Álom anyámmal

Aranysápadt liliomház,
édes tejü anyaemlő!
Nem csitul a szomjú vágyam!
Hív a gyermek, kószál… felnő.

Zöld moszatu sok, sok felhő,
villám szele összemartak.
Vad vagyok a szeretetre,
udvarlásom mégis halljad.

Régi éjek holdja sejlő
álmaimban visszafordul.
Gyermek vagyok. Anyám eljő
s forró keble számra csordul.