Bordács bácsi temetése

Mentünk utána csikorgó hóban.
Pihent vakablakú koporsóban,
és nem törődött velünk.

Csönd volt, beleborzadt a délután,
tántorogtunk gőzszárnyú ló után,
és csak a pap motyogott.

A sír szája messziről sötétlett,
s közeledve már fönt is sötét lett,
mikorra odaértünk.