiát.

Szótlanul nézi. Az sem tudna szólni.
Vénebb, mint anyján a sárga ráncok.
(Nők!… Műtétek! Morfiumcsapások!)
Reszkető kezéből hull lopott holmi.

A többi: merev arcát rejti árnyba;
lámpa ne üvöltse ki bosszúságuk,
de mint kutyák a farkas szabadságot,
érzik Tuliból, orrcimpájuk rángna!

Mit keres közöttük ez az alvilág?!
Betellő gyomruk megfekszi éjjel, és
várhatja egyiket reggel új vetés,
másikat a bolt, dühük már-már kivág:

betegek leszünk, ha ez így itt marad!
De csönd van, s a csönd fölött ül nagyanyám,
mint felhő, foszladozva. Csak homlokán
vibrál lámpánk gyenge fénye sápatag.

2

Két elátkozott fia a családnak,
ma együtt ülünk a nagybátyám meg én.
Nagyanyám szikkadó, lilás kézfején
a surranó percek mind szertemállnak.

Kerítésen túl, hol a nagy eperfa
egy fehér ággal a kék kútig benyúl,
otromba, félelmes hang lelkünkbe hull,
bagoly huhog, halálosan bever ma.

Csörtet a hold a nyögő fakoronán,
s én aláeresztem újra a szívem,
ahogy az erdő derébe merítem,
hol egyszer fát loptunk virradat-korán.

Tudom, egyik este a félhomályból
szívem is végre útra kel és leráz
minden konyhaport, le, mint a lámpaváz
reze az árnyat, ha kigyúlva táncol.

Tolvaj

A tolvaj, ki a léceken túl megáll
(vállára esti fülledt fuvalmak nyomtak sebet,
fájót, meleget, puhát),
nadrágját egyre csapja, verdesi a szél,
ágak közül az udvarra mered,
figyel mozdulatlanul.
A cseresznyeszemek
néha kötődve összeérnek, ha a levelek alól
a fény a tolvaj fejéhez érve
ott nyirkosan, titkon lángra gyúl.

Aztán a léc-sor mintha dideregne,
lerázza magáról a kék-porú penészt,
a tolvaj setten, lopva ugrik át a
reccsenő lécek hegyezett fején
hűvös fénynyalábbal, ahogy sovány gerincén akadt,
rejtezik, lapul – neveti a Hold.

Tolvaj fut. Két nyurga lábán feszül a fáradt izom.
Este majd újra a fák között setten,
nyirkos fénye cseresznyeszemű fában rezzen,
s koccan az ujja ablakodon.

Vezessetek

              Kalauz, a sín, nézd:
sebesen siklik Anna kapujáig!
              Kismamák, a szárnyam
adjátok vissza Anna kapujáig.
              Babák vezessetek
föld fölött arasszal, fényben tipegve.
              Esték harangjai
rajzolódjatok most ki a szivemre.

Januári ének

Menni, menni, menni, ó, január,
ne kérdezd hová menni, hogyan, miért,
csak szökni gönctelen és könnyedén
divatelőző-divatjamúltan.
A havas hegyeken oly nagy hatalmad, január!
Faló keserűség gyullasztja bennem az oxigént,
hogy égjen, égjen sebesebben a szemét.
Menni, menni, menni, értitek,
így, kötetlen mindenhova,
s ha meglepnek a misztikus vén erdők,
hát iszonyú rendbe csapva át
írni balladát, elégiát és hexamétert,
és akkor hagyni faképnél az egészet,
a rendet, az ütemet, a szeretve-unt csecsebecsét,
hűs erdőt hattyúkkal, tavakkal, törött istenekkel,
amikor nekem tetszik.

Éjszakáim, éjszakáim – nyomasztó éjszakám volt:
lappangó düh futott a szemgolyómon széjjel,
mint mikor a tüdővészes órás kis szerkezetével vesződött
a zümmő-zsongó lusta délutánban.

Pedig milyen kerekded
szép, szelíd a hombár csillagvilág!
Pedig forró álomra hív a január: a kert,
befagyott ablakon a jégvirágok, a csönd, a tél,
„jó lenne a holdba menni” –
meleg, hegedűk, leányok, a meztelen hold,
a nagy, a piros, a kerek, a drága tallér,
a kút fölött a hold vágyít, fájdít, úgy,
hogy szégyellni kéne serkedő szőr közül ennyi sopánkodást.

Mégis, nyomasztó éjszakám,
mennyi disszonanciát kell a drótvastag
hajrengeteg mögött lapultatni!
Rejteni, mert bőgve nevetnek az ügyetlenségen!
Mint mikor a villamos majd’ elgázolt,
de én megedzve a csábító, kerítő, remekművű éjszakákon,
nevettem, míg öt centire volt a lábam a metsző keréktől.
Rejtőzni kell, mert kritikusok jönnek az éjszakában,
nyikorgó kilincs meg se moccan,
jégvirágon nem hagy nyomot a pára,
de jönnek, jönnek papos papok, kegyetlenek, borzasztóak.
Legjobb barátom is, ismerősöm a térdnadrágban,
fukar ficsúr és borotvált, sima idegen.
Ó, hát nem vagyok oly finom és érzékeny,
mint a svájci óra, a makacs, leheletnyi csoda tán,
ami azon a bágyadt délután
a tüdővészes órásnak nem engedelmeskedett? –
de mikor a mester a márványlapon széjjelzúzta
a gyönge koponyát,
hajszálrugója pengve sírt, sírt a roncsokon…
A roncsokon? Hát ronccsá zúzhatnak engem is?
A hívatlanok, a kéretlenek, az értetlenek, a kritikusok:
a házirend, nyárfák közt a bolondokház,
nevek és számok és rokonságod,
és napos utcák nénikéi?
Jönnek és jönnek sorban: titkos találkahelyre,
mint konzervatív bölcsek a Pantheonba:
kövérek, tokásak, gyilkolni akarnak.

Menni, menni, menni, ó, január,
írni, zülleni szerető nélkül,
kiállni a szegényeknek szóbeszédül,
akik olvasva nem olvasnak,
az utcasarkon,
a boltszegélyen
élik részegen és tehetetlen,
amit az életből nekik hagytak.

Ó hold, piros, kövér, telivér hold
az éjszakában csüggve,
mégis mi kérdi tőled: érdemes-e oda vágyni,
s hinni a vágyban, hogy egyszer odahajt,
lakik-e még egy csavargó lélek nálad,
akiért érdemes,
piros, szép tallér,
vágyni tehozzád?

Eső

A kémény ledőlt, hahó,
a korhadt donga roppant
és kifolyt a bor a hordó
sejtelmes, hűs fenekéből.
A ház leégett tegnap,
s mint fehér ruhák szélbe,
nagyapa is ment kocogni
fehér szakállal az égbe.

Hogy este mentem és az út
porán a hold kifröccsent,
lányokat láttam: kis hasuk
ringott a könnyű szoknyában.
Ím: túrója lett az est
tejének, csomózik a lábam
körül puhán, mint szerte,
fehéren e csöpp hazában.

Nincs kedvem és nincs kenyerem.
Meghalt a Cinke otthon.
Hamis talán az énekem,
hogy osztozni semmi koncon
sem akar velem a kutya
se?! Pedig nem vagyok pirulóbb,
mint ki a kalmárt levágta,
csak tán vadabb és virulóbb!

Ezt gondolom, míg az éjbe
szorul ki minden keserű,
s belenyilall a lépbe,
hogy hiába sajogsz, bolond,
sarkad hegyéig kénytelen,
meglátod majd, milyen kár volt
kínozni szép idegeid.
Eső lett. A cipőmre ráfolyt

a víz. S a zuhany alatt
újra látom: ledőlt görbén
a rokkant kémény, a falat
nyugodtan falta a tűz már.
Nagyapa elment messzire,
s megdöglött a kanári.
Hiába járok esti utcán,
nem tudok, lám, találni

valakit, hogy jóllakhassak,
ha már a koncból nem jut
annak, ki virulóbb!
                                Hogy csak
asszonyok járnak, esernyős
lányok, lever, dühre késztet,
de dühöm kiömlik, víz lesz,
míg átvágom a vidéket.

A kísértet

Az éjszaka egy kísértet megállt:
„Ki ismeri fel e kockás szövetet?
Ismernéd a nyúló holdat odafent?
Ha itt lappang, az ismerős homályt?

Mamlasz! – Vacogó nyomodon járok!
Szürke lomb alatt Anna bolyonghat itt?
Zörögnek lámpásuk himbáló kocsik.
Tengelyükre les a hűvös árok.

Sudáran mögüled fut! Lobbantja szél! –
De szembe, fiam, belém karolva lásd!
Hűdött lugasodban, ha fölgyúl a fény,
nézd csak, nékem hogy illegeti magát!

Hajlongnak a fűzek? Derékba törték!
Folyó hancúroz hullámos hajával!
Kékkockás szoknyával arcát lefödték,
kik megtalálták hajnalhasadtával.

A vízben szétolvad a tégla. A kő
hajszálereibe beszívta vérét.
Tűz-bozont alatt a semmirekelő
örvény vette előled tüneményét.”

Idegen hölgy a temetőben

Kibújt a parti fű, már gyengén
elsimult a zsenge fák alatt.
Tegnap a szunnyadozó kölykök
legelni vitték a lovakat.

Rossz nagybátyám is kikívánta
tépett testét a temetőbe.
Nem volt családja, ki siratná,
s nem emlékszik a sápadt hölgyre,

aki ott állt a délutánban
(míg áradt fegyőrből a törköly),
senki sem. Talán apáca volt,
és szűk gyomrában hűlő pörkölt.

Számára hideg érdekesség,
hogy nagybátyámat eltemették.

A korcsolyás

Mint korcsolyás a roppanó jegen,
zuhanok át friss emlékeden.
Ó, annyi még a buktató, ahol
örvény forr s a jég fölötte meghajol.

Talán táncom ezért nevettető.
Munkám is vár, hogy komoly tető
kerüljön végül a sziklaboltra.
Tekernél inkább alvón tiszta gyolcsba.

Olyan alvással, hogy ébredése
ne legyen! Tündökölve kése
hajnalfénnyel szemhéjam ne bántsa –
buknék emléked jégbe vont tavára.

Tavaszhajnali kép a kertből

Égő feketeség és villogó sárga.
Gyűrű, gyűrű mellett, rikoltó, kevély,
feszül a darázs kövér potrohára.
Az ág sikongó zöldje, a rügy feje,
a megesett új tavasz ül alája.

Vázánkon habzik a harmatos hajnal.
A harcosra riadót fúj a darázs.
Dzsidásan szökne, de illatos hajjal
fény szövi be a váza sikos falán.
Szökne, de csak festmény. Áll piros pajzzsal.

A baleset

Át a búzatábla hosszán ugrani,
temetőre lelni csak egy pillanat.
Ott pihen Ildikó; s a matrózblúz, ami
parfümével itat dögbogár hadat.
Lábán a pántos, fénylő, vasárnapi
cipő… (Sóváran néztük misék alatt.)
A kanyarban templomig száguldani
látom küllős kerékpárján! S a Nap
lemaradozó izzadt fényszálai,
ahogy vállára kapnak, és ő kacag.
De kanyarba dőlve, sárhányóra ki,
egy busz halálfejes lobogója vagy.
Kijöttek érted templom harangjai.
S kinőtt a síron az új fű ezalatt.

Szerelmes vers

A csibék kaparták az udvarunk
homokját,
napraforgók tövén a legyeket
kapdosták
és megfürödtek óriás tóban,
egy rozsdamart, kékmázú lavórban.

Ha most eszembe villansz, az árok
ködösén,
nagy szemed rám emeled, de már nem
tudom én,
hogy mit is kérsz ott a partszegélyen?
A város füstje megfúlt a szélben.

– Mit is süt ma egy asszony? A fákon
megmarad
bugyborékos, nyirkos szövődmény, a
telt zamat.
Harapjunk beléje, mint két bolond!
De szemedbe kiült a csönd, a gond.

Hol is volt ez az árok? Nem tudom.
Zöld, kaján
nap törte át ködünk, s mint napszámos
a kapán
elfogy, ha földre veri az éhség,
elfogyott a nap. Lompos sötétség

állt közénk és sós mákkal hintette
a partot,
s lassan mind elmerült, mit többiek
akartok.
Elmaradtál a zizzenő fűben.
Meleg nyom csak, hol melletted ültem.

Ha így látnál, csibékkel, szeretnél.
De miért
kellenél te? Szép nappal, jó reggel
álmokért
kiáltgat rám egy kócos hegedűs,
fütyülök csak, nem vagyok egyedül.

A konyha előtt

A konyhaajtón magas küszöb.
Ott ültek sok este rokonaim.
Ölünkbe hulló éjszakáktól
lettünk áttetsző akvamarin.

Közös álmokból kiömölve,
mint július fehér kavicsai,
napraforgók sötét szárnya alatt
a szó kezdett aranylani.

Csillaghullást néző kisgyerek,
láttam, fabimbók ágak végiben
fémzenével kipattogzanak
s nagyanyámra úsznak, mint mély vizen,

egy elképzelt-megtörtént mesén.
S nyílnak ráncos homlokú fején.

Noufer dombja

– Húsz éve, hogy Pesten a könyvkötészet
becsukott. Azóta Noufer úr privatizál –
meséli nagymama s közben megáll
a kötés is, az idő is. A dombkörnyéket
látom én: egy májusi délelőtt
csókjaiban tündököl a föld, a kerítések
rácsán még átugrik egy fekete madár,
de az orgonaág már csupa virág.
Dombon áll a büszke, sárga templom.
Lajos úr pap lett és mondott sok zsolozsmát
sárga templomában –
kiabál a csend ma, pókos a vén templom.
A domb! Szeretjük mi ezt a dombot!
Szeretjük ám nagyon!
Bátyámmal szép volt minden nyári est.
Békák kuruttyolnak, a kertész vigyázva ereszt
fekete kútjába csomós kötelet
s mezítláb öntözi a virágokat.
Homályos este oly ezüstös, fehér lesz a hold,
virágok tövére mindenütt alvó bogár hajol.
Holdas este szeretem a leányokat,
akik megállnak a léceken túl.
Este van, nem látom őket, csak alakjuk vibrál,
puha idomjaik s hajuk illata rám száll,
szívemben a bánat egyre lazul
és oszlik, ha virágot adok én
nekik. De a gondolat furcsán mélyre kanyarul!
Még jó, hogy az örökös környezet benyúl
és visszaránt. A lámpa ég feketén,
és olyan az este, mintha hanyatt fekvő
ájult lenne: nagymama meséje kihűlt régen.
A dombra hosszú árnyék vetődik. Ott van.
Mint Noufer úr talpig feketében.

A mustos temetés

Valami úszik reggel a levegőben,
zümmögés
kísér és párás a selymes törökszegfű.
A temetés
alatt
még hullt a harmat,
kéken és sárgán és zölden a fákon
kandit az érő, súlyos gyümölcs: alma,
a körte és a
barack.

Sétának szép volt a jó gyaloglás: porrá
tört álom.
Ragyogott a sok szegényházi anyó s a
kék lábnyom.
A lány
bús, meszelt ládán
aludt, fehér kórházi ingben: szőke
hajából zökkenők szórták ki a napot,
senki se hiányolt
papot.

A kofák külön kullogtak és külön a
diákok,
kik meghívtak engem is maguk közé.
Sátorok
gyöngyös
pofával, vörös
tollakkal hulltak elénk a lompos
dombok fái alól. Valami kósza
szent ős ünnepe
volt ma.

Menj szeretőnk, ki nem szültél nekünk szőke
gyereket!
Sírtunk és szomjaztunk hegyen a mustra a
sír felett.
A hold
bazsarózsa kelyhe szórt
mézet a nyakunkba, mikor este lett,
s kék és fekete mandula-szemünkben
a vágy és a bánat
egyszerre
reszketett.

Vers holdkeltekor

(Tuli nagybátyám halálára)

Hát mire jó ez a lomha csend itt, ha
tekinteted lapul mélyén, s arcom kutatja
az oszló hulla lenn?!
Mi hozott lábam elé, az örvény, az ár?
De hova tűnsz te szomorú ködkép?! Szavamra várj,
várj véres bogyók közt!

Igyekeztem mindig tiszta ésszel mérni, mit adtál,
a zajt, a csendet is. Bátyám, miért is zavarnál,
mint a babonást? Jó
vágyva lépkedni nők után szőlős dombokon,
s meglopnunk a fanyar venyigét, míg jó rokon,
nyugton aluszol már.

Már egymásra hajlik remegőn millió
fűszál, kúszik az árnyék, duzzad a víz is,
terjeng a halszag.
Bandzsít a nappal: a vad hegy szánalmas
bús fej sisakját ölti fel szemben. Varangyok
édene lesz a táj.

Még néhány perc, s tömör rézből kikel a hold.
Cikkan majd sűrűn az oktalan hal aranyhasa
s egy lány fehér húsa
meg-megdidereg a hűvös suhanástól,
összeborzad a forróságtól –
öleli valaki.

Gyerekkori augusztus 20

Amikor pirkadt, Ibolya néném már vezetett,
odaérve, sűrű hajnal úszta körül a Várhegyet,
szédítő mélyben láttam a Dunát s a híd felett
félúton éppen megállni akartam,
de Ibolya néném nem engedett.
Nem egyedül voltam: álomkarikás szemmel
jó néhány gyerek
rótta a kialvó lámpák alatt a hegyet,
vicinális hozta, vonat és hajó a virágos rengeteget,
kikeményített inget, vasalószagú szoknyát,
tisztára súrolt kezet.
A kapu, mint az angyalok átjáróháza fejük felett,
nyitott szárnya szőnyegként omlasztott
lábunk alá mesebeli ígéretet.
Mindenki megújuló szívvel lépegetett,
mintha forró bor gőze szállt volna,
s az orr remegve szívná a szegfűszeget.
Rendőrsisak se csikordult,
mikor virágok súrolták a lószügyeket;
mikor feszes táncba ingereltek csípő legyek,
szoborként tűrték, hogy farkuk bojtjával
játszik a gyerek.
Hajnal volt még, de az arany tornyokon reggeledett.
S hogy elérte a kaput a batyus, fejkendős menet,
valahol bent megadták a jelet,
és az alabárdok felfénylettek a tömeg felett.
Egymásba akadtak, mint szarvasok, ha verekszenek.
A kapuszárnyra mély dörejjel ráverték a reteszeket.
Lovasrendőrök terelték vissza a jöttmenteket.
Odabent elindult az álom-menet.
Amilyen Ibolya néném álma lehet.

Le, a mély Duna-parthoz érve elaludt minden gyerek.
Megtört kis testünk összegyűrte az ünnepet.
Bejutni nekünk azon a kapun nem lehet.
Vissza, Ibolya néném kézen vezetett.

Képek egy faragott csontkürtön

Elefántcsont ház és ajtó.
Elefántcsont alom s padló.
Elefántcsont lovászrajkó
kiált rád, hétalvó vad ló!

Sörényed lángot vetve ég.
Nyalod elefántcsont kezét.
Diónyi szikra pattog szét,
ha csontpadlóhoz patkód ért.

Elefántcsont lábszára majd
megabroncsol, mezőre hajt.
Lesz ott lótánc, ugrasz is haj,
csontlovacska, nem ér a baj.

Amikor együtt rohanunk,
csillagok súrolják hajunk,
ahogy a selymesvizü Ung
először mosta derekunk.

Mert mi leszünk, ki repesünk,
elefántcsontba rejtezünk,
de Földön átemelkedünk,
fiú és ló egyek leszünk.

Elefántcsont ajtó tárul,
hajnal feszül kantárszárul
istállóház csontlováról.
Szarvasűző szem is ámul.

Mese az esőben

A külváros ezüst esőbe süpped,
       az utca csupa buborék,
virág harangja a szikrázó csöppet
              szétszórja még.

Zsi komoly ráncot húz arcára éppen:
       Apám a pék, majd elfogat!
Szemévé lesz, ahogy rázúdul kéken
              az alkonyat.

A pék kemencéje átderengve
       szoknyáján süt, lánggal lobog.
Hogy férhet ennyi harag a szivedbe,
              lángustorod!?

Sűrű illatban áll esőben a pékség,
       szakadj már ajtajátol el!
Egy kürtös görnyedt kabátomban hétrét,
              egy új Sorel!

Nálam kétszer ekkorább, s bajsza: ennyi!
       Hátát ablakhoz veti, áll.
A lova rúgkapál, ha nem adsz enni,
              s ő trombitál.

Erre a hangra az álom szétlebeg,
       hálóingéből kiugrik
s végigkutatja apád Erzsébetet,
              dühe piroslik.

Lisztfelhő fölötte, ahogy elüget.
       Megsütne ő, mint egy lángost.
Jöjj, tegyük a holdat, szép, sarki követ,
              mialánk most.

Van benne hegy, völgy, de mégis inkább ágy.
       Jó kerek, fejtől a lábig.
– Te csak trombitálj!… S kutat a pék tovább
              hajnalhasadásig.

Párizsba érkeznek az angyalok

Az égből jöttek egyre csak
az égen túlról jönnek
mint tengerész a meztelen végtelenbe lendül
a fák bójái közt s a tölgyek
mosolyában repülőknek
dala duzzad zendül

Ha az Eiffel látna titeket
csörrenne az orra
félrebillent sisakján ingana az este
ezüstfürtös füst alatt
várna Párizs teste

Vihar előtt a kék világ vihog még
de csipkeszájú lányok mosdatják a bordélyt
ujjaikról ingükből terjeng a Chat Noir
(Rops bácsi* pórázán feszül a gyémánt nyál)
lakkcipős lábuk föling még
kitárja előttetek bársonyos benseje mikéntjét
az utcák is rengenek –
s ti énekelni kezdtek „rózsaujjú hajnalt”
s más homéroszi szlengeket

Fénylő fejetek körül az áldott földre
szirompuhán ha lóg az est gyümölcse
takarót Párizsra vetők
az Eiffel alkony-karokkal lehajlik
s nyüzsögve indulnak alóla
a katicabogarászó
kéregetők

* Rops bácsi (jegyzet)

Esti fürdés

Az alkonyatban bolyhos szirmokkal virágok csukódtak össze.
S elfeküdtek agyag ágyaikon, mint takarók alatt a szeretők.
Zsire, a péklányra gondoltam minduntalan – ti, ki tudja,
milyen éjszakáknál időztetek. Nem hallatszott más,
csak a fojtott ropogás, amint millió béka nyújtott háttal
a tóba hullt, s hamvas cserepekre tört a komoly tükör.
Nézzetek hátra, mi lett szurtos városunkból? Talán
féltek a rideg téglagyártól, és hidegen alszik
lábatoknál a homokhegy? De képzeljétek oda Zsit, kikapcsolt
szoknyáját ledobva! Nem támad ettől tűzvész az egész tó körül?!
Míg fürdőző testetek fehér habrózsát ver fel a fekete tavon,
egyedül heverek a szúnyogzümmögésben összecsukódó
virágok között. Fürödjetek még! Holdbeli
nehéz arany rögként a lábfeje már mellemen pihen.

Este a tanyán

A zöld halom – alvó mell az őszben –
lélegezni látszik. Majd, ha beles
a Hold, a vak ló csikóját óvja.
Fél, mert zuhogó, vastag este lesz.

Itt csak kihűlt zsongás most a város.
Kordé nyög, ló nyihog – ez a szobám.
Hűs rézkancsóidra gondolok, rád,
s fekete-ezüst láncra a bokán.

Én eladnám mosolyom a réten,
eladnám szempillád seprőit is!
Versem a fakult kána-virágon,
nélkülem, bogárként kergetőzik.

Éveimet is vihetné handlés!
Tudom, nyikorogni kezd a kerék,
ahol csak fölütöm majd az ágyam –
szerelmem, térjek csak vissza, eléd!

S elképzelem: hajnalok szügyéről
mennyi férget fésülnék ki veled,
legyünk tiszta, mint lovarda-páholy:
tetűnket, mindet, szétengeded.

Hogy kerekeim mind szétgurulnak,
vak lovamnak nem lesz tréfás kedve.
De mégis hajnal, majd meglátnád:
fénylene Nappal s Holddal az este.

Hajnal porhaván, az ágyon

Szent szeplők a hajnali porhóban.
Kitakaródzó Zsin csókom oson,
és meglesem, csípőjén hogy dobban
gyönyörű ütemünk arany dobon.

Fakoronák lettek a rímeim!
Idegen lányok mosolya de rég
suhan, mint árnyával a Zeppelin…
– Violán csak nem a Múlt tüze ég?!

Múlt tüze loppan lábujja fokán?
A forrás szomja vagy, Történelem?
Hány lányarccá válsz szét Zsi nyakán,
hogy egyetlen arc légy verseimen?!

Múlt tüze perzsel bűbájú bokán?
Szerelmem emlék – bár sohasem volt?
Hány szem bogarából néz Zsi puhán!
Rózsád szirmait kéne tagadnod?

Történelem, nekem lányszemből állsz.
Benne láttam ölük rózsájáig:
míg Zsi göndör páfrányosából szállt
a vers, lét-alatti lány, a szádig.

Búcsú Zsitől

A nedves tájon bólogatva süpped,
fűből kinő a buborék,
kandi ernyők lombja mögötted
kéklőn elég.

Zsi komoly ráncot húz arcára éppen:
„Harminc napja nem láttalak!”
Tág szemében virágom fényben,
a Nap matat.

Az estben Zsi a dombon áll derengve,
szoknyája rám hajol, velem egy,
parti fán megért s szemezne
rőten a meggy.

De mintha neki fordítana hátat –
„Harmincnapos lesz az új lakat!…”
Tárd másra virágos bokádat,
s ne lássalak!

Rázzon a szabadság, ahogy csöpp cicik
hamis dombjába számat ásod!
Világgá többé nem viszik
boldogságod.

Szerenád

Magát zárt karokkal lebegteti lent,
és zöld mosollyal ölel át az este.
Bomlik a felhőkoszorú, mert kifent
a Hold remegő, megnyúlt, sápadt teste.

Imént a Város szállt könnyedén… Utcán
lomha lámpacsóva szikkadt, mint a vér.
Aztán a fák is szálltak, s ami lustán
még itt marad, hűlő mellkasomba fér.

*

Hogy kimentem a szép, forgó hajnalon,
várt ott a hídnál szomorú alkalom;

egy ismeretlen, lágy bóbitájú lány
sosem látott virággal ott állt csupán.

Híd alatt sötét volt, hulló holdfejen
verődött vissza a kékült hegyperem,

s a Város arcélén vöröslött a bűn,
s ő véle párban, mint két vessző az ű-n.

Mesterek ölében ült – látszott baján.
„Hát lovacskázni, mondd csak, jönnél alám?!”

„Inkább az ágyadban gyógyulnék előbb.”
Hídlábtól hídlábig vártuk az időt.

„Virágod lecsüggedt, gyógyulhatsz-e még?”
„Múlna a lázam, ha léphetnék feléd” –

mondta, és lampion volt a láz, vetett
bozót-szeméből leszelt virágfejet,

utána is kapott, úgy ért közelebb…
Hullott szirmából lett szemfedeled.

Sárga sodrú vers

A város, ahol télen
Annás kádárok aludtak,
lázban ég. Lámpafák alatt
a kádárok berúgtak.

Most részeg, rezgő estén
ha rímet hajint a szél, reszket.
Esthomályból gúnyolódó
lányok nyújtják: vesd meg! Vesd meg!

Ti is, jó költők, a város
lemeszelt sarokján
tikkadtan elégiáztok,
iskoláz boszorkány,

s veri a taktust tapsa.
Angyal ás egy vermet.
Szív helyett, ti, kővel-költők,
dugaszolnak versek.

Vérünk majd ha tüzesíti
a sárga sodrú lőré,
jön a cigány, s elvarázsol
részeg hegedűvé.

Teri

Megláttál-e,
amint lompos útról jöttem,
merész szemekkel
fürge csavargó,
üres kezekkel,
kicsit piszkos szájjal,
hol vidoran tanyázik még
valami a tankcsapdákból.
Ismerlek már,
elképzellek magamnak:
Fehér vagy,
mint duzzadt vászonlepedők,
ha lenge illatuk
elcsavarog a léceken át.
Vasaló melegével átjárt párnán
kezedben lenne álmodni jó.
S fürdődből jövet
kitárnám karomat
mindenkinek.

Terihez írt keserű vers

1

Először volt Anna,
és megviselt úgy,
mint ahogy szeretőt
csak megigazult
szerető tud
megviselni.

Aztán jött a többi.
És megviselt mind.
De végül jött Teréz –
virág bólint kint,
piros és vad,
olyan, mint ő.

„Temetésemre jön.”
Leszek szép mese és
fürge ballada
az egész temetés,
népünnepély
s pletykatéma.

És azt fogják sokan
mondani, hogy
volt egy lány, Teréz…
Hallgass, csillapodj.
Meghallani
nehogy rohanj!

Teréz, Terike, te…
Szerettelek pedig!
Öt hosszú napja se,
hogy csókunkat vetik
lábak elé
az ablakok.

2

Ne felejts, Kékszemű!
Szám húsa szád husán.
Néha majd nyár után
Szentes is fölneszel:
Csú bácsi üvegbe
szentképnek térdeltet.*

Egymáshoz ragasztva
látható a csókunk.
Növésnek indulva,
ahogy indázódunk.
„Szűk nyakán keresztül
hogy tettek üvegbe?…”

Tedd majd az ágy fölé,
hadd kezdjünk nőni, ha
csillagos sötét lesz.
Kidugva nyelvedet
keskeny üvegnyakból:
elérlek! S szerethetsz!

* Csú bácsi üvegbe szentképnek térdeltet (jegyzet)

Csónakon írt vers

Szabó Lőrincnek

1

Ha lábam már a vízbe lógna,
s üres homlokkal térdemen
soká itt elhevernék, én csak
nevetnék tükörképemen.

Gyűrűzne lent, én azt hihetném,
mindjárt szétfolyok, s majd aztán
a lassú, meghitt sodratásban
felszín alá oszlik fajtám.

Ha testem zöldes víz locsolná
– de jó meleg az ömlő víz! –
meghalok, tudnám, és örömmel
hagynám, ha a Nap-küllő visz.

2

De míg számban érik a dunaíz,
vetkőzik, futkos s hív, hív a tíz-,

a száz-szemű tömeg: rám mosolyog.
– Viszolyogna, ha elosonok?

Ha megszakadna a telítődés,
s nem volnánk tarka terítő és

nem éreznék, a vérük hogy suhog –
váratlanul csak fölfordulok?

S miként, mint árnyék a napozóra,
dögöm úszna, s harapna orra,

ahogy peckesen a koszból kiáll –
s nem megy neki, ki éppen pisál;

a víz, érzi, nem áraszt meleget,
mit máskor combjára keneget,

közös lében véle hullám vagyon –
s váratlanul majd megforgatom:

kivel szívesen levegőt se vesz,
zöld orral jön csak – s bőrén nincs retesz!

Pórusai kortyolnak szabadon.
Könnyedén magammal ragadom.

3

Vízben csücsülve vidoran
valamennyi szemét rám veti
a kedves százlábú tömeg. Leány-
szem pásztáz… jólesik neki

ki-be dűlt foltozott csónakom,
s hogy lelógok róla, míg sudár
rézvörös nyalábjával rajtam
inog az alkonyi napsugár.

Orrom tele van vízszagommal,
lábfejem ráncosra ázott,
bíz’isten úsznék (már, ha tudnék).
Most víz hintáztat, s hintázok.

U t ó i r a t

Ha lábam így a vízbe lógna
s nem volna itt már senki sem,
nem írnék verset (én nem hiszem).
Hintázna fejem nagy vizen.

Télen a tónál

Czétényi Vilmosnak és a Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollégiumnak

1

Magad gondjába burkolózva
a párás tájon átlebegsz,
a lámpa ring s ringatózva
a tóra tűz száz holdfejet:
arany körték és fonnyadók,
ha zúg a szél, mind elmerülnek,
tél űz derengve és „hahók”
szaporodnak-keserülnek.
A földbe túr a tél, a porba,
hol heversz – ő ideér.
A köd lehúz, a porba fojtva
minden szép mesét.
Hát itt dúlt a forradalmad, mondd?!
       Szűrt bor piros vért kívánt,
ereid vágva, hogy már kifolyt,
       így lett vörös a világ!
Magad gondjába burkolózva
       halódhatsz itt, heverő?
Ha les a dér, szádon bimbósodjon
       még a rőt erő.

2

Ó, valóra kéne váltani
vad, tűnő ígéretet,
kitárom karjaim, ha hív,
kezeimre nézzetek.
Mint régi misén a szent körül
vértesek – helóta nép,
álljunk mi itt hát –, fölöttünk ég,

alattunk szép szakadék.
Számodra, pajtás, mi az ígéret?
Szúrós kalmár vagy?
Pénz?… Több?… Új világ?
Vagy nő kell? Csak álom-virradás vagy?
Télben menetelnek a katonák,
és dombokon, hol háló hull a
vadra, kígyózik lassan már a füst,
mert alant a város tűnt a ködbe,
robbant a rom, s csak fénye volt ezüst.
De nézd, a beton hogy tör magasra,
hogy kényszerít! Hogy leigázzon majd…
A látóhatár szürkén, derengőn
titkolja még a kék szuronyos rajt.

3

És összecsapnak ott a peremen,
tanyáidon, élet, ingatag
lelkek remegve figyelik: távol
mint küzd egymással a két csapat.
Aztán újra csurog a kristálybor,
sarjad villódzva a fű.
Lusta kádárok emelnek várost
– szemük vidám és keserű.
Legyél pajtás az építők közt!
       Szeretők nagy éjjelein
boldogság jár át újra, nyár lesz
       megint.
Valóra te fogod váltani
       a vad, tűnő ígéretet!
A büszke új… a várt világ benned
       lebeg.
Világos, tiszta gyolcs ha lobban,
       világos már az énekem,
megérti századom majd, tudom,
       hiszem.

4

A porban ha nevetsz galádul,
elfogadnál cimborádul,
te rossz, te bolond, te vad leány!
– Ó, sárba húz már ez a tánc!
A város szenderül, s loppan
keserű ajkadon a csók,
már száz ősz hold virít a tóban,
arany körték és fonnyadók.
Tél, ölelsz, s menekülni
miért, miért is kéne már?
Hajam szőke zuhatagján
oly tiszta fénnyel ült a nyár.
Megtanultam én dalolni,
hűvös télben az értelem
mondja ki, hogy visszanézzél,
s előre szálljon énekem!
Kitárom kezem a télben,
nő a nyugalom, bizalom,
s kicsúfol szomorúság,
fakó lány, csúfol a dalom.

Tűzberek csata után

Rohamsisak.
Rajta lyukon tódul a hab.
Véres kelyhe parázs hóval.
A pisztrángok rásiklanak
s mulat a víz
gyöngyzenével, ringatóval.

Fönn a bozót
néha pattan – rőzséje gyúl.
Holt katonán csupa láng száll:
tüzes Nap még utánanyúl,
feszül a tél
a hóban, vad, négy mancsán áll.

A halottak
tisztelegve néznek terád.
Átlőtt sisakjukba füvek
pergik csupasz magvukat át.
Oly dermedtek,
mint veszélyes csókban szüzek.

De van ám itt
fekete meg tüzes bogyó!
Vérszínű ág-fejdíszedet
hullt madárként lepi a hó.
Véres csizmád,
mintha járna fellegeket.

Ahogy a hó,
úgy a harctér is elomlik.
Tömült harang a jégbucka.
S ó, hányszor tovairamlik
az alkonyi őz,
mielőtt holtan lebukna.

Kamasz arcképe háború után

Hát kinek tányérján reszketsz, kocsonya?
Hát kit altat a trombita rigózó, rekedt zenéje?
Maholnap a föld, hol nadrágom megnyitom,
sem a miénk, ha megmosom veséim sós vizében.
Nyakszirtünkön mászik a tank – a boche kiköp,
lovagkeresztesek lángszórósa nyit piros halált.
Erkélyük tűzrojtján csüngve a nénik
szitává lőtt kötényükbe fölkapják a határt.
Hát mért érzem, hogy jó volt itt vesződni,
kányavisongás közt ólakhoz görnyedő derékkal
szökni a szíj elől, vonszolva haragom,
de ünnepen, harmatos avaron szállt a derék had!
Szálltunk, mert rongyaink hasadtan lengve
sok furcsa cselre s víg mókára adtak jó okot,
ma szuronyt hajigál a néma erdőn
az idő pengve, hol ajzó idegzettel gallyt lopok.
Hát kinek tányérján fénylesz, kocsonya?
Hát ki táncol az idegen, rigózó, rekedt zenére?
Olyanok vagyunk mi most, mint a falkák,
ha mögöttük tűz és előttük tűz a messzeségben.
Ablakból ásít éjre a sötétség.
Nincsenek tiszta, mélységes álmok, ha virradat ég.
Könnyeim meggyűlnek lassan a számon.
Életem! – Hisz’ nem is éltem. Engem ki hív haza még?

A víz istene

Valaki a Vízről jött fel,
haját fenyőkbe födte,
ujja között lazán szétmállott a bögre
(aminek hasa volt),
az ember nevetett, kacagott,
kucsmát viselt és rövid kabátot,
dalban beszélt, a holdra kiáltott,
de ez az ember nem lehetett az isten.

Még jött valaki… A víz felől még három.
Halat hoztak, válluk roskadott a hótól.
ők is kacagtak, ők is nevettek,
hogy hóval fedettek lehettek,
hogy derekuk ingva ha előredűl,
a hóba könnyük vegyül.
Ha megálltak, ráncukon a könny
olyan volt épp, mint lomb között fagyöngy.
ők is parasztok voltak.
A Víz nem küldte az istent.

S akadtam még annyi loppanó lélekre,
akik nem hagyták nyomukat szememben,
akik nem ittak sohasem napfényből,
csak kiütésük fürdetgették egyre,
kutyák zavarták őket fel a hegyre,
arcuk álarca repedt üvegből,
szívem keresték – ott ültem közöttük:
dohányuk füstje rezesre befüstölt,
szánalmat ittam bundamély kisüstből.

Valaki ismét a Víztől ballagott.
A Víz küldte hozzám.
Nem volt már fürge,
nem volt már paraszt,
nem volt már ember.
Csak subája volt és –
járásának suhogását hallani.

*

Dombok kanyarja vár ma.
Kunyhó és kalács.
Hal, amit a vízből merít a háló,
ágy, hol az álom holdtalan immár,
s éj, min a háló bogjai izzanak át még,
mint a tűz, ami itt
a víz alatt szunnyad.

Egy ifjú Somogyba érkezik

1

Mikor szemem az ég habos öblét
meglátta vidáman örvényleni
s testem körül nyulánk fák
álltak lábujjhegyen,
lombjuk között illatok ültek,
sok piros madár,
s a szél
(magányos gyönge gyermek)
érzékeny testtel elfutott,
már tudtam:
a távlat útján emlék hervadt el,
álmomon át késpenge csillogott,
s múltam alig lépett mögém a déli hold alatt,
már holtan hullt szívemből örökre ki.
Hát szomorú lettem új erdők között,
pedig arany bozótból
szökkent pettyes őz,
a mélyút fölött bevárt,
szembenéző gyerekszeme kísért,
amíg a szomszéd dombra értem,
s a látvány izzó mosollyal várta,
hogy befogadjam.

2

Előttem völgy ült, benne a falu.
Dombok aranyában ködlányok úsztak.
Láttam: fölborzolt sörényű paripák
feszülő szüggyel szálltak a lejtőn;
egyik szökellve emelte óriás derekát
és súlyos ugrással úrnője lábánál termett,
a másik ugrás után a levegőben állt –
hol vagyok hát?!
Amazonsereg kerít balra és jobbra,
s a mélyből magasba felcsapó lángnyelv
miféle katlan poklából tör?
Ház hever ott, domb falához dőlve,
rőt láng nyaldossa bent a szobákat,
s a vad tűz közepén kétöles férfi:
Héphaisztosz, az égi kovács.
Áll Akhilleusz, mellén összefont karral ámul,
s míg izzó pajzsra pöröly ír jelet,
én úgy tartok feléjük,
mint aki bozótos világok megjárta után
barátja ölelő karjába rohan.

3

De foszlik a völgyben a tündéri vígság,
ahánnyal lábam semje-ölére lép,
alkonyi menny mély sátra alatt csak
font-kontyú víg nőket látok:
vesszőt bontanak, oltanak szűz fát.
Nyoma sincs ősi tündérbozótnak.
Amazonsereg gyűlne?
Éles kapájuk emelve
igali lányok lépnek felém.
Mert bizony én
a rőtlobogású ház előtt ülök már,
épp mosolygó tálon hoz sajtot
a kovács nagyszemű lánya.
Túl vagyunk az első baráti szókon.
Dicsérem völgyük s nevetve mondom,
Héphaisztoszt hittem
és Akhilleusz pajzsát
e somogyi völgyben fényleni,
s ők egyre csak néznek,
mily ifjú és álmodó vagyok.

Induló

Utunk de messze, s hóhagyó
és vérpiros, és meggyveres,
a lélekalja télhagyó,
férfinép vagyunk, fegyveres.

Mikor téged vetkőztetünk
előbb hajad sátra hull szét,
piros tüzü freskón leszünk
örök testőreid ismét.

Te lentről fel, mi meg onnan
nézzük majd a meggyverö rét
közepén, hogy fűre hulltan
sötétlik a szoknya köréd.

Mint egy bíbor margaréta
közepe vagy meztelenül,
sziromként a szoknya szét a
fűre simul, kezünkbe dűl.

Utunk de messze, s hóhagyó,
és vérpiros, és fegyveres!
Piros tüzü freskón te Hó,
ne olvadj el, nevess, szeress.

Levél a szerelemről, árvízkor

Sápadt, hamvas lábad a térd fölött,
combhajlatod hol öledhez ér,
rőt sebhelyet mutat.
Emlékszel, milyen vad izgalom forrt
szememből rád?!

Fenn az éjben még állnak a hidak.
A víz sistergő örvényben tölgyet hord
izzó karján.

Tékozló tó a föld,
hánytorog, csap,
s a perc: mint kettőnk fűágyain,
amikor rohamozó szám
piros sárkánya tépett.
Árvíz és szenvedély – enyém s övé: egy!
Rád forrni
s házak szűz derekát dönteni lábam közé
– tajtékos ár! – ugyanaz.

Árvíz van, Szűz!
Tanulok ölelni.
A szenvedély testet ölt a hídnál,
s lesem a vas ahogy fogadja,
s miként a fa, a kő,
e sok leány hogyan
hömpölyög boldogan!

Elájult mentő

Itt hever a kőpadon.
Fák a tisztást, a vad
álmait alvót körül-
állják a férfiak.

Homlokára mint a haj,
lelkére égő almaméz
oly hamvasan csorog, hogy
azt mondják: Odanézz,

de szépen elaludt!
Másodszor bukott a nap
vajúdó ár alá.
Még örvény nyílik s a hab

sírdombra dőlt virág.
Ha álma tart, újra lát
minden órát megint.
Hallja gerlék sikolyát.

Ölébe rongybabát
beomló házból vetett
egy kislány (maga helyett)
s mama-fényképeket.

Egy néni vízben égett
odú-ablakában.
Látta, hogy örök függöny
zárja körül a házban.

Jeges csillagkert, látta,
árvízbe leszakad,
kristálylabdája gurul,
földöntve házakat.

A víz fölött lángból gyúrt
csattogó lófejek.
Zabáltak a tűz körül
rongybábut, rongy szivet.

Míg megtelt a csónak
s egy lázgyötört gyerek
válláról a lidérc
rá nem hemperedett,

s iszonyától berúgva
a partra nem borult.
A kisfiú lidérce
vadul utánanyúlt.

Alszik. Megmentett leány
rá kabátot terít.
Jelzi trombitaszólam,
ismét esteledik.

Viharos kirándulás

Megűzött a vihar!
Megvert!
Szaporán kiabált a dombról le, le, le.
Villámlány szalagja lobogott,
csörgött duzzogó vízikürt,
a megázott szalma selyme alattunk kibomlott,
öt hófehér asszony rám vörös hajsátrat ontott,
míg lódult tócsák közt a vihar
sárgán settenkedett.
Lába nyomában füstölgő tajték szökken a fákra,
karma irigyen karmolna rajtunk
s tépne a bőrre piros formákat,
de öt asszony kék inge vakít,
ahogy lassú hullámban hajlik tíz kemény kebel,
öt blúzra csókol furcsa rózsát tíz bimbó.
– Hogy odanyúlnék a mézszínű nyakhoz,
vörös pihék hol ifjan kiülnek,
kócosodnak és vidáman görbülnek rám!
Szomorú eper a szám – ők nem veszik észre!?
Ömlik a víz,
lábukat körbe,
ujjaik közé,
bokájuk alá
– hűs víz, átlátszó, vadakat úsztató, kék és ezüst és – – –
tíz ujjam, forró, belémerj,
játssz és kacagj és hancúrozz!
Liheg a rozs a víz alatt,
nem látott ilyen meztelen lábakat!
Tíz ujjam elsőre rásimulj,
fuss rajta, cirógasd, amíg csak fölkiált:
Itt van közöttünk
az egyetlen-
egy fiú!
Karmos a kék szeme!
De jó, hogy megláttuk,
hogy szemét ránk verte,
fogjuk le két karját,
csókjait szétosztjuk,
öleljük fehéren!
Hull a víz, a vízben állnak, tócsákban ujjaik,
rózsaszín lábfejük haboskék tükörben.
De kürtös erdőn vízbe gázló éjszaka ver agancsával,
ágak közt tipor, káprázzak, eldőljek,
szelek, rohamok, a pokol fú dudát,
gyümölcsöt gyaláz földrázó erő,
s iramodnak a dombok közt széjjel
görbe, érett ágak közt a rojtos felhők,
táncuk indul,
lassú, döngnek,
a föld besüpped,
fejük pattan,
lassan, lassan
itt keringnek,
itt csapkodnak
fehér dühvel,
újra villám
nyelve vág le,
rikolt, leköp
megint,
megrázza az asszonyaim,
homlokukra sasok tapadnak,
szárnyhegyükkel arcomba csapnak.
Sehol viskó,
csak fű,
csak föld,
a bika az ólban dübörög!
Lapul a rozs és bugyborékol
s fújtató tüdőnkbe pattanó patakkal
omlik a villámszagú tej – az eső.
Remeg a testem vörös hajsátrak alján,
hát tépd ki, öt asszony keze ha védi!
Tépd szét e nőket,
ha szerelmes fiú csúfosan kívánja,
térdük bástyafoka mögül ölti rád nyelvét, viharlány,
büszkébb mezőknél, földeknél, égig érő fáknál,
velük hol vetekszel lendülő erőben?!

Nyomodban virágként hatalmas asszonyok virulnak,
karjaik végtelen egekbe simulnak,
ajkukon május és gyémánt szemünk lombja,
és fény, és tűz és diadalmas pompa.

Karádi történelem

Cölöpsoron a fölosztott föld feszül
Éji örvényben guggol a zsivajgó házsor
Piacon forog az éj
Pergő bokáján lángcsóva
bomlik a földszagú szélbe

Cölöpöt döntenek a gazdag parasztok
Reng-döng az álmából kilódult határ
Dölyfös lábak dombtól dombig érnek
Vastag mellen arany gomb inog
Vad karokban balták égnek
Szemükben riannak lovas démonok

Balta villog
hajlékony éket zúzzon ütése
rablók teteme égjen fáklya mint izzik
parázsló békák rontsák a vetést le

Míg folyik az ezüst
hízik a fű
táncol a búza
liheg az almás
pereg az éj szélmarta bokája
fenekednek égnek lendülő balták
újak és nyalkák
sudár derekuk tartják
a szegény parasztok

Farkasok zúdulnak lankák zöld hasából
kigyúltan ömlik az éjbe Karád
Ezer emlőjű földlány
bontott sörényű föld te
már villan a gyilkos féktelen harc
tűz-ködöd alján
már szikla tör szirtet
omlik a bronz-fej
vas karok szórnak szennyes csillagokat

reped a fölhajított dob-arcú féreg
bomlott bikák közt
kettéhull
a tátongó világ

Jönnek rókavérű angyallányok
küzdők omló hátáról forognak
szemükben sikos hűllő
a bosszú szenvedélye
behemót falka fröccsen porrá a fák közt
foguk élén véres mosoly csapong
porrá fröccsen aranygomb
violaillatú ruhákon
kacagó vérbe mártják az ujjuk
a démoni besték

Indul a hajsza
alma- és meggyfák derekuk fonják hirtelen össze
ágak szisszennek csapódnak ösvényen keresztül
vermek kilendülnek a tapadó homályból
démonok bukfencet hánynak
és lila testtel hullanak tőrbe
egyre nyílnak a harsanó csapdák
egyre hullnak a megrontott balták
földlány vastag ujjai közé
már markolni készül
hajában fennakadnak
karjában széthasadnak
ujjain elhamvadnak
a dölyfös parasztok

Karádban lassúbb ritmusok szállnak
Lassan pereg az éj szélmarta bokája
Ezüst homlokkal állnak a szegény parasztok

Arany makkosok parazsa pihenne
a hajnal hamvas galambja libbenve
Karádra ül

A katona és a költő

„…ott széplányok vörös hajukba
sötétkék szirmú virágot
tűztek.
Fehér mellükön remegett még
a mámoros nagyfiúk rég
fonnyadt
ajka…”

– Hol vannak a vörös leányok?
Sötétkék szirmú virágot
látsz-e?
Szürkén pirkad a gyárnak korgó
udvarán a napraforgó.
Most ő
virít.

„Én szeretem a napraforgót.
Hegedültem, s imbolygott, mint
lámpás.
Vállamon városom mosolya,
csak hevertünk a tujafa
lombja
alatt.

Kertek nyíltak, árnyba bújt a vad.
Kerítésnél zöld almafák.
Völgyben
a város kéküveg-sugarából
dombon túli puha távol
hege-
dűszó

párállt… Köde ajkunkat érte.
Vörös lány volt, hajában kék
virág,
mert a lány ott vörös hajába mind
gyöngéd, hívó nefelejccsel int,
így ta-
nulta.”

– De hiszen hiába települsz
itt le! Két nyár már megperzselt,
fakó
szelekkel csapong a dunaíz,
káposztafejek közt a puha víz
hűsen
csorog.

Mióta nem írtam verset én
Annáról!… Összezúz a nyár,
mint őt.
S Terézt, a copfos, szeplős hajlatú
nagylányt egy szentesi mély kapu
fái
fedik.

Perzselt füvön fanyar gyümölcs ért:
szívünket a lomha léc-sor
árnya
szúrja nyársra… Jött még Zsi, de a pék
őrizi még. (Rajta ujjnyoma kék
nefe-
lejcse.)

Savanyú este lett. Szomorú
katonámmal csevegtünk még
soká.
De a Hold asszonyokat szült a
párolgó kavicsos utca
kútja
köré.

„Ti, lányok, ti vöröshajúak!
Játszani vágyik hegedűm!
Látod,
mennyire tévedsz! Mind, mind Anni,
Teri, Zsi! Egyben: megannyi!
Halld a
hangjuk!”

(Savanyú este volt. Lám, ámult
katonám hogy fölvidámult!
Én is
keresném, de ki vörös hajába itt
betűzné kék virág szirmait,
nem szól
sehol.)

Tavaszi dal

Ez itt a tavasz már, tavasz jár ide le,
villogó patakkal, fűhajú kontyokkal,
harsányan viharok jöjjetek, jöjjetek
megmozdult domboknak tóhabos oldalán!
Jöjjetek, jöjjetek lehajló égszoknyák,
fodrokba rejtőző fiatal boszorkák,
tavasz már, tavasz jár ide a dombokra,
üde köd aljában mindenki így tudja.
Makrancos tavaszom, szépítlek szerekkel,
megmoslak remegőn, kiforró folyókkal.
Fűhajad kibontják, szertehull, leomlik,
fésülik és fonják, de újra kibomlik,
gereblye száz karja szerelmes ölelő,
embercsók melleden szerelmes szomorú.

Ez a nap tavasz már, izzó szél bokra hajt,
vigyorog a Dudus, Kleofás, a festő,
hullámzik az égben ez a jó esztendő.
Tavaszlány, tavaszlány, hullámzik tölgy csípőd,
levele az égben, combíved sós ajka,
vigyorog a Dudus, kitárul a marka:
– délelőtt a lepkék tanulják a táncot,
– délben a bivalyok lomhán felvonulnak,
– este a csillagok örvénylőt ugornak,
– éjjel az emberek öledből fakadnak.
Két csecsed, mint a Hold, szád lesz a sarjú Nap,
lásson az irigyem kettőnket párosnak.
Kivágott erdőmet hozom én teneked,
hajnali, hajnali millió szivemet!

A gyöngykása

A tavasz számtanra tanított. Égbolton a rezgést
vakító lámpa sugara falta gőgösen, mintha
világítótorony nőtt volna a park fölé.
Fehér hasára kék övet kötött a nő,
poharát töltötte olajsima borral,
mint esküvőre öltözött gyerek,
uszályát vitte törött idő,
de mégis, de mégis hall-
gat velem tömött tüdőd.

Nem futok a rozsdán tükörcsíkot húzó sinekkel,
néma arcból tincs közül rebben hangtalan szó,
néma beszéd, hosszú sorokat se írok többé,
(fájnának neki párásan izzó betűöltéseim),
hosszan kitartó rímben nyílt sebeim,
ajka Szahara-dűnéi mögül
a nézés, a nézés sárvize,
gólyalábú, fehér
palotáival.

Számtanra tanítóm kivonást firtat, kivon, mi marad?
Gyöngykása csönd. Botlábú karaván, sózsákú szamarad
fölhordta, ledöntsed. Dőlj oda magad is,
gólyalábú fehér
palotáival,
a nézés,
a nézés
gyöngykása
csöndjén.

Sűrű vérű

Vérem sűrű és sokszor kirobban a kínai vágy
az istenekkel vacsorázz ma
s díványom úszik a köddel az űrben
de tűzpiros szavamra vizelnek zölden
ész és társasága

Kis Hajna meghalt

Völgyek nagy egeiben
hogy törtek össze
a szoknyás harangok?
Nyomott zenét döcög
a hegyeken
egy taliga.
Iszom hosszú,
rezgő poharakból,
táncolnak
réten a fejszék.
Hová süppedsz Hajna,
a jégszegélyű hóba?

Tenyeredbe vetted
fejét apádnak,
üstökös uszállyal
körülállt az erdő.

Tenyeredbe vetted
a halált babának,
madarak szálltak
nagy szárnycsapással.

Tenyeredbe vetted
a Földet.
Most már tenyerébe
ő vett.

Amíg

Szakadékon angyal függ, fönn a csapdán.
Fogd föl a szoknyád, suhogva csapd rám,
hadd öleljelek, amíg kiszabadul
s szárnya tág kasába fölkap vadul!

Imágó

Kamaszos testű Dianna, álltál
s csak tág, ijedt szemed volt eleven.
Mint barna bársony, oly meleg és
visszafojtott est hevert a kerteken.

Közel a dombon egy sváb legény
az árnyak nagy kutyái közt haladt.
Te imádkoztál, vagy mit is tettél
az időtlen pillanat alatt?

Elhagyott anyámat láttam, s féltem.
Magamtól? Tőled? Gyermek az éjtől.
Kinyúltál értem. Láttad, szám remeg.
S csak ennyit értettél az egészből.

Fázik

Karók között a tél lesben áll ma,
törpe fáidon még fényből gallér.
Borzolja szél és fázik a lélek,
árulón pendül, mint lopott tallér.

Zenekar, csendben

Nyár utca vége, Rómahegy,
sötét, festett faoszlopok.
Fehér székekbe halkan
betelepszik a jazzband.
Hangszerüknek semmi hangja.
Ezekben a hangszerekben
rejtőzik a világ csendje.

Vörösmartyval

1

A csillag lehullt, szám fölitta.
Most két rózsában ott ég a szédült ötvözetben.
Nehezült dallam fúrja át a földet,
angyalt alkot szorongó vágyból,
csipkét rak rá a félelemből,
bársonyt önt rá nyomorunkból.

2

Folyók, ahol hálókban izzik a hal, mint a tűz,
völgyek, hol a dal emberek ajkán virágot fűz,
tárulnának hullámos, alkotó örömben?
Ha lomha habokkal új hidak kötnek szerelmet,
dalunk is vérpiros ujjongó rózsát nyithat?
Halványul a költő kínzó látomása?
Úgy várta százada ahogy ömlött szellemén keresztül,
hogy vernek a ricsajló kürtök fekete kínokat,
fúria mérgeket szét, s a nyomor legalján
a szárnytalan ember repül a fény napjaira!
De fényben reng a látomás ölyve –
fájdalmas fák közt megvakult fárosz áll,
melleit nem díszíti a mámor, combjait rejti a vas,
vak szeme éjbe lehulló napgolyó sápadt sírhelyén
förtelmes harcok jeleit látja –
elé egyre a tavasz kettészelt teteme hullik.
Mákföldön tolong milliós hadak óriás látomása,
lapul, nyerít, kiront a tájra,
a szép telihó paraszt világra,
sikolyuk kiömlik a földek fölé,
hullámzó hajuk fonatjába tűzvető szél kap.
Húszévesek, de az állhatatlan
nem töri őket szerelmek közé!
Harmincban járva ráncok rabjai, anyók;
hajfonatukon karaláblila imák megültek,
ha halálba merülnek „nincsen remény”.

3

Miért nem írhatunk óriás verseket még mi?!
Karjait tízezer évre kitárót?
A hangok, a rímek, a mosoly, a kéj, a gyász és a tett,
a végtelen emberi mű hibátlan énekeit,
hosszú, megérett ujjak, a műhely, a föld,
az ágyban új életet alkotó párok
ölelő énekével miért nem gyújtjuk föl a szemétdombot?
Kiknek tágult karikaszemünkben
tavaszt csihol a hajnal,
miért dobol a meztelen végzet
ilyenkor szájunkból riadót?

4

Veresalma! Erdőd elsüllyed, Gálosfa alja fon.
Alszol, kék szivárvány hever álmodon.
Így jön a tavasz ide, Somogyba.
Ezüstlapályú völgy zúg, megcsobban,
telepes kerekded asszonya szoptat, mint a Nap,
arany tallérként hullnak rá madarak.
Költő torkán „csörömpöl a szó”.
A Mély vasfejű álmai húzzák.
Kínban széthasadt rímek csapdája.
Ujján a falu eldőlt világa.
A csillag a lábán aludt ki.
Anyókák lelkén karaláblilákkal
és galambveressel áttörött imák,
kiszáradt vének körül a buggyanó
trágyalé-glória fénye.
A jövő újult eszeveszett átka,
s hogy nincs reménye,
csak kése és búzavetése,
s a poklok pokla jő aratásra.

Öreg Márton barátomnak

Majd átadod a fáradt ember sisakját,
fakult hajon áttöri ónezüst napját
az őszi szél. Sarokba babért kotor.
Ki karját tárja s a mennyt ölelné vágyva,
mért sorsa az, hogy szétzuhan a sárba,
mint cseréppé égett agyagszobor?!

Aki féli babonáit, lennél inkább
erdő alján a kerülő! Jó pálinkát
innál s a Hold, mint vörös dinnyebél,
ökröd szarva között megállna, bevárna,
a Holdbéli meg kihajolva kínálna,
mosolya cakkos, mint a pernyeszél.

Vagy pék lennél, akit a kalácsíz átfon,
téglát égetnél sípszóra Tüskeváron,
lovakat hajtanál mezőre a hegyen.
Mestergerendáig süppedt házban állva,
szabó, sürögve-forogva szűrt próbálva,
néznéd, aki az úton csak megyen.

Ring, megy, megy, de ringva inkább visszafordul.
Haja kormos, meszes arca rózsás bortul.
S tűbe szúrván ujjad az örömtől
nyitnál nyikorgó ajtót, sepernél földet,
s göndör bárány bekecsében jönne hölgyed,
lakomáznál pörköltet, körömből.

Ágy lába végződne fölül ököl-gömbben.
Mintázza Földünk, az ember csak rádöbben,
ha világos éjjel eszmélkedik.
S forogni indul a gömb a muzsikára,
ámulva nézel Tibetre, Szaharára,
míg körülszuszognak kicsinyeid.

Mint egy fogat, habos hintó – nyoma se itt!
Fogtad-e rejlő valóság tündéreit,
kiittad-e gyűszűnyi örömük?
Talán bolyhas Strángos néni, félig vakon,
még titkos hírt dob be róluk az ablakon.
Álruhában ő is egy közülük.

De ez a legenda, miként az ökörnyál
magában baktató alakon széjjelvál,
szétoszlik. A rög vonzása marad.
A csont hajlása a vedlett kabát mögött,
sebnyi tekinteten a takaró ködök.
S a gomblyukban egy rőt selyemdarab.

Az eső nevet

Olyan az út most, mintha tükre volna.
Fenekéig sár – fölül csúszna pompa.
Mint a csibecsipogás homlokomra,
zúdul az esővíz hullahoppja.

Álmodozik a kőnimfa combja,
míg csípőjét fémvirág öve fonja,
ázik és nem lódul kilengve, kongva
indóház kétfejű harangja, gongja.

Orron koppint, robban a vízcsepp, ontja
cseleit! Mintha égbe vágy a bomba,
s ölés helyett minden atomja lomha

nevetés hullámfodra, tóvíz-csokra,
kékszárnyú madár pillantása volna.
Fiókát itat s száll a boldogokra.

Alap­ve­té­sek

a MŰHELYBŐL hajítsd a gyöngyöt     HOZZAD a göröngyöt
ŰZZED a zöldet a kénest     a hamvas brokát
sem ide kell     sem ide jó     MEGFELELŐBB a vászon
vakító lepedőt dagasszon zivatar

KEDVESED hasa szép-pelyhű     NAP-porú     NE     füröszd tejben
KEDVESED ajka szép ha sziromja harmatos
MINDEN púder illatos rúzs s más cicoma gát csak
LEGYEN szeretőd tűz víz s szerelem szagú

NEVETNI nem lehet csukott szájjal     NEVESS halálig
ne légy vadállat     ESZELŐS majom     a MŰHELY legyen
a tiszta játékok helye     OTTHON     Perzeusz
kígyós-koszorús medúzáját     NE     NEKED tartsa.

Vers, homlokomon

Negyedik este nem játszom
rímekkel én. Madártoll
sárga, vörösses kanári
tolla lesz minden vers. Hideg.
Pedig nem játszom babrálva
puha pihékkel, dölyföm
kifordult lebegő háló,
szél ha cibálja, csak remeg,
nem öltem még halat, embert,
fulladó kötél ha leng,
sajnálom rajta a csomót.
Nem öltem. Mikor öleltem,
nem csurgott nyálam, kiömlő,
tán számon sok a cserép,
talán szememben a fehér
szétpattant régen, valamikor,
talán bennem nincs a kereszt,
talán bennem sok a jóság,
ezért egy szétszakadt gyerek
énekétől lesz lány a sikoly
a hajnali dombperemen,
ezért lesz kifordult dölyfből
a háló, szél öle, illat,
savanyú vad-fehér mámor –
ezért lesz hideg fény, kristály,
vers, szabadult, homlokomon.

A szürrealisták párizsi kiállítása 1947-ben

Kedves, elmondom azt, amit el lehet.
Elmondok neked valamit.
Párizsban kiállítják a melledet
és hiányzik majd hajnalig,
a gallyfonatú pamlagon
az ablakból ha rád vetik
fűbe vert almák fölött a fák, gyom-
illatú, izzadt árnyaik.

A kút, a két kútszerű szemed, a szép,
Párizsból néz át a falon.
Kristálygömbje őrzi szerelmed szeszét,
függ közben kender szalagon.
S koronaként a térd felett,
hol a holdfényű hóban elakadtam,
a combíved és fél öled
talapzaton, kitakartan.

És jajongsz, mint vesztett forradalmakkor
erdőre hányt véres szigony,
de mégis elszakadsz tőlem, magadtól,
s születik a boldog iszony:
krisztuskereszt darabkái,
mikor éhes Párizsnak felmutatnak,
mint a szerelem ostyáit,
szétosztanak és befogadnak.

Áldott állapotú

Diókat törtek, jöttek ünnepek,
ti angyalok hajára ültetek,
kerek fejekkel tömpék, vastagok.
Hegedűtokba kagylókat rakott,
vékony ujjal a fagynak kopogott,
száncsengőt hallott, ablakot nyitott,
tarka köntösű lányok a havon,
nem látta senki – kacagott azon,
a lakomán csak szótlanul lesett,
súgott valamit – mégiscsak neked?
de rászisszent a kín, lobbanó tű,
és olyan lett, mint a kitépett fű.
Rőt lett arca, mint egy túl-telt alma.
Szemében gőg volt és mesék szarva.
Letaposva, miért is állsz te ott?
Ti nevettetek, tömpék, ittatok.

Sarló cirmával

Szárnyakat kívántam tegnap én, és
tavakban – alul – olyan volt az est,
mint levetkőzött múzsám meztelen,
sarló cirmával a nyakán.
A szárnyak „hosszúak”, „hegyesek”,
„csapódnak”, „surrognak!” „nagyszerűk” –
mondták a költők a Lány fölött.
Nem törődtek mással, csak hogy vessz velem,
ujjaid hárfahang-porával,
szemed megdermedt kristályaival –
sarló cirmával nyakamon.

Kép sárga mezőben

Szájam szögletéből hullámzik elő
ez a hideg, sárga mező,
ez a holdfény, ami apadt
folyót öblít, fákra fügeként tapad,
ez a házsor, cserepe zúzott, törve,
ül fonnyadón ráncos körte
a vénasszonyok kontyain.
Állnak hideg mezőben odakinn,
legyezi őket a szél és mind öreg,
le sem tapossák a füvet,
gyűrűjük fakó, vasból van –
véraláfutásos táncuk elé
miért futottam?!
Ahova lépnek, nem ég a fű hegye,
meghidegült csípőjük ünnepe.
Mint egy ide-oda nyúló
tojás formáját nem lelő hurok,
vacog tőlük a szív, epe.
Megfúlok.

Gyilkosság ősszel

Sok verset írni – sok kínzó gyötrelem
fagyott alant a puszta pusztulásra
sok verset írni – a bőgő állatot
gyümölcs levével álomra ringatod
sárga haja ha mint a gyönge len
szemére hull légy kész a gyilkosságra

A fákat már halomra ölték a vér
vízen csillog a sok levélhajóval
a bőgő állat mancsa Rómahegynek
ígért vihart pamlagnak és a csendnek
pamlagon a vén rózsa összeér
a dérrel s a kókadt mákkarókkal

vén rózsa izzadt álmú fegyvertelen
ha kinőnél az októberi napba
a dermedt szoba falait kitörnéd
s a jégverő kacagó új körték
ki-kipattannának mint a szerelem
s szállnánk az égnél is magasabbra

De gyilkos vágya csak az ártatlanság
fehér ajkamra sok-sok lázcserép ül
gyümölcs levével álomra ringatom
Rómahegy alján viharos állatom
s míg suttogom hogy arcodon lankák
szemedben kút én megölöm végül

S utána újra sok-sok veret írni
szívét kitenni a téli tájra
ez az állat lehetett volna testvér
vagy szerető de a zöld vizen mer vért
s fölötte az őszi álom sírni
készül mindünk helyett a jég bugyrába

A vén rózsa hever a szűk pamlagon
a gyilkos – fiúk ti jók – majd merre megy
a szép állat az úton már megfagyott
erős harapó ajkakról álmodott
s keblére friss metsző holdfénnyel fon
éjjelt sok versem anyja a Rómahegy

(A kaposvári) Rómahegy hóban

Láttad? Hajnalra hó volt. A Rómahegyre sok út vezet, de mind fehér!
A faágakon immár meggyűlve reszket a szép, halotti, néma tél.

Szemöldökfán lóg örökölt kabátom, szellőztetem rossz szekrény-szagát.
Tálból az anyóka-barna körte mindjárt vissza, nyári faágra száll.

Ház fölött didergő, meztelen anyóka télen túlra néz – hol a melle?
Hol a sárga szilvától gyöngyöző szoknya suhogása, kedve?

Hol a derekamig növő fűből ő, és lábujjai közt a tücskei?
Versengnek tagbaszakadt felhők: nagyobbat rajta melyikük ütheti.

Még a tó jégpáncélja alá menekülhet talán, s iszapba fúrva,
álmában gömbölyödve, mint egy medveleány, édes Nyár lehet újra.

Hegyemelő, ki ha akarja, a Kapost rázúdítja, árvíz-időt,
de két pitypang-pihéből hidalva, se talpát, se kontyát nem éri rög.

Ó, anyó! Hallom, ahogy az ég alján halomba dől ropogva csontja,
gurul koponyája a jég xilofon-lépcsőzetén, s szilánkká bontja.

A medencecsont sikongva tör szét, az ujjperec, mint a fa, csak kattog.
Szerelmesek! eszembe jut szép fűszál-nevetek, kik odakint fagytok.

Mint az áldozó, ekkor a körtét metszi villanó, jéghideg késem.
Dobj a nyár után!: puha, loccsanó zajt ad a húsa, tompát egészen.

És mosolya van, mint minden szelt gyümölcsnek. Így nevetne Kató rajtam.
S még mindig a nyári réten ülnénk – pipacsbután. Pedig baj van, baj van.

Sátáni, angyali én s te

Beleszerettem és megöltem.
Tiportam. S testébe botolva
egyszer a nap ott ért a condra
fölött: tölgyként, haragoszölden
emeltem s fontam a karomra
dögét. – Így még meddig vesztődjem?!

Ha számra napfény-pára tólul
s átaranylik a mellkasára,
mint boruló döglégy-fény a sárra,
kész kinccsel megrakott hajómul:
elfagyott lelkem álruhája?
Förtelmére, mint takaró hull.

És akkor, mint Jézust az öszvér,
meleg párámba takargatom.
Zokogó szent, szent lelkem adom.
Kéklő tóvá olvad az ősz dér,
belefürdetem minden bajom,
s esdek: Fogj! Szívedre kötözzél.

Az Éjszakához

Hűs nyomor vonagló
éhezés éhezés lesz-e majd tavaszéj
Rongyait lengető
szomorú legyező
leszek én – szerelmem március fűmély éj
Vagy jön a diadal
lánykarok földtündér
agyagból-aranyból lányszemek ibolyéj
asszonyok tavaszlány
szőke-rőt szél szájú
Rómahegy Napöböl vállain tavaszéj
Vagy néma démonok
ajkain ér hurok
Ringató csípőjű
haragzöld méregág
koszorúk halottja vagy nekem tavaszéj
Föl föl föl te gőgös
diadal forró éj
emelném tehozzád szertelen ne veszíts
Szállj velem süvöltőn
a szél ha üvölt fönn
millió oroszlán félelmes tavaszéj
millió oroszlán
térdig a tavakban
félelmes csobbanó démoni tavaszéj
Széttépett nemtőim
tetemén habzó vad
megrendült Rómahegy aljában gyilkos éj
gyásztavasz démonéj
förtelemszörnyű éj
zuhanó csillagok alatt te kőre vert
Rügyeid omlatag
folyamba hullanak
szétdúltak megöltek
megöltem földúltam
rőtarany szeretőm
húztam a túrt füvön
Diadal a neve
A nevét nem tudom
Nem ismer nem ismer nem ismer
nem akar

Ének a becsülettel fölcserélt bundáról

Az állvány ing, recseg,
szörnyű hegyes bakkecském ő.
Április tíz pokoli éje ez,
szubrett lovagol a lépcsőn.
Jön a Vilmos festeni őt:
„Fessem?!” néz a festő kérdőn.
(A becsületről énekelek
neked ma én, mert elveszett.)

Negyvennyolcnak áprilisán
omlik eső, süt a nap,
református lelkipásztor
piros lukból vörös lukba
kergeti a becstelent,
lengeti az istenét.

Bunda, bunda, vad bunda, barna…
„Kölyöknek minek a drága rongy?!”
Nadrág sebén a térd felett
s kinőtt kabátja ormain
tüdőbaj, lankadt dögmadár,
üveg mélységek köze húz.

„Adok hitelt!” – ugrott a pap,
tapsolt a páholy, s bent a nő
pohárra guggolt – „igyatok”
(festi a festő, kedve nől).

Így vettem meg hitelre én.
A belseje de hófehér,
tíz jancsikályha hője ér!
Gondoltam, majd megremeg
gőgös melled a blúz alatt,
ha református lelkipásztor
bundáját én fölveszem.

Becsületem könnyen szállt el, mint a tél.
Vad barna bundám sovány vállamon
kifordulva int, mint akasztottakon
utolsó ingük, a halotti-fehér.

Református lelkipásztor
hogy kopog az éjszakában!
Zene ez az őrült kongás,
gödörszélig űző rontás!
Recseg-ropog rám az állvány,
lovagol a lány nagy árván
szörnyű és vad álomképben.

Festett ajkán, gőgös keblén
hiába járt ujjam hosszan,
ezer szavam láz és átok,
„démonok, én várok rátok!” –
míg küzdenék a vérebekkel,
jaj, mi lesz, mi a becsülettel?!

Fülel a csend – mit felelne?
Vers, lengjél a gyászmenetre.

A hajó érkezése

1

Kürtjelei szüntelenül partot csapnak.
Hálóingként egy fúga lázas hang repül,
rajta napsugárra fűzve szárítkoznak
hosszú lábú cigánylányok meztelenül.

S bámuló kikötőnk kamasz orra előtt
kél kopár, fehér égen délben a csoda:
kajütablakon át legelészni indul
levett ingük, bugyijuk juhocska sora.

2

Kürtjelei szüntelenül partot csapnak.
Ketrecből tyúk – egy fúga kotkodács repül.
Napsugárpórázon a korlátra dőlve,
kofák kékfestő ingére mellük kiül.

És kikötőnk bámész orra előtt ekkor
kopár égen készül a hiteles csoda:
száz töltött libájuk tart bugyogó-revüt,
mert őrajtuk ilyesmit nem látunk soha.

Tavasz

Égben a nap – a kápolna mögül kidugott
meszelőfej, orrtalan színpadi bábu!
Imbolyog még s visszaijed.
De cserepek hátán fennakadt fénye zizeg,
a sok bogármuzsikájú.
Kinyújtozkodnak, összesimulnak,
cigánykerekük pörög a szélben,
összefogódzva úgy lovagolnak,
angyalhaj-fényűt pisilnek a mélybe.
Feketére fogy a hó irígy ezüstje,
a falak oldala ázik,
a fák gallya-koronája –
fülem elé hajló hóvirágot
tűzhetek hajamba nemsokára.

Egy epevörös szoknyára

Epevörös, fekete eres bő szoknyasátor,
ráforr bársony azsúrodra szemem, a bátor.
Eléri az ő combjait és kincseket rabol:
kivillog alabástrom bőre kelméd alól.
Halványkék ér ágazódik a térdhajlat haván,
letépnélek, kiterítenélek Alá s alám.
Lázam, mint kivégzés útjának köve, kordét ráz,
úgy himbálsz egyre glóriás, óriás bordélyház!

Ha a nőnek lelke volt csak

Ha a nőnek lelke volt csak,
mint szikrázó víz a szitán,
elillant a mellkasomról –
levegő-szoknyája súrol
s már távol hullámzik lilán.

Hátam mögött incselkedik
kis, piros, felvágott nyelvvel.
Mint sárgabegyü madárra
komondor szökik, utána
szökik nagy, sötét szívem fel.

Kacaja porzik. Friss porhó,
üvegcsengők sora törve.
Hullik rám az üvegszilánk.
Utána kap vadász-karom –
s üresen rándul ökölbe.

Makkos lombból hevenyészve
ha bozótra vetek ágyat,
holdas hasa villog elő,
köldökéből gyémánt izzik –
melle nyílt a gyenge fának!

S elképzelem, hogy liánok
nyers erőm a fölhöz kötik.
Odaoson. Csupasz lábbal
szívemre hág, s tapos míg a
kevély lakat le nem törik.

Naivság dicsérete

(Balzám Béla emlékére)

Megint tőrbe csalna csend
dúlt, kiégett templomon.
Előtte patakja cseng
és fönt, fönt a szent torony
csúcsán zöld kakaska leng.
Szél zúg. Hull a szenny, korom.

Mögöttem dombok, nádak.
Talán csak sejteni ezt.
Mákszirom-szinű szájat,
a fojtott esteli neszt –
röpül s ragad magával
a bűvös, neszteli est.

Mögöttem tengerek tán.
Sötétben sima tavak.
Szemedet te veted rám
tengeri szelek alatt.
(Mint fény a vad beretván,
a Hold rám lopva halad.)

Világunk megváltani
akarod-e még velem?
Szívemből kihullt Anni,
mint kipergő búzaszem.
Nem vár rét… ráhajlani
kivel űzne szerelem?

Mint a Pokol mezején
Héraklész s cimborái
s Hülász a lét peremén
nem szűnhet soha fájni
– űr tátong a Menny helyén
s kígyózó, sorvadt fái –

s rohan mind, hol tűzfolyam
tornyosul a mezőkön,
mindent vesztve úgy rohan
véresőbe özönlőn,
ha angyal int boldogan,
s várják, szóljon: Mennyből jön!

Így bolygok minden úton.
Nézd! ingéből kilépve
szeretőm csak a húgom!
Húgom a Vágy. Mivégre
csapna rá szomjam búgón
meddő Léda-ölére!?

De ne nézz bajaimra…
Boldog vagy te a Mennyben?
Úgy képzelem, mintha
kisfiú súgna bennem.
Pávát rebbentő hinta
kapudig száll szívemben.

Kígyó kúszik – elporlad.
Szörnyű arcú fantomok,
mint a víz, úgy elforrnak,
üvölt száz gonosz torok,
vessződ suhint s nem forrad,
örök seb lesz a nyomod.

De nem! Az égbolt ágyán
nem vagy te bosszuló angyal!
Énekelsz. S mindjárt márvány
testtel lép eléd a dal.
Nem-álmodott fény vállán
tűz rád csillámaival.

S ki alkotója voltál,
tudod, az Istent dicsérd,
ki azúr útján sétál
tiszta alkotásodért.
– Te, Égi Ifjú! szóljál,
most, hogy látomásod ért!

Mert boldog, aki naív!
Ki játszani merészel!
Lelkében csatát ha vív,
telik tücsökzenével,
végül csak egy szép nagy ív
áll a csatán csendjével.

És az Ívnek tetején
Szemiramisz kertje él.
És ha nyíl zúg feketén,
elkerüli, elvetél.
És az ember ív-hegyén
fele se-por, fele szél.

… Volt-varázslat – elveszett.
Ó, nélküle, mi, rosszak!
Értünk esdeklő kezek,
ti soha nem halottak.
Boldog, ki – Naiv Szemek –
homloka alatt hordhat.

Álommal teli párbeszéd téli reggel

– Még csak tizenegy van?! – A lustaság beszél
belőled, mert délig alszol ma is, megint!
Várod, ahány görcsös tuskó: repesztve mind!
Vincéről gőz szakad, míg a lurkó henyél!

– Vince meg a munka! Már nem aluszékony?
„Házmesterek szégyene” volt tegnapelőtt!
Ne félj! Szóltam is: Fejszéje a tönkbe nőtt!,
hallhattad!
– Haragos szája milyen vékony,

ahogy Vincével együtt szid, szenvedélyes
színészként. Olyan, mint Anna, ha fölébredt.
Mikor még birkózva mellemre rátérdelt,
s kiáltott konyhába: „Anyu! Menyed éhes!

Sokára adta meg magát a rossz fiad!
Védtelen lánnyal kezd ki?! De most már bánja!
Nézd, hogy kikészült!”
S dugva öt ujját számra,
pergett nyelve tovább: „Meghal, ha nem ihat

egy korty tejecskét ez a Tsatsifi, hallod?”
S nemcsak hangját hallom, öt ujja éj-ízét,
beszívom foszló kalács-szagát (jaj, kiét?
Tavalyi fantom-hangot hallasz ó, dalnok).

Anyuskám tudja jól, szerelem betegít.
Az ágy kriptamély homályán a megbukott
fújja, fújja, amit tavaly még nem tudott.
Schopenhauer, nőgyűlöleted se segít.

Rétestésztaként nyúlok tetszhalálban.
Lustaság? Kilukadt szívvel írok tanulmányt
kőszívéről. Anna, belőled tudományt
alkotok fél nappalon át fekve ágyban.

Bár tisztán látom: csak árt a vetkőztetés,
a bonckés kacajod burkát kihasítva
a csók kibújt a zsákból – és semmi titka!
És épp ez a titka, az egyedüllevés.

Akkor is. Abban is. Ez gyümölcse magva.
Mintha itt állna, látom a tükröt, a nőt.
ő és a mása: négy mell, négy szamóca döf,
és négykezest játszik így, magára hagyva.

Tükörből kihajol, tükörbe behajol,
mintha rejtené virágba borult bodza,
egyedül van, magának kitakaródzva
mély pillantása tükörképébe hatol.

Most megvagy! De anyuska kint csészét csördít.
S köznapi meztelenségébe visszalép.
Már megszokott a jelmez s megszokott a kép:
összenőttünk újra. Tükre fényben fürdik,

elhagyatott, és fujdogál benne a csönd.
S mikor Anyu a fonott kaláccsal belép,
lát szelíd illetlenséget, és ez elég.
(Egyek voltunk, mint most Vince előtt a rönk.)

Kelj fel! S vigyázz, mikor éjjel hazatévedsz!
hallom anyámat. – Korcsolyapálya az út!
Nyakunk szegjük! Fölszórhatnál egy kis hamut.
Baj kerülget minket, hallasz? Hova révedsz?

Alvást színlelek aranyeső szó alatt.
De jó, hogy zizeg fölöttem napsütése.
S anyám belefeledkezik rémmesébe:
boltban lát félméteres patkányfarkakat!

Az aknavert raktár dobozhegye alól
(így Anyuska) kibújt egy szürke óriás.
Mekkora volt! Kő-szemén földöntúli máz
sütött. Mászva csördített guruló lavórt.

Nem érted? A patkányok most előmásznak!
Vigyázz magadra, kérlek, korán jöjj haza!

És Julianna lámpakörte-vonala
hunyt szemem mozaikjában kél ráadásnak,

mint az ablakon átlépő Nap, aranytál,
tömjénszag, szeplő-eső – érint esengve.
Csak a kocsmatöltelékek harmadrendje
nehogy megneszelje, hogy ágyamba bújtál!

S nem is enyémbe! Hisz az volt Vince ágya!
Vince meg kintről a szobába betoppant:
dunyha földön; mi izzadt párnahabokban
föl-le; s megfúlásom… s lábujj-vonaglása…

Becsípett testünk a harapófogóban!
Kalapács alatt a hajszálrugó-ideg.
Vince az ágy rezét fojtogatta. „Vigyed!”
hördült. Mégis, ennyi rosszban mennyi jó van!

A kocsmazaj. A nyitott folyosótorok.
Ágymeleg-szagú kövér lány öltözése.
Téli nadrágba rejtett szeméremrése.
Dupla gyapjúharisnya. Csizma. Hó ropog.

Jó a világgá-menése. Jó a szégyen.
Felnőttek fölénye. S a felelőtlenség!
Hogy Vince szeme foszforeszkál, zöldben ég.
S kiköp rám azóta, ha meglát, sötéten.

– Akkora patkány? Kéne jó patkányölő –
mondom Anyusnak, mikor a filmnek vége.
Elég, ha fölkelsz és hazajössz estére.
Csattog Vince fejszéje, tuskón dördülő.

Esküvői közjáték

Lelkipásztor szól szeretetről.
Kalapokon virág rezdül.
Imaként hűs parfüm száll föl.
Hal-szájból a buborék-sörét
smaragd színű hűs vizekből,
ez a vers is úgy röppen föl,
Ti-tá-ti, úgy szálldos köréd.

Finom fülcimpáid sebten,
csiklandozó leheletben
gyúlnak, hogy még jobban lessem!
Vadász szemem tüze rózsa,
rajtad ég – engem sebesít!
Virágnyitó tüzem, ó, ha
ideűzne az ölemig!

„Milyen ijesztő ingovány!…
(Szemedben vágy és rejtelem.)
Milyen ijesztő ingovány,
ahova húzol, szerelem!
Tűzhajam légy elbújtatóm,
fogd föl szemének szigonyát!
Segíts anyám, ne megadón
bólints a számról rá tovább.”

A félelem puha talpán
így sompolyog a templomba.
Kalapokon virág pendül.
Tűzhajadat lám, megbontja.
Fejedet te mélybe hajtod,
s a református pap rekedt
igéinek fürdőjében
mosdatod a lelkedet.

Én lábad nézem. Te is nézz!
Meghökkent üvegkalapács
zihált ütése az egész
templom! Jégből verve a rács!
Nyársait szigorú-halkan
döfik rád a kéklő dalban.
Bennakadt: horog a halban.

Menekülj Hal-lány! Az én szám
némán is csengőn kiáltoz,
kék szemem hajlékony táltos,
lelkem ötujjú fürge kéz,
öt ujja pehelytoll-meleg,
nem sebesíti térdedet,
tűrd cirógatásom némán!

Lehúzza cipődet vágyam.
Szoknyádon furulya-szellő
redőket lobbant. Mint kendő,
melybe cipót bugyoláltam,
úgy hajlik félre s a kenyér
szőke hajával a bőröd
süt, ahova ujjam elér.

Míg a pap szól szeretetről
s kardot nyelt vőlegény föl,
az eltört lámpafénybe néz,
virágos, hívő seregben,
egyedül én engedetlen,
fejem s szívem félreverten,
kis Ti-tá-ti, csak téged néz.

S mikor egy hegedű égve
új égboltot feszít ki ránk,
mint mások az imás könyvet,
összezárjuk némán a szánk.
Üvegkalapácsok, rácsok
hökkenve dörögnek körül,
de ingünkön át már végleg
szívünk a másikhoz kövül.

Milyen virágzó rejtelem
szentségtörésünk Istenem,
mikor igédből test terem
és egy vele, és egy velem.

Morgenstern* kamaszkora

(A költő emlékére)

Vártuk hableány énekét.
A kis hajó könnyen siklott.
Hidalgó, bíbor jegenyék
tövén álmodtak kagylók, gyíkok.

Fekete bársonytokból hegedűt
emelt fel egyikünk és jöttek
(és megtelt a part, csak úgy feketült),
kik lesznek Szentek, Hősök, Hölgyek.

Mi váltjuk meg a világot!,
mondták és sírtak, nevettek.
Morgenstern írt. S e királyok
ott mind magukba szerettek.

* Morgenstern (jegyzet)

Szemedben akarok fürdeni

Add szemedet, a tiszta lámpát.
Virágos tenger és kikötő.
Mély öblében a szédületnek
(mint ezer kivérző rózsatő,

illatos, forró, halálra szánt)
leszáll az est – nem volt alkonyat,
vágyom szemed fényébe fonni
még egyszer csapongó hangomat!

Szemedben akarok fürdeni!
Bombatölcsér gödréből tavat
(ahogy földről fölemelt szemed)
árasztott körénk a csók alatt:

bal kézre tőlünk a temető,
alattunk csobbant a Jutadomb,
s repülők magasságáig ránk
tornyosult a tenger puha lomb.

Vad ének lányokról

Ma még megbocsátom anyámnak, hogy lágy,
asszonyi kézzel kulcsolt át valaha.
De hol van, hol az áldott méhű, kinek
dereka

megkel, mintha csillagot zárna mélye,
s csillagként repül fel karja közt fiam?
Megeresztett gyeplővel rohan mind, ha
napja van,

csak előlem szálltok ti égbe egyre,
mint forgószél-kapta templomi menet?!
Szátok piros pörölye, ha lecsap rám,
majd tudom: lecsap, hogy összetörjetek.

Élni

Négerek testén nem látszik ám
a korom!
Hontalan, fehéren éltem itt
a korom.
De az ember kora
a legsötétebb korszak.
Mint nílusi szolga
kimúlok maholnap.

Dombok faiskoláin a Hold
zöld citrom.
Szeretőm szemében is álmom
hogy mind rom,
kimúlás érint engem,
a talpamon bizseg –
pattanjon szét a burok,
üres maghéj-szived!

Levegőbe dehogy suhognék,
minek azt?
Se angyal, de ördög se volnék
(ki nem az?),
se úr, se szellem, csak hús,
ami majd kifehérül
keresztben a láb előtt
a vastag holdsütéstől.

Bennem nincsenek „bátor” hangok.
A korom
sem látszik rajtam, ha undorral
lemosom.
Halottmosóm, aki lesz,
észre se vegye voltom:
rossz helyre pottyant, aki
itt átszakadt a bolton –

máshova szánta, aki dobta!
A virág,
ha majd nyílik bennem, kinövi
a hibát,
s megszabadultan le-
hull a szép, petyhüdt szirom.
Lesz tekinthetetlen
és nyomtalan idom.

Revolver, kötél ide nem kell.
Mi maradt?
Hogy életedre ráfeszítsed
magadat?
Múmia pólyafoszlány?
Nem leszel megtalált lelet.
Forgószélpor-szobor, ha ne-
felejcskék semmi vet.

Húsz év már elszaladt, húsz év még
hátravan.
Étkem és ágyam légy, te csak ne
szállj szavam.
Ne inalj, mint a nők.
Sorom itt kő-végbe zárd.
Majd Az, aki tévedett,
vissza, egembe ránt.